Stressbehandling

Effektiv hjælp til behandling af stress af Certificeret stressbehandler

Stressbehandling er helhedsorienteret og professionel hjælp til behandling af stress.

Som stressbehandler og stressterapeut hjælper jeg dig i din stressbehandling helt af med din stress. Ligesom jeg hjælper dig med at fjerne og ændre på de årsager der har været til din stress.

Du vil endvidere lære hvordan du forebygger og tackler fremtidig stress, så du er sikker på, aldrig nogensinde at få stress igen.

Metoderne der anvendes til behandling af stress, er evidensbaserede metoder og teknikker specielt udviklet til stressbehandling. De metoder jeg anvender i behandlingen er praktiske og handlingsorienterede, og har en holdbar og vedvarende effekt, efter endt stressbehandling.

Din stressbehandling sker efter en specifik og individuel behandlingsplan

Behandlingen af stress sker efter en nøje udvalgt behandlingsplan og behandlings struktur, der tilpasses individuelt til dig i din stressbehandling.

I behandlingsplanen tages der udgangspunkt i de stresssymptomer du har, samt alle de medvirkende årsager der er til din stress.

Stressbehandling

Det er der fokus på i din stressbehandling

I din stressbehandling er der fokus på, at afhjælpe din stress, samt finde frem til årsagerne til det, der har givet dig stress. Ligesom du får hjælp til at fjerne årsagerne til stressen, og hjælp til hvordan du fremadrettet forebygger og håndterer stress, så du aldrig nogensinde får stress igen.

Stress behandlingen er endvidere handlingsorienteret, hvilket vil sige, at du imellem vores samtaler, skal træne og øve de forskellige metoder og teknikker vi arbejder med i forbindelse med din stressbehandling.

Vurdering af din stressbelastning samt årsagerne til din stress

Under den første samtale af din stress behandling, vurderer jeg din stressbelastning og får afklaret årsagerne til din stress. Du vil endvidere blive bedt om, at udfylde en stresstest samt svare på en række spørgsmål. Ligesom du vil få målt din puls og hjerterytme.

Ovenstående vil sammen med en sundhedsfaglig vurdering, danne grundlag for den behandlingsplan der udarbejdes til brug for, at hjælpe dig bedst muligt i din stressbehandling. Afhængig af din stressbelastning, vil jeg endvidere rådgive og vejlede dig omkring en eventuel sygemelding fra din arbejdsplads i en kortere eller længere periode.

Behandling af stress - hurtigt og effektivt

Effektiv effektiv stress behandling består af

 • Et individuelt tilpasset stress behandlingsforløb.
 • Afhjælpning af din stress.
 • At lære dig hvordan du forebygger og tackler fremtidig stress, så du ikke får stress igen.
 • At blive fri af stress og få et liv i fysisk og mental balance med overskud, energi og livskvalitet.
 • Praktiske metoder og teknikker til afstressning, stressforebyggelse og håndtering af stress.
 • En behandlingsmetode, der får dig hurtigst muligt tilbage på arbejde igen.
 • En holdbar og vedvarende effekt, så du aldrig får stress igen.

Hvad er stressbehandling?

Stressbehandling er en kombination af stresscoaching, mentaltræning, metakognitive og kognitive metoder, positiv psykologi samt mindfulness baseret stress reduktion.

I nogle tilfælde anvender jeg endvidere NADA Akupunktur samt terapeutiske metoder og teknikker i din stressbehandling.

De stress terapeutiske metoder og teknikker der anvendes til behandling af stress, består af en kombination af neuropsykologi, NLP terapi og Tankefelt terapi.

De terapeutiske metoder er særlig effektive, når din stress bunder i dybere liggende årsager til den stress som du oplever. Det gælder eksempelvis dine ubevidste adfærdsmønstre, dine overbevisninger, dine tankemønstre og i nogle tilfælde lavt selvværd.

Stressbehandlingen foregår som et individuelt, struktureret og målrettet behandlingsforløb og består af syv behandlinger, fordelt over en periode på 12 uger.

 

 

Stressbehandling

En vigtig del af din stressbehandling er, at ændre på årsagerne til det der har givet dig stress

En meget vigtig del af din stressbehandling er, at vi arbejder med at ændre på årsagerne til det der har givet dig stress. Udover de ydre årsager og omstændigheder, er dine nuværende vanemønstre, herunder tanker, adfærd, overbevisninger og for nogles vedkommende et lavt selvværd meget ofte en stor medvirkende årsag til den stress du har fået.

Du kan lære nok så meget om forebyggelse og stresshåndtering, men hvis du ikke ændrer på dine gamle vanemønstre og overbevisninger er der stor risiko for, at du får stress igen.

Derfor har jeg i din stressbehandling fokus på, at ændre på de dybereliggende årsager til det der har været medvirkende årsager til din stress, herunder et eventuelt lavt selvværd. Så du får integreret nye og støttende vaner, overbevisninger og tankemønstre m.m.

Alt sammen vigtige elementer der sikrer dig, at du aldrig nogensinde får stress igen.

Med stressbehandling og stresscoaching får du et liv uden stress. Et liv i balance med større trivsel og livsglæde.

 

Michall Winkler
Certificeret og eksamineret Master Stresscoach og Stressbehandler

Stressbehandling, helhedsorienteret hjælp til behandling af stress

Stress behandlingens varighed og fokusområder

Det tager tid at komme af med sin stress igen. Derfor er din stressbehandling tilrettelagt over en tidsperiode på 12 uger fordelt på 7 behandlinger og samtaler af 1-1,5 times varighed.

De første 3-4 gange mødes vi med ca. en uges mellemrum, hvorefter vi sætter møde intervallerne op til 1 gang hver 14. dag.

I mellem vores samtaler, har du altid mulighed for, at kontakte mig enten via telefon, sms eller e-mail, så du får hjælp og støtte til din stressbehandling mellem vores samtaler.

Der er i din stressbehandling fokus på følgende indsatsområder

 • Afstressning.
 • Mental og fysisk balance.
 • Genskabelse af dit overskud og din energi.
 • Ændring og fjernelse af årsagerne til det der har givet dig stress.
 • Forebyggelse af stress.
 • Håndtering af stress.
 • Balance i alle dine livsområder.
 • Forøget livskvalitet.
 • Større trivsel og livsglæde.

Hvis du er sygemeldt med stress fra din arbejdsplads, får du i forbindelse med din stressbehandling også vejledning i, hvornår det er hensigtsmæssigt, at starte på arbejde igen.

Du vil endvidere få lavet en indslusnings plan for den bedst mulige opstartsfase, som sikrer dig, at du ikke starter for hurtigt op. Indslusnings planen kan du præsentere for din arbejdsgiver.

Hvornår har du brug for stressbehandling

Hvis du har en middel eller alvorlig stressbelastning, er sygemeldt med alvorlig eller kronisk stress fra din arbejdsplads, har du i de fleste tilfælde brug for stressbehandling.

Hvis din læge har udelukket andre årsager end stress, og du har nogle af nedenstående symptomer, har du med stor sandsynlighed stress, der kræver, at du får hjælp fra en professionel stressbehandler.

Symptomer på en middel stressbelastning

 • Søvnløshed / svært ved at falde i søvn eller sove igennem
 • Træthed
 • Tankemylder
 • Indre uro
 • Irritabel
 • Lettere til tårer
 • Tavs og indadvendt
 • Indre modstand mod at gøre ting
 • Trykken for brystet
 • Lav selvfølelse

Symptomer på en alvorlig stressbelastning

 • Aggressiv
 • Hukommelsesproblemer
 • Uforklarlige smerter
 • Svimmelhed
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Fraværende
 • Fordøjelsesproblemer / Maveproblemer
 • Diarre
 • Angst
 • Mindre social

Hvem kan få stressbehandling

Stressbehandling er som udgangspunkt for dig der har fået stress, og ønsker professionel hjælp til at komme af med din stress igen.

Når du starter i stressbehandling hos mig, starter du i et individuelt stressbehandlingsforløb, der tilpasses lige præcis dig og din situation. 

Stressbehandling hos mig erstatter behandling hos psykolog og egner sig til psykiske raske mennesker, der har udviklet en middel eller alvorlig stresssbelastning, herunder kronisk stress. Stressbehandling er også for dig, der har udviklet stressrelateret angst.

Det koster stressbehandling

Prisen for stressbehandling er inkl. 7 sessioner af 60 - 75 minutters varighed Kr. 6.975,- inkl. moms for private. For virksomheder tillægges prisen 25 % moms.

Du får under forløbet løbende udleveret øvelser, teknikker, værktøjer og øvrigt materiale, der er en del af dit stressbehandlingsforløb.

Prisen er inkl. en ekstra livline, hvor du har mulighed for at ringe eller skrive til mig, hvis du har brug for hjælp, støtte og vejledning mellem vores samtaler. (Værdi kr. 1350,-)

Jeg har klinikker i København og Roskilde, hvor jeg tilbyder stressbehandling fra skønne stressfri lokaler.

Få hjælp til stressbehandling

GRATIS telefonsamtale, hvor vi finder ud af om stressbehandling er den rette hjælp for dig.

Ring på Tlf. 42 16 47 14

Eller kontakt mig online, og jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Kontakt mig vedrørende stressbehandling

Få effektiv struktureret, målrettet og individuel hjælp til behandling af stress.

Ring nu på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24. timer.

Stressscoaching

Hvem er din Stressbehandler

Jeg hedder Michall Winkler og er din personlige stressbehandler.

Jeg er Certificeret og eksamineret Master stresscoach, Metakognitiv stresscoach og Stressbehandler.

Herudover studerer jeg p.t. til Psykoterapeut og er medlem af Foreningen af Danske Psykoterapeuter.