Stresscoach uddannelse

Tag en af Danmarks bedste stresscoach uddannelser og bliv stresscoach og stressbehandler

På vores Certificerede stresscoach uddannelse bliver du uddannet til, at hjælpe alvorlig stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress.

Med vores certificerede stresscoach uddannelse og uddannelse i stressbehandling, bliver du uddannet til, at have med alvorlig stressramte mennesker at gøre.

Du kan med din stresscoach uddannelse varetage rollen som stresscoach i en virksomhed, eller som selvstændig stresscoach og stressbehandler.

Du får en af Danmarks bedste og mest unikke uddannelser i stresscoaching og stressbehandling.

En stresscoach uddannelse, hvor du udover stresscoaching, også lærer effektive og handlingsorienterede terapeutiske metoder og teknikker til, at skabe varige forandringer på et dybere plan hos den stressramte.

Stresscoach uddannelse
Certificeret stresscoach uddannelse

Startdato for Stresscoach uddannelsen

Hold 2018 - 2: Mandag den 16/4 2018

Sted: Vindingevej 34 A, 4000 Roskilde
Tidspunkt: 0.900 - 16.00 alle dage

Tilmeld dig her   Praktisk information

Eneste stresscoach uddannelse i Danmark af sin art

Vores stresscoach uddannelse, er den eneste stresscoach og stressbehandler uddannelse i Danmark, der udover stresscoaching metoder og teknikker, også giver dig en grundig uddannelse i terapeutiske metoder og teknikker, der er effektive til at bryde gamle uhensigtsmæssige overbevisninger, vaner og adfærdsmønstre, der ofte er årsagen til udvikling af alvorlig stress.

På din stresscoach uddannelse hos os, vil du endvidere blive undervist i persontyper og stress. Du vil lære de enkelte typers stresstemaer at kende. Og du vil lære, hvordan du spotter stress hos de enkelte typer.

Det kræver ingen forudsætninger, at deltage på stresscoach uddannelsen.

Du vil lære metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress, ligesom du vil lære metoder og teknikker til, at hjælpe mennesker med stress relateret angst og lavt selvværd.

Du vil endvidere lære traditionelle coachingmetoder og teknikker, der typisk anvendes i de sidste samtaler i et stresscoaching forløb.

Herudover vil du lære forskellige metoder og teknikker i forhold til tanker og stress, herunder metoder til ændring og omprogrammering af uhensigtsmæssige tankemønstre.

Tilmeld dig Stresscoach uddannelsen

Din professionelle rolle som stresscoach og stressbehandler

På vores certificerede stresscoach uddannelse, bliver du uddannet i stresscoaching og stressbehandling, så du kan hjælpe personer med en alvorlig stressbelastning tilbage til et liv uden stress. Herunder hjælpe dem til, ALDRIG at blive så stresset igen, at det får konsekvenser for deres helbred, privatliv og job.

Du kan som stresscoach og stressbehandler varetage funktionen som intern stresscoach og stressbehandler i en virksomhed eller fungere som selvstændig stresscoach og stressbehandler.

Stresscoach og stressbehandler uddannelsen indeholder

 • Viden om stress
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Persontyper og stress, herunder mønstre, identitet, værdier, overbevisninger og adfærd
 • Stress og konsekvenserne for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Hvordan du vurderer stressbelastningen og kortlægger stressniveauet hos den enkelte person, i teamet og organisationen
 • Metoder til afklaring og undersøgelse af årsager til stress
 • Metoder og teknikker til afstressning samt håndtering og forebyggelse af stress
 • Manual til gennemførelse af stresscoaching samtaler trin for trin
 • Stresscoaching samtaler - Metoder og teknikker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Stresspolitik i virksomheden
 • Stress og sygemelding, herunder indslusningsplan for tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stresscoach og stressbehandler
 • Traditionelle coaching metoder og teknikker
 • Terapeutiske metoder og teknikker til forandringsarbejde, der virker på et dybere plan hos den stressramte
 • Stress angst og selvværd
 • Coachingmodeller, målsætningsmodel og forandringsmodel
 • Overbevisninger, vaner og adfærd
 • Tanker og stress
 • Certificering
Uddannelse i stresshåndtering
Tanker og stress

50 % af alle årsager til stress skyldes vores egne tanker. Da vores hjerne IKKE er i stand til, at kende forskel på, om det er noget der sker i virkeligheden, eller om det er noget vi forestiller os vil komme til at ske.

Stresscoach uddannelsen afholdes på nedenstående datoer:

Hold 2018 - 2
Modul 1: 16/4 - 17/4 2018
Modul 2: 14/5 - 15/5 2018
Modul 3: 23/8 - 24/8 2018
Modul 4: 24/9 - 25/9 2018
Modul 5: 5/11 - 6/11 2018
Modul 6: 3/12 - 4/12 2018
Modul 7: 7/1 - 8/1 2019
Modul 8: 25/2 - 26/2 2019

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 15/3 2018 betaler du kun
kr. 36.500 - eksl. moms. (Du sparer kr. 8.500,-)

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed inkl. certificering og alle materialer. Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Hvordan foregår det

Uddannelsen til Certificeret Stresscoach og stressbehandler er en kombination af undervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du skal endvidere påregne at afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, for at implementere de ting du lærer på en god og effektiv måde.

Herudover skal du påregne at afsætte tid til individuel supervision under din uddannelse til stresscoach og stressbehandler.

Deltagerantal

Vi har værdi på små hold, da det er vores erfaring, at det giver det størst mulige udbytte af stresscoach uddannelsen for hver enkelt deltager.

Deltagerantallet på Stresscoach uddannelsen er derfor på maks. 12. personer.

Uddannelsen afholdes hos
Lifeconsulting
Konzulenthuset
Vindingevej 34 A
4000 Roskilde

Certificeret Stresscoach uddannelse

Praktisk information om din stresscoach uddannelse

Stresscoach og stressbehandler uddannelsens opbygning, indhold og pris

Stresscoach uddannelsen er bygget op over 8 moduler af 2 dages varighed og indeholder:

Modul 1: 16/4 - 17/4 2018

 • Hvad er stressvejledning, stresscoaching og stressbehandling
 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Følgevirkninger af stress
 • Årsager til stress
 • Stressmodeller
 • Stresssymptomer, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Hvordan du spotter stress generelt
 • Spørgeteknikker og samtale teknikker i forbindelse med stresscoaching
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer
 • Persontyper

Modul 2: 14/5 - 15/5 2018

 • Tanker og stress
 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Spotning af stress hos de enkelte persontyper
 • Metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af stress
 • Indsats og tiltag
 • Stresstests og afklaringsværtøjer
 • Udlevering af manual til gennemførelse af stresscoachingsamtaler
 • Stresscoachingsamtaler
 • Meditation og mindfulness
 • Motion, kost og søvn
 • Træning i kommunikation og stresscoaching samtaler

Modul 3: 23/8 - 24/8 2018

 • De enkelte persontypers tilgange til ændring af stress
 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Stresshåndtering og forebyggelse af stress i teamet og organisationen
 • Træning i kommunikation  og stresscoaching samtaler
 • Instinkter for persontyper - Primært, sekundært og blindt instinkt
 • Stresspolitik i virksomheden - del 1

Modul 4: 24/9 - 25/9 2018

 • Stresspolitik i virksomheden del 2
 • Stress og sygemelding
 • Indslusningsperiode efter sygemelding
 • Rådgivning af HR, Arbejdsgiver og samlever
 • Træning i stresscoaching samtaler
 • Skriftlig test - Midtvejsprøve

Modul 5: 5/11 - 6/11 2018

 • Coachingmodellen
 • Målsætningsmodel til afklaring af mål
 • Forandringsmodellen
 • Coachingmodel til afklaring af stresstemaer for de enkelte persontyper.
 • Lytte niveauer
 • Spørgeteknikker og metoder til hvordan du stiller de rigtige spørgsmål
 • Værdier, værdiafklaring og værdielicitering
 • Definition, spilleregler og integration af værdier
 • Handlingsplaner der virker
 • Træning i coachende samtaler

Modul 6: 3/12 - 4/12 2018

 • Sproglige forudsætninger
 • Metoder til ændring af  begrænsende vaner og overbevisninger
 • Metoder til ændring af konfliktende overbevisninger
 • Integration af nye og støttende overbevisninger
 • Motivationsstrategier
 • Reframing
 • Omprogrammering af måden hvorpå vi tænker
 • Metakognitiv stresscoaching
 • Kognitive og metakognitive metoder til stressrelateret angst
 • Træning i stresscoaching samtaler

Modul 7: 7/1 - 8/1 2019

 • Stress og selvværd
 • Metoder og teknikker til styrkelse af selvværdet
 • Psykologiske niveauer for de forskellige persontyper
 • Skyggesider
 • Terapeutiske teknikker og metoder til dybere forandringsarbejde
 • Træning i stresscoaching samtaler med anvendelse af terapeutiske teknikker og metoder

Modul 8: 25/2 - 26/2 2019

 • Skriftlig test inkl. casestory
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en valgfri terapeutisk metode
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stresscoachingsamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifikater

 

- En tilstand uden stress, er en tilstand af perfekt helbred -

Herudover skal du i forbindelse med din uddannelse til stresscoach og stressbehandler, have gennemført 12 stresscoachingsamtaler mellem modulerne. Ligesom du skal afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, samt tid til individuel supervision af dig som stresscoach og stressbehandler.

Din investering i Stresscoach uddannelsen

Din investering er inkl. certificering og alle materialer Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage. Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under uddannelsen.

Early Bird Rabat

Tilmelder du dig stresscoach uddannelsen inden den 15/3 2018 betaler du kun kr. 36.500,- eksl. moms. Du sparer kr. 8.500,-

Har du spørgsmål til stresscoach uddannelsen, kan du kontakte Michall Winkler på tlf. 42 16 47 14

Instruktør og underviser

Michall Winkler
Certificeret Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering
NLP Master med speciale i terapi og coaching
Mindfulness Instruktør

Instruktør og underviser

Steen Johnsen
Instruktør i Psykologi
Instruktør i Enneagrammet og NLP
Mange år i topledelsen i nationale og internationale firmaer med fokus på udvikling af kommunikation samt teams og personale.

"En af de bedste råd, jeg nogensinde fik, var fra en hestemester. Han fortalte mig at gå langsomt for at gå hurtigt.

Jeg synes det gælder alt i livet.

Vi lever som om der ikke er nok timer om dagen, men hvis vi gør hver ting roligt og omhyggeligt, vil vi få det gjort hurtigere og med meget mindre stress."

- Viggo Mortensen -

Tilmelding til Stresscoach uddannelsen

Tilmelding til stresscoach uddannelsen

Stresscoach uddannelsen afholdes på nedenstående datoer:
Hold 2018 - 2
Modul 1: 16/4 - 17/4 2018
Modul 2: 14/5 - 15/5 2018
Modul 3: 23/8 - 24/8 2018
Modul 4: 24/9 - 25/9 2018
Modul 5: 5/11 - 6/11 2018
Modul 6: 3/12 - 4/12 2018
Modul 7: 7/1 - 8/1 2019
Modul 8: 25/2 - 26/2 2019

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Normal pris:
Kr. 45.000,- eksl. moms for 16 undervisningsdage.

Early Bird Rabat
Ved tilmelding til stresscoach uddannelsen inden den 15/3 2018 betaler du kun
kr. 36.500 - eksl. moms. (Du sparer kr. 8.500,-)

Prisen indeholder
8 moduler af 2 dages varighed i alt 16 dage. Inkl. certificering og alle materialer.

Herudover får du lækker frokost alle dagene samt individuel supervision under din uddannelse.

Stressscoach uddannelsen