Hjælp til selvhjælps forløb for stressramte

Gruppeforløb for dig der er ramt af stress

Kan du svare ja til nogle af nedenstående punkter er gruppeforløbet Fri af Stress noget for dig

 • Jeg føler mig stresset og har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen.
 • Jeg har daglige stress symptomer.
 • Jeg har haft haft stress og frygter det kan ske igen.
 • Jeg savner mit liv, hvor jeg er i balance med mig selv og mine omgivelser.
 • Jeg har mistet strukturen og overblikket i min dagligdag?
 • Jeg er nervøs for at få stress, og ønsker at vide hvordan jeg undgår det.
 • Jeg vil gerne lære de effektive og handlingsorienterede metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og tackling af stress.

Bliv fri af stress

Fri af stress

Hjælp til selvhjælps forløb mod stress - bliv fri for stress en gang for alle

Deltag i gruppeforløbet Fri af Stress sammen med andre stressramte og bliv fri af stress en gang for alle.

Du vil under kyndig og professionel vejledning og støtte, lære hvordan du afhjælper stress hos dig selv.

Du vil lære hvordan du selv kan forebygge og håndtere stress i dit arbejdsliv og i dit privatliv, så du ALDRIG nogensinde bliver en af dem, der hver eneste dag bliver ramt af alvorlig stress.

Fri af Stress er et hjælp til selvhjælps forløb mod stress, og er for dig, der har brug for professionel hjælp til at komme af med din stress. Forløbet består af seks moduler fordelt over en periode på 7 uger. Der er et deltagerantal på maks. 8 personer.

Du får gennem forløbet konkrete, handlingsorienterede og effektive metoder, teknikker og værktøjer, som du både kan anvende til dig selv, og til at hjælpe andre med let til moderat stress.

Forudsætningen for at du kan holde dig fri af stress er, at du kender dine egne stresssignaler og årsagerne til det der udløser dem. Derfor er en vigtig del af forløbet, at lære hvordan du selv kan ændre og fjerne årsagerne til din stress.

Bliv fri af stress

Personlig screeningsamtale forud for opstart af forløb

Forud for opstart af forløbet vil du blive indkaldt til en personlig Screeningssamtale. Screeningsamtalen kan foregå online eller ved personligt fremmøde i vores stresscenter.

Under screeningsamtalen vil du:

 • Få vurderet din eventuelle stressbelastning.
 • Afdækket årsagerne til din stres.
 • Afdækket dine “Blindspots”, som er en stor og medvirkende årsag til din stress.
 • Få udleveret personligt link til persontypetest, hvorefter du får tilsendt en 18 siders rapport om dine styrker, udviklingsområder, blindspots samt din stress og belastningsprofil. Samt hvad der presser og trigger dig i forhold til stress.

Helhedsorienteret hjælp til selvhjælp mod stress

Vores hjælp til selvhjælps forløb: Fri af Stress, er helhedsorienteret hjælp til selvhjælp mod stress.

Vi vil under forløbet have fokus på det hele menneske, og du vil lære metoder og teknikker der er særlig effektive til din mentale stress, din følelsesmæssige stress og din kropslige stress.

Når du skal afhjælpe din egen stress og undgå at få stress fremover, er det først og fremmest vigtigt, at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress. Det er nemlig årsagerne til stressen, der er skyld i de stress symptomer du har.

I nogle tilfælde er du ikke bevidste om alle årsagerne til den stress du oplever.

Dette skyldes at din ubevidste del af hjernen (typisk vores "kropshjerne") på et tidspunkt har registreret en potentiel trussel, som du så bliver trigget af i forskellige situationer.

Hvis du oplever dette vil du også få redskaber til, at håndtere de umiddelbare ukendte årsager til din stress, så du dermed kan forløse de stress symptomer du har.

Metakognitiv terapi - en vigtig del af dit gruppeforløb mod stress

Rigtig mange mennesker har tendens til, at bekymre sig over forskellige ting, gruble eller analysere tidligere begivenheder i vores fortid eller generelt have tendens til negativ tænkning.

Når vi bekymrer os, grubler eller tænker negativt er vores hjerne ikke i stand til, at kende forskel på om det er tanker, eller noget der sker i virkeligheden. Hjernen går derfor i alarmberedskab og der bliver sendt stresshormoner ud i kroppen, hvorefter vi bliver stressede. Derfor er dine egne tanker meget ofte medvirkende til over 50 % af den stress du oplever.

Derfor er metakognitiv stressterapi og metakognitiv stresscoaching en vigtig del af dit hjælp til selvhjælps forløb mod stress. Du vil lære hvordan du helt kan undgå, at give dine uhensigtsmæssige tankemønstre opmærksomhed, så de ikke længere får lov til at stresse dig.

Du bliver nærværende, får ro i hovedet og opnår  får mere energi og et større mentalt overskud.

Kan du genkende nogle af nedenstående udsagn hos dig selv? Så deltag i hjælp til selvhjælpsforløbet: Bliv fri af Stress

 • Jeg føler mig ofte stresset og har svært ved at få min dagligdag til at hænge sammen.
 • Jeg vil gerne lære mine egne stresssignaler at kende, og vide hvordan jeg forebygger og håndterer dem.
 • Der er et til tider højt stressniveau på min arbejdsplads, og jeg vil gerne lære hvordan jeg forebygger og håndterer det.
 • Jeg kender nogen; familiemedlemmer, venner, kollegaer, medarbejdere der har været- eller er ramt af stress.
 • Jeg har tidligere været sygemeldt med stress, og mangler konkrete metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af fremtidig stress.
 • Jeg savner mit liv i balance, med harmoni og overskud til mig selv, min familie, mine venner/veninder og mit job.
 • Jeg vil gerne lære forskellige metoder og teknikker til at afhjælpe stress hos mig selv.
 • Jeg vil gerne lære hvordan jeg håndterer og forebygger min egen stress i mit privatliv og i mit arbejdsliv, så jeg IKKE bliver en af dem der hver eneste dag, går ned med alvorlig stress.
 • Jeg mangler en trin for trin guide med effektive og handlingsbaserede metoder og teknikker til afstressning, håndtering og forebyggelse af stress.
 • Jeg vil gerne opnå en bedre selvindsigt i forhold til stress, og have en bedre fysisk og mental balance i min dagligdag.
 • Jeg vil gerne lære hvordan jeg bliver bedre “polstret” og modstandsdygtig overfor arbejdslivet og dagligdagens stresspåvirkninger

Nogle af fordelene ved at deltage i gruppeforløbet: Fri af Stress

 • Viden om hvad stress er og hvordan du undgår at blive en af dem der rammes af alvorlig stress.
 • Effektive metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og tackling af din egen stress – både fra dit arbejdsliv og dit privatliv.
 • Alle de metoder og teknikker du lærer på dette stress kursus, har reddet tusindvis af mennesker fra at gå ned med alvorlig stress.
 • Du lærer hvordan du opretholder en naturlig og sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du undgår stress.
 • Du lærer dine egne stress temaer, triggere og blindspots at kende, så du bliver ekspert i, at forebygge og håndtere din egen stress.
 • Du lærer hvordan, du genkender dine egne naturlige stresssignaler, og hvordan du kæder dem sammen med årsagen til det der udløser dem.
Hjælp til stress

Bliv fri af stress en gang for alle indeholder

 • Individuel screeningsamtale med stresscoach.
 • Løbende vurdering af din eventuelle stressbelastning, herunder din puls og hjerterytme. (Hearth Math…)
 • Afklaring af dine egne individuelle stresstemaer, stresstriggere og såkaldte “Blindspots”.
 • Hvad er stress og hvordan påvirker det dig, din krops fysiologi og psyke, herunder følgevirkninger af alvorlig stress.
 • Dine årsager til stress i arbejdslivet og privatlivet.
 • Hvordan du genkender dine egne stresssymptomer og hvordan du spotter dem hos andre.
 • Hvordan du kæder dine stresssymptomer sammen med årsagerne til det der stresser dig.
 • Tanker og stress og hvordan du ved hjælp af simple og effektive teknikker og metoder, kan ændre dine gamle- og uhensigtsmæssige tankemønstre til nye og støttende tanker. Tanker der gør dig modstandsdygtig overfor stresspåvirkninger.
 • Metakognitive metoder og teknikker i relation til tanker og stress.
 • Effektive metoder, teknikker og værktøjer til afhjælpning af stress.
 • Effektive metoder, teknikker og værktøjer til forebyggelse, tackling og håndtering af stress i dit arbejdsliv og privatliv.
 • Livsområder og 360 graders eftersyn til et liv i balance.
 • Dine kerneværdier og hvordan du integrerer dem i dit liv.
 • Individuelle metoder til ændring af stresstemaer, triggere og blindspots.
 • Personlig sparringspartner under hele forløbet.

Dit udbytte af forløbet: Fri af Stress

 • Et liv i mental og fysisk balance uden stress.
 • Du har fået fjernet og ændret på de årsager der var til din stress. Herunder dine stresstanker og uhensigtsmæssige tankemønstre og vaner.
 • Større livsglæde og mere energi.
 • En personlig handlingsplan der sikrer dig en varig og vedvarende effekt, så du aldrig får stress igen.
 • Bevidsthed om dine egne stresstemaer, triggere og blindspots, så du hele tiden kan være på forkant i forhold til stress.
 • Effektive og handlingsbaserede metoder, teknikker og værktøjer til håndtering og forebyggelse af stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv
 • Støtte og vejledning af certificerede stresscoach og stressvejleder under hele kursusforløbet.
 • Hvordan du finder ud af om du har stress, og hvordan du genkender det hos dig selv og hos andre.
 • Viden om hvad stress er, og hvordan den påvirker din krop og hjerne
 • Teknikker til at ændre dine tankemønstre og fjerne dine stresstanker
 • Kursusmappe fyldt med vores handlingsbaserede metoder, værktøjer og teknikker til et stressfrit liv
 • Du har lært forskellige Mindfulnessøvelser, både klassiske og de mere operationelle, som er særlig effektive til afstressning og forebyggelse af stress
 • Du har lært hvordan du tackler din egen stress, og hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress, så du aldrig får stress igen.

Oversigt over indholdet på de enkelte moduler under gruppe forløbet: Fri af Stress

Herunder ser du en oversigt over hvilke temaer de enkelte moduler indeholder i overskrifter. Herudover vil der også være individuel personlig vejledning og sparring undervejs i forløbet.

Modul 1

Mental og fysisk afhjælpning af stress

 • Forstå stress.
 • Årsager til stress.
 • Dine stresssignaler og respons.
 • Individuelle stresstemaer, triggere og blindspots.
 • NADA Behandling
 • Mental og fysisk afhjælpning af stress.

Modul 2

Kontakten til dig selv og din krop

 • NADA Behandling
 • Stress og søvn.
 • Klassisk Mindfulness.
 • Operationel Mindfulness.
 • Vores følelsesregulerende systemer.
 • Tanker og stress.
 • Prioritering og passe på dig selv.

Modul 3

Kontakten til dig selv og dit liv

 • NADA Behandling
 • Mental og fysisk energibalance.
 • Mere om tanker og stress.
 • Nye og støttende tanker.
 • Ændring af stressrelateret adfærd, vaner og overbevisninger.
 • Proaktiv stresshåndtering og tackling af stress.
 • Mindfulnessøvelse.

Modul 4

Indflydelse på dig selv og dit liv

 • NADA behandling
 • Balance i arbejdsliv og privatliv.
 • Tiden.
 • Struktur, overblik, prioritering og handling.
 • Værdifuldt vs værdiløst.
 • Selvværd og stress.
 • Mindfulness øvelse.

Modul 5

Trivsel og glæde

 • NADA Behandling
 • Flowskabende aktiviteter.
 • Styrkebaseret forebyggelse og håndtering af stress.
 • Sociale aspekter i relation til stress.
 • Værdibaseret forebyggelse af stress.
 • Leveregler og integration.
 • Mindfulness øvelse.

Modul 6

Værdifuld balance

 • NADA Behandling
 • Indflydelse på dig selv og dit liv.
 • Dine kerneværdier og integration af disse.
 • Mental og fysisk balance.
 • Mindfulness øvelse.
 • Et liv uden stress.
 • Personlig handlingsplan til opnåelse af et varigt og stressfrit liv.

Forløbets form og teorier der arbejdes med

For at opnå en effektiv, vedvarende og holdbar effekt, når vi arbejder med afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress hos det enkelte menneske, er der ikke nogle metoder der kan stå alene. Derfor indeholder dette kursus en kombination af særligt udvalgte metoder og teorier, der tilsammen danner grundlaget for en vedvarende og holdbar effekt, når det kommer til at kunne leve et liv uden stress.

Ligesom vi er forskellige mennesker vil der også være metoder der virker bedre end andre for den enkelte deltager. Herudover er det også afgørende hvad årsagerne til stress er hos de enkelte deltagere.

For at sikre at alle får det absolut optimale ud af gruppeforløbet, vil der blive arbejdet med metoder og teknikker inden for:

 • Stresscoaching metoder og teknikker.
 • Metakognitive og neurokognitive metoder.
 • Neuropsykologi og NLP.
 • Kognitive metoder.
 • Klassisk Mindfulness, herunder åndedrætsøvelser og guidede meditationer.
 • Operationel Mindfulness.
 • Positiv psykologi.
 • NADA Behandling
 • Følelsesforløsende stressafhjælpningsmetoder.

Din stresscoach og stressbehandler på hjælp til selvhjælpsforløbet: Fri af Stress

Bliv fri af stress en gang for alle

Michall Winkler

Certificeret Master Stresscoach

Specialist og ekspert i stress og stresshåndtering, selvværd og personlig udvikling. Stressbehandler, Terapeut, Master Coach, Supervisor og Mentor. Stud. Psykoterapeut (Fadp)

Trygge rammer og tid til den enkelte deltager

Der er et deltagerantal på maks. 8 deltagere på holdene, da det er vigtigt, at alt foregår i rolige og trygge rammer og at vi har tid til den enkelte deltager på holdet.

Alle metoder og teknikker på Selvhjælpskurset - bliv fri af stress en gang for alle - er evidensbaserede og gennemtestede og har hjulpet tusindvis af mennesker tilbage til et liv uden stress. Et liv i fysisk og mental balance med større glæde, trivsel, energi og overskud.


Vi ”designer” vores forløb, kurser og uddannelser, så det er tilpasset det enkelte menneske eller den enkelte virksomhed og de medarbejdere der arbejder der, ved at tage udgangspunkt i, at vi alle er forskellige og derfor skal behandles forskelligt.

Vores udgangspunkt er, at redskaber og metoder skal være enkelt, forståeligt, struktureret, håndterbart og handlingsorienteret for alle. Ligesom formidlingen af det skal give en god og meningsfuld forståelse hos den enkelte.

- En tilstand uden stress er en tilstand af perfekt helbred -

Tilmeld dig forløbet: Bliv fri af stress engang for alle

Selvhjælpskursus i stress

Praktisk information

Datoer for afholdelse

HOLD 8 - Ledige pladser
Mandag den 16/3 2022
Onsdag den 23/3 2022
Mandag den 30/3 2022
Mandag den 6/4 2022
Onsdag den 13/4 2022
Mandag den 27/4 2022

HOLD 9 - Ledige pladser
Mandag den 11/5 2022
Mandag den 18/5 2022
Mandag den 25/5 2022
Mandag den 1/6 2022
Mandag den 8/6 2022
Mandag den 22/6 2022

Tidspunkt: Kl. 17 - 20 alle dage

Pris: Kr. 3.875,-

Mulighed for at betale i rater, hvor du betaler 645 kr. pr. gang.

Prisen indeholder
Forløb på i alt 18 timer.
Stresshåndterings mappe og øvrige materialer.
Kaffe, te, sandwich og frugt alle dage.

Deltagerantal: Maks. 8 personer

Gruppeforløbet afholdes hos
Lifeconsulting Roskilde
Stressklinik og uddannelsescenter
Himmelev Bygade 68 A
4000 Roskilde