Stress og selvværd

Stress og selvværd hænger sammen. Har du et lavt selvværd har du større risiko for, at udvikle alvorlig stress end mennesker med et godt selvværd. Og har du stress påvirker det dit selvværd i negativ retning.

Flere og flere rammes af alvorlig stress, og rigtig mange mennesker, unge og voksne, har udfordringer med et lavt selvværd. En undersøgelse foretaget for PsykiatriFonden for nogle år siden viser, at ca. hver 5. dansker har dårligt selvværd.

Min erfaring med stress og selvværd bekræfter egentlig ovenstående undersøgelse meget godt. Ud af alle de personer jeg hjælper tilbage til et liv uden stress i løbet af et år, er en af årsagerne til deres stress et lavt selvværd hos mænd og kvinder for ca. hver tredje af dem jeg har i stresscoaching.

Hvis du har et lavt selvværd, er det min påstand, at du har højere risiko for, at udvikle alvorlig stress i forhold til dem som har et godt selvværd. Og hvorfor så det?

Stress og selvværd påvirker hinanden

Stress og selvværd påvirker hinanden fordi et lavt selvværd meget ofte er ensbetydende med, at være dårlig til at sige fra overfor f.eks. arbejdsopgaver, urimelige krav fra kollegaerne, lederen eller chefen. Og som en kombination af dette, kan der være situationer i familiemæssige sammenhænge, hvor der heller ikke bliver sagt fra. Denne kombination, med dertil hørende underliggende problematikker, har jeg oplevet- og oplever stadigvæk hos en del af de personer jeg hjælper med stress og selvværd.

Symptomer på stress

Symptomer på lavt selvværd

Samtidig med ikke at få sagt fra, kan det også handle om, at have et stærkt behov og dermed fokus på, at opnå accept og anerkendelse fra dine omgivelser hele tiden, fordi du inderst inde ikke tror på, at det du gør er godt nok. Du lever måske i en mere eller mindre konstant frygt for, at andre skal “afsløre dig” fordi du inderst inde har tanker om, at du slet ikke er så god til dit job, som andre siger du er.

Du lever måske dit liv lidt ud fra, hvad du tror andre forventer af dig, og glemmer dermed dig selv og dine egne behov. Måske er du ikke engang klar over, hvad der virkelig betyder noget for dig. Alle disse ting er er medvirkende årsager til udvikling af stress.

Hvad er stress?

Hvad er selvværd?

Præstationsangst i relation til stress og selvværd

Andre årsager til stress i forbindelse med lavt selvværd kan være præstationsangst i forskellige sammenhænge på jobbet eller uden for jobbet. En angst og dermed en stærk tvivl på om det du gør nu også er godt nok. Det resulterer så i mange selvkritiske og selvbebrejdende tanker. Bekymringstanker og tanker om hvad andre mon tænker eller mener om mig. Alene vores egne tanker er årsag til 50 % af alt den stress vi oplever.

Ligesom der også kan være tale om et over drevent behov for at præstere hele tiden, og ikke tillade sig selv at slappe af engang i mellem. Med det formål, når det handler om selvværd, at bevise overfor omgivelserne at jeg er værd at være sammen med, elske etc fordi jeg yder og præsterer hele tiden.

Jeg er ikke god nok som den jeg er

Ovenstående adfærds- og vanemønster er ubevidste. Man kunne kalde dem for “leveregler” der grundlæggende handler om, at dække over en grundlæggende overbevisning om, at “Jeg ikke er god nok som den du er”, og derfor kompenserer du så ved, at gøre eller undlade at gøre nogle af ovenstående ting for at føle dig god nok. Det hjælper bare ikke – tværtimod.

Stress og selvværd

Nederst i ovenstående pyramide har du den grundlæggende overbevisning om dig selv, som i det her eksempel er; “jeg er ikke god nok”. I midten af pyramiden er eksempler på nogle af de ubevidste leveregler du har lavet for, at kompensere for den grundlæggende overbevisning om, at “jeg ikke er god nok”. Øverst i pyramiden er det man kalder for NAT, som står for Negative Automatiske Tanker.

Det er “levereglerne”, der sammen med de Negative Automatiske Tanker, viser at stress og selvværd hænger sammen, da det er levereglerne og de negative tanker, der i værste fald kan resultere i alvorlig stress.

Det er vigtigt at styrke selvværdet i relation til stress

Når jeg i mit daglige arbejde som stresscoach og selvværds coach arbejder med stress og selvværd, har jeg sammen med den person jeg hjælper med behandling af stress, et stærkt fokus på, at ændre personens negative overbevisninger om sig selv, og de uhensigtsmæssige adfærds- og vanemønstre. Så personen eksempelvis lærer at sige fra, og have det godt med det, lærer at elske og acceptere sig selv for den han eller hun er.

Vi arbejder kort og godt med, at styrke personens selvværd, i kombination med de øvrige metoder og teknikker til afstressning og stresshåndtering vi arbejder med i et stresscoaching forløb.

10 måder at styrke dit selvværd på

Få hjælp til bedre selvværd

Stress påvirker dit selvværd i negativ retning

Selvom du har et godt selvværd påvirker alvorlig stress din selvværdsfølelse i negativ retning, i forhold til måden hvorpå du tænker om dig selv og din situation etc. Du kan læse mere om stress og selvværd i et af mine tidligere indlæg, som du finder på via nedenstående link.

Stress påvirker din selvværdsfølelse >>>

Stress og selvværd i relation til arbejdspladsen

Dit selvværd trues, når du som person udsættes for manglende respektful adfærd på din arbejdsplads, som i denne her forbindelse skal opfattes som bevidste negative handlinger, manglende omtanke og hensyn og urimelige arbejdsopgaver.

Negative bevidste handlinger

De negative bevidste handlinger, der kan føre til stress og dermed være en trussel mod dit selvværd, kan eksempelvis være:

 • Fysiske eller verbale angreb fra kollegaer eller ledere.
 • Seksuelle tilnærmelser eller antydninger.
 • Blive gjort til grin.
 • Blive sat i situationer, hvor du mister “ansigt”.
 • Feedback, du opfatter som urimelig eller unfair.

Manglende omtanke og hensyn

En mere indirekte måde, at udvise manglende respekt overfor sine medmennesker, der også kan føre til stress og være en trussel mod dit selvværd, kan eksempelvis være:

 • Manglende handlinger.
 • Uovervejede handlinger.
 • Manglende planlægning.
 • Utilstrækkelig planlægning.
 • Glemme eller komme for sent til aftaler.
 • Maskiner, systemer og anden teknologi, der ikke fungerer.

Urimelige arbejdsopgaver

Manglende respekt overfor andre mennesker, kan endvidere være, at sætte folk til, at løse arbejdsopgaver, som virker meningsløse i forhold til deres faglige felt eller deres kompetencer. Det handler her om, at opgaverne virker urimelige eller direkte unødvendige.

Urimelige arbejdsopgaver kan også føre til stress og være en trussel mod dit selvværd. Det kan eksempelvis være:

 • Tidskrævende tidsregistrering og kontrol.
 • Overflødige møder, udvalg eller opgaver.
 • Varetagelse af uvedkommende opgaver.
 • Varetagelse af andres opgaver.

Krænkelse af selvværd i relation til stress

Ovenstående figur illustrerer sammenhængen mellem manglende respekt for andre mennesker, og krænkelsen af selvværdet i relation til stress. Den øverste del af figuren, er kun toppen af isbjerget, når det handler om krænkelse dit selvværd.

 

Få professionel hjælp til stress og selvværd

Kunne du tænke dig at lære mere om stress og selvværd?

Jeg afholder jævnligt kurser og workshops om stress og selvværd. Du finder yderligere information på nedenstående links.

Styrk dit selvværd og genfind din indre styrke >>>

Kursus i stresshåndtering og stress >>>

Stresscoach uddannelsen >>>

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

 • LifeConsulting
  Himmelev Bygade 68 A
  4000 Roskilde
 • 4216 4714