Medarbejdere kursus stress

Send dine medarbejdere på kursus i forebyggelse og håndtering af stress

Der er et stigende problem blandt medarbejdere og ledere i danske virksomheder, når det handler om stress og sygemeldinger med stress, og det er vigtigt med nogle forebyggende indsatser.

Ved at sende dine medarbejdere og dig selv på kursus i forebyggelse og håndtering af stress, kan virksomheden reducere antallet af sygemeldinger og reducere stressniveauet væsentlig i dagligdagen.

Det handler ikke bare om meditation og mindfulness

Forebyggelse og håndtering af stress i virksomheden handler ikke bare om, at medarbejderne skal meditere og lave mindfulness øvelser.

Når vi skal forebygge og håndtere stress i virksomheden er det nemlig også vigtigt, at se på arbejdsforholdende, som f.eks. nye opgaver, forandringer, øget arbejdspres etc, og på hvad der helt konkret stresser den enkelte medarbejder.

Det er nemlig ikke altid arbejdsforholdende i sig selv, der giver stress. Den enkelte medarbejders tolkning af situationen har nemlig stor betydning for, om medarbejderen føler sig stresset eller ej. Så det er samspillet mellem de konkrete forhold i virksomheden og den enkelte medarbejders eller leders tolkning af en situation, der er afgørende for, om den konkrete situation udløser en stressreaktion.

Stress hos medarbejder

Når vi skal forebygge og håndtere stress i virksomheden, skal vi både se på de ydre faktorer, som f.eks. nye opgaver, forandringer og øget arbejdspres etc, og på den enkelte medarbejders oplevelse og tolkning af det der sker.

Medarbejdere og ledere skal lærer hvordan de kan forebygge og håndtere stressfaktorerne i virksomheden

Medarbejdere og ledere skal lære at blive opmærksom deres stresssignaler, og hvad det er der udløser dem. Det handler om hvordan både medarbejder og leder lærer at spotte stresssignalerne hos hinanden, så der kan gribes ind i tide og dermed undgå, at det udvikler sig til alvorlig stress hos den enkelte medarbejder eller leder. Og samtidig undgå, at stressen “smitter”, så det til sidst er hele gruppen, teamet eller afdelingen der er stresset.

Når en hel gruppe eller afdeling er stresset, begynder der at indtræde mange vedvarende stresssymptomer. Medarbejderne begynder at miste troen på, at tingene nok skal blive bedre. Produktiviteten falder. De kan ikke overskue tingene og oplever måske at være mere syge end normalt. Det kan ende med en sygemelding hos en eller flere medarbejdere.

At sende dine medarbejdere og dig selv på kursus i forebyggelse og håndtering af stress giver dig selv din virksomhed og den enkelte medarbejder nogle brugbare og handlingsorienterede metoder til forebyggelse og håndtering af stress. Både de udefrakommende årsager i virksomheden og de årsager der er hos den enkelte medarbejder, afhængig af hvordan han eller hun tolker situationen.

 

“Mine medarbejdere havde brug for at forebygge og håndtere stress, ift de konstante forandringer som en organisation har. Michall afholdte en workshop, som talte direkte ind i denne forebyggelse og håndtering på en måde hvor alle kunne være med. Han fik det hele til at give mening, talte i øjenhøjde og var meget inspirerende i sin tale og form. Min enhed står stærkere ift fremtiden.”

Michael Zürek, Enhedschef i Københavns Kommune

 

Relaterede sider

Stressvejlederuddannelsen

Kursus i stress og trivsel

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

  • LifeConsulting
    Holbækvej 44 B
    4000 Roskilde
  • 4216 4714