Effektiv stressbehandling til alvorlig stress

Få effektiv og individuel hjælp af stressbehandler til behandling af alvorlig stress

Alvorlig stress opstår, når du gentagne gange over tid, har oplevet for meget stress i din dagligdag. Hvis du har fået alvorlig stress har du fået en belastningsreaktion af din krop og psyke, der kan få store konsekvenser for dit helbred.

For at undgå, at din stress udvikler sig til langvarig og kronisk stress med risiko for angst og depression samt varige skader på din psyke og hukommelse er det vigtigt, at du kommer i stressbehandling så hurtigt som muligt.

Den mest effektive metode til stressbehandling er et individuelt behandlingsforløb, der har fokus på, at hjælpe dig af med din stress igen. Og samtidig lære dig hvordan du selv kan forebygge og undgå stress fremover.

Behandling af alvorlig stress er et individuelt behandlingsforløb

Behandling af alvorlig stress er et personligt og individuelt behandlingsforløb til voksne og unge.

Som stressbehandler hjælper jeg dig i din stressbehandling helt af med din stress. Jeg anvender evidensbaserede metoder og teknikker, der er specielt udviklet til behandling af alvorlig stress i alle stadier og belastningsgrader.

De metoder jeg anvender i forbindelse med behandling af stress, sikrer dig endvidere, at du får en holdbar og vedvarende effekt efter endt stressbehandling.

stressbehandling

Sådan foregår behandlingen af alvorlig stress

Stressbehandling er en behandlingsmetode til stress, der består af en kombination af stresscoaching, metakognitive metoder og mindfulnessbaserede afstressningsmetoder. I nogle tilfælde anvender jeg terapeutiske metoder og teknikker.

Behandlingen foregår som et individuelt, struktureret og målrettet forløb og består af syv samtaler, fordelt over en periode på 12 uger.

Forløbet er endvidere handlingsorienteret, hvilket vil sige, at du imellem vores samtaler, skal træne og øve de forskellige metoder og teknikker vi arbejder med i forbindelse med din stressbehandling. Dette har den absolut største effekt, når du skal af med din stress.

De terapeutiske metoder og teknikker, som består af en kombination af NLP terapi og Tankefelt terapi, er særlig effektive, når din stress bunder i dybere liggende årsager, hvor stresscoaching og metakognitive metoder alene ikke er nok.

Som en del af en stressbehandling indgår også en screening og vurdering af din stressbelastning, samt de årsager der ligger til grund for din stress.

Stressbehandling i fokus

Det er der fokus på i en stressbehandling

I din stressbehandling har jeg som din stressbehandler fokus på, at behandle din stress, så du bliver afstresset og kommer af med din stress.

Du lærer samtidig evidensbaserede metoder og teknikker til hvordan, du håndterer og forebygger fremtidig stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv.

I din stressbehandling arbejder vi endvidere hen i mod, at du får mere fysisk og psykisk overskud og balance i dit liv igen, så du ALDRIG bliver så stresset igen, at det går udover dit helbred og din livskvalitet.

Da årsagerne til stress i nogle tilfælde kan skyldes et dårligt selvværd, har jeg endvidere fokus på stress og selvværd i forbindelse med behandling af din stress, i de tilfælde hvor jeg skønner det nødvendigt.

Hvornår har du brug for hjælp til behandling af stress

Moderat eller alvorlig stress er en fysisk og psykisk overbelastning, der i de fleste tilfælde kræver stressbehandling.

Hvis du har en middel eller alvorlig stressbelastning, eller er sygemeldt med kronisk stress fra din arbejdsplads, har du brug for professionel hjælp til behandling af din stress, så du kan komme af med din stress og lære hvordan du undgår, at blive stresset fremover.

Hvis du har nogle af nedenstående stress symptomer, er det med stor sandsynlighed tegn på, at du har stress, og har brug for professionel hjælp fra en stressbehandler.

Symptomer på en middel stressbelastning

 • Søvnløshed / svært ved at falde i søvn eller sove igennem
 • Træthed
 • Tankemylder
 • Indre uro
 • Irritabel
 • Lettere til tårer
 • Tavs og indadvendt
 • Indre modstand mod at gøre ting
 • Trykken for brystet
 • Lav selvfølelse

Symptomer på en alvorlig stressbelastning

 • Aggressiv
 • Hukommelsesproblemer
 • Uforklarlige smerter
 • Svimmelhed
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Fraværende
 • Fordøjelsesproblemer / Maveproblemer
 • Diarre
 • Angst
 • Mindre social

Hvem kan få stressbehandling

Stressbehandling er som udgangspunkt for dig der har fået stress, og ønsker professionel hjælp til at komme af med din stress igen.

Når du starter i stressbehandling hos mig, starter du i et individuelt stressbehandlingsforløb, der tilpasses lige præcis dig og din situation. 

Stressbehandling hos mig erstatter behandling hos psykolog eller terapeut og egner sig til psykiske raske mennesker, der har udviklet en middel stressbelastning, en alvorlig stresssbelastning, herunder kronisk stress. Stressbehandling er også for dig, der eventuelt har udviklet stressrelateret angst.

Individuel behandling af stress - de vigtigste fordele

De vigtigste fordele i et individuelt behandlingsforløb hos mig er:

 • Forløbet tilpasses lige præcis dig, din situation og den stressbelastning du har.
 • Du får et stressfrit liv.
 • Du får et liv i mental og fysisk balance.
 • Du får professionel stressbehandling, støtte og vejledning på din vej mod et stressfrit liv.
 • Du bliver fulgt tæt af mig under hele forløbet, og har ALTID mulighed for at ringe til mig mellem vores samtaler.
 • Et handlingsbaseret behandlingsforløb, der giver dig effektive og evidensbaserede metoder, værktøjer og teknikker til afstresning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Jeg har selv har haft alvorlig stress og ved hvordan det er. Det giver mig de bedste forudsætninger for, at møde dig hvor du er og en dyb forståelse for hvordan du har det.
 • Jeg har hjulpet over 200 mennesker tilbage til et liv uden stress.

Stressbehandler Michall Winkler

Michall Winkler
Certificeret Stressbehandler og Stresscoach

Dit stressbehandlingsforløb indeholder

For at din stressbehandling skal være effektiv, indeholder stressbehandlingsforløbet nedenstående elementer

 • Afstressning, genskabelse af din energibalance og mentalafslapning.
 • Coachende samtaler, metoder og teknikker.
 • Afkodning og oprydning af uhensigtsmæssige tankemønstre, adfærdsmønstre, vaner og overbevisninger.
 • Praktiske, effektive og handlingsbaserede metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Din personlige antistress værktøjskasse.
 • Læring, støtte, vejledning og metoring på din vej mod et liv uden stress.
 • For at opnå størst mulig effekt i din stressbehandling, tilpasses de enkelte metoder og teknikker jeg anvender til dig, og de årsager der er grunden til din stress.

Når du afslutter din stressbehandling

Når du afslutter din stressbehandling efter 10 - 12 uger, har du opnået følgende udbytte

 • Du er kommet af med din stress
 • Du har lært effektive metoder og teknikker til at få stressen ud af din krop
 • Du har lært dine egne tidlige stresssignaler og årsagerne til det der udløser dem at kende. Og ved hvad du skal gøre for at håndtere både stresssignaler og årsager.
 • Du ved hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress – både fra dit arbejdsliv og dit privat liv.
 • Du har fået styrket dit selvværd og selvtillid
 • Du har opnået mental og fysisk balance i dit liv
 • Du har opnået større selvindsigt og større livsglæde

Øvrige metoder der kan indgå i din stressbehandling

I nogle tilfælde anvender jeg også NADA øreakupunktur og Tankefeltterapi (TFT) som supplement til den øvrige stressbehandling. Begge metoder er medvirkende til, at genskabe energibalancen i din krop. Herudover er Tankefelterapien medvirkende til, at behandle nogle af de kropslige stress symptomer samt fjerne de dybere liggende årsager til din stress, som ikke lader sig behandle med den almindelige stressbehandling.

NADA Øreakupunktur, et effektivt supplement til stressbehandling

Afhængig af din stressbelastning, anvender jeg i nogle tilfælde NADA Øreakupunktur som supplement til din stressbehandling. NADA behandlingen gør din primære stressbehandling endnu bedre, og dermed øges udbyttet af den samlede behandling.

NADA akupunktur i forbindelse med stressbehandling har følgende virkninger:

 • Dæmper din stress, angst og søvnløshed.
 • Øger dine kognitive kompetencer.
 • Virker på trods af forsvar.
 • Afbalancerer din krop og psyke.
 • Skaber kontakt til dine følelser.
 • Styrker dig fysisk og psykisk.
Stressbehandling med NADA Øreakupunktur

Priser på behandling af stress

Behandling af alvorlig stress koster inkl. 7 samtaler af 1-1,5 times varighed Kr. 6.975,- inkl. moms for private. For virksomheder tillægges prisen 25 % moms.

Du får under forløbet løbende udleveret øvelser, teknikker, værktøjer og øvrigt materiale, der er en del af dit stressbehandlingsforløb.

Prisen er inkl. en ekstra livline, hvor du har mulighed for at ringe eller skrive til mig, hvis du har brug for hjælp, støtte og vejledning mellem vores samtaler. (Værdi kr. 1350,-)

Få hjælp til din stress

GRATIS telefonsamtale, hvor vi finder ud af om stressbehandling er den rette hjælp for dig.

Ring på Tlf. 42 16 47 14

Eller kontakt mig online, og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Det siger nogle af mine tidligere kunder, der har modtaget stressbehandling hos mig

Kære Michall
Da jeg startede i stressbehandling hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv. Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til. Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid. Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjet til at komme ovenpå igen. Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for. Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod.
- Isabella -

Kære Michall
Jeg havde fuldstændig tillid til dig fra start af og tvivlede slet ikke på, at jeg ville få det godt igen. Men at jeg fik det SÅ godt, havde jeg aldrig troet muligt - også selvom du sagde det 🙂 Det er ligesom om at nogen har fjernet de "vægte" jeg havde siddende om fødderne, benene, hofterne, maven, armene, nakken og hovedet, men som jeg slet ikke vidste jeg havde. Hvor trist det end lyder, kan jeg slet ikke huske at jeg har haft det så godt før! Men det er jo også fantastisk!
- Susanne Lundgreen -

Kontakt mig vedrørende stressbehandling

Få effektiv hjælp til din stress med stressbehandling.

Ring nu på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24. timer.

Stressscoaching

Det siger Camilla om mig

Jeg har virkelig fået øjnene op for, at jeg kan ændre mig og havde i sommers aldrig troet på, at jeg ville blive rask igen.

Jeg er, efter at have modtaget stressbehandling hos Michall fra Lifeconsulting, blevet rask og er kommet af med min stress og angst.

Jeg har lært at lytte til mig selv og sige fra og nej til det der ikke er godt for mig.

Jeg har lært at prioritere mig selv først, og fundet ud af hvor vigtigt det er.

Jeg er blevet et stærkere menneske, og har opbygget nye vaner jeg aldrig havde troet på før, at jeg var i stand til at gøre.

Jeg er, efter min stressbehandling hos Michall, fri af min stress og angst.

Jeg ved hvordan jeg skal tackle fremtidige situationer, så jeg aldrig nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over mit liv og helbred.

- Camilla Petersen, 27 år -

 

 

Se flere kundeudtalelser her