Hjælp til stressramte

Hjælp til stress med den rette behandlingSom stressramt er det vigtigt, at du får den rigtige hjælp til din stress

Der tilbydes mange former for hjælp til stressramte danskere og det er ikke alle metoder, der er lige velegnet og effektive når man har stress.

Det at være stressramt, kan være en meget alvorlig og ubehagelig situation at stå i, og derfor er det også vigtigt, at du får den rigtige hjælp til stress. Og gerne hos en professionel stressbehandler, der har specialiseret sig i behandling af stress.

En metode der er særlig velegnet når du som stressramt skal have hjælp til, at komme af med din stress igen er stresscoaching. Stresscoaching er et specielt udviklet forløb, hvor man arbejder målrettet og struktureret arbejder hen i mod, at du kommer af med din stress igen.

Effektiv og veldokumenteret hjælp til stressramte

Stresscoaching har den fordel, i forhold til mange andre former for hjælp til stressramte, at du får konkrete, handlingsbaserede og brugbare metoder og teknikker, som du selv kan anvende efter, at du afsluttet din stressbehandling, så du er sikker på at du aldrig nogensinde får stress igen.

Hjælp til stressramte med stresscoaching er endvidere en veldokumenteret og meget effektiv metode, der de senere år bliver mere og mere anvendt af privatpersoner og virksomheder, ligesom enkelte forsikringsselskaber også er begyndt at anvende metoden på grund af den store og holdbare effekt hos det enkelte menneske.

Når du som stressramt får hjælp med stresscoaching, får du hjælp til at komme helt af med din stress samtidig med, at du får hjælp til at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Herudover består hjælpen til den stressramte også i, at ændre på årsagerne til det der har givet stress. Ligesom den stressramte, vil lære hvordan han eller hun tackler de årsager, der umiddelbart ikke kan ændres på.

Det er vigtigt at understrege, at stresscoaching på INGEN måde er almindelig coaching. Da almindelig coaching kan være medvirkende til, at gøre give den stressramte endnu mere stress. Det er derfor vigtigt, at det er en Certificeret Stresscoach, der giver stresscoaching.

Du kan læse mere om stresscoaching her.

Stressramte danskere får hjælp hos en stresscoach

Jeg har de sidste 11 år som professionel stresscoach, hjulpet over 600 stressramte danskere, unge og voksne, tilbage til et liv uden stress. De yngste jeg har hjulpet har været 13 år og de ældste 68 år. Alle er uden undtagelse kommet af med deres stress og har opnået en god og vedvarende effekt af stresscoachingen.

Når man som stressramt modtager stresscoaching foregår det altid som et forløb. Et stresscoaching-forløb består typisk af 7 samtaler af 1-1,5 times varighed, fordelt over en periode på 10-12 uger.

De første tre til fire samtaler vil typisk foregå med en uges mellemrum, mens de efterfølgende samtaler vil foregå ca. hver 14. dag.

I stresscoaching forløbet vil man i forbindelse med samtalerne løbende få udleveret værktøjer, teknikker og øvelser, som den stressramte skal træne og implementere i sin dagligdag mellem samtalerne.

Der vil i et stresscoaching forløb være nogle generelle ting man skal igennem som stressramt. Og der være nogle individuelle ting, afhængig af stressbelastning, årsagerne til stressen og den enkelte personlighedstype.

Hjælpen til stressramte med stresscoaching som metode, har altså fokus på:

  • Afhjælpning af stress
  • Forebyggelse af stress
  • Håndtering af stress
  • Ændring på årsagerne til det der har givet stress.

Er du stressramt og har brug for professionel hjælp til at komme af med din stress

Jeg er Certificeret Stresscoach og kan hjælpe dig af med din stress igen. Jeg holder til i Roskilde på Sjælland, hvor jeg har mine lokaler.

Stresscoaching Roskilde

Hvis du ikke bor i Roskilde eller omegn, kan du finde en stresscoach nær dig på Danmarks kortet over stresscoaches. Du finder Danmarkskortet på nedenstående link.

Find en stresscoach i nærheden af dig

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

  • LifeConsulting
    Himmelev Bygade 68 A
    4000 Roskilde
  • 4216 4714