Tankefeltterapi Roskilde

Behandling af angst og andre former for ubehag med tankefeltterapi og EFT

Tankefelt terapi (TFT) og Emotionel frihedsteknik (EFT) er en terapiform, der anvendes til, at behandle forskellige former for ubehag i kroppen. Det kan være stress, angst, traumer, tankemylder, dårligt selvværd m.fl.

Tankefeltterapi kombinerer vestens samtaleterapi med østens viden om kroppens meridianbaner (energibaner), som også anvendes i akupunktur, kinesiologi, akupressur og Zoneterapi. I stedet for nåle, som anvendes i akupunktur, stimuleres meridianbanerne i tankefeltterapien med en let banken på forskellige punkter.

Det der adskiller tankefeltterapien fra de øvrige metoder er, at i TFT/EFT holdes der fokus på ubehaget, hvor jeg kombinerer meridianarbejdet (let banken på udvalgte punkter) med de indre billeder eller tanker, der er hos dig. I behandlingen med TFT/EFT arbejder vi med "den tredelte hjerne". Tænkehjernen, følehjernen og kropshjernen.

Gennem vores samtale og dit fokus får vi sammen adgang til tænke- og følehjernen. Ved samtidig at stimulere dine meridianer med en let banken på forskellige punkter, får vi også kropshjernen med. Hermed opnås en holistisk behandling, hvor de tre største intelligenser vi har i vores system er inddraget i behandlingen.

Når disse tre intellegenser; Tænkehjerne, Følehjernen og Kropshjernen er i harmoni, opnår du en tilstand af mentalt ro (ikke nogle forstyrrende tanker), en følelse af fredfyldthed og en fysisk lethed i kroppen.

Tankefeltterapi er godkendt som evidensbaseret metode i USA.

Tankefeltterapi

Tankefeltterapi er effektivt til, at forløse de fleste former for ubehag

Tankefeltterapi og EFT, der er den hurtigst voksende teknik i verden, er meget effektivt til, at forløse forskellige former for ubehag med deraf følgende psykiske og fysiske symptomer.

Tankefelt kan b.la. anvendes til

Hvordan foregår Tankefeltterapi og EFT

Tankefeltterapi foregår på den måde, at jeg gennem samtale og spørgeteknik får dig til, at fokusere på det ubehag du oplever i forbindelse med det du gerne vil have hjælp til. Samtidig med dette stimulerer jeg dine meridianer (energibaner) med en let banken på forskellige punkter i en bestemt rækkefølge.

Gennem samtale, fokus og stimulering af dine energibaner, får du adgang til tænkehjernen, følehjernen og kropshjernen.

Når vi arbejder på den måde vil du opleve en holistisk behandling, hvor vi inddrager de tre største intelligenser du har i dit system. Når din tænkehjerne, følehjerne og kropshjerne er i harmoni, opnår du en tilstand af mental ro uden forstyrrende tanker, en følelse af fred og en fysisk lethed i kroppen.

Tankefeltterapi kan enten foregå som online terapi, eller ved at vi mødes fysisk i mit terapilokale i Roskilde.

Se mine priser på tankefeltterapi her.

Tankefeltterapi