Lever du dit liv ud fra hvad andre forventer

Rigtig mange mennesker – unge og voksne – lever deres liv ud fra hvad andre forventer af dem. Er du en af dem?

Når du lever dit liv ud fra hvad andre forventer af dig, og hele tiden tilpasser dig andres behov og ønsker, så glemmer du dig selv og den du er. Det påvirker dit selvværd og øger din risiko for at få stress.

At leve et liv ud fra andres forventninger og behov handler ofte om frygt og manglende evne til at sige fra overfor andre. Ligesom det for nogles vedkommende, kan handle om en konstant søgen efter anerkendelse fra andre.

Når du lever dit liv ud fra andres forventninger nedprioriterer du dig selv og dine egne ønsker og behov. Grunden til dette kan være, at du frygter at andre vil tænke dårligt om dig, eller ikke vil have noget med dig at gøre længere, hvis du ikke gør som du tror de forventer af dig.

Det kan være du lever dit liv ud fra hvad du tror din chef, leder, ven, veninde, mand/kone eller børn m.fl. vil have du skal gøre eller sige. Du er måske bange for at blive fyret af din chef eller leder, hvis du ikke arbejder over eller påtager dig ekstra arbejdsopgaver ud over den tid du har til rådighed, og ud over det du egentlig er ansat til.

Måske er du bange for, at din ven eller veninde ikke vil synes godt om dig længere, hvis du siger hvad du virkelig mener, eller hvis du siger nej til ting eller opgaver du ikke har tid- eller lyst til at gøre.

Som regel er din frygt, angst eller bekymringer om hvad andre vil sige eller tænke om dig helt ubegrundet. Det er udelukkende dine egne tanker og fortolkninger, der skaber denne frygt, angst eller bekymring.

I langt de fleste tilfælde, så har din chef eller leder, familie, venner/veninder og øvrige netværk fuld forståelse for, at du siger din mening, siger til og fra, og nej til ting eller opgaver du ikke har tid- eller lyst til.

Mange gange beundrer de i virkeligheden denne evne til at sige fra, og at du har modet og styrken til, at leve dit liv ud fra dine egne ønsker og behov. Når andre mennesker reagerer negativt i en eller anden retning, når du siger fra, lever dit liv ud fra egne prioriteringer m.v., handler det ofte om, at de selv ville ønske de havde mod til at gøre det samme.

Når du lever dit liv ud fra hvad andre forventer, og konstant tilpasser- og indretter dit liv efter dette, glemmer du dig selv og de ting der er vigtige for dig. Du nedprioriterer dig selv og dit eget værd som den person du er. Du har måske tilligemed glemt hvad der er vigtig for dig, glemt at leve efter dine værdier, og har nedprioriteret dine mål og drømme.

Som jeg skrev i starten af dette indlæg, er det en meget uhensigtsmæssig måde at leve sit liv på. Det påvirker din selvværdsfølelse og giver dig en forøget risiko for stress med deraf følgende konsekvenser for dit helbred.

Få hjælp til behandling af lavt selvværd

Hjælp til bedre selvværd hos unge

Få hjælp til stress

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

  • LifeConsulting
    Himmelev Bygade 68 A
    4000 Roskilde
  • 4216 4714