Arbejdsstress

Arbejdsstress

Arbejdsstress er noget der skal tages alvorligt. Ifølge en nyere dansk undersøgelse, angiver 15,6 % at de har følt sig stressede hele tiden eller ofte. De fleste angiver jobbet eller arbejdspladsen som den primære årsag til stress.

I følge undersøgelser, kan en sygemeldt medarbejder koste virksomheden op til 1 million kroner på bundlinjen. Og endnu vigtigere er de alvorlige konsekvenser det får for vores livskvalitet. Ikke kun på jobbet, men også i vores privatliv.

Ubehandlet stress kan nemlig føre til depression og angst, samt en række andre alvorlige sygdomme. Og det er derfor vigtigt med en tidlig indsats mod stress, hvis medarbejderen ikke skal sygemeldes fra arbejdspladsen med en alvorlig stressbelastning.

Fra rolige arbejdsforhold til arbejdsstress

Nedenstående seks faser viser hvordan vi går fra, at arbejde under rolige forhold på arbejdspladsen til hvordan vi udvikler alvorlig arbejdsstress.

Fase 1 – Vi arbejder under rolige forhold på arbejdspladsen

I denne fase oplever vi, at der er overensstemmelse mellem krav og ressourcer og mellem at kunne være effektive og i stand til, at præstere optimalt og til tiden. Det er i disse perioder, vi har overskud til at udvikle os og lære nye ting på vores arbejdsplads. Samtidig med, at de daglige opgaver løses.

Fase 2 – Vi travlt på arbejdspladsen

Vi skynder os, men vi når vores ting inden for normal arbejdstid. Vi kan som regel gå hjem til tiden, men har ikke haft tid til forebyggende og udviklende aktiviteter i løbet af dagen – som vi ville have haft under rolige forhold.

Fase 3 – Vi er belastet på arbejdspladsen

Vi løber stærkere end normalt og tager ekstra timer i brug. Vi er stadigvæk produktive og effektive, selvom der så småt begynder at indtræde symptomer som hovedpine og svimmelhed. Men det er forbigående eller enkelt stående tilfælde, og vi tror stadigvæk på, at tingene nok skal gå.

Fase 4 – Arbejdsstress

Her har vi over tid været så belastet, at der begynder at indtræde mange vedvarende stresssymptomer.Vi begynder at miste troen på, at tingene nok skal blive bedre. Produktiviteten falder. Vi kan ikke overskue tingene og oplever måske at være mere syge end normalt. Det kan ende med en sygemelding hos en eller flere medarbejdere.

Fase 5 – Alvorlig arbejdsstress eller udbrændthed

Udbrændthed er når vi over tid har forsøgt at tilpasse os en situation, hvor det ikke er lykkedes. Kroppens forsvar er nedbrudt, og vi kan ikke længere håndtere situationen. Der sker en følelsesmæssig tilbagetrækning og kropsudmattelse. Energi og engagement forsvinder. Den udbrændte medarbejder skal sygemeldes med det samme.

Årsager til stress på arbejdspladsen

Herunder er angivet nogle af de årsager der er til stress på arbejdspladsen.

 • Dårlig ledelse
 • Dårligt psykisk arbejdsmiljø
 • Uforudsigelighed
 • Uklare krav og forventninger
 • Tidspres
 • Mange opgaver og stramme deadlines
 • Manglende kompetence
 • Manglende indflydelse
 • Lavt selvværd
 • Samarbejdskonflikter
 • Rollekonflikter
 • Afbrydelser og hastige skift

Symptomer på arbejdsstress i et team på arbejdspladsen

 • Højere sygefravær
 • Stor omsætningshastighed på personale
 • Mobning
 • Klager over arbejdsmiljøet
 • Manglende effektivitet
 • Ingen humor
 • Manglende lyst til at hjælpe andre
 • Større fejlhyppighed

Stress symptomer hos mænd og kvinder

Undgå arbejdsstress og stress på arbejdspladsen

Der er syv faktorer, der i særlig grad er medvirkende til, at vi kan undgå arbejdsstress, så den enkelte medarbejder ikke bliver så nemt ramt af stress på arbejdspladsen.

# 1. Der skal være Kontrol og indflydelse over situationen
På en arbejdsplads kan følelsen af kontrol handle om, at man har indflydelse på sit arbejde, og at man oplever at have styr på det.

# 2. Arbejdet skal give mening
Mening i arbejdet har man, når man oplever sammenhæng mellem ens eget arbejde og det samlede produkt, som arbejdspladsen leverer. Ligesom det handler om, at kunne sætte ens arbejde i forhold til nogle værdier, som man tror på.

# 3. Der skal være forudsigelighed i arbejdet
Relevant information i rette tid og på rette sted er vigtigt i forebyggelsen af stresss på arbejdspladsen. Det kan være planer for ændringer i personalet, indførelse af ny teknologi, større omlægninger af produktionen osv.

Vi undgår ængstelse og usikkerhed, hvis vi får mulighed for at forberede en strategi, der kan hjælpe os med at håndtere en situation, som kan være stressende.

# 4. Der skal være social opbakning fra kollegaer og ledelse
Social støtte kan på arbejdet komme fra ledere og kollegaer. Den kan både være psykologisk, som f.eks. at tale om, at vi nok skal klare det sammen. Eller den kan være praktisk ved at man f.eks. får hjælp til en arbejdsopgave.

# 5. Der skal være en Belønning, der svarer til indsatsen
Belønningen skal svare til indsatsen, da det ellers vil opleves som uretfærdigt. Belønningen kan være løn, anseelse, påskønnelse eller mulighed for udvikling og karriere i forbindelse med jobbet. Alle tre former for belønning har betydning for de ansatte.

# 5. Krav
Kravene i arbejdet handler både om opgavemængden og kvaliteten. Mængden handler om forholdet mellem arbejdets omfang og den tid, der er til rådighed til at udføre det. Disse krav skal være passende.

Også de kvalitative krav skal passe til personen. Og arbejdet skal dermed hverken være for svært eller for let. Kravene skal være klare og entydige.

# 7. Man skal have en følelse af, at tingene går i den rigtige retning
Når man føler, at tingene går i den rigtige retning, giver det en tro på, at det nok skal lykkes. Derfor er det vigtigt, at virksomhedens målsætninger og beslutninger kommunikeres på en troværdig måde, som skaber forventning om at nå målet.

Forebyg arbejdsstress og stress på arbejdspladsen

Forebyggelse er som bekendt bedre end helbredelse. Ved at forebygge stress på arbejdspladsen, kan virksomhederne spare millioner af kroner på bundlinjen. Og endnu vigtigere være med til, at sikre de enkelte medarbejderes trivsel på arbejdspladsen.

En måde at forebygge og håndtere stress på arbejdspladsen kan være, at uddanne en eller flere medarbejdere til interne stressvejledere i virksomheden. En stressvejleder er uddannet til, at forebygge og håndtere stress hos den enkelte medarbejder, i teamet/gruppen og i ledelsen. Ligesom han eller hun vil kunne fungere som rådgiver og sparringspartner for HR afdelingen og den øvrige del af virksomheden.

En anden metode til forebyggelse af stress i virksomhederne kunne være, at sende de enkelte medarbejdere, herunder lederne, på et to dages kursus i forebyggelse og håndtering af stress. Eller endnu bedre, både at have en uddannet stressvejleder i virksomheden. Og herudover gøre det til et krav, at alle medarbejdere og ledere, skal gennemføre et to dages stresskursus.

Certificeret stressvejleder uddannelse

 

“Mine medarbejdere havde brug for at forebygge og håndtere stress, ift de konstante forandringer som en organisation har. Michall afholdte en workshop, som talte direkte ind i denne forebyggelse og håndtering på en måde hvor alle kunne være med. Han fik det hele til at give mening, talte i øjenhøjde og var meget inspirerende i sin tale og form. Min enhed står stærkere ift fremtiden.”

– Michael Zürek, Enhedschef Københavns Kommune –

 

Få hjælp til arbejdsstress

Hvis “skaden” allerede er sket, og der er en eller flere medarbejdere der har fået alvorlig arbejdsstress er det vigtigt, at de pågældende for hjælp til, at komme af med deres stress hurtigst muligt. En effektiv, handlingsorientere og måltrettet hjælp til dett er er stresscoaching hos en certificeret stresscoach.

Få professionel hjælp til en stressramt medarbejder

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

 • LifeConsulting
  Himmelev Bygade 68 A
  4000 Roskilde
 • 4216 4714