Hvad er stresscoaching

Hvad er stresscoachingHvad er stresscoaching?

Hvad er stresscoaching og hvordan kan en stresscoach hjælpe mig?

Stresscoaching er et specielt udviklet coachingforløb der er beregnet til, at hjælpe stressramte mennesker af med deres stress igen, samt lære dem hvordan, de helt kan undgå stress fremover.

Stresscoaching er derfor et meget målrettet, struktureret og handlingsorienteret forløb med en kombination af læring, vejledning, støtte og mentoring og coaching i mindre doser. Det er først i slutningen af et stresscoachingforløb, hvor personen er helt afstresset, at man kan begynde at benytte sig af mere traditionel coaching.

Hvis man kun får hjælp til, at blive afstresset, det vil sige få fjernet sine stresssymptomer, er der stor risiko for, at man meget hurtigt bliver stresset igen. Derfor er stresscoaching særlig effektivt, da man her også arbejder med, at lære den stressramte at forebygge og tackle fremtidige stresssituationer. Både af jobmæssig karakter og de årsager til stress der stammer fra privatlivet. Ligesom den stressede får opgaver med hjem efter hver samtale, som han eller hun skal arbejde med og implementere i sin dagligdag.

Endvidere er en vigtig del af en stresscoaching også at lære den stressramte, hvordan han eller hun tackler de tankemæssige årsager til stress. Det kan være tanker som tankemylder, bekymringer og spekulationer.

Stresscoaching er

 • Et specielt udviklet coachingforløb til stressramte mennesker, der altid gives af en certificeret stresscoach.
 • Struktureret, målrettet og handlingsorienteret hjælp til stress.
 • Praktiske øvelser, metoder og teknikker, som du skal praktisere i din dagligdag.
 • Læring i forebyggelse og håndtering af stress.
 • Fjernelse af dine stress symptomer.
 • Ændring af de omstændigheder der er årsagerne til din stress. Både fra dit arbejdsliv og dit privatliv.
 • Genskabelse af din energibalance.
 • Hjælp til at genskabe din mentale og fysiske balance med større livskvalitet.

I virkeligheden er stresscoaching lidt selvmodsigende, da stresscoaching intet har med traditionel coaching at gøre. For hvis man benytter sig af traditionel coaching overfor en stressramt, vil det have en negativ effekt og i de fleste tilfælde gøre stressen være, da den stressede ikke er i stand til selv, at finde frem til løsninger på deres situation.

Stresscoaching er altid et forløb

Stresscoaching af stressramte mennesker er altid opbygget over et længere varende forløb på 8 – 12 uger afhængig af stressbelastningen. Et typisk stresscoachingforløb varer i 12 uger med 7-10 individuelle samtaler med en stresscaoch. Længden af samtalerne varierer fra 60 – 9o minutter.

I starten af et forløb mødes man typisk med en uges mellemrum de første tre gange. Herefter mødes man ca. en gang hver 14. dag med sin stresscoach.

Undervejs i et stresscoaching forløb får du hjælp til, at komme af med din stress igen. Senere i forløbet lærer du hvordan du forebygger og tackler fremtidige årsager til din stress, så du aldrig nogensinde får stress igen.

Hvad er en stresscoach?

Hvis stresscoachingen skal være effektiv og holdbar for den stressramte, skal man vælge en uddannet og certificeret stresscoach.

En stresscoach er en coach eller terapeut, der har specialiseret sig i stress og har en specialist uddannelse i stresscoaching med certificering.

Du kan sammenligne det lidt med en læge. En almen praktiserende læge har en bred uddannelse inden for almen medicin. Hvorimod en øjenlæge er en læge, der har specialiseret sig i øjensygdomme.

På samme måde er det også med en coach. Coachen er uddannet i at coache andre mennesker inden for flere forskellige områder. Hvorimod en stresscoach er en coach, der har specialiseret sig i stress og ved hvordan han eller hun kan hjælpe stressramte mennesker af med deres stresssymptomer og de konsekvenser, der opstår på baggrund af en længere periode med vedvarende stressbelastninger.

Hvad kan en stresscoach?

Udover at hjælpe dig af med din stress, kan en stresscoach hjælpe dig med, at få genskabt dit liv, hvor du er i mental og fysisk balance. Stresscoachen kan endvidere coache dig i den rigtige retning, så du får dit liv tilbage i mental og fysisk balance.

En veluddannet stresscoach, kan endvidere hjælpe dig med, at få ændret på nogle af de uhensigtsmæssige vaner, overbevisninger og adfærdsmønstre der har været medvirkende årsag til den stress du har fået.

Stresscoachen kan, afhængig af hvor han eller hun er uddannet, eksempelvis hjælpe dig med

 • At blive god til at sige fra overfor andre eller sige nej til opgaver.
 • At slippe kontrollen.
 • At give slip på de høje krav du stiller til dig selv.
 • At give slip på dine bekymringer.
 • At styrke dit selvværd.
 • At prioritere dig selv.
 • At Skabe struktur og overblik i din dagligdag.
 • At prioritere og planlægge på en effektiv måde.
 • At få frigjort noget mere tid til dine opgaver, dig selv og din familie og venner.
 • At blive bedre til, at træffe de rigtige beslutninger.

Vil du vide mere om stresscoaching og hvordan en stresscoach kan hjælpe dig?

Vil du vide mere om hvad stressscoaching er? og hvordan en stresscoach kan hjælpe dig? Så udfyld vores kontaktformular nederst på siden, hvorefter vi kontakter dig.

Du er naturligvis også meget velkommen til, at ringe direkte til Michall Winkler på telefon: 42 16 47 14 for en uforpligtende snak om din situation.

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

 • LifeConsulting
  Himmelev Bygade 68 A
  4000 Roskilde
 • 4216 4714