Stresscoaching

Få hjælp af stresscoach med et individuelt stresscoaching forløb

Stresscoaching udført af stresscoach er den hurtigste og mest effektive metode til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress. Med stresscoaching får du et evidensbaseret og individuelt stresscoaching forløb, der er specielt udviklet til behandling af stress i alle stadier og stressbelastnings grader. Herunder stressrelateret angst.

Når du modtager stresscoaching, får du et struktureret og målrettet 1:1 forløb med Michall Winkler som din stresscoach.

Efter afslutningen af dit stresscoaching forløb hos mig, er du kommet helt af med din stress. Og du har fået et liv i mental og fysisk balance med større livskvalitet og livsglæde.

Jeg hjælper dig trin for trin helt af med din stress

Jeg hjælper dig trin for trin gennem dit stresscoaching forløb, der består af samtaler, øvelser, metoder, teknikker og værktøjer, der tilsammen gør, at du kommer helt af med din fysiske, følelsesmæssige og mentale stress.

Samtidig for du hjælp til, at forebygge og håndtere fremtidige stressårsager fra dit arbejdsliv og dit privatliv, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

Stresscoach og metakognitiv stresscoach Michall Winkler

Michall Winkler
Certificeret  Master Stresscoach
Certificeret Metakognitiv Stresscoach

Med en stresscoach får du en varig og holdbar effekt mod stress

Med en stresscoach får du i dit stresscoaching forløb en effektiv og holdbar metode mod stress der  sikrer dig, at du kommer helt af med din stress en gang for alle, og ALDRIG nogensinde bliver ramt af stress igen.

Som stresscoach har jeg specialiseret mig i, at hjælpe stressramte mennesker i alle stadier og belastningsgrader. Jeg tager udgangspunkt i dig og din situation samt de årsager og omstændigheder, der ligger til grund for din stress.

Metoderne jeg anvender i stresscoachingen er evidensbaseret og tilpasses individuelt til dig, da vi reagerer forskelligt på hvad der stresser os hver i sær. Dette sikrer dig, at du får en langtidsvirkende og holdbar effekt efter endt stresscoaching forløb.

Jeg tilbyder stresscoaching i København eller Roskilde i skønne stressfri lokaler.

Stresscoach med speciale i fjernelse og ændring af årsagerne til din stress

Som stresscoach, har jeg endvidere specialiseret mig i, at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress. Når vi ændrer og fjerner de årsager der er til din stress, forsvinder dine stress symptomer igen helt af sig selv.

Derfor indeholder dit stresscoaching forløb også specielle stress afhjælpnings metoder og teknikker, der er særlig velegnet til, at fjerne og ændre både de udefra kommende- og dybereliggende årsager til din stress.

Et 1:1 stresscoaching forløb består af 7 individuelle sessioner og indeholder en kombination af læring, støtte og vejledning, stresscoaching, mentaltræning, mindfulness, stressterapeutiske metoder samt klassisk coaching i små doser.

Hvad er en stresscoachSom stresscoach hjælper jeg dig med

 • At komme af med din stress.
 • At fjerne og ændre på de årsager der er til din stress.
 • At ændre dine gamle uhensigtsmæssige tankemønstre, vaner og overbevisninger til nye og støttende.
 • At blive bevidst om dine egne værdier og behov, så du kan passe bedre på dig selv.
 • At blive din egen ekspert i at forebygge og håndtere stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv.

Hvad er stresscoachingMed stresscoaching får du

 • Et stressfrit liv og en naturlig balance mellem job og privatliv.
 • Mere energi og overskud til dig selv, din familie og dit job.
 • Større livsglæde og bedre livskvalitet
 • Lært hvordan du aldrig nogensinde får stress igen.
 • Praktisk anvendelige værktøjer, som du kan tage i brug og integrere i din hverdag allerede efter vores første samtale.

StresscoachingStresscoaching er 

 • Et specielt udviklet stresscoaching forløb til stressramte.
 • Effektiv, struktureret og målrettet hjælp til stress.
 • Et handlingsorienteret og individuelt forløb.
 • Evidensbaserede metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Den mest effektive og holdbare behandlingsmetode til stress, der sikrer dig en varig effekt efter endt forløb.

Stresscoaching er for både private og virksomheder

Stresscoaching

Stresscoaching er både for private og for medarbejdere, ledere og chefer i private og offentlige virksomheder, der har fået stress.

Uanset om du er i arbejde eller om du er blevet sygemeldt med stress fra din arbejdsplads, er stresscoaching den mest effektive og holdbare metode til at komme af med din stress en gang for alle.

Stresscoaching er for dig der:

 • Har alvorlig stress, langvarig eller kronisk stress.
 • Er sygemeldt med stress.
 • Er begyndt at mærke stresssymptomer og på vej til, at udvikle stress.
 • Gerne vil lære, hvordan du forebygger og håndterer stress, og dermed undgå, at udvikle en alvorlig stressbelastning.

Som din Stress coach hjælper jeg dig helt af med din stress

Når du har fået en belastningsreaktion med stress, skal du hurtigst muligt have hjælp til at komme af med din stress igen, da der kan være en stor risiko for, at din stressbelastning kan udvikle sig til depression, hjertekar sygdomme m.fl.

Den mest effektive hjælp til at komme af med din stress, er et individuelt stresscoaching forløb på i alt 7 samtaler, fordelt over en periode på ca. 12 uger.

I dit stresscoaching forløb med mig som din stresscoach, vil du gennem afstressende metoder, læring, coachende samtaler og teknikker, mentoring, vejledning og støtte, komme af med din stresss. Du vil blive hjulpet tilbage til et stressfrit liv med mental og fysisk balance samt en større livsglæde.

Hvad der er endnu vigtigere

Da stress rammer individuelt, det der stresser dig, stresser ikke nødvendigvis andre, er alle stresscoaching samtaler med mig som din stresscoach individuelle samtaler, og foregår i trygge og tillidsfulde rammer.

Du vil i forbindelse med vores samtaler løbende  få udleveret praktisk anvendelige øvelser, værktøjer og redskaber, som du skal træne og implementere i din dagligdag i mellem vores samtaler.

Du vil, under stresscoaching samtalerne endvidere blive 100 % bevidst om årsagerne til det der stresser dig. Og vi arbejder med, at ændre og fjerne de årsager der er til din stress. Det gælder både de udefra kommende årsager, og de dybereliggende årsager.  Når vi fjerner årsagerne til din stress forsvinder dine stresssymptomer igen.

Du vil herudover lære hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress. Både i forhold til dit arbejdsliv og dit privatliv. Når vi arbejder og behandler din stress på denne måde, vil du ALDRIG nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over dit liv og dermed dit helbred og livskvalitet.

Hvis du er sygemeldt med stress fra din arbejdsplads, får du i forbindelse med dit stresscoaching forløb også vejledning i, hvornår det er hensigtsmæssigt for dig, at starte på arbejde igen.

Du vil endvidere få lavet en indslusnings plan for den bedst mulige opstartsfase, som sikrer dig, at du ikke starter for hurtigt op. Indslusnings planen kan du præsentere for din arbejdsgiver.

Sådan foregår dit stresscoaching forløb i praksis

Et stresscoaching forløb med mig som din stresscoach, er specielt udviklet til, at hjælpe stressramte mennesker i alle stressbelastningsgrader 100 % tilbage til et liv uden stress.

Forløbet indeholder syv sessioner af 60 - 75 minutters varighed fordelt over en periode på 12 uger.

Der er i forløbet nogle generelle metoder og teknikker du skal igennem, og så er der metoder og teknikker der målrettes dig og de årsager der til den stress du oplever.

Alle metoder vi arbejder med, er evidensbaseret og understøttet af forskningsbaseret viden, inden for de mest effektive metoder til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

I et stresscoaching forløb hos mig får du

 • Et individuelt tilpasset stress forløb med værktøjer, metoder og teknikker, der målrettes lige præcis dig og din situation.
 • En kompetent, forstående og nærværende stresscoach, der følger dig tæt under hele forløbet.
 • Ændret på- og fjernet de årsager der er til din stress, så du ALDRIG får stress igen.
 • Justering og ændring af dine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og overbevisninger, der oftest er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • Metakognitive metoder der er enkle og særlig effektive til, at give slip på uhensigtsmæssige tankemønstres som bekymringer, spekulationer og grublerier. (Jeg er også certificeret Metakognitiv Stresscoach).
 • Metoder og teknikker til ændring af dine uhensigtsmæssige tankemønstre, der er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • Din egen personlige antistress værktøjskasse med evidensbaserede værktøjer, teknikker og metoder til fjernelse, forebyggelse og håndtering af din stress, som du kan tage i brug allerede efter vores første samtale.
 • En handlingsplan der sikrer dig, at du ALDRIG nogensinde får stress igen.

Se detaljeret beskrivelse af forløbet her

Efter afslutningen af dit forløb har du fået:

 • Et liv uden stress.
 • Et liv i mental og fysisk balance.
 • Bedre livskvalitet.
 • Større livsglæde.
 • Energi og overskud.
 • Større selvværd og selvtillid.
 • En vedvarende og holdbar effekt.
 • Din egen personlige antistress værktøjskasse.
 • Et forløb der sikrer dig, at du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.
 • En kompetent og nærværende stresscoach, der følger dig hele vejen i dit forløb.

- En tilstand uden stress, er en tilstand af perfekt helbred -

De vigtigste fordele i dit stresscoaching forløb

Herunder ser du nogle af de vigtigste fordele i dit stresscoaching forløb, som du kommer igennem i løbet af de 12. uger.

 • Du kommer af med din stress.
 • Du får et stressfrit liv i fysisk og mental balance med større livskvalitet og livsglæde.
 • Du får fornyet energi, lyst og glæde til daglige gøremål, arbejdsopgaver og fritidsinteresser.
 • Du lærer effektive afstressnings metoder og teknikker.
 • Du lærer hvordan du styrer dine tanker, så det ikke længere er tankerne, der styrer dig.
 • Du lærer hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress – både i dit arbejdsliv og i dit privatliv – så du ALDRIG bliver stresset igen
 • Du har lært dine stressårsager at kende, og du ved hvordan du skal tackle dem.
 • Du har fået ændret gamle uhensigtsmæssige vanemønstre og overbevisninger til nye og støttende.
 • Du har lært at sige til og fra og sætte grænser.
 • Du får styrket dit selvværd og selvtillid.
 • Du får lært at skabe struktur og overblik og prioritere det vigtigste i en travl dagligdag.
 • Du bliver løbende introduceret for metoder, teknikker og værktøjer til afstressning, håndtering og forebyggelse af stress.
 • Du får implementeret nye tanke- og handlemønstre der støtter dig i, at holde dig selv fri af stress.
 • Du har får en naturlig balance mellem dit arbejdsliv og dit fritidsliv.

Derfor skal du vælge en stresscoach

En stresscoach er en coach eller terapeut, der har specialiseret sig i stresscoaching og stressbehandling. En stresscoach har en certificeret specialistuddannelse inden for stresscoaching og stressbehandling, og er specialist i, at hjælpe stressramte mennesker.

Nyere forskning viser, at 95 % af dem der får hjælp hos en uddannet og certificeret Stresscoach, beholder deres job efter en sygemelding med stress, set i forhold til dem der får traditionel psykologbehandling og andre forskellige former for hjælp.

Et struktureret, målrettet og handlingsorienteret forløb

Når du vælger stresscoaching udført af en stresscoach som metode til behandling af stress, får du, udover en specialist i behandling af stress fra arbejdslivet og privatlivet, en metode der er målrettet, struktureret og handlingsorienteret med fokus på, at hjælpe stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress.

Essensen i stresscoaching udført af en stresscoach er, at du både for hjælp til at komme af med din stress, hjælp til at fjerne og ændre på årsagerne til det der har givet dig stress, samt hjælp til at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Og endnu vigtigere, så får du konkrete redskaber, metoder og værktøjer med fra hver samtale, som du skal implementere, træne og øve dig i, indtil vi mødes næste gang. Alt dette gør, at du opnår en varig effekt efter afslutningen af et stresscoaching forløb.

"Og du gør det imponerende godt Michall!!

9 måneder blev det til hos psykologen og jeg ved stadig ikke, hvad jeg har fået ud af det – andet end lommesmerter

3 måneder i et stresscoachingforløb hos dig og jeg er lige der, hvor jeg skal være, glad, optimistisk og klar til at generobre verden Ja, ja, okay, i et lidt lavere tempo end før".

- Susanne Lundgreen -

Det siger Casper efter at han har afsluttet et stresscoaching forløb hos mig

Efter at have afsluttet et stresscoaching forløb hos Michall føler jeg virkelig, at jeg har fået mit liv tilbage.

Jeg har genfundet min livsglæde, energi og er begyndt at motionere og spise sundt igen.

Da jeg startede hos Michall var jeg kommet så langt ud, at jeg ikke kunne overskue noget mere og til tider overvejede selvmord.

Jeg var træt hele tiden, havde hukommelsessvigt og var svimmel op til flere uger af gangen.

Jeg havde en masse tanker oppe i hovedet, som blev værre og værre.

Den dag i dag, kan jeg fælde en tåre, når jeg tænker tilbage på det helvede jeg levede i.

Casper Toftegård Jensen

Hvornår har jeg brug for hjælp af en stresscoach?

Hvis du oplever flere af nedenstående symptomer og din læge ikke har kunne finde andre årsager til de symptomer du har, har du med stor sandsynlighed fået stress, og har brug for hjælp af en stresscoach.

Symptomer på stress der indikerer, at du har brug for stresscoaching

Nedenstående stresssymptomer er tegn på alvorlig stress, og kræver professionel hjælp af en stresscoach, da der ellers er stor risiko for, at stressen udvikler sig til en langvarig eller kronisk stressbelastning med alvorlige følgesygdomme, som depression, angst, hjertekar sygdomme m.fl.

 • Svært ved at falde i søvn, sover dårligt om natten, søvmangel eller søvnløshed
 • Tankemylder, bekymringstanker og grublerier
 • Svært ved at huske, manglende koncentration eller overblik
 • Mere irritabel eller aggressiv end normalt
 • Uforklarlige smerter (Som din læge ikke kan komme med en forklaring eller årsag til)
 • Lettere til tårer end normalt / grådlabil
 • Træthed, svimmelhed eller vejrtrækningsproblemer
 • Oplever at du er begyndt at trække dig mere og mere socialt, og ikke som førhen kan rumme for mange mennesker
 • Sitren eller spændinger i kroppen eller svært ved at falde til ro / rastløshed
 • Manglende glæde eller nedsat humoristisk sans
 • Nedsat sexlyst
 • Svært ved at tage dig sammen til daglige gøremål / manglende lyst eller overskud
 • Trykken for brystet
Tag en stresstest og find ud af dine eventuelle stressbelastning

En god indikator på om du har udviklet en stressbelastning er, at tage en stresstest.

Stresstesten vil afsløre om du har stress, og hvor alvorlig din stressbelastning eventuelt er.

Hvis testen viser, at du har en middel eller alvorlig stressbelastning, anbefaler jeg, at du får stresscoaching som hjælp til, at komme af med din stress igen.

Det er dog vigtigt, at du rådfører dig med en stresscoach eller din læge først, da testen i nogle tilfælde, kan skyldes andre årsager end stress.

Udfyld nedenstående elektroniske stresstest og find din stressbelastning

Stresscoaching - Priser og yderligere information

Herunder finder du priser på stresscoaching samt yderligere praktisk information.

Det koster et stresscoaching forløb

Stresscoaching forløb til behandling, forebyggelse og håndtering af stress

Forløbet indeholder

 • 7 sessioner af 60 – 75 minutters varighed for, at sikre dig optimalt udbytte af samtalen.
 • Løbende udlevering af materialer, værktøjer og teknikker
 • En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores sessioner. Enten via telefon, sms eller e-mail. På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stresscoaching forløb.

Alle priser er inkl. moms for private og kan betales i rater efter aftale.

For virksomheder tillægges priserne 25 % moms.

Kr. 6.975,-

Se yderligere priser og forløb her

Gratis indledende screening samtale med stresscoach

Før du beslutter dig for et stresscoaching forløb, tilbyder jeg dig en gratis indledende screening samtale over telefonen.

Formålet med samtalen er, at vurdere din nuværende stressbelastning og eventuelt årsagerne til den stress du oplever. Herudover har du selvfølgelig mulighed for, at stille alle de spørgsmål du måtte have i forbindelse med forløbet.

Kære Michall
Jeg vil gerne sige dig en stor tak for et rigtig givende stresscoachingforløb. Jeg valgte dig på opfordring fra min læge der anbefalede en stresscoach frem for en psykolog og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Efter vores samtaler, øvelser og hjemmearbejde m.m. føler jeg mig helt rask og har virkelig lært, hvordan det er at leve i nuet og helt uden stress. En rigtig stor ting for mig var, at jeg gennem hele forløbet var i stand til at passe mit arbejde, selvom det var hårdt.

- Søren Andersen -

Hvorfor skal du vælge mig som din Stresscoach?

Hvis du vil have en stresscoach, der udover en bred teoretiske uddannelse, også har en stor praktisk livserfaring, professionelt og privat, og selv kender til alle aspekter inden for stress.

En stresscoach der har en praktisk og handlingsorienteret tilgang til tingene, som udelukkende har interesse i, at du kommer af med din stress og aldrig nogen sinde bliver ramt af stress igen. En stresscoach der også arbejder med mindfulness, som er en meget vigtig ingrediens til et liv uden stress, men på et mere moderat plan og nogle gange et mere ”operationelt plan”, afhængig af hvilken type du er og hvad du er til.

En stresscoach, der hurtigt og effektivt, også fjerner de dybereliggende årsager til den stressbelastning du oplever.

En stresscoach der har hjulpet +350 stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress, og arbejder ud fra det enkelte menneske, da årsagerne til stress rammer individuelt fra person til person.

Så vil jeg anbefale dig at overveje om det er mig du skal vælge som din stresscoach?

Stresscoach

Stresscoaching hos mig som din stresscoach er et specialist forløb, der er specielt udviklet til behandling af stress i alle belastningsgrader, herunder stressrelateret angst. Forløbet erstatter traditionel behandling hos psykolog eller terapeut, der oftest ikke har den samme vedvarende effekt, når der er tale om belastningsreaktioner med stress

Stresscoaching i København og Roskilde, eller som online stresscoaching forløb

Afhængig af hvor du bor i landet, har du mulighed for, at få stresscoaching ved personligt fremmøde i mine lokaler i Roskilde eller København. Eller du kan vælge online stresscoaching, hvor du sidder derhjemme uanset hvor i landet du bor.

Vigtig information - Marts 2019

På grund af Covid-19 er min stressklinik i Roskilde og København midlertidig lukket for personligt fremmøde, af hensyn til din, min og vores alle sammens sikkerhed.

Derfor tilbyder jeg p.t. kun online stresscoaching via Skype eller Zoom, der er ligeså effektivt som personligt fremmøde.

Stresscoaching Roskilde

Stress og uddannelsescenter
Vindingevej 34 A
4000 Roskilde

Stresscoaching København

Hvidehus
Valbygårdsvej 64 A
2500 Valby

Online Stresscoaching

Via Skype eller Zoom

Sådan foregår det

Kontakt mig vedrørende stresscoaching her

Vil du af med din stress en gang for alle? Så ring til mig på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfylde nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for de næste 24. timer.

Stressscoaching

Kære Michall

Da jeg startede i stresscoaching hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv.

Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til.

Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid.

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjer, metoder og teknikker til at komme ovenpå igen.

Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for i forbindelse med behandlingen af min stress.

Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod

- Isabella Aagaard -

Se flere kundeudtalelser her