Stress terapi

Når jeg hjælper andre mennesker tilbage til et liv uden stress, anvender jeg ofte stress terapi i forbindelse med stresscoaching og stressbehandling.

Stress terapi består af en kombination af kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og NLP terapi.

Stress terapi er en fremadrettet og handlingsorinteret terapi, der støtter op om selve stresscoaching delen. Stress terapi er altså IKKE en terapiform, hvor vi skal fortolke diverse hændelser i barndommen ligesom i psykodynamisk terapi. Men derimod en terapi, der tager udgangspunkt i den aktuelle situation hos den stressramte.

Stress terapi til ændring af ikke brugbare vanemønstre

Anvendelse af stress terapi i forbindelse med behandling af stress består i, at ændre ikke brugbare vanemønstre, som er understøttet af vores måde at tænke på om forskellige ting eller oplevelser. Samt vores overbevisninger og adfærdsmønstre.

Dette er noget vi arbejder med under vores samtaler, og det er noget den stresssramte, skal træne og øve mellem samtalerne. For dermed, at implementere nye og støttende overbevisninger, tanker og vaner, som er en af forudsætningerne for, at blive fri for stress.

Herudover arbejder vi med den metakognitive tilgang, der i modsætning til kognitiv terapi, ikke beskæftiger sig med tankernes indhold. Da udgangspunktet i metakognitiv terapi er, at alle tanker er lige meget værd.

Så her lærer den stressramte effektive metoder og teknikker til helt at undgå, at give uhensigtsmæssige tankemønstre som bekymringer, grublerier, selvkritik m.lf. opmærksomhed. Og i stedet for ændre det indre fokus til det ydre fokus.

Hvilke terapiformer vi arbejder med i relation til stresscoaching, afhænger dels af de årsager der er til stressen. Og så afhænger det af, hvad den enkelte person er til. Da det kan være individuelt fra person til person.

NADA Akupunktur til stress terapi

Da jeg også er uddannet NADA Akupunktør, anvender jeg i nogle tilfælde NADA behandling som et godt supplement til stress terapien.

Den grundlæggende funktion med NADA behandlingen er, at gøre den primære behandling endnu bedre, og dermed øge udbyttet af den samlede behandling, som i dette tilfælde er stress terapien og dermed selve stressbehandlingen.

NADA Akupunktur behandling i stress terapi har følgende virkninger:

  • Dæmper din stress, angst og søvnløshed.
  • Øger dine kognitive kompetencer.
  • Virker på trods af forsvar.
  • Afbalancerer din krop og psyke.
  • Skaber kontakt til dine følelser.
  • Styrker dig fysisk og psykisk.
Stress terapi og NADA behandling

Yderligere information stress

Ønsker du yderligere information om behandling af stress, kan du læse mere på nedenstående link.

Bekymringer og stress

Tanker og stress

Muligheder for hjælp til stress

Behandling af kronisk stress