Stresscoach uddannelse - med eksamen og certificering

Få en certificeret stresscoach uddannelse og bliv specialist uddannet i stresscoaching

På vores stresscoach uddannelse bliver du uddannet og certificeret stresscoach med speciale i stresscoaching.

Du får en unik stresscoach uddannelse, hvor du bliver uddannet i, at afhjælpe alle grader af stress, herunder alvorlig og langvarig stress hos stressramte mennesker. Ligesom du lærer hvordan, du hjælper og lærer den stressramte, at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Du vil med din stresscoach uddannelse, endvidere kunne rådgive og vejlede private og offentlige virksomheder om forebyggelse og håndtering af stress.

Det kræver ikke nogle forudgående coach kompetencer eller andre forudsætninger, at deltage på vores stresscoach uddannelse, da vi lærer dig alt det du skal kunne. Det er blandt andet derfor, at stresscoach uddannelsen varer 16 dage fordelt på 8 moduler over en periode på 10 måneder.

Metoderne du lærer på stresscoach uddannelsen er en kombination af effektive, målrettede, evidensbaserede og gennemtestede metoder og teknikker.

Du får en af Danmarks bedste og mest unikke uddannelser i stresscoaching og stressbehandling.

Certificeret stresscoach uddannelse
Stresscoach uddannelse

Startdato for Stresscoach uddannelsen

Hold 2018 - 2: Mandag den 16/4 2018 - Holdet er i gang
Hold 2019 - 3:
 Mandag den 18/3 2019 - Ledige pladser

Sted: Vindingevej 34 A, 4000 Roskilde
Tidspunkt: 0.900 - 16.00 alle dage

Tilmeld dig her   Praktisk information

Enestående stresscoach uddannelse med unikke og effektive metoder

Vores stresscoach uddannelse, er den eneste stresscoaching uddannelse i Danmark, der også giver dig en grundig uddannelse i terapeutiske metoder og teknikker, der er effektive til at bryde gamle uhensigtsmæssige overbevisninger, vaner og adfærdsmønstre, der er en stor og medvirkende årsag til udvikling af alvorlig stress.

På din stresscoach uddannelse hos os, vil du endvidere blive undervist i persontyper og stress. Du vil lære de enkelte typers stresstemaer at kende. Og du vil lære, hvordan du spotter stress hos de enkelte typer. Ligesom du vil få konkrete metoder til, at arbejde med hos den enkelte type i relation til stress.

Du vil lære metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress, ligesom du vil lære metoder og teknikker til, at hjælpe mennesker med stress relateret angst og lavt selvværd.

Men det stopper ikke her

Som en vigtig del af din uddannelse til stresscoach og stressbehandler lærer du også effektive og handlingsorienterede terapeutiske metoder og teknikker, herunder metakognitiv stresscoaching, kognitive metoder og mentaltræning, der alle er specielt egnede til dit arbejde som stresscoach. Metoderne sikrer, at den stressramte opnår en vedvarende effekt, efter afslutningen af stresscoachingen hos dig.

På vores stresscoach uddannelse vil du endvidere lære forskellige metoder og teknikker i forhold til tanker og stress. Du vil lære metoder til ændring og omprogrammering af uhensigtsmæssige tankemønstre, samt metoder og teknikker, der lærer den stressramte helt at undgå, at give sine uhensigtsmæssige tankemønstre opmærksomhed.

De terapeutiske metoder du lærer på uddannelsen tager udgangspunkt i neuropsykologi og kognitiv adfærds psykologi.

Du vil på uddannelsen også lærer traditionelle coachingmetoder og teknikker, der typisk anvendes i de sidste samtaler i et stresscoaching forløb.

 

Tilmeld dig Stresscoach uddannelsen

 

Din professionelle rolle som stresscoach

På vores stresscoach uddannelse, bliver du uddannet i både stresscoaching og stressbehandling, så du kan hjælpe personer med en alvorlig og langvarig stressbelastning tilbage til et liv uden stress.

Du kan som Certificeret stresscoach og stressbehandler varetage rollen som intern stresscoach og stressbehandler i en privat eller offentlig virksomhed, eller arbejde som selvstændig stresscoach og stressbehandler. Herudover vil kunne fungere som enten intern eller ekstern stressvejleder og stresskonsulent i private og offentlige virksomheder.

Stresscoach uddannelsen indeholder

 • Viden om stress
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Persontyper og stress, herunder mønstre, identitet, værdier, overbevisninger og adfærd
 • Stress og konsekvenserne for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Hvordan du vurderer stressbelastningen og kortlægger stressniveauet hos den enkelte person, i teamet og organisationen
 • Metoder til afklaring og undersøgelse af årsager til stress
 • Metoder og teknikker til afstressning samt håndtering og forebyggelse af stress
 • Manual til gennemførelse af stresscoaching samtaler trin for trin
 • Stresscoaching samtaler – Metoder og teknikker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Stresspolitik i virksomheden
 • Stress og sygemelding, herunder indslusningsplan for tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stresscoach og stressbehandler
 • Traditionelle coaching metoder og teknikker
 • Terapeutiske metoder og teknikker til forandringsarbejde, der virker på et dybere plan hos den stressramte
 • Stress angst og selvværd
 • Coachingmodeller, målsætningsmodel og forandringsmodel
 • Overbevisninger, vaner og adfærd
 • Tanker og stress
 • Certificering
Stresscoach uddannelse
Tanker og stress

50 % af alle årsager til stress skyldes vores egne tanker. Da vores hjerne IKKE er i stand til, at kende forskel på, om det er noget der sker i virkeligheden, eller om det er noget vi forestiller os vil komme til at ske.

Stresscoach uddannelsen afholdes på nedenstående datoer:

Hold 2019 - 3
Modul 1: 18/3 - 19/3 2019
Modul 2: 29/4 - 30/4 2019
Modul 3: 3/6 - 4/6 2019
Modul 4: 26/8 - 27/8 2019
Modul 5: 14/11 - 15/11 2019
Modul 6: 12/12 - 13/12 2019
Modul 7: 9/1 - 10/1 2020
Modul 8: 27/2 - 28/2 2020

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 31/12 2018 betaler du kun: kr. 36.500 - eksl. moms.

(Du sparer kr. 8.500,-) Mulighed for betaling i rater.

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed, i alt 16 dage inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Hvordan foregår det

Uddannelsen til Certificeret Stresscoach og stressbehandler er en kombination af undervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du skal endvidere påregne at afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, for at implementere de ting du lærer på en god og effektiv måde.

Herudover skal du påregne at afsætte tid til individuel supervision under din uddannelse til stresscoach og stressbehandler.

Deltagerantal

Vi har værdi på små hold, da det er vores erfaring, at det giver det størst mulige udbytte af stresscoach uddannelsen for hver enkelt deltager.

Deltagerantallet på Stresscoach uddannelsen er derfor på maks. 12. personer.

Uddannelsen afholdes hos
Lifeconsulting
Stress og uddannelsescenter
Vindingevej 34 A
4000 Roskilde

Certificeret Stresscoach uddannelse

Praktisk information om din stresscoach uddannelse

Stresscoach uddannelsens opbygning, indhold og pris

Stresscoach uddannelsen er bygget op over 8 moduler af 2 dages varighed og indeholder:

Modul 1: 18/3 - 19/3 2019

 • Hvad er stressvejledning, stresscoaching og stressbehandling
 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Følgevirkninger af stress
 • Årsager til stress
 • Stressmodeller
 • Stresssymptomer, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Hvordan du spotter stress generelt
 • Spørgeteknikker og samtale teknikker i forbindelse med stresscoaching
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer
 • Persontyper

Modul 2: 19/4 - 30/4 2019

 • Tanker og stress
 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Spotning af stress hos de enkelte persontyper
 • Metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af stress
 • Indsats og tiltag
 • Stresstests og afklaringsværtøjer
 • Udlevering af manual til gennemførelse af stresscoachingsamtaler
 • Stresscoachingsamtaler
 • Meditation og mindfulness
 • Motion, kost og søvn
 • Træning i kommunikation og stresscoaching samtaler

Modul 3: 3/6 - 4/6 2019

 • De enkelte persontypers tilgange til ændring af stress
 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Stresshåndtering og forebyggelse af stress i teamet og organisationen
 • Træning i kommunikation  og stresscoaching samtaler
 • Instinkter for persontyper – Primært, sekundært og blindt instinkt
 • Stresspolitik i virksomheden – del 1

Modul 4: 26/8 - 27/8 2019

 • Stresspolitik i virksomheden del 2
 • Stress og sygemelding
 • Indslusningsperiode efter sygemelding
 • Rådgivning af HR, Arbejdsgiver og samlever
 • Træning i stresscoaching samtaler
 • Skriftlig test – Midtvejsprøve

Modul 5: 14/11 - 15/11 2019

 • Coachingmodellen
 • Målsætningsmodel til afklaring af mål
 • Forandringsmodellen
 • Coachingmodel til afklaring af stresstemaer for de enkelte persontyper.
 • Lytte niveauer
 • Spørgeteknikker og metoder til hvordan du stiller de rigtige spørgsmål
 • Værdier, værdiafklaring og værdielicitering
 • Definition, spilleregler og integration af værdier
 • Handlingsplaner der virker
 • Træning i coachende samtaler

Modul 6: 12/12 - 13/12 2019

 • Sproglige forudsætninger
 • Metoder til ændring af  begrænsende vaner og overbevisninger
 • Metoder til ændring af konfliktende overbevisninger
 • Integration af nye og støttende overbevisninger
 • Motivationsstrategier
 • Reframing
 • Omprogrammering af måden hvorpå vi tænker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Kognitive og metakognitive metoder til stressrelateret angst
 • Træning i stresscoaching samtaler

Modul 7: 9/1 - 10/1 2020

 • Stress og selvværd
 • Metoder og teknikker til styrkelse af selvværdet
 • Psykologiske niveauer for de forskellige persontyper
 • Skyggesider
 • Terapeutiske teknikker og metoder til dybere forandringsarbejde
 • Træning i stresscoaching samtaler med anvendelse af terapeutiske teknikker og metoder

Modul 8: 27/2 - 28/2 2020

 • Skriftlig test inkl. casestory
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en valgfri terapeutisk metode
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stresscoachingsamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifikater

 

- En tilstand uden stress, er en tilstand af perfekt helbred -

Herudover skal du i forbindelse med din uddannelse til stresscoach og stressbehandler, have gennemført 12 stresscoachingsamtaler mellem modulerne. Ligesom du skal afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, samt tid til individuel supervision af dig som stresscoach og stressbehandler.

Yderligere information om stresscoach uddannelsen

Det kræver ingen forudsætninger for, at deltage på vores stresscoach uddannelse.

Har du tidligere taget vores Stressvejlederuddannelse og ønsker, at opgradere den til en Certificeret Stresscoach uddannelse, starter du direkte på Modul 5. (De første fire moduler svarer til vores Certificeret stressvejleder uddannelse)

Download oversigt over modulerne på uddannelserne her

Din investering i Stresscoach uddannelsen

Din investering i stresscoach uddannelsen er inkl. certificering og alle materialer Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage. Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under uddannelsen.

Hvis du i forvejen har taget en stressvejlederuddannelse hos os, og starter på modul 5, er prisen kr. 22.500,- eksl. moms.

Early Bird Rabat

Tilmelder du dig stresscoach uddannelsen inden den 31/12 2018 betaler du kun kr. 36.500,- eksl. moms. Du sparer kr. 8.500,- Du har mulighed for, at betale for stresscoach uddannelsen i rater. Ring og hør nærmere. Har du spørgsmål til stresscoach uddannelsen, kan du kontakte Michall Winkler på tlf. 42 16 47 14.

Instruktør og underviser

Underviser på stresscoach uddannelsen

Michall Winkler
Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering NLP Master med speciale i terapi og coaching Mindfulness Instruktør

 

Instruktør og underviser

Underviser på stresscoach uddannelsen

Steen Johnsen
Instruktør i Psykologi
Instruktør i Enneagrammet og NLP
Mange år i topledelsen i nationale og internationale firmaer med fokus på udvikling af kommunikation samt teams og personale.

"En af de bedste råd, jeg nogensinde fik, var fra en hestemester. Han fortalte mig at gå langsomt for at gå hurtigt.

Jeg synes det gælder alt i livet.

Vi lever som om der ikke er nok timer om dagen, men hvis vi gør hver ting roligt og omhyggeligt, vil vi få det gjort hurtigere og med meget mindre stress."

- Viggo Mortensen -

Tilmelding til Stresscoach uddannelsen

Tilmelding til stresscoach uddannelsen

Stresscoach uddannelsen afholdes på nedenstående datoer: Hold 2019 - 3 
Modul 1: 18/3 - 19/3 2019 
Modul 2: 29/4 - 30/4 2019 
Modul 3: 3/6 - 4/6 2019 
Modul 4: 26/8 - 27/8 2019 
Modul 5: 14/11 - 15/11 2019
Modul 6: 12/12 - 13/12 2019
Modul 7: 9/1 - 10/1 2020
Modul 8: 27/2 - 28/2 2020

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage.

Early Bird Rabat Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 31/12 2018 betaler du kun kr. 36.500 - eksl. moms. (Du sparer kr. 8.500,-)

Mulighed for betaling af uddannelsen i rater. Ring og hør nærmere.

Prisen indeholder 8 moduler af 2 dages varighed i alt 16 dage. Inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Stressscoach uddannelsen