Stresscoaching

Få hjælp af stresscoach til at blive fri af stress en gang for alle

Stresscoaching udført af en stresscoach er den hurtigste og mest effektive metode til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

Med stresscoaching får du et evidensbaseret og individuelt stresscoaching forløb, der er specielt udviklet til behandling af stress i alle stadier og stressbelastnings grader. Herunder stressrelateret angst.

Når du modtager stresscoaching af mig som din stresscoach, får du et struktureret og målrettet 1:1 stresscoaching forløb, hvor alle aspekterne af din stress samt årsagerne dertil bliver afhjulpet og fjernet.

Jeg hjælper dig trin for trin tilbage til et liv uden stress

Har du symptomer som tankemylder, manglende energi og overskud til dig selv, din familie og dit job? Oplever du uro, anspændthed, søvnproblemer, har du lettere til tårer, har du mistet koncentrationen og overblikket?

Er du svimmel, har problemer med hukommelsen, uforklarlige smerter, eller andre symptomer som din læge ikke har kunne finde en årsag til, så har du med stor sandsynlighed fået stress.

Jeg hjælper dig trin for trin tilbage til et liv uden stress. Tilbage til et liv i mental og fysisk balance med større livsglæde og bedre livskvalitet.

Play Video

Michall Winkler
Certificeret  Master Stresscoach
Certificeret Metakognitiv Stresscoach

- Med stresscoaching hos mig behandler jeg din stress, så den ALDRIG kommer tilbage igen -

Få en holdbar og varig effekt mod stress med mig som din stresscoach

- og et liv i mental og fysisk balance med større livsglæde og livskvalitet

Som stresscoach har jeg specialiseret mig i, at hjælpe stressramte mennesker i alle stadier og belastningsgrader. Jeg tager udgangspunkt i dig og din situation samt de årsager og omstændigheder, der ligger til grund for din stress.

I dit stresscoaching forløb med mig som din stresscoach og stressbehandler, opnår du en varig og holdbar effekt mod stress, der sikrer dig, at du kommer helt af med din stress en gang for alle, og ALDRIG nogensinde bliver ramt af stress igen.

Metoderne jeg anvender i stresscoachingen er evidensbaseret og tilpasses individuelt til dig, da vi reagerer forskelligt på hvad der stresser os hver i sær. Dette sikrer dig, at du får en langtidsvirkende og holdbar effekt efter endt stresscoaching forløb.

Jeg tilbyder stresscoaching i København eller Roskilde i skønne stressfri lokaler.

Stresscoach med speciale i fjernelse og ændring af årsagerne til din stress

Som stresscoach, har jeg endvidere specialiseret mig i, at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress, hvilket er en vigtig forudsætning for, at du ikke får stress igen. For når vi ændrer på og fjerner de årsager der er til din stress, forsvinder dine stress symptomer igen helt af sig selv.

Derfor indeholder dit stresscoaching forløb også specielle stress afhjælpnings metoder og teknikker, der er særlig velegnet til, at fjerne og ændre på både de udefra kommende og dybereliggende årsager til din stress. Herunder fysisk, mental og følelsesmæssig stress.

 

Book GRATIS afklarende samtale om stress

Hvad er en stresscoachSom stresscoach hjælper jeg dig med

 • At komme af med din stress en gang for alle.
 • At behandle eventuelt stressrelateret angst.
 • At fjerne og ændre på de årsager der er til din stress.
 • At rydde op i dine gamle og uhensigtsmæssige vanemønstre, som har været medvirkende årsager til din stress, herunder usunde tankemønstre og adfærdsmønstre.
 • Rådgivning og vejledning i forbindelse med eventuel sygemelding med stress.
 • At blive din egen ekspert i at forebygge og håndtere stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv.

Hvad er stresscoachingMed stresscoaching får du

 • Et stressfrit liv og en naturlig balance mellem job og privatliv.
 • Mere energi og overskud til dig selv, din familie og dit job.
 • Bedre trivsel og større arbejdsglæde.
 • En styrket mental sundhed med større livsglæde og bedre livskvalitet.
 • Lært hvordan du aldrig nogensinde får stress igen.
 • Praktisk anvendelige værktøjer, som du kan tage i brug og integrere i din hverdag allerede efter vores første samtale.
 • Et evidensbaseret stresscoaching forløb, der sikrer dig en holdbar og varig effekt efter endt stresscoaching forløb.

Hvad er stresscoachingDu får en stresscoach 

 • Der har 12 års praktisk og klinisk erfaring med stressramte danskere.
 • Der har hjulpet mere end 600 voksne og unge tilbage til et liv uden stress.
 • Hvor du bliver mødt i øjenhøjde med empati, nærvær og forståelse for din siutation.
 • Der følger dig tæt hele vejen i forløbet, med mulighed for at kontakte mig mellem vores samtaler.
 • Der selv har været ramt af alvorlig stress og derfor ved hvordan det føles på egen krop.
 • Der er specialist inden for behandling af stress, og også uddanner nogle af landets bedste stresscoaches.

Stresscoaching er for både private og virksomheder

Stresscoaching er både for private, voksne og unge, samt for medarbejdere, ledere og chefer i private og offentlige virksomheder, der har fået stress.

Uanset om du er i arbejde eller om du er blevet sygemeldt med stress fra din arbejdsplads, er stresscoaching den mest effektive og holdbare metode til at komme af med din stress en gang for alle.

Behandling af stress hos unge

Stresscoaching er for dig der:

 • Har moderat stress, alvorlig stress, langvarig eller kronisk stress.
 • Eventuelt er sygemeldt med stress.
 • Er begyndt at mærke stresssymptomer og på vej til, at udvikle stress.
 • Eventuelt også har følgevirkninger som stressrelateret angst.

Book GRATIS afklarende samtale om stress

Stress coach

Jeg føler mig nu helt rask, og har lært at leve i nuet uden stress

"Kære Michall

Jeg vil gerne sige dig en stor tak for et rigtig givende stresscoachingforløb. Jeg valgte dig på opfordring fra min læge der anbefalede en stresscoach frem for en psykolog, og det har jeg bestemt ikke fortrudt.

Efter vores samtaler, øvelser og hjemmearbejde m.m. føler jeg mig helt rask og har virkelig lært, hvordan det er at leve i nuet og helt uden stress. En rigtig stor ting for mig var, at jeg gennem hele forløbet var i stand til at passe mit arbejde, selvom det var hårdt."

- Søren Andersen -

Du får et personligt og handlingsorienteret forløb med mig som din Stress coach

Når du har fået en belastningsreaktion med stress, skal du hurtigst muligt have hjælp til at komme af med din stress igen, da der kan være en stor risiko for, at din stressbelastning kan udvikle sig til angst, depression, hjertekar sygdomme m.fl.

Den mest effektive hjælp til at komme af med din stress, er et individuelt, handlingsorienteret og personligt stresscoaching forløb på i alt 7 sessioner, fordelt over en periode på ca. 12 uger.

Praktiske og handlingsbaserede øvelser, værktøjer og redskaber mod stress

Da stress rammer individuelt, det der stresser dig, stresser ikke nødvendigvis andre, er alle stresscoaching samtaler med mig som din stresscoach individuelle sessioner, der tilpasses dig og din situation samt de omstændigheder, der ligger til grund for din stress.

Du vil i forbindelse med vores samtaler løbende  få udleveret praktisk anvendelige øvelser, værktøjer og redskaber, som du skal træne og implementere i din dagligdag i mellem vores samtaler.

Du vil, under stresscoaching samtalerne endvidere blive 100 % bevidst om årsagerne til det der stresser dig. Og vi arbejder med, at ændre og fjerne de årsager der er til din stress. Det gælder både de udefra kommende årsager, og de dybereliggende årsager.

Du vil endvidere lære hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress. Både i forhold til dit arbejdsliv og dit privatliv.

Hvis du er sygemeldt med stress fra din arbejdsplads, får du i forbindelse med dit stresscoaching forløb også vejledning i, hvornår det er hensigtsmæssigt for dig, at starte på arbejde igen.

Du vil endvidere få lavet en indslusnings plan for den bedst mulige opstartsfase, som sikrer dig, at du ikke starter for hurtigt op. Indslusnings planen kan du præsentere for din arbejdsgiver.

Sådan foregår dit stresscoaching forløb i praksis

Forløbet indeholder syv sessioner af 60 - 75 minutters varighed fordelt over en periode på 12 uger.

De første 3 sessioner mødes vi ca. en gang om ugen, og de efterfølgende sessioner mødes vi ca. en gang hver 14. dag. Alle sessioner foregår i min klinik i Roskilde eller København.

Stresscoaching online
Du har naturligvis også mulighed for at få stresscoaching online, hvis du har det bedre med at være der hjemmme, eller hvis du bor langt væk fra Roskilde eller København.

Din tryghed og dit udbytte er det vigtigste, så du kan altid kontakte mig imellem de enkelte sessioner

For at sikre dig optimalt udbytte og tryghed i dit forløb, har du har endvidere altid mulighed for, at ringe eller skrive til mig imellem de enkelte stresscoaching sessioner.

Alt tilpasses og målrettes dig og din situation

Der er i forløbet nogle generelle metoder og teknikker du skal igennem, og så er der metoder og teknikker der målrettes dig og de årsager der ligger til grund for din stress.

Alle metoder vi arbejder med, er evidensbaseret og understøttet af forskningsbaseret viden, inden for de mest effektive metoder til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

I et stresscoaching forløb hos mig får du

 • Et individuelt tilpasset stress forløb med værktøjer, metoder og teknikker, der målrettes lige præcis dig og din situation.
 • En kompetent, forstående og nærværende stresscoach, der følger dig tæt under hele forløbet.
 • Ændret på- og fjernet de årsager der er til din stress, så du ALDRIG får stress igen. Herunder eventuel stressrelateret angst.
 • Justering og ændring af dine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og overbevisninger, der oftest er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • Metakognitive metoder der er enkle og særlig effektive til, at give slip på uhensigtsmæssige tankemønstres som bekymringer, spekulationer og grublerier. (Jeg er også certificeret Metakognitiv Stresscoach).
 • Metoder og teknikker til ændring af dine uhensigtsmæssige tankemønstre, der er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • Metoder og teknikker til fjernelse, forebyggelse og håndtering af din stress, som du kan tage i brug allerede efter vores første samtale.

Se detaljeret beskrivelse af forløbet her

Efter afslutningen af dit forløb har du fået:

 • Et liv uden stress.
 • Et liv i mental og fysisk balance.
 • Bedre livskvalitet og større livsglæde.
 • Styrket din mentale sundhed.
 • Energi og overskud til dig selv, din familie/venner og dit job.
 • Større selvværd og selvtillid.
 • Afklaret dine livsværdier (Det der er vigtigt for dig), og en plan for integration af disse i dit liv.
 • Lært at prioritere og passe på dig selv.
 • Din egen personlige antistress værktøjskasse.
 • Et forløb der sikrer dig en varig og holdbar effekt, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.
 • En handlingsplan der støtter op om de ting du har lært og allerede har fået implementeret i din dagligdag.

Book GRATIS afklarende samtale om stress

Derfor skal du vælge en stresscoach

Derfor skal du vælge en stresscoach

En stresscoach er en coach eller terapeut, der har specialiseret sig i stresscoaching og stressbehandling. En stresscoach har en certificeret specialistuddannelse inden for stresscoaching og stressbehandling, og er specialist i, at hjælpe stressramte mennesker.

Nyere forskning viser, at 95 % af dem der får hjælp hos en uddannet og certificeret Stresscoach, beholder deres job efter en sygemelding med stress, set i forhold til dem der får traditionel psykologbehandling og andre forskellige former for hjælp.

Et struktureret, målrettet og handlingsorienteret forløb

Når du vælger stresscoaching udført af en stresscoach som metode til behandling af stress, får du, udover en specialist i behandling af stress fra arbejdslivet og privatlivet, en metode der er målrettet, struktureret og handlingsorienteret med fokus på, at hjælpe stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress.

Essensens i stresscoaching

Essensen i stresscoaching udført af en stresscoach er, at du både for hjælp til at komme af med din stress, hjælp til at fjerne og ændre på årsagerne til det der har givet dig stress, samt hjælp til at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Og endnu vigtigere, så får du konkrete redskaber, metoder og værktøjer med fra hver samtale, som du skal implementere, træne og øve dig i, indtil vi mødes næste gang. Alt dette gør, at du opnår en varig effekt efter afslutningen af et stresscoaching forløb.

Hvorfor skal du vælge mig som din stresscoach?

Hvorfor skal du vælge mig som din Stresscoach?

Det skal du heller ikke, hvis du kun er ude efter et hurtigt “quick fix”, eller er til lange og opslidende terapiforløb.

Du skal derimod vælge mig, hvis du vil have en stresscoach og stressbehandler, der er autentisk, empatisk, tålmodig, nærværende og tillidsskabende, og har en praktisk og handlingsorienteret tilgang til, at du kommer af med din stress en gang for alle.

Jeg møder dig i øjenhøjde og hjælper dig med, at se muligheder frem for begrænsninger.

Jeg arbejder i dybden af dit “rodnet” og hjælper dig med, at få fjernet og ændret på alle de årsager der er til din stress. Når vi har ændret og fjernet årsagerne, så forsvinder dine stress symptomer, så du fremover kan leve dit liv uden stress med bedre livskvalitet og større livsglæde.

Jeg har, udover mine uddannelser og faglige kompetencer som stresscoach og stressbehandler, også en stor livserfaring, privat og professionelt, hvor jeg drager nytte af min erfaring og viden for at hjælpe dig bedst muligt.

Jeg har brudt adskillige uhensigtsmæssige vane mønstre og konfronteret min egen frygt adskillige gange. Jeg har jeg udfordret mig selv et utal af gange, og bevæget mig ud af adskillige komfortzoner, både privat og professionelt.

Jeg har selv været ramt af alvorlig stress og været ved at dø af det

Sidst men ikke mindst, så har jeg selv været lagt ned af alvorlig stress og været tæt på at dø af det. Jeg har mærket de adfærdsmæssige, fysiske og psykiske alvorlige stress symptomer på egen krop. Så jeg kan forstå hvordan du har det, når jeg møder dig og hjælper dig af tilbage til et liv i mental og fysisk balance helt uden stress.

 

– Et liv uden stress, er en tilstand af perfekt helbred –

Jeg har desuden

 • Hjulpet mere end +500 mennesker tilbage til et liv uden stress.
 • Mere end 10 års praktisk og klinisk erfaring med professionel stresscoaching og stressbehandling.
 • Selv været ramt af alvorlig stress, og ved derfor hvordan det er.
 • Ændret mit liv, og lever i dag et stressfrit liv med stor kvalitet og livsglæde.
 • Arbejdet med mig selv og min egen udvikling siden 2002.
 • Ryddet op i mig selv og mit eget liv.
 • Specialiseret mig i stress og er b.la. uddannet og certificeret Master stresscoach og stressterapeut. Metakognitiv stresscoach. Og så har jeg flere terapeutitske uddannelser bag mig.
 • Instruktør og underviser på stresscoach og stressbehandler uddannelsen.

Book en GRATIS afklarende samtale om stress

De vigtigste fordele i dit stresscoaching forløb

Herunder ser du nogle af de vigtigste fordele i dit stresscoaching forløb, som du kommer igennem i løbet af de 12. uger.

 • Du kommer af med din stress.
 • Du får et stressfrit liv i fysisk og mental balance med større livskvalitet og livsglæde.
 • Du får fornyet energi, lyst og glæde til daglige gøremål, arbejdsopgaver og fritidsinteresser.
 • Du lærer effektive afstressnings metoder og teknikker.
 • Du lærer hvordan du styrer dine tanker, så det ikke længere er tankerne, der styrer dig.
 • Du lærer hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress - både i dit arbejdsliv og i dit privatliv - så du ALDRIG bliver stresset igen
 • Du har lært dine stressårsager at kende, og du ved hvordan du skal tackle dem.
 • Du har fået ændret gamle uhensigtsmæssige vanemønstre og overbevisninger til nye og støttende.
 • Du har lært at sige til og fra og sætte grænser.
 • Du får styrket dit selvværd og selvtillid.
 • Du får lært at skabe struktur og overblik og prioritere det vigtigste i en travl dagligdag.
 • Du bliver løbende introduceret for metoder, teknikker og værktøjer til afstressning, håndtering og forebyggelse af stress.
 • Du får implementeret nye tanke- og handlemønstre der støtter dig i, at holde dig selv fri af stress.
 • Du har får en naturlig balance mellem dit arbejdsliv og dit fritidsliv.

Jeg har genfundet min livsglæde og energi

"Efter at have afsluttet et stresscoaching forløb hos Michall føler jeg virkelig, at jeg har fået mit liv tilbage.

Jeg har genfundet min livsglæde, energi og er begyndt at motionere og spise sundt igen.

Da jeg startede hos Michall var jeg kommet så langt ud, at jeg ikke kunne overskue noget mere og til tider overvejede selvmord. Jeg var træt hele tiden, havde hukommelsessvigt og var svimmel op til flere uger af gangen.

Den dag i dag, kan jeg fælde en tåre, når jeg tænker tilbage på det helvede jeg levede i."

Jeg troede ikke ,at det var muligt at få det så godt

"Kære Michall

Jeg havde fuldstændig tillid til dig fra start af og tvivlede slet ikke på, at jeg ville få det godt igen.

Men at jeg fik det så godt, havde jeg aldrig troet muligt - også selvom du sagde det 🙂 Det er ligesom om at nogen har fjernet de "vægte" jeg havde siddende om fødderne, benene, hofterne, maven, armene, nakken og hovedet, men som jeg slet ikke vidste jeg havde.

Hvor trist det end lyder, kan jeg slet ikke huske at jeg har haft det så godt før! Men det er jo også fantastisk."

- Susanne Lundgreen -

Hvornår har jeg brug for hjælp af en stresscoach?

Hvis du oplever flere af nedenstående symptomer og din læge ikke har kunne finde andre årsager til de symptomer du har, har du med stor sandsynlighed fået stress, og har brug for hjælp af en stresscoach.

Symptomer på stress der indikerer, at du har brug for stresscoaching

Nedenstående stresssymptomer er tegn på alvorlig stress, og kræver professionel hjælp af en stresscoach, da der ellers er stor risiko for, at stressen udvikler sig til en langvarig eller kronisk stressbelastning med alvorlige følgesygdomme, som depression, angst, hjertekar sygdomme m.fl.

 • Svært ved at falde i søvn, sover dårligt om natten, søvmangel eller søvnløshed
 • Tankemylder, bekymringstanker og grublerier
 • Svært ved at huske, manglende koncentration eller overblik
 • Mere irritabel eller aggressiv end normalt
 • Uforklarlige smerter (Som din læge ikke kan komme med en forklaring eller årsag til)
 • Lettere til tårer end normalt / grådlabil
 • Træthed, svimmelhed eller vejrtrækningsproblemer
 • Oplever at du er begyndt at trække dig mere og mere socialt, og ikke som førhen kan rumme for mange mennesker
 • Sitren eller spændinger i kroppen eller svært ved at falde til ro / rastløshed
 • Manglende glæde eller nedsat humoristisk sans
 • Nedsat sexlyst
 • Svært ved at tage dig sammen til daglige gøremål / manglende lyst eller overskud
 • Trykken for brystet

Tag en stresstest og find ud af dine eventuelle stressbelastning

En god indikator på om du har udviklet en stressbelastning er, at tage en stresstest.

Stresstesten vil afsløre om du har stress, og hvor alvorlig din stressbelastning eventuelt er.

Hvis testen viser, at du har en middel eller alvorlig stressbelastning, anbefaler jeg, at du får stresscoaching som hjælp til, at komme af med din stress igen.

Det er dog vigtigt, at du rådfører dig med en stresscoach eller din læge først, da testen i nogle tilfælde, kan skyldes andre årsager end stress.

Udfyld nedenstående elektroniske stresstest og find din stressbelastning

Michall Winkler

Certificeret Master stresscoach og stressbehandler

Jeg har siden 2012 hjulpet mere end 600 mennesker, unge og voksne, tilbage til et liv uden stress. Og har over 11 års klinisk og praktisk erfaring med stresscoaching og behandling af stress.

Jeg har endvidere siden 2015, undervist og uddannet nogle af Danmarks bedste stresscoaches og stressbehandlere på vores stresscoach og stressbehandler uddannelser, og har indtil nu gennemført og uddannet 17 hold på uddannelsen.

Herudover har jeg afholdt adskillige oplæg og workshops om forebyggelse og håndtering af stress i både offentlige og private virksomheder.

Jeg selv været lagt ned af alvorlig stress og været tæt på at dø af det. Jeg har mærket de adfærdsmæssige, fysiske og psykiske alvorlige stress symptomer på egen krop. Så jeg kan forstå hvordan du har det, da jeg ved hvad det vil sige, at være ramt af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

Jeg har udover mine uddannelser gennemført mere end 100 timeres egenterapi og coaching, så jeg har fået ryddet grundig op i min egen "bagage".

Jeg møder dig i "øjenhøjde" med respekt for dig og din situation. Du vil opleve mig som nærværende med empati og stor forståelse for dig og din situation.

Michall Winkler, Instruktør og underviser på stresscoach uddannelsen

Michall Winkler

Certificeret Master stresscoach

Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering.
International Certificeret NLP Master med speciale i coaching, terapi og stress.
Mindfulness Instruktør.
Psykosomatisk Terapeut og Persontype coach.

 

Stresscoaching hos mig som din stresscoach er et specialist forløb, der er specielt udviklet til behandling af stress i alle belastningsgrader, herunder stressrelateret angst. Forløbet erstatter traditionel behandling hos psykolog eller terapeut, der oftest ikke har den samme vedvarende effekt, når der er tale om belastningsreaktioner med stress

Stresscoaching - Priser og yderligere information

Herunder finder du min priser på stresscoaching forløb samt yderligere praktisk information.

Det koster et stresscoaching forløb

Det koster et stresscoaching forløb

Gratis screening samtale over telefonen

 • 1 screening samtale af 30 minutters varighed.
 • En professionel vurdering af din eventuelle stressbelastning samt årsagerne til din stress.
 • En kort forklaring af hvad stress er, samt en vurdering af hvilke muligheder der vil være den rette hjælp for dig.
 • Konkrete råd og vejledning du kan bruge her og nu, samt mulighed for at stille spørgsmål til din konkrete situation.

Pris 0 kr.

Stresscoaching forløb til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

Individuelt tilpasset stresscoaching forløb til dig der har let til moderat stress.

Forløbet indeholder

 • 5 stressoaching sessioner af 60 – 75 minutters varighed.
 • Individuel tilpasset ANTI stress værktøjskasse med metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Individuel behandlings- og handlingsplan så du kommer af med din stress en gang for alle.
 • En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores sessioner. Enten via telefon, sms eller e-mail. På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stresscoaching forløb.

6.975 kr.

Stresscoachingforløb til behandling, forebyggelse og håndtering af stress

Individuelt tilpasset stresscoaching forløb til dig der har tydelige tegn på stress, og har fået en moderat eller alvorlig belastningsreaktion med stress. Og eventuelt har udviklet stressrelateret angst.

Forløbet indeholder

 • 7 stressoaching sessioner af 60 – 75 minutters varighed.
 • Individuel tilpasset ANTI stress værktøjskasse med metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Individuel behandlings- og handlingsplan så du kommer af med din stress en gang for alle.
 • Vejledning, støtte og rådgivning i forbindelse med en eventuel sygemelding med stress.
 • Indslusningsplan og vejledning i forbindelse med tilbagevenden til job efter en eventuel sygemelding med stress.
 • En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores sessioner. Enten via telefon, sms eller e-mail. På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stresscoaching forløb.

Pris 9.875 kr.

Alle priser er inkl. moms for private og kan betales i rater efter aftale.

For virksomheder tillægges priserne 25 % moms.

Se yderligere priser på stresscoaching forløb her

Stresscoaching i København og Roskilde, eller som online stresscoaching forløb

Afhængig af hvor du bor i landet, har du mulighed for, at få stresscoaching ved personligt fremmøde i mine lokaler i Roskilde eller København. Eller du kan vælge online stresscoaching, hvor du sidder derhjemme uanset hvor i landet du bor.

Stresscoaching Roskilde

Stress og uddannelsescenter
Himmelev Bygade 68 A
4000 Roskilde

Stresscoaching København

Hvidehus
Valbygårdsvej 64 A
2500 Valby

Online Stresscoaching

Via Zoom
Sådan foregår det

Online stresscoaching

Kontakt mig vedrørende stresscoaching her

Vil du af med din stress en gang for alle? Så ring til mig på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfylde nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for de næste 24. timer.

Husk, at du kan altid få en helt gratis og uforpligtende rådgivning om stress over telefonen.

Stressscoaching

 

Jeg hjælper dig af med din stress

Michall Winkler
Certificeret Master Stresscoach
Certificeret Metakognitiv Stresscoach
Underviser og instruktør på Stresscoach uddannelsen