Stressbehandling hjælper mod stress

Stressbehandling hos Certificeret stresscoach i Roskilde og København

Stressbehandling er effektiv og individuel hjælp til behandling af alvorlig stress, og til behandling af en middel stressbelastning. Jeg hjælper dig, som din professionelle stressbehandler og stresscoach af med din stress. Og jeg lærer dig hvordan undgår at få stress fremover.

Stress er en fysisk og psykisk overbelastning, der kan kræve stressbehandling, hvis du har udviklet en middel eller alvorlig stressbelastning. Her er stresscoaching en effektiv og målrettet stressbehandling, der fjerner din stress og lærer dig hvordan du undgår at udvikle stress fremover.

I din stressbehandling arbejder vi med, at få dig afstresset. Og vi arbejder med, at fjerne årsagerne til det, der har givet dig stress. En del af stressbehandlingen er endvidere, at genskabe din fysiske og psykiske balance og få din hverdag til, at fungere igen. Så du fremover kan leve et liv uden stress.

Du vil i den stressbehandling komme af med din stress, og du vil få hjælp til at lære, hvordan du forebygger og håndterer fremtidig stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv.

Det mest optimale er, at du starter i stressbehandling, så hurtigt som muligt inden stressen udvikler sig til en langvarig og kronisk stressbelastning.

stressbehandling

Hvad er stressbehandling

Stressbehandling er en behandlingsmetode til stress, der består af en kombination af stresscoaching, metakognitiv stresscoaching, mindfulnessbaserede afstressningsmetoder, samt i nogle tilfælde terapeutiske metoder og teknikker.

Stressbehandling foregår som et individuelt forløb og består af syv samtaler, fordelt over en periode på 12 uger. I mellem samtalerne, skal du som en del af din stressbehandling, træne og øve de forskellige metoder og teknikker vi arbejder med i forbindelse med din stressbehandling.

De terapeutiske metoder og teknikker i en stressbehandling indgår, når din stress bunder i dybere liggende årsager, hvor stresscoaching og metakognitive stressbehandlingsmetoder alene ikke er nok.

Som en del af en stressbehandling indgår også en screening og vurdering af din stressbelastning, samt de årsager der ligger til grund for din stress.

Hvornår har du brug for stressbehandling

Stressbehandling er for dig, der kan mærke, at stressen har taget over, eller er ved at tage over i dit liv.

Hvis du har en middel eller alvorlig stressbelastning, eller er sygemeldt med kronisk stress fra din arbejdsplads, har du brug for stressbehandling, så du kommer af med din stress igen. 

Hvis du kan genkende nogle af nedenstående symptomer er det muligvis et tegn på, at du har stress.

Symptomer på en middel stressbelastning

 • Søvnløshed / svært ved at falde i søvn eller sove igennem
 • Træthed
 • Tankemylder
 • Indre uro
 • Irritabel
 • Lettere til tårer
 • Tavs og indadvendt
 • Indre modstand mod at gøre ting
 • Trykken for brystet
 • Lav selvfølelse

Symptomer på en alvorlig stressbelastning

 • Aggressiv
 • Hukommelsesproblemer
 • Uforklarlige smerter
 • Svimmelhed
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Fraværende
 • Fordøjelsesproblemer / Maveproblemer
 • Diarre
 • Angst
 • Mindre social

Hvem kan få stressbehandling

Stressbehandling er som udgangspunkt for dig der har fået stress, og ønsker professionel hjælp til at komme af med din stress igen.

Når du starter i stressbehandling hos mig, starter du i et individuelt stressbehandlingsforløb, der tilpasses lige præcis dig og din situation. 

Stressbehandling hos mig erstatter behandling hos psykolog eller terapeut og egner sig til psykiske raske mennesker, der har udviklet en middel stressbelastning, en alvorlig stresssbelastning, herunder kronisk stress. Stressbehandling er også for dig, der eventuelt har udviklet stressrelateret angst.

Individuel stressbehandling - de vigtigste fordele

De vigtigste fordele i et individuelt stressbehandlingforløb hos mig er:

 • Dit stressbehandlingsforløb tilpasses lige præcis dig, din situation og den stressbelastning du har.
 • Du får et stressfrit liv.
 • Du får et liv i mental og fysisk balance.
 • Du får professionel stressbehandling, støtte og vejledning på din vej mod et stressfrit liv.
 • Du bliver fulgt tæt af mig under hele forløbet, og har ALTID mulighed for at ringe til mig mellem vores samtaler.
 • Et handlingsbaseret stressbehandlings forløb, der giver dig effektive og evidensbaserede metoder, værktøjer og teknikker til afstresning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Jeg har selv har haft alvorlig stress og ved hvordan det er. Det giver mig de bedste forudsætninger for, at møde dig hvor du er og en dyb forståelse for hvordan du har det.
 • Jeg har hjulpet over 200 mennesker tilbage til et liv uden stress.

Stressbehandler Michall Winkler

Michall Winkler
Certificeret Stressbehandler og Stresscoach

Din stressbehandling indeholder

For at din stressbehandling skal være effektiv, indeholder den nedenstående elementer

 • Afstressning, genskabelse af din energibalance og mentalafslapning.
 • Coachende samtaler, metoder og teknikker.
 • Afkodning og oprydning af uhensigtsmæssige tankemønstre, adfærdsmønstre, vaner og overbevisninger.
 • Praktiske, effektive og handlingsbaserede metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Din personlige antistress værktøjskasse.
 • Læring, støtte, vejledning og metoring på din vej mod et liv uden stress.
 • For at opnå størst mulig effekt i din stressbehandling, tilpasses de enkelte metoder og teknikker jeg anvender til dig, og de årsager der er grunden til din stress.

Når du afslutter din stressbehandling

Når du afslutter din stressbehandling efter 10 - 12 uger, har du opnået følgende udbytte

 • Du er kommet af med din stress
 • Du har lært effektive metoder og teknikker til at få stressen ud af din krop
 • Du har lært dine egne tidlige stresssignaler og årsagerne til det der udløser dem at kende. Og ved hvad du skal gøre for at håndtere både stresssignaler og årsager.
 • Du ved hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress - både fra dit arbejdsliv og dit privat liv.
 • Du har fået styrket dit selvværd og selvtillid
 • Du har opnået mental og fysisk balance i dit liv
 • Du har opnået større selvindsigt og større livsglæde

Sådan foregår en stressbehandling

Når du har fået stress, er stresscoaching den hurtigste og mest effektive metode til stressbehandling. 

I din stressbehandling har jeg som din stressbehandler fokus på, at behandle din stress, så du bliver afstresset og kommer af med din stress.

Du lærer samtidig evidensbaserede metoder og teknikker til hvordan, du håndterer og forebygger fremtidig stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv.

I din stressbehandling arbejder vi endvidere hen i mod, at du får mere fysisk og psykisk overskud og balance i dit liv igen, så du ALDRIG bliver så stresset igen, at det går udover dit helbred og din livskvalitet.

Da årsagerne til stress i nogle tilfælde kan skyldes et dårligt selvværd, har jeg endvidere fokus på stress og selvværd i forbindelse med behandling af din stress, i de tilfælde hvor jeg skønner det nødvendigt.

NADA Øreakupunktur som supplement til din stressbehandling

Afhængig af din stressbelastning, anvender i nogle tilfælde NADA Øreakupunktur som supplement til din stressbehandling. NADA behandlingen gør din primære stressbehandling endnu bedre, og dermed øges udbyttet af din samlede stressbehandling.

NADA akupunktur i forbindelse med stressbehandling har følgende virkninger:

 • Dæmper din stress, angst og søvnløshed.
 • Øger dine kognitive kompetencer.
 • Virker på trods af forsvar.
 • Afbalancerer din krop og psyke.
 • Skaber kontakt til dine følelser.
 • Styrker dig fysisk og psykisk.

Så lang tid tager en stressbehandling

Stressbehandling til behandling af stress foregår over et forløb på 7 samtaler af 1-1,5 times varighed fordelt over en periode på 10-12 uger. I starten af dit stress forløb mødes vi en gang om ugen, hvorefter vi sætter intervallet mellem vores samtaler op til 1 gang hver 14. dag.

En vigtig faktor i din stressbehandling er tiden mellem vores samtaler, da det er her du skal implementere de forskellige teknikker, værktøjer og nye vaner i forhold til afstressning og stresshåndtering.

Det er mellem vores samtaler at du oplever den største udvikling i forhold til at blive stressfri og evnen til at  håndtere og forebygge fremtidig stress.

Jeg vil gerne kontaktes vedrørende et stressbehandlingsforløb

Efter et stressbehandlingsforløb hos Michall fra Lifeconsulting, har jeg genfundet min livsglæde, min energi og har fået mit liv tilbage

Casper Toftegaard Jensen, 24 år

Priser på stressbehandling

Et stressbehandlingsforløb koster inkl. 7 samtaler af 1-1,5 times varighed Kr. 6.975,- inkl. moms for private. For virksomheder tillægges prisen 25 % moms.

Herudover får du 1 bog og en guidet afslapnings app specielt udviklet til stresshåndtering, som b.la. skal anvendes i forbindelse med din stressbehandling.

Du får under forløbet løbende udleveret øvelser, teknikker, værktøjer og øvrigt materiale, der er en del af dit stressbehandlingsforløb.

Prisen er inkl. en ekstra livline, hvor du har mulighed for at ringe eller skrive til mig, hvis du har brug for hjælp, støtte og vejledning mellem vores samtaler. (Værdi kr. 1350,-)

Få hjælp til din stress

GRATIS telefonsamtale, hvor vi finder ud af om stressbehandling er den rette hjælp for dig.

Ring på Tlf. 42 16 47 14

Eller kontakt mig online, og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Stressbehandling i trygge rammer

Din stressbehandling foregår i trygge og tillidsfulde rammer og jeg har, som din professionelle stresscoach og stressbehandler, naturligvis tavshedspligt.

Behandlingen af din stress er en kombination af afstressning, klarlægning af dine årsager til stress samt effektive metoder og teknikker til at håndtere og forebygge fremtidig stress.

Din stressbehandling kan foregå i mine stressfri lokaler i Roskilde eller København.

Det siger nogle af mine tidligere kunder, der har modtaget stressbehandling hos mig

Jeg har virkelig fået øjnene op for at jeg kan ændre mig, og havde i sommers aldrig troet på, at jeg ville blive rask igen. Jeg er, efter at have modtaget stressbehandling hos Michall fra Lifeconsulting, blevet rask og er kommet af med min stress og angst.

Jeg har lært at lytte til mig selv og sige fra og nej til det der ikke er godt for mig. Jeg har lært at prioritere mig selv først, og fundet ud af hvor vigtigt det er. Jeg er blevet et stærkere menneske, og har opbygget nye vaner jeg aldrig havde troet på før, at jeg var i stand til at gøre.

Jeg er, efter min stressbehandling hos Michall, fri af min stress og angst. Jeg ved hvordan jeg skal tackle fremtidige situationer, så jeg aldrig nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over mit liv og helbred.

- Camilla Petersen, 27 år -

Kære Michall

Da jeg startede i stressbehandling hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv. Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til. Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid.

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjet til at komme ovenpå igen. Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for. Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod.

- Isabella -

Kære Michall

Jeg havde fuldstændig tillid til dig fra start af og tvivlede slet ikke på, at jeg ville få det godt igen. Men at jeg fik det SÅ godt, havde jeg aldrig troet muligt - også selvom du sagde det 🙂 Det er ligesom om at nogen har fjernet de "vægte" jeg havde siddende om fødderne, benene, hofterne, maven, armene, nakken og hovedet, men som jeg slet ikke vidste jeg havde. Hvor trist det end lyder, kan jeg slet ikke huske at jeg har haft det så godt før! Men det er jo også fantastisk!

- Susanne Lundgreen -

Ofte stillede spørgsmål om stressbehandling

Jeg har samlet en række af ofte stillede spørgsmål omkring stressbehandling, hvor du kan få svar på de mest almindelige spørgsmål. Du er naturligvis også altid velkommen til at ringe eller skrive til mig, såfremt du har andre spørgsmål om stressbehandling end dem jeg har medtaget her.

Få svar på dine spørgsmål her