Certificeret stresscoach uddannelse

Bliv uddannet og certificeret stresscoach og stressbehandler

På vores stresscoach uddannelse bliver du uddannet og certificeret stresscoach med speciale i stresscoaching.

Uddannelsen er for dig, der gerne vil arbejde professionelt med stresscoaching. Enten som selvstændig stresscoach eller internt i en virksomhed.

Du får en specialist uddannelse i stresscoaching, hvor du bliver uddannet i, at afhjælpe alle grader af stress, herunder alvorlig og langvarig stress hos stressramte mennesker. Ligesom du lærer hvordan, du hjælper og lærer den stressramte, at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Du vil med din stresscoach uddannelse, endvidere kunne rådgive og vejlede private og offentlige virksomheder om forebyggelse og håndtering af stress.

Det kræver ikke nogle forudgående coach kompetencer eller andre forudsætninger, at deltage på vores stresscoach uddannelse, da vi lærer dig alt det du skal kunne. Det er blandt andet derfor, at stresscoach uddannelsen varer 16 dage fordelt på 8 moduler over en periode på 10 måneder.

Du får en af Danmarks bedste og mest unikke uddannelser i stresscoaching og stressbehandling.

Certificeret stresscoach uddannelse
Stresscoach uddannelse

Startdatoer:

Hold 2020 - 4: Torsdag den 27/2 2020 - Holdet er i gang
Hold 2020 - 5:
Torsdag den 8/10 2020 - Ledige pladser

Sted: Vindingevej 34 A, 4000 Roskilde
Tidspunkt: 0.900 - 16.00 alle dage

Tilmeld dig her        Praktisk information

Eneste stresscoach uddannelse i Danmark af sin art

På din uddannelse til stresscoach, vil du lære effektive og evidensbaserede metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress. Både hos enkelt personer og i grupper og teams på arbejdspladsen. Ligesom du vil lærer hvordan du hjælper den enkelte person med, at fjerne og ændre på de årsager, der har været medvirkende til, at personen har fået stress.

Du vil på uddannelsen lære særlig effektive stresscoaching metoder. Herudover vil du lære de klassiske coachingmetoder og teknikker, der typisk anvendes i de sidste samtaler i et stresscoaching forløb. Coaching metoderne du lærer er en kombination af klassisk coaching, neuro coaching og NLP coaching, hvilket giver dig de bedste forudsætninger for, at hjælpe din klient tilbage til et liv uden stress.

Som den eneste stresscoach uddannelse i Danmark, bliver du også undervist i persontyper og stress

På stresscoach uddannelsen vil du også lære om persontyper og stress, da stress er meget individuelt. Det der stresser en type, stresser ikke nødvendigvis en anden.

Du vil lære om typernes stresstemaer og de typiske årsager til stress hos den enkelte type. Du vil lære hvordan du spotter stress hos typerne og få værdifuld indsigt i typernes psykolgiske niveaer, instinkter samt motiv og frygt hos den enkelte type i relation til stress.

Terapeutiske metoder og teknikker - en del af din uddannelse til stresscoach og stressbehandler

Som en del af din stresscoach uddannelse får du også en grundig uddannelse i terapeutiske metoder og teknikker. Metoderne du lærer, er særlig effektive til, at arbejde med- og fjerne de årsager til stress der er på et dybere niveau hos din klient, hvilket er en grundlæggende forudsætning for, at din stresscoaching og stressbehandling får en holdbar og varig effekt for din klient.

Du vil lære hvordan du som stresscoach hjælper din klient med:

 • At give slip på tankemylder og stresstanker.
 • At omprogrammere sine uhensigtsmæssige tankemønstre til nye og støttende tanker.
 • At slippe af med bekymringstanker, grublerier og spekulationer.
 • At ændre sine uhensigtsmæssige vaner, som f.eks. adfærdsmønstre og overbevisninger til nye og støttende.
 • At booste og styrke selvværdet. (Lavt selvværd er en stor medvirkende årsag til stress)
 • At slippe af med stressrelateret angst.

Trin for trin guide til gennemførelse af stresscoaching samtaler

På modul 2 på stresscoach uddannelsen får du udleveret en trin for trin guide til gennemførelse af stresscoaching samtaler. Ligesom du løbende vil få gennemgået og udleveret supplerende trin for trin beskrivelser af supplerende stresscoaching værktøjer, der anvendes i relation til den enkelte klients situation.

Du får to uddannelser i en og samme uddannelse

Efter de første fire moduler på din stresscoach uddannelse er der en midtvejs evaluering, hvor du har mulighed for, at blive Certificeret stressvejleder og stresskonsulent og få udleveret et certifikat hvis du ønsker det på dette tidspunkt.

Det betyder at du allerede efter de første fire moduler på uddannelsen, kan fungere som stressvejleder og stresskonsulent, mens du færdiggør den sidste del af din stresscoach uddannelse.

Du kan naturligvis også vente med selve certificeringen til det sidste modul på uddannelsen, og blot deltage i midtvejs evalueringen uden certificering.

 

Download oversigt over uddannelsen her

Det teoretiske og praktiske fundament på uddannelsen

Det teoretiske fundament på din stresscoach uddannelse tager udgangspunkt i stressvejledning og rådgivning, klassisk coaching, mindfulness, neuropsykologi, metakognitiv psykologi, kognitiv adfærdspsykologi, positiv psykologi og mentaltræning.

Begge dine undervisere på uddannelsen har, udover deres faglige uddannelser, mange års erfaring i praktisk stresscoaching samt forebyggelse og håndtering af stress hos enkeltpersoner og i små og store virksomheder.

Metoderne du lærer på vores stresscoach uddannelse sikrer dig, at dine klienter får en holdbar og vedvarende effekt efter, at de har afsluttet et stresscoaching forløb hos dig. Uanset om du fremover skal arbejde som intern stresscoach i en virksomhed, eller om du skal arbejde som selvstændig stresscoach.

Metoderne du lærer på uddannelsen sikrer, at din stressramte klient opnår en vedvarende effekt, efter afslutningen af stresscoachingen hos dig.

 

Tilmeld dig Stresscoach uddannelsen

Det kan du bruge din stresscoach uddannelse til

På vores stresscoach uddannelse, bliver du uddannet i både stresscoaching og stressbehandling, så du kan hjælpe personer med en alvorlig og langvarig stressbelastning tilbage til et liv uden stress.

Du kan som Certificeret stresscoach og stressbehandler varetage rollen som intern stresscoach og stressbehandler i en privat eller offentlig virksomhed, eller arbejde som selvstændig stresscoach og stressbehandler. Herudover vil kunne fungere som enten intern eller ekstern stressvejleder og stresskonsulent i private og offentlige virksomheder.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

 • Private der ønsker at arbejde som selvstændig stresscoach og stressbehandler.
 • Jobkonsulenter og sagsbehandlere.
 • Arbejdsmiljø repræsentanter.
 • Tillidsmænd / kvinder og tillidsrepræsentanter.
 • Ledere med medarbejderansvar i private og offentlige virksomheder.
 • Ansatte i fagforeninger og forsikringsselskaber.
 • HR medarbejdere.
 • Læger og sygeplejersker.
 • Dig der ønsker at arbejde som intern stresscoach i en virksomhed.
 • Dig der i forvejen er behandler og ønsker, at udvide dine kompetencer med stresscoaching.

Stresscoach uddannelsen indeholder

 • Viden om stress
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Dybereliggende og medvirkende årsager til stress, herunder, blindspots og vanemønstre.
 • Persontyper og stress, herunder mønstre, identitet, værdier, overbevisninger og adfærd
 • Stress og konsekvenserne for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Hvordan du vurderer stressbelastningen og kortlægger stressniveauet hos den enkelte person, i teamet og organisationen
 • Metoder til afklaring og undersøgelse af årsager til stress
 • Metoder og teknikker til afstressning samt håndtering og forebyggelse af stress
 • Manual til gennemførelse af stresscoaching samtaler trin for trin
 • Stresscoaching samtaler – Metoder og teknikker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Stresspolitik i virksomheden
 • Stress og sygemelding, herunder indslusningsplan for tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stresscoach og stressbehandler
 • Traditionelle coaching metoder og teknikker
 • Terapeutiske metoder og teknikker til forandringsarbejde, der virker på et dybere plan hos den stressramte
 • Stress angst og selvværd
 • Coachingmodeller, målsætningsmodel og forandringsmodel
 • Overbevisninger, vaner og adfærd
 • Tanker og stress
 • Certificering
Stresscoach uddannelse
Stresscoach uddannelsen
Tanker og stress

50 % af alle årsager til stress skyldes vores egne tanker. Da vores hjerne IKKE er i stand til, at kende forskel på, om det er noget der sker i virkeligheden, eller om det er noget vi forestiller os vil komme til at ske.

Stresscoach uddannelsen afholdes på nedenstående datoer:

Hold 2020 - 5
Modul 1: 8/10 - 9/10 2020
Modul 2: 21/12 - 22/12 2020
Modul 3: 13/1 - 14/1 2021
Modul 4: 10/2 - 11/2 2021
Modul 5: 6/10 - 7/10 2021
Modul 6: 3/11 - 4/11 2021
Modul 7: 15/12 - 16/12 2021
Modul 8: 12/1 - 13/1 2022

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage og 2 supervionsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 25/9 2020 betaler du kun: kr. 36.500 - eksl. moms.

(Du sparer kr. 8.500,-) Mulighed for betaling i rater.

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed samt 2 fælles supervisions dage, i alt 18 dage inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Hvordan foregår det

Uddannelsen til Certificeret Stresscoach og stressbehandler er en kombination af undervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du skal endvidere påregne at afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, for at implementere de ting du lærer på en god og effektiv måde.

Herudover skal du påregne at afsætte tid til individuel supervision under din uddannelse til stresscoach og stressbehandler.

Deltagerantal

Vi har værdi på små hold, da det er vores erfaring, at det giver det størst mulige udbytte af stresscoach uddannelsen for hver enkelt deltager.

Deltagerantallet på Stresscoach uddannelsen er derfor på maks. 12. personer.

Uddannelsen afholdes hos
Lifeconsulting
Stress og uddannelsescenter
Vindingevej 34 A
4000 Roskilde

Certificeret Stresscoach uddannelse

Praktisk information om din stresscoach uddannelse

Stresscoach uddannelsens opbygning, indhold og pris

Stresscoach uddannelsen er bygget op over 8 moduler af 2 dages varighed, samt to fælles supervisonsdage og indeholder:

Modul 1: 8/10 -9/10 2020

 • Hvad er stressvejledning, stresscoaching og stressbehandling
 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Følgevirkninger af stress
 • Årsager til stress
 • Stressmodeller
 • Stresssymptomer, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Hvordan du spotter stress generelt
 • Spørgeteknikker og samtale teknikker i forbindelse med stresscoaching
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer
 • Persontyper

Modul 2: 21/12 - 22/12 2020

 • Tanker og stress
 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Spotning af stress hos de enkelte persontyper
 • Metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af stress
 • Indsats og tiltag
 • Stresstests og afklaringsværtøjer
 • Udlevering af manual til gennemførelse af stresscoachingsamtaler
 • Stresscoachingsamtaler
 • Meditation og mindfulness
 • Motion, kost og søvn
 • Træning i kommunikation og stresscoaching samtaler

Modul 3: 13/1 - 14/1 2021

 • De enkelte persontypers tilgange til ændring af stress
 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Stresshåndtering og forebyggelse af stress i teamet og organisationen
 • Træning i kommunikation  og stresscoaching samtaler
 • Instinkter for persontyper – Primært, sekundært og blindt instinkt
 • Stresspolitik i virksomheden

Modul 4: 10/2 - 11/2 2021

 • Stress og sygemelding
 • Indslusningsperiode efter sygemelding
 • Rådgivning af HR, Arbejdsgiver og samlever
 • Træning i stresscoaching samtaler
 • Skriftlig test – Midtvejsprøve
 • Mulighed for certificering som stressvejleder

Modul 5: 6/10 - 7/10 2021

 • Coachingmodellen
 • Målsætningsmodel til afklaring af mål
 • Forandringsmodellen
 • Coachingmodel til afklaring af stresstemaer for de enkelte persontyper.
 • Lytte niveauer
 • Spørgeteknikker og metoder til hvordan du stiller de rigtige spørgsmål
 • Værdier, værdiafklaring og værdielicitering
 • Definition, spilleregler og integration af værdier
 • Handlingsplaner der virker
 • Blindspots, medvirkende årsager til stress
 • Træning i coachende samtaler

Modul 6: 3/11 - 4/11 2021

 • Dybereliggende årsager til stress og hvordan vi behandler dem
 • Sproglige forudsætninger
 • Metoder til ændring af  begrænsende vaner og overbevisninger
 • Metoder til ændring af konfliktende overbevisninger
 • Integration af nye og støttende overbevisninger
 • Motivationsstrategier
 • Reframing
 • Omprogrammering af måden hvorpå vi tænker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Kognitive og metakognitive metoder til stressrelateret angst
 • Træning i stresscoaching samtaler

Modul 7: 15/12 - 16/12 2021

 • Stress og selvværd
 • Metoder og teknikker til opbygning af selvværd i relation til stress
 • Psykologiske niveauer for de forskellige persontyper
 • Skyggesider
 • Terapeutiske teknikker og metoder til dybere forandringsarbejde for stressramte
 • Træning i stresscoaching samtaler med anvendelse af terapeutiske teknikker og metoder

Modul 8: 12/1 - 13/1 2022

 • Skriftlig test inkl. casestory
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en valgfri terapeutisk metode
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stresscoachingsamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifikater

 

- En tilstand uden stress, er en tilstand af perfekt helbred -

Øvrigt indhold på stresscoach uddannelsen

Der afholdes, udover de 8 moduler også to fælles supervisions dage. Supervisions dagene afholdes mellem modul 3 og 4, samt mellem modul 7 og 8. Datoer for supervisions dagene aftales på selve uddannelsen.

Du skal endvidere afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, samt tid til individuel supervision af dig som stresscoach.

Du skal have gennemført 12 personlige stresscoaching samtaler, udover dem i træner i øvegrupperne, for at kunne gå op til endelig certificering som stresscoach og stressbehandler.

Yderligere information om stresscoach uddannelsen

Det kræver ingen forudsætninger for, at deltage på vores stresscoach uddannelse.

Har du tidligere taget vores Stressvejlederuddannelse og ønsker, at opgradere den til en Certificeret Stresscoach og stressbehandler uddannelse, starter du direkte på Modul 5. (De første fire moduler svarer til vores Certificeret stressvejleder uddannelse)

Download oversigt over modulerne på uddannelserne her

Din investering i Stresscoach uddannelsen

Din investering i stresscoach uddannelsen er inkl. certificering og alle materialer Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage, og to fælles supervisions dage, i alt 18 dage.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under uddannelsen.

Hvis du i forvejen har taget en stressvejlederuddannelse hos os, og starter på modul 5, er prisen kr. 22.500,- eksl. moms.

Early Bird Rabat

Tilmelder du dig stresscoach uddannelsen inden den 25/9 2020 betaler du kun kr. 36.500,- eksl. moms.

Du sparer kr. 8.500,-

Du har mulighed for, at betale for stresscoach uddannelsen i rater.

Har du spørgsmål til stresscoach uddannelsen, kan du kontakte Michall Winkler på tlf. 42 16 47 14.

Stresscoach uddannelse

Instruktør og underviser

Underviser på stresscoach uddannelsen

Michall Winkler
Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering NLP Master med speciale i terapi og coaching Mindfulness Instruktør

Instruktør og underviser

Underviser på stresscoach uddannelsen

Steen Johnsen
Instruktør i Psykologi
Instruktør i Enneagrammet og NLP
Mange år i topledelsen i nationale og internationale firmaer med fokus på udvikling af kommunikation samt teams og personale.

"En af de bedste råd, jeg nogensinde fik, var fra en hestemester. Han fortalte mig at gå langsomt for at gå hurtigt.

Jeg synes det gælder alt i livet.

Vi lever som om der ikke er nok timer om dagen, men hvis vi gør hver ting roligt og omhyggeligt, vil vi få det gjort hurtigere og med meget mindre stress."

- Viggo Mortensen -

Udvalgte referencer

Tilmelding til Stresscoach uddannelsen

Tilmelding til stresscoach uddannelsen

Stresscoach uddannelsen afholdes på nedenstående datoer:

Hold 2020 - 5
Modul 1: 8/10 - 9/10 2020
Modul 2: 21/12 - 22/12 2020
Modul 3: 13/1 - 14/1 2021
Modul 4: 10/2 - 11/2 2021
Modul 5: 6/10 - 7/10 2021
Modul 6: 3/11 - 4/11 2021
Modul 7: 15/12 - 16/12 2021
Modul 8: 12/1 - 13/1 2022

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage samt 2 fælles supervisionsdage.

Early Bird Rabat Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 25/9 2020 betaler du kun kr. 36.500 - eksl. moms. (Du sparer kr. 8.500,-)

Mulighed for betaling af uddannelsen i rater. Ring og hør nærmere.

Prisen indeholder 8 moduler af 2 dages varighed, samt 2 fælles supervisionsdage, i alt 18 dage. Inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Stressscoach uddannelsen