Stresscoaching

Effektiv, struktureret og målrettet hjælp til din stress af stresscoach

Stresscoaching er den mest effektive metode til forebyggelse, håndtering og behandling af stress. Med stresscoaching får du et evidensbaseret coaching og behandlingsforløb, der er specielt udviklet til, at hjælpe stressramte mennesker i alle stadier og stressbelastnings grader.

Når du modtager stresscoaching som hjælp mod din stress, kommer du af med din stress en gang for alle. Du får du et struktureret og målrettet 1:1 forløb med Michall Winkler som din stresscoach. I forløbet får du hjælp til, at komme af med din fysiske, følelsesmæssige og mentale stress. Og du får hjælp til, at  forebygge og håndtere fremtidige stressårsager, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

Et 1:1 stresscoaching forløb består af 7 individuelle sessioner og indeholder en kombination af læring, vejledning, støtte, mentoring, mentaltræning, mindfulness samt coaching i små doser.

Herudover indeholder stresscoachingforløbet specielle stress behandlingsmetoder og teknikker, der er særlig velegnet til, at fjerne og ændre de udefra kommende årsager til din stress, samt ændre på de dybereliggende årsager til den stress du oplever.

Når vi fjerner og ændrer på årsagerne til det der har givet dig stress, forsvinder dine stress symptomer og din stress igen.

Stresscoach Michall Winkler, specialist i stresscoaching

Michall Winkler - Certificeret Stresscoach

Du får en effektiv og holdbar metode når du vælger en stresscoach

Som stresscoach har jeg specialiseret mig i, at hjælpe stressramte mennesker i alle stadier og belastningsgrader. Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske og de årsager og omstændigheder der ligger til grund for din stress.

Metoderne jeg anvender i mine individuelle forløb tilpasses individuelt til alle, da vi reagerer forskelligt på hvad der stresser os hver i sær. Dette sikrer dig, at du får en langtidsvirkende og holdbar effekt, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

Nyeste forskning viser, at et stresscoaching forløb der udføres af en certificeret stresscoach, er den mest effektive og holdbare metode til behandling af stress.

Jeg tilbyder stresscoaching i København eller Roskilde i skønne stressfri lokaler.

Stresscoaching er 

 • Effektiv, struktureret og målrettet hjælp til stress.
 • Handlingsorienteret og individuelle forløb specielt udviklet til, at hjælpe stressramte.
 • Metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Praktisk anvendelige værktøjer, som du kan tage i brug og integrere i din hverdag allerede efter vores første samtale.

Hvad er en stresscoachSom stresscoach hjælper jeg dig med

 • At fjerne dine stresssymptomer
 • At fjerne årsagerne til det der har givet dig stress.
 • At ændre på de årsager, der ikke er muligt at fjerne, så de ikke længere får lov til at stresse dig.
 • At tackle udefra kommende stressårsager,  som du ikke selv har indflydelse på.

Hvad er stresscoachingMed stresscoaching får du

 • Et stressfrit liv og en naturlig balance mellem job og privatliv.
 • Mere energi og overskud til dig selv, din familie og dit job.
 • Større livsglæde og bedre livskvalitet
 • Mental og fysisk balance.
 • Lært hvordan du helt kan undgå stress fremadrettet.

Stresscoaching er for både private og virksomheder

der har brug for professionel hjælp til, at komme af med deres stress en gang for alle

Stresscoaching

Stresscoaching er både for private og for medarbejdere, ledere og chefer i private og offentlige virksomheder, der har fået stress.

Uanset om du er i arbejde eller om du er blevet sygemeldt med stress fra din arbejdsplads, er stresscoaching en effektiv og varig metode til at komme af med din stress en gang for alle.

Stresscoaching er for dig der:

 • Har alvorlig stress, langvarig eller kronisk stress.
 • Er sygemeldt med stress.
 • Er begyndt at mærke stresssymptomer og på vej til, at udvikle stress.
 • Gerne vil lære, hvordan du forebygger og håndterer stress, og dermed undgå, at udvikle en alvorlig stressbelastning.

Som din Stresscoach hjælper jeg dig af med din stress

Når du har fået en belastningsreaktion med stress, skal du hurtigst muligt have hjælp til at komme af med din stress igen, da der kan være en stor risiko for, at din stressbelastning kan udvikle sig til depression, hjertekar sygdomme m.fl.

Den mest effektive hjælp til at komme af med din stress, er et individuelt stresscoaching forløb på i alt 7 samtaler, fordelt over en periode på ca. 12 uger.

I dit stresscoaching forløb med mig som din stresscoach, vil du gennem afstressende metoder, læring, coachende samtaler og teknikker, mentoring, vejledning og støtte, komme af med din stresss. Du vil blive hjulpet tilbage til et stressfrit liv med mental og fysisk balance samt en større livsglæde.

Hvad der er endnu vigtigere

Da stress rammer individuelt, det der stresser dig, stresser ikke nødvendigvis andre, er alle stresscoaching samtaler med mig som din stresscoach individuelle samtaler, og foregår i trygge og tillidsfulde rammer.

Du vil i forbindelse med vores samtaler løbende  få udleveret praktisk anvendelige øvelser, værktøjer og redskaber, som du skal træne og implementere i din dagligdag i mellem vores samtaler.

Du vil, under stresscoaching samtalerne endvidere blive 100 % bevidst om årsagerne til det der stresser dig, og lære hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress. Både i forhold til dit arbejdsliv og dit privatliv, så du ALDRIG nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over dit liv og dermed dit helbred og livskvalitet.

Det siger en af mine tidligere kunder

Efter jeg kom i gang med et stresscoaching forløb hos Michall må jeg sige, at det fjernede en masse stress meget hurtigt.

Michall har en fabelagtig evne til at tune ind på det menneske han har siddende foran sig og han har empati med sig i alt han gør.

Han har været god til at bære igennem når ting har været svære at håndtere og han er god til at acceptere de grænser jeg måtte have overfor forskellige svære emner vi har været omkring undervejs. De grænser er dog siden blevet flyttet, så jeg har plads til at være mig selv igen.

Jeg er taknemmelig over at have fået mit liv tilbage igen – efter at have haft det på meget lavt blus i de sidste 10 år. Tak for hjælpen Michall!

Lone Schaadt, Tekstilkunstner

Sådan foregår dit stresscoaching forløb

Stresscoaching forløbet er bygget op over Antistressmetoden A.K.T.I.V, der er en ekspertmodel specielt udviklet til stresscoaching. Forløbet består af fem trin fordelt på 7 sessioner af 1-1,5 times varighed.

Metoden er endvidere understøttet af forskningsbaseret viden inden for de mest effektive metoder til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

Sådan foregår stressscoaching

Stresscoaching med antistress metoden AKTIV, er en fremadrettet og målrettet hjælp mod stress. A.K.T.I.V betyder, at du selv er en AKTIV del af dit stresscoaching forløb.

Forstået på den måde, at du selv skal være en AKTIV deltager, når vi sammen arbejder henimod, at du får stressen ud af din krop, og lærer dig hvordan, du forebygger og håndterer fremtidig stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv. Dette gælder specielt imellem vores samtaler, hvor du får udleveret forskellige øvelser, redskaber og teknikker, som du skal arbejde med indtil vi mødes næste gang.

Efter afslutning af forløbet, skal du fortsat være AKTIV i forhold forebyggelse og håndtering af stress. Baseret ud fra de tillærte metoder og teknikker, samt de nye vaner og handlinger du får implementeret undervejs i forløbet. Dette sikrer dig, at du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

Det får du i et stresscoaching forløb

 • Et personligt 1:1 forløb på 7 samtaler af 60 – 90 minutters varighed, der tilpasses dig og din aktuelle situation.
 • Din egen personlige antistress værktøjskasse med redskaber, teknikker og metoder til fjenelse, forebyggelse og håndtering af din stress, som du kan tage i brug allerede efter vores første samtale.
 • En kompetent, forstående og nærværende stresscoach, der følger dig tæt under hele forløbet.
 • En afklaring og ændring af de årsager der ligger til grund for din stress.
 • Justering og ændring af dine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og overbevisninger, der oftest er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • Metoder og teknikker til ændring af dine uhensigtsmæssige tankemønstre, der er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • En effektiv og holdbar metode med varig effekt, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.
 • Et liv uden stress i mental og fysisk balance med større glæde, energi og overskud til dig selv, din familie og dit job.
Stresscoaching

Indhold i stresscoaching

Dit stresscoaching forløb indeholder

For at din stresscoaching skal være effektiv indeholder forløbet nedenstående elementer

 • Afstressning, genskabelse af din energibalance og mentalafslapning.
 • Metakognitiv stresscoaching i relation til uhensigtsmæssige tankemønstre, som bekymringer og grublerier m.fl., der oftest er årsag til 50 % af den stress du oplever.
 • Læring i hvad stress er, og bevidstgørelse om årsagerne til det der stresser dig.
 • Ændring og fjernelse af årsagerne til det der har givet dig stress, både de ydre og indre årsager. Når vi ændrer på årsagerne forsvinder dine stresssymptomer helt af sig selv.
 • Du lærer at mærke og reagere på din krops stresssignaler, inden det udvikler sig til skadelig stress.
 • Coachende samtaler, metoder og teknikker
 • Mindfulness baserede metoder og teknikker til afstressning og forebyggelse af stress.
 • Afkodning og oprydning af uhensigtsmæssige tankemønstre, adfærdsmønstre, vaner og overbevisninger.
 • Læring og instruktion i praktiske, effektive og handlingsbaserede metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Vi finder frem til dine personlige kerneværdier, laver værdi prioritering og finder frem til, hvordan du integrerer dem i dit liv. En vigtig forudsætning for, at du kan opnå fuldstændig balance i alle dine livsområder.
 • Stresscoaching forløbet tilpasses individuelt til dig, og de årsager der er grunden til din stress.

 

Det har du opnået i dit stresscoaching forløb

Det har du opnået i dit stresscoaching forløb

Når du afslutter dit stresscoaching forløb efter 12. uger, er du fri af din stress og har du opnået følgende udbytte

 • Du er kommet af med din stress.
 • Du har fået et stressfrit liv i fysisk og mental balance, og opnået større livsglæde.
 • Du har fået fornyet energi, lyst og glæde til daglige gøremål, arbejdsopgaver og fritidsinteresser.
 • Du har lært effektive afstressnings metoder og teknikker.
 • Du har lært hvordan du styrer dine tanker, så det ikke længere er tankerne, der styrer dig.
 • Du ved hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress – både i dit arbejdsliv og i dit privatliv – så du ALDRIG bliver stresset igen
 • Du har lært dine stressårsager at kende, og du ved hvordan du skal tackle dem.
 • Du har fået ændret gamle uhensigtsmæssige vanemønstre og overbevisninger til nye og støttende.
 • Du har lært at sige til og fra og sætte grænser.
 • Du har fået styrket dit selvværd og selvtillid.
 • Du har lært at skabe struktur og overblik og prioritere det vigtigste i en travl dagligdag.
 • Du har fået metoder, teknikker og værktøjer til afstressning, håndtering og forebyggelse af fremtidig stress.
 • Du har fået nye tanke- og handlemønstre der støtter dig i, at holde dig selv fri af stress.
 • Du har fået genskabt en naturlig balance mellem dit arbejdsliv og dit fritidsliv.

 

Find ud af om du har brug for hjælp af en stresscoach?

Hvis du kan svare ja til flere af nedenstående stresssymptomer, har du med stor sandsynlighed stress, og har brug for hjælp fra en stresscoach til, at komme af med din stress igen.

Se om du har nogle af nedenstående stresssymptomer

Nedenstående stresssymptomer er tegn på alvorlig stress, og kræver professionel stresscoaching, så du kan få stressen ud af din krop igen. Hvis du ikke får hjælp til din stress, er der stor risiko for, at stressen udvikler sig til en langvarig eller kronisk stressbelastning med alvorlige følgesygdomme, som depression, angst, hjertekar sygdomme m.fl.

 • Svært ved at falde i søvn, sover dårligt om natten, søvmangel eller søvnløshed
 • Tankemylder, bekymringstanker og grublerier
 • Svært ved at huske, manglende koncentration eller overblik
 • Mere irritabel eller aggressiv end normalt
 • Uforklarlige smerter (Som din læge ikke kan komme med en forklaring eller årsag til)
 • Lettere til tårer end normalt / grådlabil
 • Træthed, svimmelhed eller vejrtrækningsproblemer
 • Oplever at du er begyndt at trække dig mere og mere socialt, og ikke som førhen kan rumme for mange mennesker
 • Sitren eller spændinger i kroppen eller svært ved at falde til ro / rastløshed
 • Manglende glæde eller nedsat humoristisk sans
 • Nedsat sexlyst
 • Svært ved at tage dig sammen til daglige gøremål / manglende lyst eller overskud

Læs mere om stresssymptomer og stresssignaler her.

Tag en stresstest og find ud af dine eventuelle stressbelastning

En god indikator på om du har udviklet en stressbelastning er, at tage en stresstest.

Stresstesten vil afsløre om du har stress, og hvor alvorlig din stressbelastning eventuelt er.

Hvis testen viser, at du har en middel eller alvorlig stressbelastning, anbefaler jeg, at du får stresscoaching som hjælp til, at komme af med din stress igen.

Det er dog vigtigt, at du rådfører dig med en stresscoach eller din læge først, da testen i nogle tilfælde, kan skyldes andre årsager end stress.

Udfyld nedenstående elektroniske stresstest og find din stressbelastning

Hvorfor skal jeg vælge en stresscoach?

En stresscoach er en coach eller terapeut, der har specialiseret sig i stresscoaching og stressbehandling. En stresscoach har en certificeret specialistuddannelse inden for stresscoaching og stressbehandling, og er specialist i, at hjælpe stressramte mennesker.

Nyere forskning viser, at 95 % af dem der får hjælp hos en uddannet og certificeret Stresscoach, beholder deres job efter en sygemelding med stress, set i forhold til dem der får traditionel psykologbehandling og andre forskellige former for hjælp.

Et struktureret, målrettet og handlingsorienteret forløb

Når du vælger stresscoaching udført af en stresscoach som metode til behandling af stress, får du, udover en specialist i behandling af stress fra arbejdslivet og privatlivet, en metode der er målrettet, struktureret og handlingsorienteret med fokus på, at hjælpe stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress.

Essensen i stresscoaching udført af en stresscoach er, at du både for hjælp til at komme af med din stress, hjælp til at fjerne og ændre på årsagerne til det der har givet dig stress, samt hjælp til at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Og endnu vigtigere, så får du konkrete redskaber, metoder og værktøjer med fra hver samtale, som du skal implementere, træne og øve dig i, indtil vi mødes næste gang. Alt dette gør, at du opnår en varig effekt efter afslutningen af et stresscoaching forløb.

"Og du gør det imponerende godt Michall!!

9 måneder blev det til hos psykologen og jeg ved stadig ikke, hvad jeg har fået ud af det – andet end lommesmerter

3 måneder i et stresscoachingforløb hos dig og jeg er lige der, hvor jeg skal være, glad, optimistisk og klar til at generobre verden Ja, ja, okay, i et lidt lavere tempo end før".

- Susanne Lundgreen -

Efter at have afsluttet et stresscoaching forløb hos Michall føler jeg virkelig, at jeg har fået mit liv tilbage. Jeg har genfundet min livsglæde, energi og er begyndt at motionere og spise sundt igen.

Da jeg startede hos Michall var jeg kommet så langt ud, at jeg ikke kunne overskue noget mere og til tider overvejede selvmord.

Jeg var træt hele tiden, havde hukommelsessvigt og var svimmel op til flere uger af gangen. Jeg havde en masse tanker oppe i hovedet, som blev værre og værre.

Jeg fik det så dårligt til sidst, at det var en kamp at stå op om morgenen. Og jeg tænkte kun på, hvornår jeg kunne få fem minutters søvn.

Den dag i dag, kan jeg fælde en tåre, når jeg tænker tilbage på det helvede jeg levede i. som muligt.

Casper Toftegård Jensen

Stresscoaching hos mig som din stresscoach er et specialist forløb, der er specielt udviklet til behandling af stress i alle belastningsgrader, herunder stressrelateret angst. Forløbet erstatter traditionel behandling hos psykolog eller terapeut, der oftest ikke har den samme vedvarende effekt, når der er tale om belastningsreaktioner med stress

Stresscoaching - Priser og yderligere information

Herunder finder du priser på stresscoaching samt yderligere praktisk information.

Det koster et stresscoaching forløb

Stresscoaching forløb til behandling, forebyggelse og håndtering af stress

Forløbet indeholder

 • 7 samtaler af 60 – 90 minutters varighed for, at sikre dig optimalt udbytte af samtalen.
 • Løbende udlevering af materialer, værktøjer og teknikker
 • En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores samtaler. Enten via telefon, sms eller e-mail. På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stresscoaching forløb.
 • Gratis opfølgende samtale over telefonen 1. måned efter afslutningen af dit stresscoaching forløb

Alle priser er inkl. moms for private og kan betales i rater efter aftale.

For virksomheder tillægges priserne 25 % moms.

Kr. 6.975,-

NADA Akupunktur et Gratis tilvalg til din stresscoaching

NADA Akupunktur som supplement til din stresscoaching

Du har mulighed for at tilvælge gratis NADA Akupunktur, som supplement til din stresscoaching.

NADA akupunkturen gør den primære stresscoaching endnu bedre, og dermed øges dit udbytte af din samlede stresscoaching.

NADA akupunktur i forbindelse med stresscoaching har følgende virkninger:

 • Dæmper din stress, angst og søvnløshed.
 • Dæmper fysisk og psykisk uro og reducerer tankemylder.
 • Øger dine kognitive kompetencer.
 • Virker på trods af forsvar.
 • Afbalancerer din krop og psyke.
 • Skaber kontakt til dine følelser.
 • Styrker dig fysisk og psykisk.

Læs mere om NADA Akupunktur mod stress her

stresscoaching og NADA akupunktur

Gratis indledende screening samtale med stresscoach

Før du beslutter dig for et stresscoaching forløb, tilbyder jeg dig en gratis indledende screening samtale over telefonen.

Formålet med samtalen er, at vurdere din nuværende stressbelastning og eventuelt årsagerne til den stress du oplever. Herudover har du selvfølgelig mulighed for, at stille alle de spørgsmål du måtte have i forbindelse med forløbet.

Download beskrivelse af dit stresscoaching forløb

Antistressmetoden A.K.T.I.V TM er en ekspertmodel til stresscoaching og behandling af stress.

Metoden til stresscoaching og stressbehandling er baseret på min ekspertviden gennem mit arbejde de sidst seks år, som professionel stresscoach og stressbehandler. Og baseret på forskning inden for afhjælpning forebyggelse og håndtering af stress.

Metoden er understøttet af forskningsbaseret samt evidensbaseret viden inden for afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

Du kan downloade en beskrivelse af dit stresscoaching forløb på billedet herunder.

Beskrivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af dit stresscoahing forløb.

Få en uforpligtende snak med en stresscoach omkring din stress situation

Du er velkommen til at ringe til mig på tlf. 42 16 47 14 for en uforpligtende snak omkring afhjælpning af stress. Eller hvis du har andre spørgsmål til stress eller stresscoaching. Det kan være i forhold til dig selv eller en du kender. Som stresscoach har jeg naturligvis tavshedspligt, og det gælder også det vi taler om i telefonen.

Du kan også kontakte mig online, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24. timer.     Kontakt mig online her

Stresscoaching i København og Roskilde, eller som online stresscoaching forløb

Afhængig af hvor du bor i landet, har du mulighed for, at få stresscoaching ved personligt fremmøde i mine lokaler i Roskilde eller København. Eller du kan vælge online stresscoaching, hvor du sidder derhjemme uanset hvor i landet du bor.

Stresscoaching Roskilde

Stress og uddannelsescenter
Vindingevej 34 A
4000 Roskilde

Stresscoaching København

Hvidehus
Valbygårdsvej 64 A
2500 Valby

Vil du af med din stress en gang for alle?

Så ring til mig på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfylde nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for de næste 24. timer.

Stressscoaching

Kære Michall

Da jeg startede i stresscoaching hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv.

Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til.

Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid.

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjer, metoder og teknikker til at komme ovenpå igen.

Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for i forbindelse med behandlingen af min stress.

Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod

- Isabella Aagaard -

Se flere kundeudtalelser her