Kort og langvarig stress

Der er meget stor forskel på langvarig stress og kortvarig stress. Den kortvarige stress kaldes også for hverdagsstress eller her og nu stress, og er den stress vi alle sammen oplever, når vi eksempelvis er presset.

Den langvarige stress er konsekvenserne af for meget kortvarig stress i en længere periode. Langvarig stress er en tilstand, hvor vi konstant mærker forskellige alvolige stresssymptomer.

Hvad er kortvarig stress

Stress er altså ikke en sygdom, men derimod en naturlig og biologisk reaktion i din hjerne, som gør dig i stand til, at håndtere farlige, truende, pressede eller usikre situationer. Når du oplever en stressreaktion frigiver din hjerne stofferne adrenalin og kortisol, som gør at dine sanser bliver skærpet og du kan reagere og handle hurtigt og yde en ekstraordinær indsats ud over det normale.

Den kortvarige stress er altså ikke farlig, da den hjælper dig til at håndtere forskellige situationer som du ellers ikke ville være i stand til på samme måde. Stressreaktionen kommer altså når der sker noget uventet som f.eks.  kan være noget så banalt som, at du sover over dig en af de dage hvor du skal på arbejde, eller det kan være en presset situation, hvor du skal aflevere en eller anden opgave på dit arbejde eller i skolen til et bestemt tidspunkt, og har derfor ekstra travlt. Det kan også være en dag hvor du skal fremlægge noget for dine kollegaer, ledere eller chefer på dit arbejde, eller for din klasse hvis du går i skole eller gymnasiet. Symptomerne du oplever kan virke ubehagelige, men symptomerne aftager igen og din krop kan igen slappe af lige så snart det er overstået.

Det der stresser dig forsvinder igen. Du mødte på arbejde, du fik afleveret din opgave og du fik fremlagt det du skulle fremlægge.

Hvad er langvarig stress

Langvarig stress, der også benævnes som kronisk stress opstår, når stressen (adrenalin og kortisol) ophober sig i din krop fordi, at de begivenheder der stresser dig ikke forsvinder igen, men derimod fortsætter i uger, måneder eller år. Så er det at det begynder at blive farligt fordi, din krop er i konstant alarmberedskab og hormonerne adrenalin og kortisol er ophobet i din krop. (Hormonet kortisol har en negativ indvirkning på kroppen, når det udskilles i store mængder)

Hvis du har langvarig eller kronisk stress er der ubalance i din krop, og genopbygningen af de nedbrydende processer i din krop fungerer ikke normalt. Din krop er langsom og sikkert ved at nedbrydes.Det er derfor meget vigtigt, at du får den rette hjælp til at komme af med din stress.

Langvarig stress kan give en række alvorlige fysiske og psykiske følgevirkninger, og udløse forskellige sygdomme. Langvarig stress kan b.la. forårsage hjerte- kar sygdomme, nedsat immunforsvar, aggressioner, depression m.v. og i værste fald blodprop i hjertet med døden til følge.

Korte og langvarige stresssignaler

Få hjælp til stress

Stress på arbejdspladsen

Stress hos unge