Certificeret stresscoach uddannelse

Bliv uddannet og certificeret stresscoach og stressbehandler

På vores stresscoach uddannelse bliver du uddannet og certificeret stresscoach med speciale i stresscoaching.

Stresscoach uddannelsen er for dig der vil uddanne dig til ekspert, og arbejde professionelt med stresscoaching og stressbehandling. Enten som selvstændig stresscoach eller internt i en virksomhed.

Specialist uddannelse i stresscoaching

Du får en specialist uddannelse i stresscoaching, hvor du bliver uddannet i, at afhjælpe alle grader af stress, herunder alvorlig og langvarig stress hos stressramte mennesker. Ligesom du lærer hvordan, du hjælper og lærer den stressramte, at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Du vil med din stresscoach uddannelse, endvidere kunne varetage funktionen som stressvejleder og stresskonsulent, og rådgive og vejlede private og offentlige virksomheder i forebyggelse og håndtering af stress.

Vi lærer dig alt det du skal kunne som stresscoach'

Det kræver ikke nogle forudgående coach kompetencer eller andre forudsætninger, at deltage på vores stresscoach uddannelse, da vi lærer dig alt det du skal kunne. Det er blandt andet derfor, at stresscoach uddannelsen varer 18 dage fordelt på 8 moduler samt 2 fælles supervisonsdage over en periode på 10 måneder.

Du får en af Danmarks bedste og mest specialiserede uddannelser i stresscoaching.

Stresscoach uddannelsen
Certificeret stresscoach uddannelse
Startdatoer

Hold 2024 - 18: Torsdag den 4. april 2024
Hold 2024 - 20: Torsdag den 3. oktober 2024

Sted: Himmelev Bygade 68 A, 4000 Roskilde

Tidspunkt: 9 - 16 alle dage

Den mest dybdegående stresscoach uddannelse i Danmark af sin art

På din uddannelse til stresscoach, vil du lære effektive, dybdegående og evidensbaserede stresscoaching metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress. Både hos enkelt personer og i grupper og teams på arbejdspladsen. Ligesom du vil lære hvordan du hjælper den stressramte med, at fjerne og ændre på de årsager, der har været medvirkende til, at personen har fået stress.

Du får en af Danmarks bedste og mest specialiserede stresscoach uddannelser, hvor der også er stort fokus på, at ændre og fjerne de dybereliggende og medvirkende årsager til stress, så den stressramte ALDRIG bliver ramt af en belastningsreaktion med stress igen.

På stresscoach uddannelsen lærer du:

 • Hvordan du rådgiver og vejleder mennesker der er ramt af stress.
 • Hvordan du rådgiver og vejleder i forbindelse med sygemelding med stress.
 • Hvordan du afhjælper, forebygger og håndterer stress hos den enkelte, samt i grupper/teams, ledelse og organisationen i virksomheden.
 • Hvordan du laver en stresspolitik til en virksomhed.
 • Hvordan du behandler alvorlig og langvarig stress samt stressrelateret angst.
 • Hvordan du hjælper den stressramte med, at opbygge et solidt og godt selvværd i relation til stress.
 • Hvordan du fjerner og ændrer på de medvirkende og dybere liggende årsager til stress.
 • Hvordan du hjælper den stressramte tilbage til et liv et i balance med større trivsel, livskvalitet og en god mental sundhed.
 • Hvordan du sikrer dig, at den stressramte ALDRIG mere får stress igen.

Som den eneste stresscoach uddannelse i Danmark, får du også en dybdegående undervisning i persontyper og stress

På stresscoach uddannelsen vil du også lære om persontyper og stress, da stress er meget individuelt. Det der stresser en type, stresser ikke nødvendigvis en anden.

Du vil lære om typernes stresstemaer og de typiske årsager til stress hos den enkelte type. Du vil lære hvordan du spotter stress hos typerne og få værdifuld indsigt i typernes psykologiske niveauer, instinkter samt motiv og frygt hos den enkelte type i relation til stress.

Stressmentor uddannelse

Med vores stresscoach uddannelse vil du også kunne varetage rollen som stressmentor for unge og voksne. Herunder ledige, der har brug for særlig støtte og hjælp til, at komme videre i livet med enten uddannelse eller job, efter en længere periode med stress.

Det kan du bruge din stresscoach uddannelse til

På vores stresscoach uddannelse, bliver du uddannet i både stresscoaching og stressbehandling, så du kan hjælpe enkelt personer med en moderat og alvorlig stressbelastning, herunder langvarig og kronisk stress, tilbage til et liv uden stress i fysisk og mental balance.

Du vil som stresscoach endvidere kunne varetage rollen som stressvejleder og stresskonsulent i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress, både hos enkelt personer og i grupper og teams i virksomheder. Ligesom du vil kunne udarbejde en stress politik på alle fire niveauer (individ, gruppe, ledelse og organisation) i en privat og offentlig virksomhed.

Du kan som Certificeret stresscoach og stressbehandler enten varetage rollen som intern stresscoach og stressbehandler i en privat eller offentlig virksomhed, eller arbejde som selvstændig stresscoach og stressbehandler.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

 • Private der ønsker at arbejde som selvstændig stresscoach og stressbehandler.
 • Jobkonsulenter, sagsbehandlere, socialrådgivere og pædagoger.
 • Arbejdsmiljø repræsentanter.
 • Tillidsmænd / kvinder og tillidsrepræsentanter.
 • Ledere med medarbejderansvar i private og offentlige virksomheder.
 • Ansatte i fagforeninger og forsikringsselskaber.
 • HR medarbejdere.
 • Læger og sygeplejersker.
 • Dig der ønsker at arbejde som intern stresscoach i en virksomhed.
 • Dig der i forvejen er behandler og ønsker, at udvide dine kompetencer med stresscoaching.

Stressscoach uddannelsen

Du får to uddannelser i en og samme uddannelse

Efter de første fire moduler på din stresscoach uddannelse er der en midtvejs evaluering, hvor du har mulighed for, at blive Certificeret stressvejleder og stresskonsulent og få udleveret et certifikat hvis du ønsker det på dette tidspunkt.

Det betyder at du allerede efter de første fire moduler på uddannelsen, kan fungere som stressvejleder og stresskonsulent, mens du færdiggør den sidste del af din stresscoach uddannelse.

Du kan naturligvis også vente med selve certificeringen til det sidste modul på uddannelsen, og blot deltage i midtvejs evalueringen uden certificering.

Download oversigt over uddannelsen her

Det teoretiske og praktiske fundament på stresscoach uddannelsen

Det teoretiske fundament på din stresscoach uddannelse tager udgangspunkt i særlige stresscoaching og stressbehandlings metoder, og består af:

 • Effektive og dybdegående stresscoaching og stressbehandlings metoder.
 • Klassiske coachingmetoder og teknikker.
 • Persontypologi.
 • Neuro coaching på flere niveauer i forhold til tanker, følelser og krop.
 • Kognitiv adfærdsterapi og coaching.
 • Metakognitiv coaching og terapi.
 • Positiv psykologi.
 • Mindfulness basererede stressreduktions metoder.

Begge dine undervisere på uddannelsen har, udover deres faglige uddannelser, mange års erfaring i praktisk stresscoaching samt forebyggelse og håndtering af stress hos enkeltpersoner og i små og store virksomheder.

Metoderne du lærer på vores stresscoach uddannelse er evidensbaseret og støttet op af nyeste forskning.

Metoderne der arbejdes med sikrer, at dine klienter får en holdbar og vedvarende effekt efter, at de har afsluttet et stresscoaching forløb hos dig.

Uanset om du fremover skal arbejde som intern stresscoach i en privat eller offentlig virksomhed, eller om du skal arbejde som selvstændig stresscoach, så er bliver du godt klædt på til, at varetage den professionelle rolle som stresscoach.

 

Tilmeld dig Stresscoach uddannelsen

Stresscoaching er dobbelt så effektivt som traditionel psykologbehandling og anden hjælp til stress

Den stresscoaching du lærer på din uddannelse hos os, er et specialist forløb, der er specielt udviklet til behandling af stress i alle belastningsgrader, herunder stressrelateret angst. Forløbet erstatter traditionel behandling hos psykolog eller anden hjælp der tilbydes til stressramte, der oftest ikke har den samme vedvarende effekt, når der er tale om belastningsreaktioner med stress.

 


 

Stressscoach uddannelsen

Terapeutiske metoder og teknikker - til at fjerne de dybereliggende årsager til stress

Selvom stresscoaching ikke er terapi, vil du som en del af din stresscoach uddannelse, også lære forskellige terapeutiske metoder og teknikker. Metoderne er særlige effektive og anvendelige til, at ændre og fjerne på de dybereliggende årsager til stress, der i mange tilfælde er medvirkende til udvikling af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

Ligesom metoderne er effektive til, at arbejde med stressrelateret angst, der kan opstå efter en længere periode med for meget stress.

At du som stresscoach behersker disse metoder, er en grundlæggende forudsætning for, at din stresscoaching  og stressbehandling får en holdbar og varig effekt.

De terapeutiske metoder du lærer som stresscoach, er særlig effektive til:

 • At give slip på tankemylder og stresstanker.
 • At give slip på begrænsende overbevisninger samt integration af nye og støttende overbevisninger.
 • At omprogrammere sine uhensigtsmæssige tankemønstre til nye og støttende tanker.
 • At slippe af med bekymringstanker, grublerier og spekulationer.
 • At ændre uhensigtsmæssige vanemønstre der medvirker til stress, og integrere nye og støttende vanemønstre.
 • At afhjælpe lavt selvværd og danne grundlag for integration af et godt og styrket selvværd. (Lavt selvværd er en stor medvirkende årsag til stress)
 • At slippe af med stressrelateret angst.
 • At finde og integrere livsværdier og dermed skabe et liv i balance med større livsglæde og livskvalitet.

Trin for trin guide til gennemførelse af stresscoaching samtaler

På modul 2 på stresscoach uddannelsen får du udleveret en trin for trin guide til gennemførelse af stresscoaching samtaler. Ligesom du løbende vil få gennemgået og udleveret yderligere trin for trin beskrivelser af supplerende stresscoaching værktøjer og terapeutiske metoder og teknikker, der anvendes i relation til både den enkelte person og til virksomheden.

Stressscoach uddannelsen

Stresscoach uddannelsen indeholder

 • Viden om stress
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Dybereliggende og medvirkende årsager til stress, herunder, blindspots og vanemønstre.
 • Persontyper og stress, herunder mønstre, identitet, værdier, overbevisninger og adfærd
 • Stress og konsekvenserne for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Hvordan du vurderer stressbelastningen og kortlægger stressniveauet hos den enkelte person, i teamet og organisationen
 • Forebyggelse og håndtering af stress i virksomheden, herunder udarbejdelse af stresspolitik
 • Metoder til afklaring og undersøgelse af årsager til stress
 • Metoder og teknikker til afstressning samt håndtering og forebyggelse af stress
 • Manual til gennemførelse af stresscoaching samtaler trin for trin
 • Stresscoaching samtaler – Metoder og teknikker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Stress og sygemelding, herunder indslusningsplan for tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stresscoach og stressbehandler
 • Traditionelle coaching metoder og teknikker
 • Terapeutiske metoder og teknikker til forandringsarbejde, der virker på et dybere plan hos den stressramte
 • Stress angst og selvværd
 • Coachingmodeller, målsætningsmodel og forandringsmodel
 • Overbevisninger, vaner og adfærd
 • Tanker og stress
 • Certificering

Stresscoach uddannelsen 2020
Stresscoach uddannelsen 2020 - 4

Tanker og stress

50 % af alle årsager til stress skyldes vores egne tanker. Da vores hjerne IKKE er i stand til, at kende forskel på, om det er noget der sker i virkeligheden, eller om det er noget vi forestiller os vil komme til at ske.

Stresscoach uddannelsen (Start april 2024)

Hold 2024 - 19

Modul 1: 4/4 - 5/4 2024
Modul 2: 2/5 - 3/5 2024
Modul 3: 20/6 - 21/6 2024
Fælles Supervisionsdag: 23/8 2024
Modul 4: 5/9 - 6/9 2024

Modul 5: 26/9 - 27/9 2024
Modul 6: 28/10 - 29/10 2024
Modul 7: 2/12 - 3/12 2024
Fælles Supervisionsdag: 17/1 2025
Modul 8: 27/2 - 28/2 2025

Tidspunkt alle undervisningsdage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage og 2 supervisionsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 10/3 2024 betaler du kun: kr. 36.500 - eksl. moms.

(Du sparer kr. 8.500,-) Mulighed for betaling i rater.

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed samt 2 fælles supervisions dage, i alt 18 dage inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Stresscoach uddannelsen (Start oktober 2024)

Hold 2024 - 20

Modul 1: 3/10 - 4/10 2024
Modul 2: 14/11 - 15/11 2024
Modul 3: 12/12 - 13/12 2024
Fælles Supervisionsdag: 10/1 2025
Modul 4: 3/2 - 4/2 2025

Modul 5: 6/3 - 7/3 2025
Modul 6: 3/4 - 4/4 2025
Modul 7: 8/5 - 9/5 2025
Fælles Supervisionsdag: 2/6 2025
Modul 8: 19/6 - 20/6 2025

Tidspunkt alle undervisningsdage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage og 2 supervisionsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 1/9 2024 betaler du kun: kr. 36.500 - eksl. moms.

(Du sparer kr. 8.500,-) Mulighed for betaling i rater.

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed samt 2 fælles supervisions dage, i alt 18 dage inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Hvordan foregår det

Uddannelsen til Certificeret Stresscoach og stressbehandler er en kombination af undervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du skal endvidere påregne at afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, for at implementere de ting du lærer på en god og effektiv måde.

Herudover skal du påregne at afsætte tid til individuel supervision under din uddannelse til stresscoach og stressbehandler.

Fælles supervisionsdage

Det er obligatorisk at deltage i de to fælles supervisionsdage.

Deltagerantal

Vi har værdi på små hold, da det er vores erfaring, at det giver det størst mulige udbytte af stresscoach uddannelsen for hver enkelt deltager.

Deltagerantallet på Stresscoach uddannelsen er derfor på maks. 12. personer.

Uddannelsen afholdes hos
Lifeconsulting
Stress og uddannelsescenter
Himmelev Bygade 68 A
4000 Roskilde

Certificeret Stresscoach uddannelse

Stressvejledere-certificering
Stressvejleder og stresscoach hold 2023

Jeg er i foråret 2023 uddannet stresscoach hos Michall fra Lifeconsulting. Han er særdeles dygtig og kompetent til sit arbejde og jeg oplevede at blive mødt med krav, fleksibilitet, venlighed, humor, faglighed, fokus på personlig udvikling og meget mere. Det er min hidtil bedste oplevelse vedr. videreuddannelse. Michall får helt klart de bedste anbefalinger herfra!

Liv Johansen

Pædagog

Efter at have gennemført både Stressvejleder og Stresscoach uddannelsen ved Lifeconsulting, føler jeg mig langt bedre klædt på, til at håndtere mennesker med stress, end med de kurser jeg tidligere har gennemført andetsteds. Michall er faglig dygtig og har en masse erfaring, som han formår at formidle på en fantastisk måde. Undervisning og form er logisk og behageligt skruet sammen og selvom emnerne er alvorlige, så er der også plads til humor. Lifeconsulting kan varmt anbefales.

Michael Andersen

Søværnet

“Mine medarbejdere havde brug for at forebygge og håndtere stress, ift de konstante forandringer som en organisation har. Michall afholdte en workshop, som talte direkte ind i denne forebyggelse og håndtering på en måde hvor alle kunne være med. Han fik det hele til at give mening, talte i øjenhøjde og var meget inspirerende i sin tale og form. Min enhed står stærkere ift fremtiden.”

Michael Zürek

Enhedschef, Københavns Kommune

Praktisk information om din stresscoach uddannelse

Stresscoach uddannelsens opbygning, indhold og pris

Stresscoach uddannelsen er bygget op over 8 moduler af 2 dages varighed, samt to fælles supervisonsdage og indeholder:

Modul 1 - Indhold

 • Hvad er stressvejledning, stresscoaching og stressbehandling
 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Følgevirkninger af stress
 • Årsager til stress
 • Stressmodeller
 • Stresssymptomer, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Hvordan du spotter stress generelt
 • Spørgeteknikker og samtale teknikker i forbindelse med stresscoaching
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer
 • Persontyper

Modul 2 - Indhold

 • Tanker og stress
 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Spotning af stress hos de enkelte persontyper
 • Metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af stress
 • Indsats og tiltag
 • Stresstests og afklaringsværtøjer
 • Udlevering af manual til gennemførelse af stresscoachingsamtaler
 • Stresscoachingsamtaler
 • Meditation og mindfulness
  (Evidensbaserede metoder i forhold til afhjælpning og forebyggelse af stress)
 • Motion og søvn
 • Træning i kommunikation og stresscoaching samtaler

Modul 3 - Indhold

Indhold

 • De enkelte persontypers tilgange til ændring af stress
 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Forebyggelse og håndtering af stress i virksomheden
 • Udarbejdelse af stresspolitik til virksomheden
 • Træning i kommunikation  og stresscoaching samtaler
 • Instinkter for persontyper – Primært, sekundært og blindt instinkt

Modul 4 - Indhold

 • Stress og sygemelding
 • Indslusningsperiode efter sygemelding
 • Rådgivning af HR, Arbejdsgiver og samlever
 • Træning i stresscoaching samtaler
 • Skriftlig test – Midtvejsprøve
 • Mulighed for certificering som stressvejleder

Modul 5 - Indhold

 • Coachingmodellen
 • Målsætningsmodel til afklaring af mål
 • Forandringsmodellen
 • Coachingmodel til afklaring af stresstemaer for de enkelte persontyper.
 • Lytte niveauer
 • Spørgeteknikker og metoder til hvordan du stiller de rigtige spørgsmål
 • Værdier, værdiafklaring og værdielicitering
 • Definition, spilleregler og integration af værdier
 • Handlingsplaner der virker
 • Blindspots, medvirkende årsager til stress
 • Træning i coachende samtaler

Modul 6 - Indhold

 • Dybereliggende årsager til stress og hvordan vi behandler dem
 • Sproglige forudsætninger
 • Metoder til ændring af  begrænsende vaner og overbevisninger
 • Metoder til ændring af konfliktende overbevisninger
 • Integration af nye og støttende overbevisninger
 • Motivationsstrategier
 • Reframing
 • Omprogrammering af måden hvorpå vi tænker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Kognitive og metakognitive metoder til stressrelateret angst
 • Træning i stresscoaching samtaler

Modul 7 - Indhold

 • Stress og selvværd
 • Metoder og teknikker til opbygning af selvværd i relation til stress
 • Psykologiske niveauer for de forskellige persontyper
 • Skyggesider
 • Terapeutiske teknikker og metoder til dybere forandringsarbejde for stressramte
 • Træning i stresscoaching samtaler med anvendelse af terapeutiske teknikker og metoder

Modul 8 - Indhold

 • Skriftlig test inkl. casestory
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en valgfri terapeutisk metode
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stresscoachingsamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifikater

 

- En tilstand uden stress, er en tilstand af perfekt helbred -

Øvrigt indhold på stresscoach uddannelsen

Der afholdes, udover de 8 moduler også to fælles supervisions dage. Supervisions dagene afholdes mellem modul 3 og 4, samt mellem modul 7 og 8.

Du skal endvidere afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, samt tid til individuel supervision af dig som stresscoach.

Du skal have gennemført 12 personlige stresscoaching samtaler, udover dem i træner i øve grupperne, for at kunne gå op til endelig certificering som stresscoach og stressbehandler.

Frokost

Frokost og eftermiddagskage inkl. i prisen

Stresscoach uddannelse

Individuel Supervision under hele uddannelsen

Stresscoach uddannelse

Q og A Calls under uddannelsen

Stresscoach uddannelse

Komplet undervisningsmateriale

Yderligere information om stresscoach uddannelsen

Det kræver ingen forudsætninger for, at deltage på vores stresscoach uddannelse, da vi lærer dig alt det du skal kunne, som en kompetent og faglig dygtig stresscoach.

Du kan få merit på uddannelsen såfremt du opfylder nedenstående uddannelses krav

Har du tidligere taget vores Stressvejlederuddannelse og ønsker, at opgradere den til en Certificeret Stresscoach og stressbehandler uddannelse, starter du direkte på Modul 5. (De første fire moduler svarer til vores Certificeret stressvejleder uddannelse)

Har du en relevant coach eller psykoterapeut uddannelse, kan du få merit på nogle af de sidste moduler på uddannelsen. Kontakt os og hør nærmere angående dine muligheder for merit.

Download oversigt over modulerne på uddannelserne her

Din investering i Stresscoach uddannelsen

Din investering i stresscoach uddannelsen er inkl. certificering og alle materialer Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage, og to fælles supervisions dage, i alt 18 dage.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under uddannelsen.

Hvis du i forvejen har taget en stressvejlederuddannelse hos os, og starter på modul 5, er prisen kr. 22.500,- eksl. moms.

Early Bird Rabat

Tilmelder du dig foråsholdet på stresscoach uddannelsen senest den 10/3 2024, eller efterårsholdet senest den 1/9 2024 betaler du kun kr. 36.500,- eksl. moms.

Du sparer kr. 8.500,-

Du har mulighed for, at betale for stresscoach uddannelsen i rater.

Har du spørgsmål til stresscoach uddannelsen, er du meget velkommen til at ringe til Michall Winkler på tlf. 42 16 47 14.

Stresscoach uddannelsen

Michall Winkler

Instruktør og underviser på stresscoach uddannelsen

Jeg har siden 2015 undervist og uddannet nogle af Danmarks bedste stresscoaches og stressbehandlere på vores stresscoach uddannelse, og har indtil nu gennemført og uddannet 17 hold på uddannelsen.

Herudover har jeg afholdt adskillige oplæg og workshops om forebyggelse og håndtering af stress i både offentlige og private virksomheder. Herunder hjulpet flere virksomheder med udarbejdelse af stresspolitikker.

Jeg har endvidere siden 2012 hjulpet mere end 700 unge og voksne, tilbage til et liv uden stress. Og har over 12 års praktisk og klinisk erfaring med behandling af stress.

Jeg har afholdt mere end 5000 sessioner med stressramte danskere.

Jeg har selv haft alvorlig stress, så udover min faglige praktiske erfaring med undervisning og behandling af stressramte danskere, ved jeg også selv hvad det vil sige, at være ramt af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

Jeg har udover mine uddannelser og min praktiske livserfaring, arbejdet med min egen personlige udvikling siden 2002, og har i den forbindelse b.la. fået mere end 100 timeres egenterapi og coaching, så jeg har fået ryddet grundigt op i mig selv og min egen "bagage".

Jeg er i øvrigt tidligere indehaver af en mellemstor virksomhed med op til 25 ansatte gennem 20 år.

Instruktør og underviser Michall Winkler

Michall Winkler

Instruktør og underviser

Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering.
International Certificeret NLP Master med speciale i terapi, coaching og undervising.
Mindfulness Instruktør.
Eksamineret Psykosomatisk Terapeut og Persontype coach.

 

Det siger nogle af de tidligere deltagere på uddannelsen

Tilmelding til Stresscoach uddannelsen

Tilmelding til stresscoach uddannelsen

Datoer for afholdelse af kommende Stresscoach uddannelse

Hold 2024 - 19

Modul 1: 4/4 - 5/4 2024
Modul 2: 2/5 - 3/5 2024
Modul 3: 20/6 - 21/6 2024
Fælles Supervisionsdag: 23/8 2024
Modul 4: 5/9 - 6/9 2024

Modul 5: 26/9 - 27/9 2024
Modul 6: 28/10 - 29/10 2024
Modul 7: 2/12 - 3/12 2024
Fælles Supervisionsdag: 17/1 2025
Modul 8: 27/2 - 28/2 2025

Tidspunkt alle undervisningsdage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage og 2 supervisionsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 10/3 2024 betaler du kun: kr. 36.500 - eksl. moms.

(Du sparer kr. 8.500,-) Mulighed for betaling i rater.

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed samt 2 fælles supervisions dage, i alt 18 dage inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Stressscoach uddannelsen