Tankefeltterapi og stress

Er tankefeltterapi effektivt mod stress?

Er tankefeltterapi og EFT (Emotionel frigørelses teknik) effektivt mod stress? Ja, tankefeltterapi er helt sikkert effektiv hjælp til stress.Min erfaring er dog, at det forudsætter at tankefeltterapien kombineres med stresscoaching, da der udover de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stress symptomer også skal arbejdes med, at ændre på de ydre årsager til det der giver stress, da stress symptomerne ellers vil vende tilbage.

Herudover skal der, udover tankefeltterapien, også arbejdes med at lære den stressramte at forebygge og håndtere fremtidig stress. Og der skal arbejdes med, at den stressramte får balance i livet, så han eller hun kan undgå fremtidig stress.

Tankefeltterapi er særlig effektiv til at fjerne de ubevidste årsager til stress

Jeg har de sidste 8 år arbejdet som professionel stresscoach, og oplever indimellem, at mine kunder, efter at være sluppet af med de fleste stress symptomer, stadigvæk har et konstant og vedvarende fysisk eller psykisk stresssymptom uden, at der er nogen reel årsag til det. Det kan for eksempel være svimmelhed, ondt i maven eller panikangst m.fl.

Disse symptomer kan være forårsaget af en traumatisk oplevelse i forbindelse med stressen, som kroppen har svært ved at slippe igen. Eller der kan være tale om tidligere ubehagelige oplevelser, som har været en medvirkende årsag til den stress man har fået.

Herudover har jeg kunder som har fået stressrelateret angst, hvor traditionel stresscoaching ikke har nogen effekt i forhold til at slippe af med angsten igen.

Når jeg har med stressramte mennesker at gøre, som har et konstant og vedvarende stresssymptom forårsaget af ubevidste årsager, traumatiske hændelser, eller hvor den stressramte har udviklet angst, anvender jeg tankefeltterapi til stressbehandling med meget stor effekt.

 

Jeg havde efter længere tids stressbelastning fået angst for at køre på motorvej. I den forbindelse måtte jeg køre alle mulige omveje for helt at undgå at køre på motorvej. Efter to behandlinger med tankefeltterapi hos Michall kunne jeg igen køre på motorvej uden nogle former for angst eller ubehag.

Adiba

Relaterede sider

Hvad er tankefeltterapi >>

Tankefeltterapi – en enkel og effektiv metode til stress

Jeg er løbende på udkig efter nye metoder, der kan hjælpe stressramte mennesker på en enkel og effektiv måde. En måde som de selv efterfølgende kan anvende for dermed, at være i stand til selv, at kunne forebygge og håndtere stress situationer i deres dagligdag.

I den forbindelse lavede jeg sidste år research på effekten af tankefeltterapi og EFT i forbindelse med stress.  Disse behandlingsmetoder har vist sig at være rigtig effektive til, at behandle årsager til stress og de medfølgende stress symptomer, hvor andre metoder ikke har nogen effekt på den stressramte.

Tankefeltterapi og EFT er en enkel og effektiv metode til stress som alle kan lære. Derfor lærer jeg også mine kunder at behandle sig selv med tankefeltterapi, så de efterfølgende selv kan anvende metoden i relation til stress.

Hvad kan behandles med tankefeltterapi?.

Tidligere, for en del år siden, uddannede jeg mig som metakognitiv stresscoach, hvor jeg lærer den stressramte hvordan man helt kan undgå, at ens egne tanker forårsager stress. Denne metode er rigtig effektiv, når det er ens tanker der er årsag til den stress man oplever.

Jeg fandt dog hurtigt ud af, at nogle af mine kunder også oplevede stress symptomer, som der ikke kunne gives nogen umiddelbart forklaring på. Symptomerne var ikke forårsaget af den stressramtes egne tanker, men stammede fra tidligere oplevelser, hvor det er kroppen der husker hvad der skete. Og her var den metakognitive terapi virkningsløs.

Derimod var tankefeltterapien super effektiv på disse kunder og fjernede efter få behandlinger alle stress symptomer og den angst der var forbundet med det.

 

Jeg havde nogle voldsomme angstanfald med opkast, kvælningsfornemmelse og voldsom hjertebanken da jeg blev indkaldt til samtale på jobcenteret efter en længere sygemeldingsperiode med stress. Vi havde i forbindelse med min angst arbejdet med metakognitive metoder uden effekt. Så foreslog Michall mig at prøve at behandlede min angst med tankefeltterapi og efter en enkelt behandling, kunne jeg møde op i jobcenteret uden nogen former for angst eller ubehag.

Lone Jensen

 

Udover tankefeltterapeut er jeg også Certificeret Master stresscoach, Metakognitiv stresscoach og NLP Terapeut samt NADA akupunktør.

Første gang jeg hørte om tankefeltterapi, trillede jeg næsten rundt på gulvet af grin

Første gang jeg hørte om tankefeltterapi, var for en del år siden, hvor min kone havde været hos en tankefelt terapeut for at få hjælp til noget ubehag.

Og jeg kan huske hvordan jeg næsten trillede rundt på gulvet af grin da hun fortalte mig om det med den overbevisning, at man da ikke bare kunne “banke” sig selv på nogle bestemte steder på kroppen, og så forvente at ubehaget forsvinder. Men det gjorde det altså, oven i købet med stor effekt. Så jeg måtte tage mine ord og mit grin i mig igen.

Undervejs i min uddannelse til tankefeltterapeut har jeg blandt andet fået fjernet min tandlægeskræk, som jeg har haft siden de første klasser i folkeskolen tilbage i halvfjerdserne.

Jeg har tidligere fået forskellige former for terapi i forbindelse med min egen tandlægeskræk uden nogen effekt. Efter en behandling med tankefeltterapi hos en tidligere medstuderende er den forsvundet som dug for solen.

Jeg har siden ændret denne overbevisning og slugt mine egne ord, og er i dag selv Certificeret tankefeltterapeut.

Stress behandling med tankefeltterapi

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

  • LifeConsulting
    Himmelev Bygade 68 A
    4000 Roskilde
  • 4216 4714