Er chefen eller lederen en kold skid?

Er chefen eller lederen en kold skid når han eller hun kommer med udtalelser til en stressramt medarbejder som f.eks. “Nu må du klemme ballerne sammen og komme i sving” eller lignende platte udtalelser. Eller er chefen eller lederen i virkeligheden selv presset og og ramt af stress?

For nogles vedkommende ja og for andres vedkommende nej. Og uanset hvad så er det ikke den rette måde at håndtere stress i virksomheden på.

Når en medarbejder, leder eller chef er ramt af stress er det vigtigt med en god og kompetent opbakning, støtte og vejledning fra kollegaer, lederen eller chefens side.

Denne opbakning, støtte og vejledning kan eksempelvis være at hjælpe medarbejderen med at få professionel hjælp til sin stress. Enten hos en ekstern stresscoach, hvis stressen allerede har udviklet sig til alvorlig stress. Eller hos virksomhedens interne stressvejleder, hvis virksomheden vel og mærke har en sådan, såfremt stressen ikke har nået at udvikle sig til alvorlig stress endnu.

Får år tilbage i forbindelse med en tidligere virksomhed jeg havde – jeg er tidligere indehaver og “chef” i en mellemstor håndværksvirksomhed – fik jeg en dag sagt til en af mine medarbejdere i en meget hård tone, at han var fyret hvis han ikke kunne tåle “lugten i bageriet”. En udtalelse jeg fortrød i det øjeblik jeg havde fået den sagt. Medarbejderen var ikke stresset, men det var jeg selv; på daværende tidspunkt. Medarbejderen blev ikke fyret og jeg gav ham en uforbeholden undskyldning bagefter.

Er chefen eller lederen en kold skid?

 

Intern stressvejleder i virksomheden

En intern stressvejleder i virksomheden har taget en uddannelse i stress, og er uddannet til at spotte stress og stresstemaer i tide, og dermed klædt fagligt på til at forhindre at stressen udvikler sig, både hos den enkelte og blandt kollegaerne. Når stress bliver opdaget i tide, kan stressvejlederen iværksætte den nødvendige hjælp, støtte og vejledning og dermed forhindre en langtids sygemelding, som er en meget stor omkostning for virksomheden.

Stressvejlederen er desuden grundig uddannet til at  hjælpe, rådgive og vejlede med at håndtere og forebygge stress. Både hos den enkelte person i virksomheden og i teamet/afdelingen eller organisationen.

Konsekvenser for medarbejder og virksomhed hvis stress ikke spottes i tide

Konsekvenserne for den enkelte person, uanset om det er medarbejderen, lederen eller chefen, hvis stressen ikke spottes i tide kan være meget alvorlige. Det kan have store helbredsmæssige konsekvenser, ligesom det vil påvirke arbejdslivet og privatlivet i negativ retning.

Herudover vil det medføre, at vedkommende før eller siden bliver langtidssygemeldt med alvorlig stress såfremt der ikke gribes ind i tide. En sygemelding med stress, når en medarbejder, leder eller chef går ned med stress, vil desuden medføre en betydelig økonomisk omkostning for virksomheden.

En langtids sygemeldt medarbejder kan desuden være medvirkende til, at andre medarbejdere i virksomheden også udvikler stress, da de nu skal “løbe” dobbelt så hurtigt pga. manglende arbejdskraft. Og så er den “onde” cirkel startet …

Invester i en certificeret intern stressvejleder

Vi udbyder en af Danmarks bedste certificerede stressvejleder uddannelser, der som den eneste af sin art, også giver dig en grundig uddannelse i persontyper og deres stresstemaer samt mønstre og adfærd i forhold til stress.

Læs mere om stressvejlederuddannelsen her >>>

Kurser i stresshåndtering

Vi tilbyder forskellige åbne og lukkede kurser i stresshåndtering og forebyggelse af stress.

Kurser i stresshåndtering og stress >>>

Professionel hjælp til din stress

Hvis du allerede har udviklet stress har du brug for professionel hjælp til at komme af med din stress. Samtidig har du også brug for at lære hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress, så du ALDRIG nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over dit helbred, privatliv og arbejdsliv.

Jeg tilbyder professionel hjælp til behandling af din stress via et stresscoachingforløb bestående af 7 samtaler fordelt over en periode på ca. 12. uger.

Du kan læse mere om stresscoaching forløbet og hvordan det foregår her >>>

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

  • LifeConsulting
    Himmelev Bygade 68 A
    4000 Roskilde
  • 4216 4714