Mental sundhed

Mental sundhedMental sundhed og livskvalitet

Din mentale sundhed har stor indflydelse på din glæde, trivsel og livskvalitet. Hvis du har en dårlig mental sundhed, har du større risiko for at udvikle stress, dårligt selvværd, angst, depression psykosomatiske og somatiske sygdomme. Ligesom en dårlig mental sundhed går ud over din glæde, trivsel og livskvalitet, da det påvirker din mentale og fysiske balance i både dit arbejdsliv og dit privatliv.

Når din mentale sundhed ikke er optimal, vil det også have negativ indflydelse på din personlige udvikling samt dine valg eller fravalg i livet.

At have en god mental sundhed er derfor altafgørende for både din mentale og fysiske sundhed.

Hvad er mental sundhed?

Mental sundhed defineres af WHO ud fra fire nedenstående faktorer:

 • Udvikle og udfolde sine evner.
 • Kan håndtere belastninger.
 • Kan indgå i positive sociale relationer.
 • Bidrage til fællesskabet.

 

Som psykoterapeut, livsstils coach og specialist i behandling af stress, er det min erfaring, at ovenstående langt fra er nok til, at sikre din mentale sundhed, og dermed en god livskvalitet. Da det i høj grad også er vigtigt, at du trives i din dagligdag. Uanset om det er på dit job eller i dit privatliv.

Jeg vil derfor, ud fra min erfaring, faglige viden og diverse undersøgelser, supplere WHO´s definition på mental sundhed med yderligere fem faktorer, som tilsammen skaber et liv med glæde og trivsel. Et vigtigt parameter for, at kunne opretholde en god mental sundhed.

Nedenstående faktorer stammer fra positiv psykologi, og bidrager i høj grad til din mentale sundhed.

 • En følelse af, at lykkes med noget.
 • Have og opleve engagement i det du foretager dig. Uanset om det er i relation til dit job eller i dit privatliv.
 • Have nogle gode relationer, som man også kalder en god social kapital.
 • Positive emotioner (Følelsen af at have det godt mental og fysisk).
 • De ting du foretager dig, skal give mening for dig.

 

Trivselsmodellen - din vej til Mental sundhed

Trivselsmodellen til Mental sundhed

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker. Mental sundhed er altså ikke kun fraværet af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig og klare de udfordringer, der dukker op i alle menneskers liv.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Hvad kan du gøre for at fremme din mentale sundhed?

Der er flere ting du selv kan gøre for, at fremme og styrke din mentale sundhed. Først og fremmest så kan du være bevidst om vigtigheden i de faktorer, som jeg har beskrevet tidligere under WHO´s definition af mental sundhed. Og de faktorer som jeg har beskrevet under trivselsmodellen fra positiv psykologi.

Hvis du ikke allerede kan sige ja til, at det er sådan i dit liv lige nu. Så vil jeg anbefale dig, at gøre noget ved det så hurtigt som muligt, hvis du gerne vil have en god mental sundhed og dermed et liv i balance.

Jeg siger ikke det er nemt bare at ændre på nogle ting i sit liv, og for mange menneskers vedkommende kræver det professionel hjælp at lave en eller flere ændringer i sit liv. Denne hjælp kunne eksempelsvis være hos en dygtig Life coach.

Herudover så vil nedenstående faktorer også være med til at styrke din mentale sundhed.

 • Naturoplevelser.
 • God søvn.
 • Meditation og Mindfulness.
 • Sund og varieret kost.
 • Motion.
 • Flow skabende aktiviteter.
 • Aktiviteter der giver dig energi.
 • Et godt selvværd.
 • Et liv uden stress.

 

Det er endvidere vigtigt, at du er opmærksom på de livsstilsfaktorer, som jeg har beskrevet i det næste afsnit, da de også påvirker din mentale sundhed, hvis du ikke ændrer på dem.

Eksempler på livsstilsfaktorer der går ud over din mentale sundhed

 • Søvnmangel
 • Dårlig kost
 • Brug af mad og drikke som stimulans når du er træt.
 • Blive længe oppe, selvom du føler dig træt.
 • En konstant følelse af magtesløshed i forhold til bestemte situationer. Det kan være i forhold til dit arbejdsliv eller privatliv.
 • Når du konstant presser dig selv.
 • Dårlige og drænende relationer.
 • Når du befinder dig i fastlåste situationer gennem længere tid.
 • Mangel på aktiviteter der gør dig glad.
 • Mangel på rekreative aktiviteter.
 • Tendens til overtænkning og bekymringer

Øvrige faktorer som påvirker din mentale sundhed

Udover livsstilsfaktorer, så påvirker et dårligt eller lavt selvværd, stress og dine overbevisninger også din mentale sundhed.

Dårligt selvværd

Mange mænd og kvinder har et lavt selvværd og det påvirker deres mentale sundhed i negativ retning. Omvendt vil et højt selvværd have en stor positiv effekt på din mentale sundhed og dermed på din livsglæde og livskvalitet.vedligeholde din mentale sundhed.

Du kan få hjælp til at styrke dit selvværd. Enten hos en selvværds coach, eller ved at deltage på et af mine selvværdskurser.

Stress

Daglige stresspåvirkninger eller stressbelastninger påvirker også din mentale sundhed. Og har du stress er det vigtigt, at du får hjælp til at komme af med den igen, og lærer hvordan du kan leve dit live helt uden stress, og dermed styrke din mentale sundhed.

Vores overbevisninger er medvirkende til, at styrke vores mentale sundhed helt ned på et fysiologisk plan

Vores overbevisninger styrer vores adfærd og vanemønstre, og de påvirker din mentale og fysiske sundhed helt ned på et fysiologisk niveau.

Så har du nogle begrænsende overbevisninger, hvilke de fleste mennesker har, så påvirker det din mentale sundhed i negativ retning.

Omvendt vil dine støttende overbevisninger gavne din mentale sundhed i positiv retning.

Balance i livet er nøglen til mental sundhed

- Balance i livet er nøglen til din Mentale sundhed -

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

 • LifeConsulting
  Himmelev Bygade 68 A
  4000 Roskilde
 • 4216 4714