Hvad er tankefeltterapi

Hvad er tankefeltterapi?

Tankefeltterapi (TFT) og Emotionel frihedsteknik (EFT) er en helhedsorienteret og holistisk terapiform, der anvendes til, at behandle forskellige former for psykisk og fysisk ubehag i kroppen. Herunder uforklarlige smerter og andre fysiske symptomer.

Tankefeltterapi, der er en moderat eksponeringsterapi, kombinerer vestens samtaleterapi med østens viden om kroppens meridianbaner (energibaner), som også anvendes i akupunktur, kinesiologi, akupressur og Zoneterapi. I stedet for nåle, som anvendes i akupunktur, stimuleres meridianbanerne i tankefeltterapien med en let banken på forskellige akupressur punkter.

Det der adskiller tankefeltterapien fra de øvrige metoder er, at der i denne terapiform holdes fokus på det ubehag du mærker i relation til det du skal behandles for.

I tankefeltterapi kombineres meridianarbejdet (en let banken eller tapping på udvalgte traume punkter), med de indre billeder og tanker, der opstår hos dig i relation til det du skal behandles for.

Gennem samtale med din tankefeltterapeut og dit fokus på det ubehag du mærker, får du adgang til tænke- og følehjernen. Ved samtidig at stimulere dine meridianer med en let banken og tapping på forskellige punkter i ansigtet og på kroppen, får du også kropshjernen med. Hermed opnås en holistisk behandling, hvor de tre største intelligenser vi har i vores system er inddraget i behandlingen.

Når disse tre intelligenser; Tænkehjerne, Følehjernen og Kropshjernen er i harmoni, opnår du en tilstand af mentalt ro (ikke nogle forstyrrende tanker), en følelse af fredfyldthed og en fysisk lethed i kroppen.

Tankefeltterapi er en moderat eksponeringsterapi

Tankefeltterapi er en moderat eksponeringsterapi hvor tankefeltterapeuten, via sproglig guidning og en let banken på udvalgte meridianbaner og traumepunkter i ansigtet og på kroppen, hjælper klienten med, at blive eksponeret for den tidligst huskede situation, hvor en ubehagelig oplevelse har udløst traumet hos klienten.

Eksponeringen sker, når klienten via guidningen tænker på den ubehagelige oplevelser. Klientens tankefelt er altså indstillet på den situation, der fremkalder den ubehagelige situation , deraf navnet tankefeltterapi. Når klienten så tænker på den ubehagelige oplevelse, udløses hjernens kamp eller flugt-respons. Kamp eller flugt responset er hjernens alarmsystem også kendt som Amygdala.

Tankefeltterapi bør altid udføres af en uddannet og certificeret tankefeltterapeut.

 

Hvad er Amygdala
Amygdala er et lille område i hjernen, som blandt andet håndterer angst og frygt. Amygdala er en del af hjernens alarmsystem.

Amygdala lagrer også tidligere farlige situationer og traumatiske hændelser, så Amygdala hurtigt kan reagere på dem, hvis lignende situationer opstår.

Sådan virker tankefeltterapi

Når tankefeltterapeuten udfører en let banken på forskellige traumepunkter i ansigtet og på kroppen, samtidig med at klienten tankefelt er indstillet på den ubehagelige situation,  bliver der sendt en besked til Amygdala om, den kan slå alarmen fra, selvom den truende tanke stadigvæk er til stede.

Når der i den forbindelse bankes på traumepunkterne gentagne gange, modtager hjernens hippocampus signaler om, at det der tidligere var ophobet som en trussel i hjernen og kroppen, i virkeligheden ikke er nogen trussel. Og traumet er dermed opløst og færdigbehandlet.

Hvad er hippocampus?
Hippocampus er den del af hjernen, som blandt andet beroliger vores krop og hjerne. Og så er det den del af hjernen, der også håndterer indlæring og hukommelse.

Når der behandles med tankefeltterapi gælder det i videst muligt omfang om, at finde frem til den første gang, hvor klienten oplevede den ubehagelige situation, der udløste traumet. Det kan være i forbindelse med fostertilstanden, ved fødslen, de tidlige barndomsår, ungdomsår eller i voksenlivet.

Når man får behandlet den først oplevede situation, forløses hele traumestrengen i krop og hjerne.

 

Få effektiv hjælp med tankefeltterapi

 

Relaterede sider

Tankefelterapi og stress

Eksamensangst og tankefeltterapi

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

  • LifeConsulting
    Himmelev Bygade 68 A
    4000 Roskilde
  • 4216 4714