Stressbehandling

Kom helt af med din stress med effektiv og holdbar stress behandling

Stressbehandling udført af mig som din stressbehandler og stress terapeut, er et helhedsorienteret og effektivt stressbehandlingsforløb til behandling af stress i alle stadier.

Når du får hjælp til behandling af stress hos mig, får du hjælp til behandling af årsagerne til dine psykiske, følelsesmæssige, fysiske og adfærdsmæssige stress symptomer, så dine symptomer forsvinder igen og du kan leve et liv helt uden stress.

I stressbehandlingen, har jeg fokus på, at afhjælpe din nuværende stress, samt at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress, så dine stress symptomer forsvinder en gang for alle.

I behandlingen vil du samtidig lære effektive antistress metoder, værktøjer og strategier, så du aldrig nogensinde får stress igen.

Effektiv og helhedsorienteret behandling af af stress

Helhedsorienteret behandling af stress, der erstatter traditionel behandling hos en psykolog og psykoterapeut, er et specielt og særligt tilrettelagt stress forløb med fokus på behandling af alle aspekter af din stress.

Jeg hjælper dig med at fjerne og ændre på de årsager der er til, at du har fået stress. Det er typisk udefra kommende årsager, dine tankemønstre, vaner, handlemønstre og overbevisninger. Ligesom der kan være dybereliggende og ubevidste følelsesmæssige årager som ligeledes medvirker til den stress du har.

Når jeg behandler din stress og årsagerne til det der har givet dig stress, så arbejder jeg både krops terapeutisk, med dine følelser og dit mindset, så du efter endt behandlingsforløb har opnået et liv i mental og fysisk balance med forøget livskvalitet og livsglæde.

Metoderne jeg anvender til behandling af stress, er evidensbaserede metoder og teknikker specielt udviklet til behandling af stress.

Stressbehandler og stressterapeut Michall Winkler

Jeg hedder Michall Winkler og er din professionelle stressbehandler og stress terapeut. Jeg behandler stress i alle belastningstilstande, og du opnår en holdbar og vedvarende effekt efter endt stress behandling.

Book GRATIS afklarende samtale om stress

Jeg har over 12 års praktisk og klinisk erfaring med behandling af stress

Din stress behandling består overordnet af nedenstående indsatsområder

Du bliver fri af stress

I din stress behandling afhjælper og fjerner vi din stress. Og du lærer hvordan du forebygger og håndterer fremtidige stress situationer, så du aldrig nogensinde får stress igen.

Psykoedukation

Psykoedukation, der betyder læring, er en vigtig del af behandlingen af din stress. Hvor du løbende vil blive introduceret for effektive og resultatorienterede metoder og teknikker, så du aldrig får stress igen.

Årsagsbehandling

I din stress behandling går vi ind og behandler årsagerne til, at du har fået stress. Når vi fjerner og ændrer på årsagerne forsvinder dine stresssymptomer igen.

Styrket mental sundhed

Jeg har i din stress behandling endvidere fokus på, at du får styrket din mentale sundhed, da dette er altafgørende for, at du aldrig nogensinde får stress igen. Du opnår kort og kort en fysisk og mental balance.

Praksisnær stress behandling

Du er selv en aktiv og vigtig del af din stress behandling, da du mellem vores sessioner skal træne og implementere de redskaber og metoder du løbende får udleveret i din dagligdag.

Livsglæde og livskvalitet

Efter endt behandling har du fået en større livsglæde og livskvalitet. Du har lært at prioritere og passe på dig selv og leve dit liv ud fra dine kerneværdier, både i forhold til dit privatliv og dit arbejdsliv.

Hvornår har du brug for stressbehandling

Hvis du har en middel eller alvorlig stressbelastning, har langvarig stress eller er sygemeldt med alvorlig eller kronisk stress fra din arbejdsplads, har du i de fleste tilfælde brug for stressbehandling.

Hvis din læge har udelukket andre årsager end stress, og du har nogle af nedenstående symptomer, eller det der kaldes for psykosomatiske stress symptomer, har du med stor sandsynlighed stress, der kræver, at du får hjælp fra en professionel stressbehandler.

Stressbehandling er for dig der oplever nedenstående symptomer på stress:

 • Plages af konstant tankemylder.
 • Oplever Indre uro og anspændthed i kroppen.
 • Har manglende koncentration, overblik og udfordringer med at skulle planlægge.
 • Er blevet mere glemsom og svært ved at huske.
 • Er distræt og fraværende.
 • Oplever muskelspændinger, hovedpine, kvalme, svimmelhed eller åndedtrætsbesvær.
 • Har følelsen af, at du bare overlever i stedet for at leve livet.
 • Har mistet lysten til at være sammen med andre, og til at deltage i sociale arrangementer.
 • Har nedsat eller manglende sexlyst.
 • Er grådlabil.
 • Har uforklarlige smerter, udslæt eller eksem.
 • Irritabel eller aggressiv.
 • Svært ved at falde i søvn om aftenen, vågner tidligt eller flere gange i løbe af natten.
 • Oplever ekstrem træthed i løbet af dagen.

Hvordan foregår din stresbehandling

Det absolut vigtigste i forbindelse med behandling af stress er, at behandlingen er effektiv og holdbar og derfor er der i din stressbehandling fokus på, at behandle årsagerne til din stress, så du aldrig nogensinde får stress igen.

Derfor indeholder din stressbehandling en kombination af stresscoaching, mentaltræning, metakognitive og kognitive metoder, positiv psykologi, mindfulness baseret stress reduktion og kropslige metoder og teknikker. På den måde sikres du en holdbar og helhedsorienteret behandling af din stress.

I nogle tilfælde anvender jeg endvidere NADA Akupunktur samt terapeutiske metoder og teknikker i din stressbehandling.

De stress terapeutiske metoder og teknikker der anvendes til behandling af stress, består af psykosomatik, følelsesforløsende kropsterapi, neuropsykologi, NLP terapi og tankefeltterapi der er effektivt mod stress.

Behandling af de dybereliggende årsager til din stress

De terapeutiske og kropslige metoder er særlig effektive, når din stress bunder i dybere liggende årsager til den stress som du oplever. Det gælder eksempelvis dine ubevidste adfærdsmønstre, dine overbevisninger, dine tankemønstre, dine ubevidste kropsreaktioner, fysiske symptomer som eksempelvis uforklarlige smerter, udslæt m.fl., og i nogle tilfælde lavt selvværd.

Vurdering af din stressbelastning samt årsagerne til din stress

For at sikre dig, at du får den rigtige hjælp til din stress, vurderer jeg under den første samtale af din stressbehandling, din nuværende stressbelastning og får afklaret årsagerne til din stress. Du vil endvidere blive bedt om, at udfylde en stresstest samt svare på en række spørgsmål. Du vil herudover blive instrueret i nogle effektive metoder til afhjælpning af din stress, som du skal arbejde med indtil vi ses næste gang.

Din stressbehandling sker efter en specifik og helhedsorienteret behandlingsplan

Behandlingen af din stress sker efter en specifik og helhedsorienteret behandlingsplan, der udarbejdes og tilpasses til dig og din situation. Behandlingsplanen vil indeholde indsatsområder til afhjælpning af din stress, forebyggelse og håndtering af stress samt indsatsområder i forhold til genopretning af din mentale og fysiske balance, dit fysiske miljø, dit sociale miljø, din krop, dit mindset og dine mentale sundhed.

Effektiv hjælp til behandling af stress består af

 • Et individuelt tilpasset og struktureret behandlingsforløb.
 • Afhjælpning af din stress.
 • Afhjælpning og behandling af din eventuelle stressrelaterede angst.
 • Praktiske og handlingsbaserede metoder, værktøjer og teknikker.
 • En styrkelse af din mentale sundhed.
 • En behandlingsmetode der får dig hurtigst muligt tilbage på dit arbejde igen.
 • En behandlingsforløb, der genskaber din energi og glæde, så du igen har tid og overskud til dig selv og din familie.
 • En holdbar og vedvarende effekt efter endt behandlingsforløb.
 • En indslusningsplan for opstart på job igen, hvis du er sygemeldt med stress.
 • Hjælp og behandling af Certificeret stresscoach og stressbehandler med over 10 års praktisk og klinisk erfaring.

Indsatsområderne i din stressbehandling er:

 • Afhjælpning af din nuværende stress.
 • Forebyggelse af stress.
 • Håndtering af stress.
 • Fjernelse og ændring af de årsager der er til din stress.
 • Behandling og forløsning af de bagvedliggende årsager til eventuelle psykosomatiske stress symptomer.
 • Angstbehandling (Hvis du også har stressrelateret angst).
 • Din mentale og fysiske balance.
 • Genskabelse af dit overskud og din energi.
 • Balance i dine livsområder.
 • Større trivsel og glæde.
 • Forøget livskvalitet og livsglæde med styrkelse af din mentale sundhed.

Det siger en af mine kunder, som har fået behandlet sin stress hos mig

Mit stressbehandlings forløb hos Michall, har givet mig meget mere end jeg havde forstillet mig, inden jeg startede. Jeg havde en forventning om, at få hjælp til min stress og det aktuelle problem i mit liv og jeg havde svært ved at forstille mig, at lande et sted, hvor jeg selv kunne have styringen over mit kæmpe spind af tanker.

Jeg vil kalde mit forløb hos Michall, den bedste investering jeg har gjort i mit liv. Jeg har fået min frihed tilbage. Retten til selv at vælge, hvem, hvad og hvornår og ikke mindst har jeg genfundet en selvkærlighed, jeg ikke har følt i mange år.

Friheden og retten har jo vistnok hele tiden været der og Michall viste mig, hvordan jeg tog den. Jeg er nu et sted i mit liv, hvor jeg er tryg ved, hvad fremtiden i morgen, om en måned eller et år, bringer. For jeg ved, hvordan jeg håndtere de bump livet kan byde på, uden at mit hoved brænder sammen. Tak for det.

- Kathrine Graakjær Jakobsen -

Så lang tid tager din stressbehandling

Det tager tid at komme af med sin stress igen. Derfor er din stressbehandling tilrettelagt over en tidsperiode på 12 uger fordelt på 7 behandlinger og samtaler af 60 - 75 minutters varighed.

De første 3-4 gange mødes vi med ca. en uges mellemrum, hvorefter vi sætter møde intervallerne op til 1 gang hver 14. dag.

I mellem vores samtaler, har du altid mulighed for, at kontakte mig enten via telefon, sms eller e-mail, så du får hjælp og støtte til din stressbehandling mellem vores samtaler.

Bestil gratis opringning

En vigtig del af din stressbehandling er, at ændre på årsagerne til det der har givet dig stress

En meget vigtig del af din stressbehandling er, at vi arbejder med at ændre på årsagerne til det der har givet dig stress. Udover de ydre årsager og omstændigheder, er dine nuværende vanemønstre, herunder tanker, adfærd, overbevisninger og for nogles vedkommende et lavt selvværd meget ofte en stor medvirkende årsag til den stress du har fået.

Du kan lære nok så meget om forebyggelse og stresshåndtering, men hvis du ikke ændrer på dine gamle vanemønstre, handlemønstre og overbevisninger er der stor risiko for, at du får stress igen.

Derfor har jeg i din stressbehandling fokus på, at ændre på de dybereliggende årsager til det der har været medvirkende årsager til din stress, herunder et eventuelt lavt selvværd. Så du får integreret nye og støttende vaner, overbevisninger og tankemønstre m.m.

Alt sammen vigtige elementer der sikrer dig, at du aldrig nogensinde får stress igen.

Med stresscoaching og stressbehandling får du et liv uden stress. Et liv i balance med større trivsel og livskvalitet.

Hvem kan få stressbehandling

Stressbehandling er som udgangspunkt for dig der har fået en belastningsreaktion med stress, og ønsker professionel hjælp til at komme af med din stress igen.

Når du starter i stressbehandling hos mig, starter du i et individuelt stressbehandlingsforløb, der tilpasses lige præcis dig, din situation og de omstændigheder der har gjort, at du har fået stress.

Stressbehandling hos mig erstatter behandling hos psykolog, der i mange tilfælde ikke er så effektivt som stressbehandling med stresscoaching. Stressbehandlingen egner sig til psykisk raske mennesker, der har udviklet en middel eller alvorlig stresssbelastning, herunder langvarig og kronisk stress. Stressbehandling er også for dig, der har udviklet stressrelateret angst.

Hvem er din stressbehandler

Certificeret Master stresscoach og stressterapeut

Jeg hedder Michall Winkler og har siden 2012 hjulpet og behandlet mere end 700 mennesker, unge og voksne, tilbage til et liv uden stress. Og har over 12 års klinisk og praktisk erfaring med stressbehandling i alle stadier og belastningsgrader.

Jeg haf afholdt mere end 5000 sessioner og samtaler med stressramte danskere.

Jeg har endvidere siden 2015, undervist og uddannet nogle af Danmarks bedste stresscoaches og stressbehandlere på stresscoach og stressbehandler uddannelsen.

Herudover har jeg afholdt adskillige oplæg og workshops om forebyggelse og håndtering af stress i både offentlige og private virksomheder.

Jeg selv været lagt ned af alvorlig stress og været tæt på at dø af det. Jeg har mærket de adfærdsmæssige, fysiske og psykiske alvorlige stress symptomer på egen krop. Så jeg kan forstå hvordan du har det, da jeg ved hvad det vil sige, at være ramt af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

Jeg har udover mine uddannelser og min praktiske livserfaring, arbejdet med min egen personlige udvikling siden 2002, og har i den forbindelse b.la. fået mere end 100 timeres egenterapi og coaching, så jeg har fået ryddet grundigt op i mig selv og min egen "bagage". Hvilket er en forudsætning for enhver behandler, så du kan få den bedste mulige hjælp.

Jeg møder dig i "øjenhøjde" med respekt for dig og din situation. Du vil opleve mig som nærværende med empati og stor forståelse for dig og din situation.

Stressbehandler og stressterapeut Michall Winkler

Michall Winkler

Certificeret og eksamineret Stressbehandler

Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler.
Metakognitiv Stresscoach.
Underviser og instruktør på Stresscoach uddannelsen i Danmark.
Supervisor og mentor i stresshåndtering.
International Certificeret NLP Master med speciale i coaching, terapi og stress.
Mindfulness Instruktør.
NADA Akupunktør.
Eksamineret Psykosomatisk Terapeut og Persontype coach.

 

Mathias Fog

Jeg var i et stresscoaching forløb hos Michall, og det er det bedste jeg nogensinde har gjort. Michall gav mig nye måder at tænke på, værktøjer til at håndtere min stress og øvelser der kunne berolige mig når jeg følte mig stresset. Michalls måde at tale på og lære fra sig var helt essentiel for den udvikling jeg havde gennem dette stress forløb. Jeg lever i dag efter en livsstil som holder mig i gang fysisk men samtidig i mental balance, takket være Michall.

Jeg kan med ro i sindet give Michall en varm anbefaling som personlig stress coach

Mathias Fog

Isabella Aagaard

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjer til at komme ovenpå igen. Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for. Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod

Isabella Aagaard

Trine Schultz

Mit stress forløb hos Michall har hjulpet mit til at lytte til mig selv, sige nej til det der ikke er godt for mig og ja til det der er. De metoder og redskaber jeg har fået med, gør at jeg hurtigt kan spotte hvad der er på spil i mig og hvordan jeg skal tackle det.

Fra min første samtale med Michall, var jeg ikke i tvivl om at det var ham der skulle hjælpe mig. Jeg mødte forståelse, empati, nærvær, en god portion humor, samt et menneske der mødte mig lige præcis der hvor jeg var. Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Michall som personlig stresscoach.

Trine Schultz

Søren

Jeg vil gerne sige dig en stor tak for et rigtig givende stresscoachingforløb. Jeg valgte dig på opfordring fra min læge der anbefalede en stresscoach frem for en psykolog og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Efter vores samtaler, øvelser og hjemmearbejde m.m. føler jeg mig helt rask og har virkelig lært, hvordan det er at leve i nuet og helt uden stress. En rigtig stor ting for mig var, at jeg gennem hele forløbet var i stand til at passe mit arbejde, selvom det var hårdt.

Søren

stresscoachingforløb

Det koster stressbehandling

Individuelt tilpasset stressbehandlings forløb til dig der har tydelige tegn på stress, og har fået en moderat til alvorlig belastningsreaktion med stress, herunder langvarig eller kronisk stress.

Forløbet indeholder

 • 7 sessioner af 60 – 75 minutters varighed.
 • Behandling og afhjælpning af dine nuværende stress symptomer.
 • Behandling, fjernelse og ændring af årsagerne til din stress.
 • Individuel tilpasset ANTI stress værktøjskasse med metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Individuel behandlings- og handlingsplan så du kommer af med din stress en gang for alle.
 • Vejledning, støtte og rådgivning i forbindelse med en eventuel sygemelding med stress.
 • Indslusningsplan og vejledning i forbindelse med tilbagevenden til job efter en eventuel sygemelding med stress.
 • En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores sessioner. Enten via telefon, sms eller e-mail. På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stressbehandlings forløb.

Pris 7.975 kr.

Jeg har klinikker i København og Roskilde, hvor jeg tilbyder stressbehandling fra skønne stressfri lokaler.

Se yderligere priser på stressbehandling her

Få hjælp til stressbehandling

GRATIS screening samtale, hvor vi finder ud af om stressbehandling er den rette hjælp for dig.

Ring helt uforpligtende på Tlf. 42 16 47 14 og få en gratis screening samtale.

Eller kontakt mig online, og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

 

Kontakt mig online

Kontakt mig vedrørende stressbehandling

Få effektiv struktureret, målrettet og individuel hjælp til behandling af stress.

Ring nu på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Stressscoaching

Hvem er din Stressbehandler

Jeg hedder Michall Winkler og er din personlige stressbehandler.

Jeg er Certificeret og eksamineret Master stresscoach, Metakognitiv stresscoach, Stressbehandler og stressterapeut, og så er jeg underviser og instruktør på stresscoach og stressbehandler uddannelsen.

Jeg har gennem de sidste 12 år hjulpet mere end 700 mennesker tilbage til et liv uden stress. Tilbage til et liv i mental og fysisk balance med større livsglæde og livskvalitet.

Stressbehandler og stressterapeut Michall Winkler