Stressvejlederuddannelse

Uddannelse til Certificeret Stressvejleder - en specialist uddannelse i stresshåndtering.

På vores stressvejlederuddannelse og uddannelse i stresshåndtering og trivsel, bliver du uddannet og certificeret i stressvejledning og stresshåndtering så du kan rådgive, vejlede og støtte på individ, gruppe, ledelses og organisations niveau.

Med vores certificerede stressvejlederuddannelse og uddannelse i stress, bliver du uddannet til, at kunne varetage rollen som stressvejleder, trivselsvejleder og stresskonsulent på et højt niveau i virksomheden, eller som selvstændig stressvejleder.

Som uddannet stress og trivselsvejleder vil du kunne rådgive og vejlede enkelt personer, teams og ledelse i stresshåndtering og samt forebyggelse af stress.

Du får en af Danmarks bedste og mest unikke uddannelser i stresshåndtering og trivsel.

En stressvejlederuddannelse og uddannelse i stresshåndtering og trivsel, hvor du samtidig får en dybdegående indsigt i persontyper i forhold til stress og stresshåndtering hos den enkelte persontype.

stressvejleder uddannelsen

En af Danmarks bedste og mest dybdegående Stress og trivselsvejleder uddannelser

Certificeret stressvejleder

Startdatoer:

Efterårsholdet 2023: Torsdag den 5/10 2023
Forårsholdet 2024: Torsdag den 4/4 2024

Sted: Himmelev Bygade 68 A, 4000 Roskilde

Tidspunkt: 0.900 - 16.00 alle dage

Tilmeld dig her    Praktisk information

Eneste stressvejlederuddannelse i Danmark af sin art

Vores stressvejlederuddannelse er den eneste uddannelse i stresshåndtering i Danmark, der samtidig giver dig en grundig uddannelse i persontyper og deres mønstre i forhold til hvordan de forskellige typer reagerer, når de er på vej mod stress og når de er blevet stressede.

Stressvejlederuddannelsen giver dig en dybdegående indsigt i hvordan du rådgiver og vejleder andre mennesker i forhold til stress. Herunder afhjælpning af stress samt forebyggelse og håndtering af stress i arbejdslivet og privatlivet, samt bedre triv

Du lærer hvordan du finder frem til årsagerne til det der har givet stress. Og du lærer hvordan du som stressvejleder, kan være med til, at fjerne og ændre på årsagerne, så stress symptomerne hos det enkelte menneske, og stress symptomerne og i teamet/afdelingen på arbejdspladsen forsvinder.

Du lærer hvad stress er og hvilke konsekvenser det kan få for individet, omgivelserne og virksomheden.

Du lærer hvordan du spotter de generelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer. Og du lærer hvilke stresstemaer de enkelte persontyper har, og hvordan du spotter deres reaktioner og adfærd, når de er på vej til at blive stresset, er under pres og når de er blevet stressede.

Dette giver dig den bedste forudsætning for, at kunne vejlede, rådgive og støtte på et højt niveau, både hos individet, teamet, ledelsen og i organisationen.

Stressvejleder uddannelsen - Hold 2020

Din professionelle rolle som stressvejleder

På vores stressvejlederuddannelse, bliver du uddannet i forebyggelse og håndtering af stress, så du kan varetage den professionelle rolle som stressvejleder og stresskonsulent i en virksomhed, eller som selvstændig stressvejleder og stresskonsulent på et højt fagligt niveau.

Du bliver uddannet til at kunne afhjælpe stress hos enkeltpersoner med en let til middel stressbelastning. Og du bliver uddannet til, at rådgive, vejlede og støtte enkeltpersoner, teams og ledelse i stresshåndtering og forebyggelse af stress, herunder rådgivning og vejledning i forbindelse med eventuelt en sygemelding.

Stressvejlederuddannelsen er for dig der

 • Er privat og ønsker at arbejde som selvstændig stressvejleder og stresskonsulent
 • Er jobkonsulent eller sagsbehandler
 • Er arbejdsmiljø repræsentant
 • Er tillidsmand / kvinde eller tillidsrepræsentant
 • Er ansat i en fagforening eller forskikringsselskab
 • Er leder med medarbejderansvar i en privat eller offentlig virksomhed
 • Er HR ansvarlig
 • Er læge eller sygeplejerske
 • Ønsker at arbejde som intern stressvejleder og stresskonsulent i en privat eller offentlig virksomhed

Det kan du bruge din stressvejlederuddannelse til

 • Selvstændig stressvejleder og stresskonsulent
 • Intern stressvejleder og stresskonsulent i en privat virksomhed
 • Intern stressvejleder og stresskonsulent i en offentlig virksomhed som f.eks. en kommune, jobcenter, skole eller institution
 • Stressvejleder og stresskonsulent i en fagforening eller forsikringsselskab
 • Tage de svære samtaler med en stressramt klient, borger, medarbejder, kollega eller medlem.
 • Afholde foredrag, kurser og workshops om forebyggelse og håndtering af stress

Tilmeld dig uddannelsen

Stressvejlederuddannelsen indeholder

 • Nyeste viden om stress
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Persontyper og stress, herunder mønstre, identitet, værdier, overbevisninger og adfærd
 • Stress og konsekvenserne for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Metoder til afklaring og undersøgelse af stressbelastning og årsager til stress
 • Metoder til afhjælpning, håndtering og forebyggelse af stress
 • Hvordan du vurderer stressbelastningen og kortlægger stressniveauet hos den enkelte person, i teamet og organisationen
 • Manual til gennemførelse af stressvejleder samtaler
 • Stresspolitik i virksomheden
 • Træning i kommunikation og coachende samtaler
 • Stress og sygemelding, herunder tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stressvejleder.
 • Introduktion til hvad kost og motion har af betydning for stress
 • Certificering

stressvejlederudannelsen

Da ca. 50 % af alle årsager til stress skyldes vores egne tanker, får du på stressvejleder uddannelsen endvidere en dybdegående indsigt i tanker og stress.

Du vil lære og blive introduceret for forskellige metoder til, hvordan du hjælper den enkelte person med, at afhjælpe, håndtere og forebygge stress i forhold til tanker. Herunder metakognitive metoder og teknikker.

Har du i forvejen en coach uddannelse, kan du på uddannelsen blive Certificeret Stresscoach

Hvis du har en coachuddannelse fra en anerkendt udbyder, vil du efter afslutning af din stressvejlederuddannelse kunne opnå Certificering som både stresscoach og stressvejleder.

For at opnå certificeringen som stresscoach, skal du udover at deltage i øve grupperne også gennemføre 12 stresscoaching samtaler i løbet af uddannelsesperioden. Dokumentation for disse samtaler, skal afleveres eller fremsendes inden modul 4. Ligesom du skal kunne dokumentere, at du tidligere har taget en coach uddannelse.

Det siger nogle af de tidligere deltagere på vores stressvejlederuddannelse

 

En god kombination af teori og øvelser med praktisk orienterede redskaber lige til at gå til. Der er en god stemning mellem underviserne og eleverne på uddannelsen.

- Birgitte Meldal, Nordea Liv og Pension -

Jeg føler mig godt klædt på til, at vejlede omkring stress. Jeg har fået mange gode og konkrete redskaber, at arbejde med som Stressvejleder. Herudover har det også hjulpet på min egen personlige udvikling.

- Mette Flindt, DTU Business -

Mit udbytte af stressvejleder uddannelsen har været rigtig godt. Jeg har fået en stor indsigt i hvad stress er og hvordan det kan afhjælpes ved hjælp af de mange gode metoder og værktøjer jeg har fået på uddannelsen. Der har været en god kombination af undervisning i stress og persontyper, herunder typernes reaktioner på stress, som har givet rigtig god mening for mig. Jeg vil helt sikkert anbefale uddannelsen til andre, der ønsker at være stressvejledere.

- Marianne Dahm Sneholm Hansen -

Super gode undervisere og et godt undervisningsmateriale. Beskrivelsen af uddannelsen lover ikke mere, end hvad der holdes. 

- Merete Langeskov Madsen, Landsforeningen Danske Daginstitutioner -

Tilmeld dig uddannelsen

Stressvejleder uddannelsen (Start oktober 2023)

Efterårsholdet 2023 - Hold 19
Modul 1: 5/10 - 6/10 2023
Modul 2: 9/11 - 10/11 2023
Modul 3: 14/12 - 15/12 2023
Fælles Supervisionsdag: 19/1 2024
Modul 4: 1/2 - 2/2 2024

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Pris:
Kr. 22.500 eksl. moms

Muligheder for betaling i rater

Early Bird rabat
Ved tilmelding til efterårsholdet senest den 10/9 2023 betaler du kun: Kr. 18.275,- eksl. moms.

(Du sparer kr. 4.225,-)

Prisen indeholder
4 moduler af 2 dages varighed samt en fælles supervisionsdag, i alt 9 dage inkl. certificering og alle materialer.

Du får endvidere lækker frokost alle dagene.

Stressvejleder uddannelsen (Start april 2024)

Forårsholdet 2024 - Hold 20
Modul 1: 4/4 - 5/4 2024
Modul 2: 2/5 - 3/5 2024
Modul 3: 20/6 - 21/6 2024
Fælles Supervisionsdag: 23/8 2024
Modul 4: 5/9 - 6/9 2024

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Pris:
Kr. 22.500 eksl. moms

Muligheder for betaling i rater

Early Bird rabat
Ved tilmelding til forårsholdet 2024 senest den 22/2 2024 betaler du kun: Kr. 18.275,- eksl. moms.

(Du sparer kr. 4.225,-)

Prisen indeholder
4 moduler af 2 dages varighed samt en fælles supervisionsdag, i alt 9 dage inkl. certificering og alle materialer.

Du får endvidere lækker frokost alle dagene.

Hvordan foregår uddannelsen

Uddannelsen til Certificeret Stressvejleder er en kombination af undervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du skal endvidere påregne at afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, for at implementere de ting du lærer på en god og effektiv måde.

Herudover skal du påregne at afsætte tid til individuel supervision samt en hel dags fælles supervision under din uddannelse til stressvejleder.

Supervisionerne afholdes mellem modul 2 og 3 samt mellem modul 3 og 4.

Deltagerantal: Maks. 12. personer

Uddannelsen afholdes hos
Lifeconsulting
Stress og uddannelsescenter
Himmelev Bygade 68 A
4000 Roskilde

  Stressvejlederuddannelsen
Stressvejledere-certificering
Stressvejleder og stresscoach hold 2023

Praktisk information om din stressvejlederuddannelse

Stressvejleder uddannelsens opbygning, indhold og pris

Stressvejleder uddannelsen er bygget op over 4 moduler af 2 dages varighed og indeholder:

Modul 1 - Indhold

 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Nyeste viden om stress
 • Følgevirkninger af stress
 • Årsager til stress
 • Stressmodeller
 • Stresssymptomer, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Hvordan du spotter stress generelt
 • Spørgeteknikker og samtale teknikker
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer til stresssymptomer og årsager til stress
 • Persontyper og stress

Modul 2 - Indhold

 • Tanker og stress
 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Spotning af stress hos de enkelte persontyper
 • Metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress
 • Indsats og tiltag
 • Stresstests og afklaringsværtøjer
 • Udlevering af manual til gennemførelse af stressvejledersamtaler
 • Stressvejledersamtaler
 • Meditation og mindfulness
 • Motion, kost og søvn
 • Træning i kommunikation og coachende stressvejleder samtaler

Modul 3 - Indhold

 • De enkelte persontypers tilgange til ændring af stress
 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Stresshåndtering og forebyggelse af stress i teamet og organisationen
 • Træning i kommunikation  og stressvejleder samtaler
 • Instinkter – Primært, sekundært og “blindt”
 • Psykologiske niveauer for de enkelte persontyper

Modul 4 - Indhold

 • Stresspolitik i virksomheden
 • Stress og sygemelding
 • Skriftlig test
 • Skriftlig case story
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stressvejledersamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifkater

Din investering i Stressvejlederuddannelsen

Din investering i stressvejlederuddannelsen er inkl. certificering og alle materialer Kr. 22.500,- eksl. moms. Herudover får du lækker frokost, kaffe, te og eftermiddagskage alle dagene.

Du får endvidere en fælles supervisionsdag mellem modul 3 og 4, samt individuel supervision mellem modul 2 og 3 samt modul 3 og 4. Datoer for dette aftales på selve uddannelsen.

Få Early Bird tilmeldingsrabat

Tilmelder du dig efterårsholdet 2023 inden den 10/9 2023 betaler du kun 18.275 kr. eksl. moms. Du sparer 4.225 kr.

Tilmelder du dig forårsholdet 2024 inden den 22/2 2024 betaler du kun 18.275 kr. eksl. moms. Du sparer 4.225 kr.

Mulighed for betaling i rater

Du har mulighed for, at betale for din stressvejlederuddannelse i rater. Ring eller skriv og hør nærmere.

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du altid meget velkommen til at ringe til Michall Winkler på tlf. 42 16 47 14.

Det siger nogle af de tidligere deltagere om Stressvejlederuddannelsen

Jeg har fået mange gode og brugbare metoder og værktøjer på stressvejleder uddannelsen, og føler mig godt klædt på som stressvejleder. Der har været en god kobling mellem persontyper og stress, og I er dejlig kompetente på hver Jeres område. Jeg vil helt sikkert anbefale stressvejlederuddannelsen til andre.

- Bente Wonsild -

Uddannelsen har været lærerigt og inspirerende, og I er nogle gode undervisere. Der var en god stemning på holdet, og en god veksling mellem "alvor" og humor. Jeg vil anbefale Stressvejleder uddannelsen til alle, der ønsker at blive klædt godt på til det, at være stressvejleder.

- Lone Loop, DR -

Rigtig god formidling af emnet med en god veksling mellem terori og praksis. Jeg tilmeldte mig uddannelsen med henblik på, at bruge det på min arbejdsplads. Uddannelsen blev i stedet for et "skub" og en øjenåbner for mig personligt, i en sådan grad, at jeg under uddannelsen besluttede mig for, at sige mit job op. Så nu vil jeg være privat praktiserende Stressvejleder.

- Ella Nyholm, Selvstændig -

Frokost

Frokost og eftermiddagskage er inkl. i prisen

Stressvejleder uddannelse

Individuel Supervision under hele uddannelsen

Stressvejleder uddannelse

Komplet undervisningsmateriale

Michall Winkler

Instruktør og underviser på stressvejleder uddannelsen

Jeg har siden 2015 undervist og uddannet nogle af Danmarks bedste stressvejledere på vores stresvejleder uddannelse, og har indtil nu gennemført og uddannet 18 hold på uddannelsen.

Herudover har jeg afholdt adskillige oplæg og workshops om forebyggelse og håndtering af stress i både offentlige og private virksomheder. Herunder hjulpet flere virksomheder med udarbejdelse af stresspolitikker.

Jeg har endvidere siden 2012 hjulpet mere end 600 mennesker, unge og voksne, tilbage til et liv uden stress. Så jeg har også den praktiske og kliniske erfaring med stresscoaching og stressbehandling.

Jeg har selv haft alvorlig stress, så udover min faglige praktiske erfaring med undervisning og behandling af stressramte danskere, ved jeg også selv hvad det vil sige, at være ramt af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

Jeg har udover mine uddannelser gennemført mere end 100 timeres egenterapi og coaching, så jeg har fået ryddet grundig op i min egen "bagage".

Jeg er iøvrigt tidligere indehaver af en mellemstor virksomhed med op til 25 ansatte gennem 20 år.

Michall Winkler, Instruktør og underviser på stresscoach uddannelsen

Michall Winkler

Instruktør og underviser

Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering.
International Certificeret NLP Master med speciale i terapi, coaching og undervising.
Mindfulness Instruktør.
Psykosomatisk Terapeut og Persontype coach.

 

"Mine forventninger og udbyttet af uddannelsen har været rigtig godt. Underviserne Steen og Michall har været fantastiske og indlevende.  Der var en god kombination af teori og træning krydret med egne erfaringer og oplevelser med stress. Jeg vil helt klart anbefale stressvejleder uddannelsen til andre."

- Gitte Clausen, Selvstændig Coach -

"Indholdet på stressvejlederuddannelsen er meget relevant, brugbart og konkret. Der er en tydelig struktur og ramme på det at være stressvejleder. Eksemplerne fra Steen og Michalls tidligere erfaringer har været rigtig godt. Jeg føler, at jeg trygt kan gå i gang som stressvejleder."

- Marianne Kjøller -

Udvalgte kunde referencer

Tilmelding til Stressvejlederuddannelsen

Tilmelding til stressvejlederuddannelsen
Afklarende samtale om Stressvejlederuddannelsen er noget for mig

Datoer for afholdelse af kommende Stressvejleder uddannelse:

Efterårsholdet 2023 - Hold 19
Modul 1: 5/10 - 6/10 2023
Modul 2: 9/11 - 10/11 2023
Modul 3: 14/12 - 15/12 2023
Fælles Supervisionsdag: 19/1 2024
Modul 4: 1/2 - 2/2 2024

Tidspunkt alle dage:

Kl. 09.00 - 16.00

Pris:
Kr. 22.500,- eksl. moms

Mulighed for at betale i rater.

Early bird rabat

Tilmelder du dig efterårsholdet senest den 10/9 2023 betaler du kun 18.275 kr. eksl. moms.

Du sparer 4.225 kr.

Prisen indeholder

4 moduler af 2 dages varighed samt en fælles supervisionsdag, i alt 9 dage inkl. individuel supervision, certificering og alle materialer.

Du får endvidere lækker frokost alle dagene.

stressvejleder uddannelsen