Hvornår er stressbehandling effektivt?Vigtige ting du skal være opmærksom på, når du vælger stressbehandling

Hvis du har fået alvorlig stress, eller har en langvarig belastningsreaktion med stress, har du brug for at få behandlet din stress, så du kan komme af med din stress igen.

Her er stressbehandling udført af en professionel behandler med speciale i stress rigtig effektiv. Det er dog vigtigt, at stress behandleren, udover at få dig afstresset, også sørger for, at du får behandlet de dybereliggende årsager til din stress.

En del af behandlingen skal endvidere have fokus på at lære dig, hvordan du forebygger og tackler fremtidige situationer, der kan give anledning til stress.

Hvis ovenstående ikke er indeholdt i den stress behandling du vælger at få, risikerer du at stressen vender tilbage igen på et senere tidspunkt.

En effektiv og holdbar stress behandling

En stressbehandling er effektiv og har en vedvarende effekt, når du har haft en belastningsreaktion med stress, og efterfølgende er i stand til, at leve et liv uden at få stress igen.

Det vil sige, når du som tidligere stressramt er i stand til, at leve dit liv i mental og fysisk balance. Et liv hvor du trives i din dagligdag med større livsglæde og livskvalitet.

Når du lever et liv uden stress, efter afslutning af en stress behandling skal du være der hvor du:

 • Er fri af alle dine stress symptomer.
 • Har energi og overskud.
 • Har en god livskvalitet.
 • Oplever større livsglæde.
 • Har mental og fysisk balance i alle dine livsområder.
 • Oplever daglig trivsel, både på dit job og i dit privatliv.
 • Sover godt om natten.

Hvordan udfører man så en effektiv stress behandling?

At udføre en effektiv stress behandling, kan i princippet gøres på flere måder.

Måden hvorpå en stress behandling udføres, afhænger dels af hvor alvorlig den belastningsreaktion du har er, hvor længe du har været stresset, og så afhænger det af hvilke årsager og omstændigheder, der ligger til grund for din stress.

Herudover kan det være meget individuelt fra person til person, hvilke metoder der virker på hvem. Ligesom vores evne til at modstå stress er forskelligt fra person til person.

En person kan have meget let ved at modstå stress og være parat til endnu mere, mens en anden person, eller den samme person på et andet tidspunkt, kan opleve den samme mængde stress som overvældende og umulig at klare.

Så det er vigtigt at forstå, at der er store individuelle forskelle i, hvornår stressen sætter ind, og hvor længe den varer.

Derfor er det vigtigt, at en stress behandling tilpasses individuelt til den enkelte person.

Vigtige parametre i en stress behandling for at den skal være effektiv

Der er dog nogle vigtige parametrer der altid skal være til stede i en stress behandling, hvis den skal have en effektiv og vedvarende effekt.

For det første skal den stressede hjælpes af med sin nuværende stress. Efterfølgende skal den stressede lære hvordan, han eller hun, forebygger og håndterer fremtidige stressede situationer.

Det gælder både i forhold til de udefra kommende årsager til stress, som kan opstå på arbejdspladsen og i vores private liv.

Og så gælder det vores egne tanker, der er en meget stor medvirkende årsag til den stress vi får. Derfor skal man som stressramt lære at slappe af mentalt i dagligdagen uden forstyrrende og stressende tanker.

Når det så er sagt, så er der en ting der er VIGTIGERE end noget andet, hvis du skal kunne leve et fuldstændig stressfrit liv i mental og fysisk balance.

Og det er, at de årsager der har ligget til grund for din nuværende stressbelastning fjernes eller ændres.

I den forbindelse, er det også meget vigtigt, at der arbejdes med at ændre og fjerne dine ubevidste handle og adfærdsmønstre, herunder hæmmende overbevisninger og usunde tankemønstre. Disse er nemlig er en meget stor medvirkende årsag til den stress du får.

Det skal en stressbehandling indeholde for at være effektiv og have en varig effekt

Efter 8 års praktisk erfaring i mit professionelle arbejde som stresscoach og stressbehandler, hvor jeg har hjulpet flere hundrede personer tilbage til et liv uden stress. Samt min personlige erfaring fra dengang jeg selv havde alvorlig stress, er mit bud på en effektiv stressbehandling nedenstående fokusområder.

Fokusområder i forbindelse med en effektiv stressbehandling

 • Mental og fysisk afstressning.
 • Lære at forebygge fremtidig stress.
 • Lære at håndtere og tackle fremtidige stressede situationer.
 • Fjerne og ændre på de udefra kommende årsager til, at personen blev ramt af stress.
 • Fjerne og ændre på de dybereliggende og medvirkende årsager til stress, som er dine vanemæssige handle og adfærdsmønstre, begrænsende overbevisninger, vores måde at tænke på samt lavt selvværd m.m.

Herudover er det vigtigt, at der er i stressbehandlingen også er fokus på dine livsværdier, social kapital, trivsel samt hjælp med, at få et liv i fysisk og mental balance.

Der ligger naturligvis en række temaer der skal arbejdes med under de enkelte punkter. Hvilke og hvor mange er meget individuelt fra person til person.

Selvbehandling af stress >>

Vigtigt med den rigtige uddannelse

For at opnå den størst mulige og vedvarende effekt af en stress behandling, er det vigtigt at stress behandleren, både har uddannelse i stresscoaching og stress behandling.

Stresscoachen er specialist uddannet i, at afhjælpe, forebygge og håndtere stress. Ligesom en stresscoach også er specialist i, at sørge for, at den tidligere stressramte får implementeret de nye vaner og handlemønstre i sin dagligdag.

Stress behandleren er specialist uddannet i, at fjerne og ændre på de dybereliggende årsager til stress. Herunder stressrelateret angst, lav selvværdsfølelse m.m.

Vil du lærer hvordan du udfører en effektiv stressbehandling?

Har du lyst til at arbejde professionelt med stress, og vil du gerne lære hvordan du udfører en effektiv stressbehandling og stresscoaching, så har du muligheden for, at uddanne dig til Certificeret stresscoach og stressbehandler.

Vi har en af Danmarks bedste og mest unikke uddannelse i stresscoaching, hvor vi kombinerer både stresscoaching og stressbehandling i sin mest effektive form.

Du kan læse mere om uddannelsen på nedenstående link.

Bliv certificeret stresscoach og stressbehandler>>>

– En tilstand uden stress, er en tilstand af perfekt helbred –

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

 • LifeConsulting
  Himmelev Bygade 68 A
  4000 Roskilde
 • 4216 4714