Stressvejleder uddannelse

Uddannelse til Certificeret Stressvejleder - en specialist uddannelse i stresshåndtering.

På vores stressvejlederuddannelse og uddannelse i stresshåndtering og trivsel, bliver du uddannet og certificeret i stressvejledning og stresshåndtering så du kan rådgive, vejlede og støtte på individ, gruppe, ledelses og organisations niveau.

Med vores certificerede stressvejlederuddannelse og uddannelse i stress, bliver du uddannet til, at kunne varetage rollen som stressvejleder, trivselsvejleder og stresskonsulent på et højt niveau i virksomheden, eller som selvstændig stressvejleder.

Som uddannet stress og trivselsvejleder vil du kunne rådgive og vejlede enkelt personer, teams og ledelse i stresshåndtering og samt forebyggelse af stress.

Du får en af Danmarks bedste og mest unikke uddannelser i stresshåndtering og trivsel.

En stressvejlederuddannelse og uddannelse i stresshåndtering og trivsel, hvor du samtidig får en dybdegående indsigt i persontyper i forhold til stress og stresshåndtering hos den enkelte persontype.

stressvejleder uddannelsen

En af Danmarks bedste og mest dybdegående Stress og trivselsvejleder uddannelser

Certificeret stressvejleder

Startdatoer:

Forårsholdet 2024: Torsdag den 4. april 2024

Efterårsholdet 2024: Torsdag den 3. oktober 2024

Sted: Himmelev Bygade 68 A, 4000 Roskilde

Tidspunkt: 0.900 - 16.00 alle dage

Tilmeld dig her    Praktisk information

Eneste stressvejlederuddannelse i Danmark af sin art

- tag din Stressvejleder uddannelse i Roskilde eller Århus

Vores stressvejlederuddannelse, der afholdes i Roskilde og Århus er den eneste uddannelse i stresshåndtering i Danmark, der samtidig giver dig en grundig uddannelse i persontyper og deres mønstre i forhold til hvordan de forskellige typer reagerer, når de er på vej mod stress og når de er blevet stressede.

Stressvejlederuddannelsen giver dig en dybdegående indsigt i hvordan du rådgiver og vejleder andre mennesker i forhold til stress. Herunder afhjælpning af stress samt forebyggelse og håndtering af stress i arbejdslivet og privatlivet, samt bedre triv

Du lærer hvordan du finder frem til årsagerne til det der har givet stress. Og du lærer hvordan du som stressvejleder, kan være med til, at fjerne og ændre på årsagerne, så stress symptomerne hos det enkelte menneske, og stress symptomerne og i teamet/afdelingen på arbejdspladsen forsvinder.

Du lærer hvad stress er og hvilke konsekvenser det kan få for individet, omgivelserne og virksomheden.

Du lærer hvordan du spotter de generelle fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer. Og du lærer hvilke stresstemaer de enkelte persontyper har, og hvordan du spotter deres reaktioner og adfærd, når de er på vej til at blive stresset, er under pres og når de er blevet stressede.

Dette giver dig den bedste forudsætning for, at kunne vejlede, rådgive og støtte på et højt niveau, både hos individet, teamet, ledelsen og i organisationen.

Stressvejleder uddannelsen - Hold 2020

Din professionelle rolle som stressvejleder

På vores stressvejlederuddannelse, bliver du uddannet i forebyggelse og håndtering af stress, så du kan varetage den professionelle rolle som stressvejleder og stresskonsulent i en virksomhed, eller som selvstændig stressvejleder og stresskonsulent på et højt fagligt niveau.

Du bliver uddannet til at kunne afhjælpe stress hos enkeltpersoner med en let til middel stressbelastning. Og du bliver uddannet til, at rådgive, vejlede og støtte enkeltpersoner, teams og ledelse i stresshåndtering og forebyggelse af stress, herunder rådgivning og vejledning i forbindelse med eventuelt en sygemelding.

Stressvejlederuddannelsen er for dig der

 • Er privat og ønsker at arbejde som selvstændig stressvejleder og stresskonsulent
 • Er jobkonsulent eller sagsbehandler
 • Er arbejdsmiljø repræsentant
 • Er tillidsmand / kvinde eller tillidsrepræsentant
 • Er ansat i en fagforening eller forskikringsselskab
 • Er leder med medarbejderansvar i en privat eller offentlig virksomhed
 • Er HR ansvarlig
 • Er læge eller sygeplejerske
 • Ønsker at arbejde som intern stressvejleder og stresskonsulent i en privat eller offentlig virksomhed

Det kan du bruge din stressvejlederuddannelse til

 • Selvstændig stressvejleder og stresskonsulent
 • Intern stressvejleder og stresskonsulent i en privat virksomhed
 • Intern stressvejleder og stresskonsulent i en offentlig virksomhed som f.eks. en kommune, jobcenter, skole eller institution
 • Stressvejleder og stresskonsulent i en fagforening eller forsikringsselskab
 • Tage de svære samtaler med en stressramt klient, borger, medarbejder, kollega eller medlem.
 • Afholde foredrag, kurser og workshops om forebyggelse og håndtering af stress

Tilmeld dig uddannelsen

Stressvejlederuddannelsen indeholder

 • Nyeste viden om stress
 • Fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stresssymptomer
 • Årsager til stress, herunder tanker og typebestemte årsager
 • Persontyper og stress, herunder mønstre, identitet, værdier, overbevisninger og adfærd
 • Stress og konsekvenserne for individet, omgivelserne og virksomheden
 • Hvordan du spotter stress hos individet, i teamet og i virksomheden
 • Metoder til afklaring og undersøgelse af stressbelastning og årsager til stress
 • Metoder til afhjælpning, håndtering og forebyggelse af stress
 • Hvordan du vurderer stressbelastningen og kortlægger stressniveauet hos den enkelte person, i teamet og organisationen
 • Manual til gennemførelse af stressvejleder samtaler
 • Stresspolitik i virksomheden
 • Træning i kommunikation og coachende samtaler
 • Stress og sygemelding, herunder tilbagevenden til jobbet efter sygemelding
 • Meditation og mindfulness
 • Introduktion til flere forskellige test, som du kan anvende i dit daglige arbejde som stressvejleder.
 • Introduktion til hvad kost og motion har af betydning for stress
 • Certificering

stressvejlederudannelsen

Da ca. 50 % af alle årsager til stress skyldes vores egne tanker, får du på stressvejleder uddannelsen endvidere en dybdegående indsigt i tanker og stress.

Du vil lære og blive introduceret for forskellige metoder til, hvordan du hjælper den enkelte person med, at afhjælpe, håndtere og forebygge stress i forhold til tanker. Herunder metakognitive metoder og teknikker.

Har du i forvejen en coach uddannelse, kan du på uddannelsen blive Certificeret Stresscoach

Hvis du har en coachuddannelse fra en anerkendt udbyder, vil du efter afslutning af din stressvejlederuddannelse kunne opnå Certificering som både stresscoach og stressvejleder.

For at opnå certificeringen som stresscoach, skal du udover at deltage i øve grupperne også gennemføre 12 stresscoaching samtaler i løbet af uddannelsesperioden. Dokumentation for disse samtaler, skal afleveres eller fremsendes inden modul 4. Ligesom du skal kunne dokumentere, at du tidligere har taget en coach uddannelse.

Det siger nogle af de tidligere deltagere på vores stressvejlederuddannelse

 

En god kombination af teori og øvelser med praktisk orienterede redskaber lige til at gå til. Der er en god stemning mellem underviserne og eleverne på uddannelsen.

- Birgitte Meldal, Nordea Liv og Pension -

Jeg føler mig godt klædt på til, at vejlede omkring stress. Jeg har fået mange gode og konkrete redskaber, at arbejde med som Stressvejleder. Herudover har det også hjulpet på min egen personlige udvikling.

- Mette Flindt, DTU Business -

Mit udbytte af stressvejleder uddannelsen har været rigtig godt. Jeg har fået en stor indsigt i hvad stress er og hvordan det kan afhjælpes ved hjælp af de mange gode metoder og værktøjer jeg har fået på uddannelsen. Der har været en god kombination af undervisning i stress og persontyper, herunder typernes reaktioner på stress, som har givet rigtig god mening for mig. Jeg vil helt sikkert anbefale uddannelsen til andre, der ønsker at være stressvejledere.

- Marianne Dahm Sneholm Hansen -

Super gode undervisere og et godt undervisningsmateriale. Beskrivelsen af uddannelsen lover ikke mere, end hvad der holdes. 

- Merete Langeskov Madsen, Landsforeningen Danske Daginstitutioner -

Tilmeld dig uddannelsen

Stressvejleder uddannelsen - Roskilde (Start april 2024)

Forårsholdet 2024 - Hold 20
Modul 1: 4/4 - 5/4 2024
Modul 2: 2/5 - 3/5 2024
Modul 3: 20/6 - 21/6 2024
Fælles Supervisionsdag: 23/8 2024
Modul 4: 5/9 - 6/9 2024

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Pris:
Kr. 22.500 eksl. moms

Muligheder for betaling i rater

Early Bird rabat
Ved tilmelding til forårsholdet 2024 senest den 10/3 2024 betaler du kun: Kr. 18.275,- eksl. moms.

(Du sparer kr. 4.225,-)

Prisen indeholder
4 moduler af 2 dages varighed samt en fælles supervisionsdag, i alt 9 dage inkl. certificering og alle materialer.

Du får endvidere lækker frokost alle dagene.

Stressvejleder uddannelsen - Roskilde (Start oktober 2024)

Efterårsholdet 2024 - Hold 21
Modul 1: 3/10 - 4/10 2024
Modul 2: 14/11 - 15/11 2024
Modul 3: 12/12 - 13/12 2024
Fælles Supervisionsdag: 10/1 2025
Modul 4: 3/2 - 4/2 2025

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Pris:
Kr. 22.500 eksl. moms

Muligheder for betaling i rater

Early Bird rabat
Ved tilmelding til efterårsholdet senest den 1/9 2024 betaler du kun:
Kr. 18.275,- eksl. moms.

(Du sparer kr. 4.225,-)

Prisen indeholder
4 moduler af 2 dages varighed samt en fælles supervisionsdag, i alt 9 dage inkl. certificering og alle materialer.

Du får endvidere lækker frokost alle dagene.

Stressvejleder uddannelsen - Århus (Start oktober 2024)

Efterårsholdet 2024 - Hold 22
Modul 1: 19/9 - 20/9 2024
Modul 2: 24/10 - 25/10 2024
Modul 3: 21/11 - 22/11 2024
Fælles Supervisionsdag: 20/12 2024
Modul 4: 13/1 - 14/1 2025

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Pris:
Kr. 22.500 eksl. moms

Muligheder for betaling i rater

Early Bird rabat
Ved tilmelding til efterårsholdet i Århus 2024 senest den 1/9 2024 betaler du kun: Kr. 18.275,- eksl. moms.

(Du sparer kr. 4.225,-)

Prisen indeholder
4 moduler af 2 dages varighed samt en fælles supervisionsdag, i alt 9 dage inkl. certificering og alle materialer.

Du får endvidere lækker frokost alle dagene.

Stressvejleder uddannelse
Stress og trivselsvejleder uddannelse
Stressvejleder uddannelse glade kursister

Hvordan foregår uddannelsen

Uddannelsen til Certificeret Stressvejleder er en kombination af undervisning, øvelser og gruppearbejde.

Du skal endvidere påregne at afsætte tid til øvning i grupper mellem de enkelte moduler, for at implementere de ting du lærer på en god og effektiv måde.

Herudover skal du påregne at afsætte tid til individuel supervision samt en hel dags fælles supervision under din uddannelse til stressvejleder.

Supervisionerne afholdes mellem modul 2 og 3 samt mellem modul 3 og 4.

Deltagerantal: Maks. 12. personer

Uddannelsen afholdes hos
Lifeconsulting
Stress og uddannelsescenter
Himmelev Bygade 68 A
4000 Roskilde

  Stressvejlederuddannelsen
Stressvejledere-certificering
Stressvejleder og stresscoach hold 2023

Praktisk information om din stressvejlederuddannelse

Stressvejleder uddannelsens opbygning, indhold og pris

Stressvejleder uddannelsen er bygget op over 4 moduler af 2 dages varighed og indeholder:

Modul 1 - Indhold

 • Grundig indføring i hvad stress er
 • Nyeste viden om stress
 • Følgevirkninger af stress
 • Årsager til stress
 • Stressmodeller
 • Stresssymptomer, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer
 • Hvordan du spotter stress generelt
 • Spørgeteknikker og samtale teknikker
 • Afklaring, undersøgelse og fastlæggelse af stressniveauer
 • Afklaringsværktøjer til stresssymptomer og årsager til stress
 • Persontyper og stress

Modul 2 - Indhold

 • Tanker og stress
 • Stresstemaer for de enkelte persontyper
 • Spotning af stress hos de enkelte persontyper
 • Metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress
 • Indsats og tiltag
 • Stresstests og afklaringsværtøjer
 • Udlevering af manual til gennemførelse af stressvejledersamtaler
 • Stressvejledersamtaler
 • Meditation og mindfulness
 • Motion, kost og søvn
 • Træning i kommunikation og coachende stressvejleder samtaler

Modul 3 - Indhold

 • De enkelte persontypers tilgange til ændring af stress
 • Spotning af stress i teamet og organisationen
 • Stresshåndtering og forebyggelse af stress i teamet og organisationen
 • Træning i kommunikation  og stressvejleder samtaler
 • Instinkter – Primært, sekundært og “blindt”
 • Psykologiske niveauer for de enkelte persontyper

Modul 4 - Indhold

 • Stresspolitik i virksomheden
 • Stress og sygemelding
 • Skriftlig test
 • Skriftlig case story
 • Praktisk prøve i gennemførelse af en stressvejledersamtale
 • Champagne og kransekage samt udlevering af Certifkater

Din investering i Stressvejlederuddannelsen

Din investering i stressvejlederuddannelsen er inkl. certificering og alle materialer Kr. 22.500,- eksl. moms. Herudover får du lækker frokost, kaffe, te og eftermiddagskage alle dagene.

Du får endvidere en fælles supervisionsdag mellem modul 3 og 4, samt individuel supervision mellem modul 2 og 3 samt modul 3 og 4. Datoer for dette aftales på selve uddannelsen.

Få Early Bird tilmeldingsrabat

Tilmelder du dig forårsholdet 2024 inden den 10/3 2024 betaler du kun 18.275 kr. eksl. moms. Du sparer 4.225 kr.

Tilmelder du dig efterårsholdet 2024 i Roskilde eller Århus inden den 1/9 2024 betaler du kun 18.275 kr. eksl. moms. Du sparer 4.225 kr.

Mulighed for betaling i rater

Du har mulighed for, at betale for din stressvejlederuddannelse i rater. Ring eller skriv og hør nærmere.

Har du spørgsmål til uddannelsen, er du altid meget velkommen til at ringe til Michall Winkler på tlf. 42 16 47 14.

Frokost

Frokost og eftermiddagskage er inkl. i prisen

Stressvejleder uddannelse

Individuel Supervision under hele uddannelsen

Stressvejleder uddannelse

Komplet undervisningsmateriale

Michall Winkler

Instruktør og underviser på stressvejleder uddannelsen

Jeg har siden 2015 undervist og uddannet nogle af Danmarks bedste stressvejledere på vores stresvejleder uddannelse, og har indtil nu gennemført og uddannet 18 hold på uddannelsen.

Herudover har jeg afholdt adskillige oplæg og workshops om forebyggelse og håndtering af stress i både offentlige og private virksomheder. Herunder hjulpet flere virksomheder med udarbejdelse af stresspolitikker.

Jeg har endvidere siden 2012 hjulpet mere end 700 unge og voksne, tilbage til et liv uden stress. Og har over 12 års praktisk og klinisk behandling af stress. Og har afholdt mere end 5000 sessioner og samtaler med stressramte danskere.

Jeg har selv haft alvorlig stress, så udover min faglige praktiske erfaring med undervisning og behandling af stressramte danskere, ved jeg også selv hvad det vil sige, at være ramt af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

Jeg har udover mine uddannelser og min praktiske livserfaring, arbejdet med min egen personlige udvikling siden 2002, og har i den forbindelse b.la. fået mere end 100 timeres egenterapi og coaching, så jeg har fået ryddet grundigt op i mig selv og min egen "bagage".

Jeg er i øvrigt tidligere indehaver af en mellemstor virksomhed med op til 25 ansatte gennem 20 år.

Instruktør og underviser på Stressvejleder uddannelsen

Michall Winkler

Instruktør og underviser

Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering.
International Certificeret NLP Master med speciale i terapi, coaching og undervising.
Mindfulness Instruktør.
Psykosomatisk Terapeut og Persontype coach.

 

Det siger nogle af de tidligere deltagere på uddannelsen

Uddannelen kan også afholdes som en lukket uddannelse internt i jeres virksomhed

Uddannelsen til Certificeret stressvejleder kan også afholdes internt i jeres egen virksomhed, såfremt I kan samle et hold på mindst 6 personer.

Uddannelsen kan afholdes på Sjælland, Fyn og Jylland. Kontakt mig for pris og yderligere information.

Udvalgte kunde referencer

Tilmelding til Stressvejlederuddannelsen

Tilmelding til stressvejlederuddannelsen
Afklarende samtale om Stressvejlederuddannelsen er noget for mig

Datoer for afholdelse af kommende Stressvejleder uddannelse:

Forårsholdet 2024 - Roskilde
Hold 20

Modul 1: 4/4 - 5/4 2024
Modul 2: 2/5 - 3/5 2024
Modul 3: 20/6 - 21/6 2024
Fælles Supervisionsdag: 23/8 2024
Modul 4: 5/9 - 6/9 2024

Efterårsholdet 2024 - Roskilde
Hold 21

Modul 1: 3/10 - 4/10 2024
Modul 2: 14/11 - 15/11 2024
Modul 3: 12/12 - 13/12 2024
Fælles Supervisionsdag: 10/1 2025
Modul 4: 3/2 - 4/2 2025

Efterårsholdet 2024 - Århus
Hold 22

Modul 1: 19/9 - 20/9 2024
Modul 2: 24/10 - 25/10 2024
Modul 3: 21/11 - 22/11 2024
Fælles Supervisionsdag: 20/12 2024
Modul 4: 13/1 - 14/1 2025

Tidspunkt alle dage:
Kl. 09.00 - 16.00

Pris:
Kr. 22.500 eksl. moms

Muligheder for betaling i rater

Early Bird rabat
Tilmelding til forårsholdet 2024 senest den 10/3 2024 betaler du kun: Kr. 18.275 kr. eksl. moms.

Tilmelding til efterårsholdet 2024 i Roskilde eller Århus senest den 1/9 2024 betaler du kun 18.275 kr. eksl. moms.

(Du sparer kr. 4.225,-)

stressvejleder uddannelsen