Hjælp til stressramte med stresscoaching

Hvis du er stressramt har du ofte brug for professionel hjælp til, at komme af med din stress igen. I den forbindelse er stresscoaching den mest effektive hjælp til stressramte, så de kan blive hjulpet tilbage til et liv uden stress.

Stresscoaching, er til psykisk raske mennesker, der er ramt af stress. Og hjælpen til den stressramte består i, at få hjælp til at blive afstresset og hjælp til, at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Herudover består hjælpen til den stressramte også i, at ændre på årsagerne til det der har givet stress. Ligesom den stressramte, vil lære hvordan han eller hun tackler de årsager, der umiddelbart ikke kan ændres på.

Det er vigtigt at understrege, at stresscoaching på INGEN måde er almindelig coaching. Da almindelig coaching kan være medvirkende til, at gøre give den stressramte endnu mere stress. Det er derfor vigtigt, at det er en Certificeret Stresscoach, der giver stresscoaching.

Stressramte danskere får hjælp til deres stress med stresscoaching

Mange stressramte danskere, unge og voksne, får hjælp til deres stress med stresscoaching, fordi de metoder og teknikker der arbejdes med i stresscoaching sikrer dig, at du fremover vil kunne holde dig selv fri af stress.

Når man som stressramt modtager stresscoaching foregår det altid som et forløb. Et stresscoaching-forløb består typisk af 7 samtaler af 1-1,5 times varighed, fordelt over en periode på 10-12 uger.

De første tre til fire samtaler vil typisk foregå med en uges mellemrum, mens de efterfølgende samtaler vil foregå ca. hver 14. dag.

I stresscoaching forløbet vil man i forbindelse med samtalerne løbende få udleveret værktøjer, teknikker og øvelser, som den stressramte skal træne og implementere i sin dagligdag mellem samtalerne. 

Der vil i et stresscoaching forløb være nogle generelle ting man skal igennem som stressramt. Og der være nogle individuelle ting, afhængig af stressbelastning, årsagerne til stressen og den enkelte personlighedstype.

Hjælpen til stressramte med stresscoaching som metode, har altså fokus på:

  • Afhjælpning af stress
  • Forebyggelse af stress
  • Håndtering af stress
  • Ændring på årsagerne til det der har givet stress.

Er du stressramt og har brug for professionel hjælp til at komme af med din stress

Jeg er Certificeret Stresscoach og kan hjælpe dig af med din stress igen. Jeg holder til i Roskilde på Sjælland, hvor jeg har mine lokaler.

Stresscoaching Roskilde

Hvis du ikke bor i Roskilde eller omegn, kan du finde en stresscoach nær dig på Danmarks kortet over stresscoaches. Du finder Danmarkskortet på nedenstående link.

Find en stresscoach i nærheden af dig