Stressbehandling

Kom helt af med din stress med effektiv og holdbar stressbehandling

Stressbehandling udført af mig som din stressbehandler, er et helhedsorienteret og holistisk stressbehandlingsforløb til behandling af stress i alle stadier. Jeg behandler dine psykiske, fysiske og adfærdsmæssige stresssymptomer, og hjælper dig med, at fjerne og ændre på årsagerne til, at dine symptomer opstår, så du aldrig får stress igen.

Stressbehandlingen, der erstatter traditionel behandling hos en psykolog, er et specielt og særligt tilrettelagt stress forløb med fokus på behandling af alle aspekter af din stress.

Jeg arbejder således både med din krop, dine følelser og dine tanker, så du efter endt behandlingsforløb har opnået et liv i mental og psykisk balance med forøget livskvalitet og livsglæde.

Udover at du kommer af med din stress, har jeg i din behandling fokus på at lære dig, hvordan du forebygger og tackler fremtidig stress, så du er sikker på, aldrig nogensinde at få stress igen.

Metoderne jeg anvender til behandling af stress, er evidensbaserede metoder og teknikker specielt udviklet til stressbehandling.

Din stressbehandling sker efter en specifik og holistisk behandlingsplan

Behandlingen af din stress sker efter en specifik og holistisk behandlingsplan, der udarbejdes og tilpasses til dig og din situation.

Stressbehandling

Jeg behandler stress i alle belastningstilstande, og du opnår en holdbar og vedvarende effekt efter endt behandling.

Effektiv hjælp til behandling af stress består af

 • Et individuelt tilpasset behandlingsforløb.
 • Afhjælpning af din stress.
 • Praktiske og handlingsbaserede metoder, værktøjer og teknikker.
 • En behandlingsmetode der får dig hurtigst muligt tilbage på dit arbejde igen.
 • En behandlingsforløb, der genskaber din energi og glæde, så du igen har tid og overskud til dig selv og din familie.
 • En holdbar og vedvarende effekt efter endt behandlingsforløb.
 • En indslusningsplan for opstart på job igen, hvis du er sygemeldt med stress.
 • Hjælp og behandling af Certificeret stresscoach og stressbehandler med 8 års praktisk og klinisk erfaring.

Indsatsområderne i din stressbehandling vil være

 • Afstressning.
 • Forebyggelse af stress.
 • Håndtering af stress.
 • Fjernelse og ændring af de årsager der er til din stress.
 • Din mentale og fysiske balance.
 • Genskabelse af dit overskud og din energi.
 • Balance i dine livsområder.
 • Større trivsel og glæde.
 • Forøget livskvalitet og livsglæde.

Effektiv og holdbar behandling af stress

Det absolut vigtigste i forbindelse med behandling af stress er, at behandlingen er effektiv og holdbar, så du aldrig nogensinde får stress igen.

Derfor består din stressbehandling af en kombination af stresscoaching, mentaltræning, metakognitive og kognitive metoder, positiv psykologi, mindfulness baseret stress reduktion og kropslige metoder og teknikker. På den måde sikres du en holistisk og helhedsorienteret behandling af din stress.

I nogle tilfælde anvender jeg endvidere NADA Akupunktur samt terapeutiske metoder og teknikker i din stressbehandling.

De stress terapeutiske metoder og teknikker der anvendes til behandling af stress, består af følelsesforløsende kropsterapi, neuropsykologi, NLP terapi og tankefeltterapi der er effektivt mod stress.

De terapeutiske og kropslige metoder er særlig effektive, når din stress bunder i dybere liggende årsager til den stress som du oplever. Det gælder eksempelvis dine ubevidste adfærdsmønstre, dine overbevisninger, dine tankemønstre, dine ubevidste kropsreaktioner og i nogle tilfælde lavt selvværd.

Vurdering af din stressbelastning samt årsagerne til din stress

Under den første samtale af din stressbehandling, vurderer jeg din stressbelastning og vi får afklaret årsagerne til din stress. Du vil endvidere blive bedt om, at udfylde en stresstest samt svare på en række spørgsmål. Ligesom du vil få målt din puls og hjerterytme.

Stressbehandling

Individuel behandlingsplan

Ovenstående vil sammen med en sundhedsfaglig vurdering, danne grundlag for din individuelle behandlingsplan der udarbejdes til brug for, at hjælpe dig bedst muligt i din stressbehandling.

Afhængig af graden af din belastningsreaktion, vil jeg endvidere rådgive og vejlede dig omkring en eventuel sygemelding fra din arbejdsplads i en kortere eller længere periode.

Så lang tid tager din stressbehandling

Det tager tid at komme af med sin stress igen. Derfor er din stressbehandling tilrettelagt over en tidsperiode på 12 uger fordelt på 7 behandlinger og samtaler af 60 - 75 minutters varighed.

De første 3-4 gange mødes vi med ca. en uges mellemrum, hvorefter vi sætter møde intervallerne op til 1 gang hver 14. dag.

I mellem vores samtaler, har du altid mulighed for, at kontakte mig enten via telefon, sms eller e-mail, så du får hjælp og støtte til din stressbehandling mellem vores samtaler.

En vigtig del af din stressbehandling er, at ændre på årsagerne til det der har givet dig stress

En meget vigtig del af din stressbehandling er, at vi arbejder med at ændre på årsagerne til det der har givet dig stress. Udover de ydre årsager og omstændigheder, er dine nuværende vanemønstre, herunder tanker, adfærd, overbevisninger og for nogles vedkommende et lavt selvværd meget ofte en stor medvirkende årsag til den stress du har fået.

Du kan lære nok så meget om forebyggelse og stresshåndtering, men hvis du ikke ændrer på dine gamle vanemønstre og overbevisninger er der stor risiko for, at du får stress igen.

Derfor har jeg i din stressbehandling fokus på, at ændre på de dybereliggende årsager til det der har været medvirkende årsager til din stress, herunder et eventuelt lavt selvværd. Så du får integreret nye og støttende vaner, overbevisninger og tankemønstre m.m.

Alt sammen vigtige elementer der sikrer dig, at du aldrig nogensinde får stress igen.

Med stressbehandling og stresscoaching får du et liv uden stress. Et liv i balance med større trivsel og livsglæde.

Michall Winkler
Certificeret og eksamineret Master Stresscoach og Stressbehandler

Hvornår har du brug for stressbehandling

Hvis du har en middel eller alvorlig stressbelastning, har langvarig stress eller er sygemeldt med alvorlig eller kronisk stress fra din arbejdsplads, har du i de fleste tilfælde brug for stressbehandling.

Hvis din læge har udelukket andre årsager end stress, og du har nogle af nedenstående symptomer, har du med stor sandsynlighed stress, der kræver, at du får hjælp fra en professionel stressbehandler.

Symptomer på en middel stressbelastning

 • Søvnløshed / svært ved at falde i søvn eller sove igennem
 • Træthed
 • Tankemylder
 • Indre uro
 • Irritabel
 • Lettere til tårer
 • Tavs og indadvendt
 • Indre modstand mod at gøre ting
 • Trykken for brystet
 • Lav selvfølelse

Symptomer på en alvorlig stressbelastning

 

 • Aggressiv
 • Hukommelsesproblemer
 • Uforklarlige smerter
 • Svimmelhed
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Fraværende
 • Fordøjelsesproblemer / Maveproblemer
 • Diarre
 • Angst
 • Mindre social

Hvem kan få stressbehandling

Stressbehandling er som udgangspunkt for dig der har fået en belastningsreaktion med stress, og ønsker professionel hjælp til at komme af med din stress igen.

Når du starter i stressbehandling hos mig, starter du i et individuelt stressbehandlingsforløb, der tilpasses lige præcis dig, din situation og de omstændigheder der har gjort, at du har fået stress.

Stressbehandling hos mig erstatter behandling hos psykolog og egner sig til psykiske raske mennesker, der har udviklet en middel eller alvorlig stresssbelastning, herunder kronisk stress. Stressbehandling er også for dig, der har udviklet stressrelateret angst.

Det koster stressbehandling

Prisen for stressbehandling er inkl. 7 sessioner af 60 - 75 minutters varighed koster 8.775 kr.

Prisen er inkl. moms for private. For virksomheder tillægges prisen 25 % moms.

Du får under forløbet løbende udleveret øvelser, teknikker, værktøjer og øvrigt materiale, der er en del af dit stressbehandlingsforløb.

Prisen er inkl. en ekstra livline, hvor du har mulighed for at ringe eller skrive til mig, hvis du har brug for hjælp, støtte og vejledning mellem vores samtaler.

1 ekstra opfølgende session / samtale af 60 - 75 minutters varighed 3 måneder efter afslutningen af dit forløb er indeholdt i prisen.

Er du studerende eller under uddannelse får du 20% rabat på ovenstående pris.

Jeg har klinikker i København og Roskilde, hvor jeg tilbyder stressbehandling fra skønne stressfri lokaler.

Få hjælp til stressbehandling

GRATIS screening samtale, hvor vi finder ud af om stressbehandling er den rette hjælp for dig.

Ring helt uforpligtende på Tlf. 42 16 47 14 og få en gratis screening samtale.

Eller kontakt mig online, og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Kontakt mig vedrørende stressbehandling

Få effektiv struktureret, målrettet og individuel hjælp til behandling af stress.

Ring nu på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24. timer.

Stressscoaching

Hvem er din Stressbehandler

Jeg hedder Michall Winkler og er din personlige stressbehandler.

Jeg er Certificeret og eksamineret Master stresscoach, Metakognitiv stresscoach og Stressbehandler, og så er jeg underviser og instruktør på stresscoach og stressbehandler uddannelsen.

Herudover studerer jeg p.t. til Psykoterapeut og er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter.