Årsager til stress

Årsager til stress er meget individuelt fra person til person. Det der stresser den ene, stresser ikke nødvendigvis den anden.

Der er fire grundlæggende årsager til stress:

  1. En fysisk skade, hvis du eksempelvis brækker benet.
  2. Udefra kommende omstændigheder, hvor stressen skyldes noget der sker i dine omgivelser. Det kan være på din arbejdsplads eller i dit privatliv.
  3. Dine egne tanker, da din hjerne ikke er i stand til at kende forskel på om det er noget du tænker, eller om det er noget der sker i virkeligheden.
  4. Dine vanemæssige adfærdsmønstre, dine værdier og dine overbevisninger, herunder lavt selvværd. Og det er uanset om det skyldes en udefra kommende omstændighed, eller om det skyldes din måde at tænke på om de forskellige situationer i dit arbejdsliv eller privatliv.

Fjernelse og ændring af årsagerne til det der giver stress

Et vigtigt indsatsområde i forbindelse med behandling af stress er fjernelse og ændring af de årsager der er til din stress.

Udefra kommende årsager til stress

Udefra kommende årsager til stress

Udefra kommende årsager til stress, kan være dårlig ledelse, mobning på arbejdspladsen, for mange opgaver, alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie, skilsmisse, for mange konflikter i parforholdet, trusler om fyring m.fl.

Når vi arbejder med, at ændre på de årsager der er til den stress du oplever, er det ikke altid vi kan fjerne den udefra kommende årsag. Hvis en del af den stress du har eksempelvis skyldes en dårlig leder, kan vi ikke fjerne ham eller hende fra arbejdspladsen.

Men vi kan ændre på måden hvorpå du tænker om ham eller hende. Vi kan lære dig hvordan du accepterer din situation og får fred og ro i dine tanker og din krop.

Så kan der selvfølgelig være ekstreme situationer, enten på jobbet eller i privatlivet, hvor det er begrænset hvor længe du bare kan acceptere situationen som den er.

Her kan det i sidste ende med, at du skal finde et andet job, forlade det forhold du eventuelt er i, gøre op med dig selv, hvilke mennesker du gider bruge tid sammen med i din omgangskreds. Hvis ledere, chefen, kæresten, vennen eller veninden er årsag til den stress og mistrivsel du oplever.

Tankemæssige årsager til stress

Tankemæssige årsager til stress

Vores hjerne er sådan indrettet, at den ikke kan kende forskel på om det er noget vi tænker om en eller anden situation, eller om det sker i virkeligheden.

Hvis du eksempelvis tænker tanken: “Hvordan skal jeg bære mig ad med, at nå at få afleveret den opgave i morgen til tiden”, så vil din hjerne gå i “alarmberedskab” og kroppen vil begynde at udskille stresshormoner, fuldstændig som hvis du ikke havde afleveret opgaven til tiden.

Derfor er vores egne tanker meget ofte en af hovedårsagerne til den stress vi oplever.

Hvis du har tendens til at bekymre dig eller gruble og spekulere over forskellige ting. Tænke i worst case scenarier, er tilbøjelig til at tænke mere negativt over forskellige ting eller situationer frem for mere positivt, eller har en stor indre kritiker, der i tide og utide bombarderer dig med selvkritiske tanker, så er disse tankemønstre en meget stor årsag til den stress du oplever.

Læs mere om stress og tanker her.

Årsager til stress der skyldes dine vanemæssige adfærdsmønstre, værdier og overbevisninger

Vanemæssige årsager til stress

Årsager til stress der skyldes vores såkaldte “blindspots”, der dækker over vores vanemæssige adærdsmønstre, værdier og overbevisninger, kan være:

 • Behov for kontrol.
 • Høje indre krav og forventninger til sig selv.
 • Overdrevent præstationsbehov.
 • Stor indre kritiker.
 • Flinkeskole/pleaser typen, der tilgodeser alle andre, undtagen sig selv.
 • Ikke bevidst om vigtigheden i, at kunne sige nej eller fra.
 • Har svært ved at sige fra eller nej til opgaver og andre gøremål.
 • Nedprioritering af sig selv og egne behov.
 • Ikke bevidst om egne værdier og dermed risiko for værdikonflikter på jobbet eller i privatlivet.
 • Lavt eller dårligt selvværd.
 • Ekstremt pligtopfyldende.

Ovenstående årsager til stress, er sammen med de andre årsager, et meget vigtigt fokusområde i et stresscoaching forløb, når vi arbejder med, at fjerne og ændre på årsagerne til det der giver stress.

Fire vigtige indsatsområder i forbindelse med behandling af stress

Når jeg som stresscoach hjælper andre mennesker tilbage til et liv uden stress, er der, udover årsagerne til stress, tre andre vigtige indsatsområder, som jeg har særlig fokus på i min stressbehandling.

 1. Afstressning og genskabelse af din mentale og fysiske energibalance.
 2. Forebyggende redskaber og metoder til at undgå fremtidig stress.
 3. Metoder og teknikker til håndtering af stressede situationer.

Jeg har tidligere skrevet et indlæg om det første indsatsområde, som var afstressning og genskabelse af din mentale og fysiske energibalance.

Relaterede sider

Afstressning og genskabelse af din energibalance

Fjernelse og ændring af årsagerne til stress i stresscoaching