Certificeret stresscoach uddannelse

Bliv uddannet og certificeret stresscoach og stressbehandler

På vores stresscoach uddannelse bliver du uddannet og certificeret stresscoach med speciale i stresscoaching.

Stresscoach uddannelsen er for dig der vil uddanne dig til ekspert, og arbejde professionelt med stresscoaching og stressbehandling. Enten som selvstændig stresscoach eller internt i en virksomhed.

Specialist uddannelse i stresscoaching

Du får en specialist uddannelse i stresscoaching, hvor du bliver uddannet i, at afhjælpe alle grader af stress, herunder alvorlig og langvarig stress hos stressramte mennesker. Ligesom du lærer hvordan, du hjælper og lærer den stressramte, at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Du vil med din stresscoach uddannelse, endvidere kunne varetage funktionen som stressvejleder og stresskonsulent, og rådgive og vejlede private og offentlige virksomheder i forebyggelse og håndtering af stress.

Vi lærer dig alt det du skal kunne som stresscoach'

Det kræver ikke nogle forudgående coach kompetencer eller andre forudsætninger, at deltage på vores stresscoach uddannelse, da vi lærer dig alt det du skal kunne. Det er blandt andet derfor, at stresscoach uddannelsen varer 18 dage fordelt på 8 moduler samt 2 fælles supervisonsdage over en periode på 10 måneder.

Du får en af Danmarks bedste og mest specialiserede uddannelser i stresscoaching.

Certificeret stresscoach uddannelse
Stresscoach uddannelse

Startdatoer:

Hold 2022 - 16: Onsdag den 26. oktober 2022
Hold 2023 - 17: Torsdag den 6. april 2023

Sted: Himmelev Bygade 68 A, 4000 Roskilde
Tidspunkt: 0.900 - 16.00 alle dage

Tilmeld dig her        Praktisk information

Den mest dybdegående stresscoach uddannelse i Danmark af sin art

På din uddannelse til stresscoach, vil du lære effektive, dybdegående og evidensbaserede stresscoaching metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress. Både hos enkelt personer og i grupper og teams på arbejdspladsen. Ligesom du vil lære hvordan du hjælper den stressramte med, at fjerne og ændre på de årsager, der har været medvirkende til, at personen har fået stress.

Du får en af Danmarks bedste og mest specialiserede stresscoach uddannelser, hvor der også er stort fokus på, at ændre og fjerne de dybereliggende og medvirkende årsager til stress, så den stressramte ALDRIG bliver ramt af en belastningsreaktion med stress igen.

På stresscoach uddannelsen lærer du:

 • Hvordan du rådgiver og vejleder mennesker der er ramt af stress.
 • Hvordan du rådgiver og vejleder i forbindelse med sygemelding med stress.
 • Hvordan du afhjælper, forebygger og håndterer stress hos den enkelte, samt i grupper/teams, ledelse og organisationen i virksomheden.
 • Hvordan du laver en stresspolitik til en virksomhed.
 • Hvordan du behandler alvorlig og langvarig stress samt stressrelateret angst.
 • Hvordan du hjælper den stressramte med, at opbygge et solidt og godt selvværd i relation til stress.
 • Hvordan du fjerner og ændrer på de medvirkende og dybere liggende årsager til stress.
 • Hvordan du hjælper den stressramte tilbage til et liv et i balance med større trivsel, livskvalitet og en god mental sundhed.
 • Hvordan du sikrer dig, at den stressramte ALDRIG mere får stress igen.

Som den eneste stresscoach uddannelse i Danmark, får du også en dybdegående undervisning i persontyper og stress

På stresscoach uddannelsen vil du også lære om persontyper og stress, da stress er meget individuelt. Det der stresser en type, stresser ikke nødvendigvis en anden.

Du vil lære om typernes stresstemaer og de typiske årsager til stress hos den enkelte type. Du vil lære hvordan du spotter stress hos typerne og få værdifuld indsigt i typernes psykologiske niveauer, instinkter samt motiv og frygt hos den enkelte type i relation til stress.

Stressmentor uddannelse

Med vores stresscoach uddannelse vil du også kunne varetage rollen som stressmentor for unge og voksne. Herunder ledige, der har brug for særlig støtte og hjælp til, at komme videre i livet med enten uddannelse eller job, efter en længere periode med stress.

Det kan du bruge din stresscoach uddannelse til

På vores stresscoach uddannelse, bliver du uddannet i både stresscoaching og stressbehandling, så du kan hjælpe enkelt personer med en moderat og alvorlig stressbelastning, herunder langvarig og kronisk stress, tilbage til et liv uden stress i fysisk og mental balance.

Du vil som stresscoach endvidere kunne varetage rollen som stressvejleder og stresskonsulent i forbindelse med forebyggelse og håndtering af stress, både hos enkelt personer og i grupper og teams i virksomheder. Ligesom du vil kunne udarbejde en stress politik på alle fire niveauer (individ, gruppe, ledelse og organisation) i en privat og offentlig virksomhed.

Du kan som Certificeret stresscoach og stressbehandler enten varetage rollen som intern stresscoach og stressbehandler i en privat eller offentlig virksomhed, eller arbejde som selvstændig stresscoach og stressbehandler.

Hvem henvender uddannelsen sig til?

 • Private der ønsker at arbejde som selvstændig stresscoach og stressbehandler.
 • Jobkonsulenter, sagsbehandlere og socialrådgivere.
 • Arbejdsmiljø repræsentanter.
 • Tillidsmænd / kvinder og tillidsrepræsentanter.
 • Ledere med medarbejderansvar i private og offentlige virksomheder.
 • Ansatte i fagforeninger og forsikringsselskaber.
 • HR medarbejdere.
 • Læger og sygeplejersker.
 • Dig der ønsker at arbejde som intern stresscoach i en virksomhed.
 • Dig der i forvejen er behandler og ønsker, at udvide dine kompetencer med stresscoaching.

Du får to uddannelser i en og samme uddannelse

Efter de første fire moduler på din stresscoach uddannelse er der en midtvejs evaluering, hvor du har mulighed for, at blive Certificeret stressvejleder og stresskonsulent og få udleveret et certifikat hvis du ønsker det på dette tidspunkt.

Det betyder at du allerede efter de første fire moduler på uddannelsen, kan fungere som stressvejleder og stresskonsulent, mens du færdiggør den sidste del af din stresscoach uddannelse.

Du kan naturligvis også vente med selve certificeringen til det sidste modul på uddannelsen, og blot deltage i midtvejs evalueringen uden certificering.

 

Download oversigt over uddannelsen her

Det teoretiske og praktiske fundament på stresscoach uddannelsen

Det teoretiske fundament på din stresscoach uddannelse tager udgangspunkt i særlige stresscoaching og stressbehandlings metoder, og består af:

 • Effektive og dybdegående stresscoaching metoder.
 • Klassiske coachingmetoder og teknikker.
 • Persontypologi.
 • Neuro coaching på flere niveauer i forhold til tanker, følelser og krop.
 • Kognitiv terapi og coaching.
 • Metakognitiv terapi og coaching.
 • Positiv psykologi.
 • Mindfulness basererede stressreduktions metoder.

Begge dine undervisere på uddannelsen har, udover deres faglige uddannelser, mange års erfaring i praktisk stresscoaching samt forebyggelse og håndtering af stress hos enkeltpersoner og i små og store virksomheder.

Metoderne du lærer på vores stresscoach uddannelse sikrer dig, at dine klienter får en holdbar og vedvarende effekt efter, at de har afsluttet et stresscoaching forløb hos dig. Uanset om du fremover skal arbejde som intern stresscoach i en privat eller offentlig virksomhed, eller om du skal arbejde som selvstændig stresscoach.

 

Tilmeld dig Stresscoach uddannelsen

Terapeutiske metoder og teknikker - en del af din uddannelse til stresscoach og stressbehandler

Selvom stresscoaching ikke er terapi, vil du som en del af din stresscoach uddannelse, også lære forskellige terapeutiske metoder og teknikker. Metoderne er særlige effektive til, at ændre og fjerne de dybereliggende årsager til stress, der i mange tilfælde er medvirkende til udvikling af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

At du som stresscoach behersker disse metoder, er en grundlæggende forudsætning for, at din stresscoaching  og stressbehandling får en holdbar og varig effekt.

De terapeutiske metoder du lærer som stresscoach, er særlig effektive til:

 • At give slip på tankemylder og stresstanker.
 • At give slip på begrænsende overbevisninger samt integration af nye og støttende overbevisninger.
 • At omprogrammere sine uhensigtsmæssige tankemønstre til nye og støttende tanker.
 • At slippe af med bekymringstanker, grublerier og spekulationer.
 • At ændre uhensigtsmæssige vanemønstre der medvirker til stress, og integrere nye og støttende vanemønstre.
 • At afhjælpe lavt selvværd og danne grundlag for integration af et godt og styrket selvværd. (Lavt selvværd er en stor medvirkende årsag til stress)
 • At slippe af med stressrelateret angst.
 • At finde og integrere livsværdier og dermed skabe et liv i balance med større livsglæde og livskvalitet.

Trin for trin guide til gennemførelse af stresscoaching samtaler

På modul 2 på stresscoach uddannelsen får du udleveret en trin for trin guide til gennemførelse af stresscoaching samtaler. Ligesom du løbende vil få gennemgået og udleveret yderligere trin for trin beskrivelser af supplerende stresscoaching værktøjer og terapeutiske metoder og teknikker, der anvendes i relation til både den enkelte person og til virksomheden.

Stresscoach uddannelsen indeholder

 • Viden om stress
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Dybereliggende og medvirkende årsager til stress, herunder, blindspots og vanemønstre.
 • Persontyper og stress, herunder mønstre, identitet, værdier, overbevisninger og adfærd
 • Stress og konsekvenserne for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Hvordan du vurderer stressbelastningen og kortlægger stressniveauet hos den enkelte person, i teamet og organisationen
 • Forebyggelse og håndtering af stress i virksomheden, herunder udarbejdelse af stresspolitik
 • Metoder til afklaring og undersøgelse af årsager til stress
 • Metoder og teknikker til afstressning samt håndtering og forebyggelse af stress
 • Manual til gennemførelse af stresscoaching samtaler trin for trin
 • Stresscoaching samtaler – Metoder og teknikker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Stress og sygemelding, herunder indslusningsplan for tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stresscoach og stressbehandler
 • Traditionelle coaching metoder og teknikker
 • Terapeutiske metoder og teknikker til forandringsarbejde, der virker på et dybere plan hos den stressramte
 • Stress angst og selvværd
 • Coachingmodeller, målsætningsmodel og forandringsmodel
 • Overbevisninger, vaner og adfærd
 • Tanker og stress
 • Certificering
Stresscoach uddannelse
Stresscoach uddannelsen
Tanker og stress

50 % af alle årsager til stress skyldes vores egne tanker. Da vores hjerne IKKE er i stand til, at kende forskel på, om det er noget der sker i virkeligheden, eller om det er noget vi forestiller os vil komme til at ske.

Stresscoach uddannelsen (Start oktober 2022)

Hold 2022 - 16

Modul 1: 26/10 - 27/10 2022
Modul 2: 1/12 - 2/12 2022
Modul 3: 19/12 - 20/12 2022
Fælles Supervisionsdag: 10/2 2023
Modul 4: 16/3 - 17/3 2023

Q & A Calls
Den 8/5 2023
Den 12/6 2023
Den 18/9 2023

Modul 5: 9/10 - 10/10 2023
Modul 6: 20/11 – 21/11 2023
Modul 7: 8/1 – 9/1 2024
Fælles Supervisionsdag: 16/2 2024
Modul 8: 11/3 – 12/3 2024

Tidspunkt alle undervisningsdage:
Kl. 09.00 - 16.00

Tidspunkter for Q & A Calls er kl. 18.30 - 20.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage og 2 supervisionsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 15/10 2022 betaler du kun: kr. 36.500 - eksl. moms.

(Du sparer kr. 8.500,-) Mulighed for betaling i rater.

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed samt 2 fælles supervisions dage, i alt 18 dage inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Stresscoach uddannelsen (Start april 2023)

Hold 2023 - 17

Modul 1: 6/4 - 7/4 2023
Modul 2: 18/5 - 19/5 2023
Modul 3: 22/6 - 23/6 2023
Fælles Supervisionsdag: 21/8 2023
Modul 4: 7/9 - 8/9 2023

Q & A Calls
Den 8/5 2023
Den 12/6 2023
Den 18/9 2023

Modul 5: 9/10 - 10/10 2023
Modul 6: 20/11 – 21/11 2023
Modul 7: 8/1 – 9/1 2024
Fælles Supervisionsdag: 16/2 2024
Modul 8: 11/3 – 12/3 2024

Tidspunkt alle undervisningsdage:
Kl. 09.00 - 16.00

Tidspunkter for Q & A Calls er kl. 18.30 - 20.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage og 2 supervisionsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 1/3 2023 betaler du kun: kr. 36.500 - eksl. moms.

(Du sparer kr. 8.500,-) Mulighed for betaling i rater.

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed samt 2 fælles supervisions dage, i alt 18 dage inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Hvordan foregår det

Uddannelsen til Certificeret Stresscoach og stressbehandler er en kombination af undervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du skal endvidere påregne at afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, for at implementere de ting du lærer på en god og effektiv måde.

Herudover skal du påregne at afsætte tid til individuel supervision under din uddannelse til stresscoach og stressbehandler.

Fælles supervisionsdage

Det er obligatorisk at deltage i de to fælles supervisionsdage.

Deltagerantal

Vi har værdi på små hold, da det er vores erfaring, at det giver det størst mulige udbytte af stresscoach uddannelsen for hver enkelt deltager.

Deltagerantallet på Stresscoach uddannelsen er derfor på maks. 12. personer.

Uddannelsen afholdes hos
Lifeconsulting
Stress og uddannelsescenter
Himmelev Bygade 68 A
4000 Roskilde

Certificeret Stresscoach uddannelse

Certificering stresscoach uddannelse

Praktisk information om din stresscoach uddannelse

Stresscoach uddannelsens opbygning, indhold og pris

Stresscoach uddannelsen er bygget op over 8 moduler af 2 dages varighed, samt to fælles supervisonsdage og indeholder:

Modul 1 - Indhold

 • Hvad er stressvejledning, stresscoaching og stressbehandling
 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Følgevirkninger af stress
 • Årsager til stress
 • Stressmodeller
 • Stresssymptomer, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Hvordan du spotter stress generelt
 • Spørgeteknikker og samtale teknikker i forbindelse med stresscoaching
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer
 • Persontyper

Modul 2: Indhold

 • Tanker og stress
 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Spotning af stress hos de enkelte persontyper
 • Metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af stress
 • Indsats og tiltag
 • Stresstests og afklaringsværtøjer
 • Udlevering af manual til gennemførelse af stresscoachingsamtaler
 • Stresscoachingsamtaler
 • Meditation og mindfulness
 • Motion, kost og søvn
 • Træning i kommunikation og stresscoaching samtaler

Modul 3: Indhold

 • De enkelte persontypers tilgange til ændring af stress
 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Forebyggelse og håndtering af stress i virksomheden
 • Udarbejdelse af stresspolitik til virksomheden
 • Træning i kommunikation  og stresscoaching samtaler
 • Instinkter for persontyper – Primært, sekundært og blindt instinkt

Modul 4: Indhold

 • Stress og sygemelding
 • Indslusningsperiode efter sygemelding
 • Rådgivning af HR, Arbejdsgiver og samlever
 • Træning i stresscoaching samtaler
 • Skriftlig test – Midtvejsprøve
 • Mulighed for certificering som stressvejleder

Modul 5: Indhold

 • Coachingmodellen
 • Målsætningsmodel til afklaring af mål
 • Forandringsmodellen
 • Coachingmodel til afklaring af stresstemaer for de enkelte persontyper.
 • Lytte niveauer
 • Spørgeteknikker og metoder til hvordan du stiller de rigtige spørgsmål
 • Værdier, værdiafklaring og værdielicitering
 • Definition, spilleregler og integration af værdier
 • Handlingsplaner der virker
 • Blindspots, medvirkende årsager til stress
 • Træning i coachende samtaler

Modul 6: Indhold

 • Dybereliggende årsager til stress og hvordan vi behandler dem
 • Sproglige forudsætninger
 • Metoder til ændring af  begrænsende vaner og overbevisninger
 • Metoder til ændring af konfliktende overbevisninger
 • Integration af nye og støttende overbevisninger
 • Motivationsstrategier
 • Reframing
 • Omprogrammering af måden hvorpå vi tænker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Kognitive og metakognitive metoder til stressrelateret angst
 • Træning i stresscoaching samtaler

Modul 7: Indhold

 • Stress og selvværd
 • Metoder og teknikker til opbygning af selvværd i relation til stress
 • Psykologiske niveauer for de forskellige persontyper
 • Skyggesider
 • Terapeutiske teknikker og metoder til dybere forandringsarbejde for stressramte
 • Træning i stresscoaching samtaler med anvendelse af terapeutiske teknikker og metoder

Modul 8: Indhold

 • Skriftlig test inkl. casestory
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en valgfri terapeutisk metode
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stresscoachingsamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifikater

 

- En tilstand uden stress, er en tilstand af perfekt helbred -

Øvrigt indhold på stresscoach uddannelsen

Der afholdes, udover de 8 moduler også to fælles supervisions dage. Supervisions dagene afholdes mellem modul 3 og 4, samt mellem modul 7 og 8.

Du skal endvidere afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, samt tid til individuel supervision af dig som stresscoach.

Du skal have gennemført 12 personlige stresscoaching samtaler, udover dem i træner i øve grupperne, for at kunne gå op til endelig certificering som stresscoach og stressbehandler.

Frokost

Frokost og eftermiddagskage inkl. i prisen

Individuel Supervision under hele uddannelsen

Q og A Calls under uddannelsen

Komplet undervisningsmateriale

Yderligere information om stresscoach uddannelsen

Det kræver ingen forudsætninger for, at deltage på vores stresscoach uddannelse.

Har du tidligere taget vores Stressvejlederuddannelse og ønsker, at opgradere den til en Certificeret Stresscoach og stressbehandler uddannelse, starter du direkte på Modul 5. (De første fire moduler svarer til vores Certificeret stressvejleder uddannelse)

Download oversigt over modulerne på uddannelserne her

Din investering i Stresscoach uddannelsen

Din investering i stresscoach uddannelsen er inkl. certificering og alle materialer Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage, og to fælles supervisions dage, i alt 18 dage.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under uddannelsen.

Hvis du i forvejen har taget en stressvejlederuddannelse hos os, og starter på modul 5, er prisen kr. 22.500,- eksl. moms.

Early Bird Rabat

Tilmelder du dig stresscoach uddannelsen inden den 15/10 2022 betaler du kun kr. 36.500,- eksl. moms.

Du sparer kr. 8.500,-

Du har mulighed for, at betale for stresscoach uddannelsen i rater.

Har du spørgsmål til stresscoach uddannelsen, er du meget velkommen til at ringe til Michall Winkler på tlf. 42 16 47 14.

Stresscoach uddannelse

Instruktør og underviser

Underviser på stresscoach uddannelsen

Michall Winkler
Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering, samt international Certificeret NLP Master med speciale i terapi og coaching Mindfulness Instruktør.

Instruktør og underviser

Underviser på stresscoach uddannelsen

Steen Johnsen
Instruktør i Psykologi
Instruktør i Enneagrammet og NLP
Mange år i topledelsen i nationale og internationale firmaer med fokus på udvikling af kommunikation samt teams og personale.

"En af de bedste råd, jeg nogensinde fik, var fra en hestemester. Han fortalte mig at gå langsomt for at gå hurtigt.

Jeg synes det gælder alt i livet.

Vi lever som om der ikke er nok timer om dagen, men hvis vi gør hver ting roligt og omhyggeligt, vil vi få det gjort hurtigere og med meget mindre stress."

- Viggo Mortensen -

Udvalgte referencer

Tilmelding til Stresscoach uddannelsen

Tilmelding til stresscoach uddannelsen

Datoer for afholdelse af kommende Stresscoach uddannelse

Hold 2022 - 16

Modul 1: 26/10 - 27/10 2022
Modul 2: 1/12 - 2/12 2022
Modul 3: 19/12 - 20/12 2022
Fælles Supervisionsdag: 10/2 2023
Modul 4: 16/3 - 17/3 2023

Q & A Calls
Den 8/5 2023
Den 12/6 2023
Den 18/9 2023

Modul 5: 9/10 - 10/10 2023
Modul 6: 20/11 – 21/11 2023
Modul 7: 8/1 – 9/1 2024
Fælles Supervisionsdag: 16/2 2024
Modul 8: 11/3 – 12/3 2024

Tidspunkt alle undervisningsdage:
Kl. 09.00 - 16.00

Tidspunkter for Q & A Calls er kl. 18.30 - 20.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage samt 2 fælles supervisionsdage.

Early Bird Rabat:

Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 15/10 2022 betaler du kun kr. 36.500 - eksl. moms. (Du sparer kr. 8.500,-)

Mulighed for betaling af uddannelsen i rater. Ring og hør nærmere.

Stressscoach uddannelsen