Stress metoder

Stress metoder

Der findes forskellige stress metoder til afhjælpning og forebyggelse af stress. Stress metoden AKTIV er en helhedsorienteret anti stress metode baseret på forskning og evidensbaseret viden inden for stressbehandling. Anti stress metoden

Stress metoder Læs videre

Tankemylder og stress

Tankemylder og stress

Tankemylder og stress hænger ubønhørligt sammen, og kan være meget drænene da tankemylderet blandt andet påvirker din nattesøvn i negativ retning og forringer din livskvalitet. Når man er stresset oplever de fleste

Tankemylder og stress Læs videre

Årsager til stress

Årsager til stress

Der findes tre grundlæggende årsager til, at vi får stress. Disse grundlæggende årsager, kan så trigges af en række andre årsager til stress, der kan stamme fra vores privatliv eller vores job.

Årsager til stress Læs videre

Arbejdsstress

Arbejdsstress

Arbejdsstress er noget der skal tages alvorligt. Ifølge en nyere dansk undersøgelse, angiver 15,6 % at de har følt sig stressede hele tiden eller ofte. De fleste angiver jobbet eller arbejdspladsen som den

Arbejdsstress Læs videre

Stress terapi

Stress terapi

Når jeg som psykoterapeut og stresscoach hjælper andre mennesker tilbage til et liv uden stress, anvender jeg ofte stress terapi i forbindelse med stresscoaching og stressbehandling. Stress terapi består af en kombination

Stress terapi Læs videre

stresshåndtering

Stresshåndtering

Stresshåndtering vil sige, at du ved hvordan du skal håndtere de forskellige situationer hvor du oplever stress, så stressen ikke udvikler sig til alvorlig stress. Stresshåndtering gælder både i forhold til de

Stresshåndtering Læs videre

Stress hos studerende

Flere studerende er alvorlige stressede I en verden hvor hverdagen byder på arbejdsløshed og spareplaner, bliver der flere og flere unge studerende på de lange videregående uddannelser, der rammes af alvorlig stress.

Stress hos studerende Læs videre

Håndtering af stress

Håndtering af stress kaldes også for coping, og er de mentale- og/eller adfærdsmæssige reaktioner, der har det formål, at hindre, mildne eller forebygge en stresstilstand. Håndtering af stress kan rettes mod årsagen

Håndtering af stress Læs videre