Stress forløb

Bliv helt fri af stress med et individuelt stressbehandlingsforløb

Et stress forløb med Antistress metoden  A.K.T.I.V TM er et evidensbaseret og individuelt tilpasset behandlingsforløb til dig der har fået stress. Med dette stressforløb kommer du helt af med din stress, og lærer hvordan du undgår fremtidig stress.

Stressforløbet er dels baseret på min ekspertviden gennem mit arbejde de sidste otte år, som professionel stresscoach og stressbehandler, hvor jeg har haft +2000 sessioner og har hjulpet +500 mennesker tilbage til et liv uden stress. Og dels på min faglige viden og kunnen inden for stresshåndtering og stress.

Stress forløbet der har individuelt opstart, er evidensbaseret og understøttet af forskningsbaseret viden inden for de mest effektive metoder til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

Antistress metoden A.K.T.I.V TM, der består af fem trin til et liv uden stress, er et fremadrettet og målrettet stress forløb. Antistress metoden A.K.T.I.V TM betyder, at du selv er en AKTIV del af dit stress forløb, da dette giver dig den størst mulige effekt af forløbet.

Antistress forløbet A.K.T.I.V er ikke symptombehandling, men årsagsbehandling. Forstået på den måde, at vi arbejder i dybden med at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress, så du bliver helt stressfri og ALDRIG nogensinde får stress igen.

Stress forløb

 

Effektivt og handlingsorienteret stress forløb, der hjælper dig tilbage til et liv uden stress. Et liv i mental og fysisk balance med bedre livskvalitet og livsglæde.

Og du gør det imponerende godt Michall!!

9 måneder blev det til hos psykologen og jeg ved stadig ikke, hvad jeg har fået ud af det – andet end lommesmerter

3 måneder hos dig og jeg er lige der, hvor jeg skal være, glad, optimistisk og klar til at generobre verden Ja, ja, okay, i et lidt lavere tempo end før.

- Susanne Lundgreen -

Antistressmetoden A.K.T.I.V - Din vej til et liv uden stress

Med Antistressmetoden A.K.T.I.V får du

 • Et evidensbaseret stress forløb med effektive metoder og teknikker
 • En kompetent og nærværende stresscoach, der følger dig hele vejen i dit forløb
 • Et liv i mental og fysisk balance
 • Bedre livskvalitet
 • Større livsglæde
 • Mere energi og overskud
 • Større selvværd og selvtillid
 • En vedvarende og holdbar effekt
 • Et liv uden stress

Det siger en af mine tidligere kunder, som jeg har hjulpet tilbage til et liv uden stress

Mit stress forløb hos Michall, har givet mig meget mere end jeg havde forstillet mig, inden jeg startede. Jeg havde en forventning om, at få hjælp til min stress og det aktuelle problem i mit liv og jeg havde svært ved at forstille mig, at lande et sted, hvor jeg selv kunne have styringen over mit kæmpe spind af tanker.

Jeg vil kalde mit forløb hos Michall, den bedste investering jeg har gjort i mit liv. Jeg har fået min frihed tilbage. Retten til selv at vælge, hvem, hvad og hvornår og ikke mindst har jeg genfundet en selvkærlighed, jeg ikke har følt i mange år.

Friheden og retten har jo vistnok hele tiden været der og Michall viste mig, hvordan jeg tog den. Jeg er nu et sted i mit liv, hvor jeg er tryg ved, hvad fremtiden i morgen, om en måned eller et år, bringer. For jeg ved, hvordan jeg håndtere de bump livet kan byde på, uden at mit hoved brænder sammen. Tak for det.

Sådan foregår dit stress forløb i praksis

[Herunder kan du læse mere om de enkelte samtaler, og hvad dit stress forløb indeholder]

Generelle ting i forbindelse med dit stress forløb

Dit stress forløb er et Stressbehandlingsforløb baseret på ekspertmodellen A.K.T.I.V TM, der består af 7 behandlinger og sessioner, fordelt over en periode på 12. uger.

I starten af dit stress forløb mødes vi ca. 1. gang om ugen, for senere i stress forløbet at mødes ca. 1 gang hver 2. uge, afhængig af hvor alvorlig din stress er.

I starten af forløbet vil jeg have fokus på, at få dig afstresset samt fokus på, at lære dig hvad stress er, og hvordan du genkender dine egne stresssignaler, og kæder dem sammen med årsagerne til det der udløser dem.

Herudover vil jeg undervejs i forløbet lære dig, hvad du skal og kan gøre, for at håndtere og undgå fremtidige situationer, der kan udløse stress.

Senere i forløbet påbegynder vi selve coachingen af dig, hvor vi arbejder med de ting, der dukker op undervejs i forløbet, med henblik på, at skabe den forandring der skal til.

Vi får skabt de muligheder der skal til for lige præcis dig, så du kan begynde at leve det liv du ønsker dig fremover. Et liv i balance og et liv uden stress.

Afhængig af hvad du kommer med, og hvad vi finder frem til undervejs i dit stress forløb, vil jeg også have fokus på, at få skabt ændringer på et dybere plan hos dig. Da det i de fleste tilfælde, er dine gamle og uhensigtsmæssige vaner, adfærdsmønstre og overbevisninger, der er medvirkende årsager til den stress du oplever.

I forbindelse med, at få skabt de ændringer der skal til, vil jeg både anvende coachende og terapeutiske metoder, afhængig af hvilke ændringer vi eventuelt skal arbejde med.

Herudover vil vi i slutningen af forløbet have fokus på dine værdier, (en ofte overset faktor i forbindelse med stress) samt hvordan du integrerer dem i dit liv. Så du kan afslutte dit stressforløb med de bedste forudsætninger for et stressfrit liv i mental og fysisk balance.

De vigtigste fordele og udbytte i dit stress forløb

 • Du bliver fulgt tæt af mig under hele forløbet.
 • Du har mellem de enkelte samtaler, altid mulighed for, at kontakte mig. Enten ved at ringe eller skrive til mig via e-mail eller sms.
 • Jeg fastholder, vejleder og støtter dig på din rejse mod en stressfri tilværelse.
 • Du får en stressfri liv.
 • Du får mental og fysisk balance.
 • Du har lært hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress, både fra dit arbejdsliv og dit privatliv.
 • Evidensbaserede og gennemtestede metoder og teknikker.
 • Stressmetoden A.K.T.I.V. TM – Ekspertmodellen til din vej ud af stress.

Samtale 1

[Afstressning Mentalt og fysisk]

Du starter på din stressbehandling, og vi har i den første samtale fokus på, at påbegynde din afstresning.

Vi starter med en afklarende samtale og en planlægning af dit videre stress forløb. I den afklarende samtale finder vi ud af hvor stor din stressbelastning er, og hvilke grunde og årsager der er til din stress.

Det kan være ydre omstændigheder der stammer fra dit privatliv, dit arbejdsliv - hvad enten du er ansat eller selvstændig. Eller det kan være indre omstændigheder forårsaget af dine egne bevidste og i høj grad ubevidste tanker. (50 % af alle stressårsager forårsages af vores egne tanker.)

I mange tilfælde er det en kombination af både ydre og indre omstændigheder.

Du får en grundlæggende viden om hvad stress er, og de første værktøjer til at påbegynde din afstresning. Du får samtidig et effektivt værktøj, der lærer dig at blive opmærksom på dine stresssignaler og årsagerne til det der udløser dem.

Herudover vurderer jeg, i samarbejde med dig, om en eventuelt sygemelding fra din arbejdsplads er nødvendig, så du kan komme helt ud af din stress.

Det er meget individuelt fra person til person om en sygemelding er nødvendig og afhænger, udover din stressbelastning, af flere andre faktorer. Herunder varigheden af din stress.

Jeg vil gerne kontaktes vedrørende et stress behandlingsforløb

De vigtigste fordele i samtalen

 • Du har taget det første skridt til at blive fri for stress.
 • Du bliver afklaret omkring din situation.
 • Du får en professionel vurdering af din nuværende stressbelastning.
 • Jeg vurderer, i samarbejde med dig, om en sygemelding fra din arbejdsplads er nødvendig i en periode, så du kan komme helt ud af din stress. Dette kan være meget individuelt og afhænger af flere faktorer.
 • Du får de første metoder og teknikker til et stressfrit liv.
 • Du får et 360 graders eftersyn af dit liv, som det ser ud her og nu.
 • En følelse af at der sker noget.
 • Du er blevet afklaret omkring din situation.

Samtale 2 og 3

[Kongruens - Kontakten til dig selv, din psyke, din krop og dit liv]

I samtale 2 og 3 har vi fokus på den videre afstresning og fokus på hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress i lige præcis din situation.

Vi arbejder videre med at få dig afstresset og finder samtidig frem til årsagerne til, at du er blevet så stresset. Vi arbejder med at fjerne og ændre på de årsager der er grunden til din stress. Både de udefrakommende årsager, og de dybereliggende årsager der har været medvirkende til den stress du har.

Når vi ændrer på og fjerner årsagerne til det der har gjort dig stresset sikrer vi, at du aldrig nogensinde får stress igen.

Under dit stress forløb kan der, udover de ting du selv er bevidst om, og som sker i dit liv lige nu, også dukke andre ting op, som du ikke umiddelbart har tænkt over kunne være medvirkende årsager til din nuværende stress.

Det kan være ting du har oplevet og ikke har fået håndtere tidligere i dit liv, og som du ubevidst har fortrængt, og det kan være dine overbevisninger, vaner, adfærdsmønstre og dine tankemønstre.

Jeg har fokus på alle de ting som kan være medvirkende årsager til, at du er blevet så stresset. Og vil løbende arbejde med, at skabe de forandringer der skal til for lige præcis dig på et dybere plan.

Jeg vil gerne kontaktes vedrørende et stress behandlingsforløb

De vigtigste fordele og udbytte af samtalerne

 • Du vil begynde at lægge mærke til, at du føler dig mindre og mindre stresset.
 • En ændring og fjernelse årsagerne til din stress.
 • Du er blevet bedre til, at prioritere og passe på dig selv.
 • En kraftig reducering af dit stressniveau.
 • En forbedring af dit mentale og fysiske overskud.
 • En større bevidsthed om hvad det er der stresser dig, og hvordan du kan forebygge og håndtere det fremadrettet.

Samtale 4 og 5

[Trivsel, Glæde og Indflydelse]

Du er nu så langt i dit stress forløb, at vi kan påbegynde den egentlige coaching og eventuelle andre ting, som sigter mod en fuldstændig balance i dit liv.

Vi arbejder videre med, at ændre på- og fjerne årsagerne til din stress. Og vi arbejder hen i mod, at give dig endnu flere ressourcer, og opnå større trivsel og glæde mentalt og fysisk. Du lærer hvordan samt vigtigheden i, at søge indflydelse og prioritere i forhold dit arbejdsliv og dit privatliv, herunder blandt opgaver og gøremål, kollegaer og øvrige relationer i dit privatliv.

Vi arbejder med, at skabe forandringer på et dybere plan i forhold til dine gamle uhensigtsmæssige tanker, vaner og overbevisninger. Og du bliver "klædt" best muligt på til, at tackle og håndtere de situationer du vil stå i fremover på en god og hensigtsmæssig måde.

Der er nogle generelle ting du skal igennem i forbindelse med dit stress forløb i forbindelse med afstressning samt håndtering og forebyggelse af stress.

Herudover er der også en række individuelle ting vi arbejder med i din stresscoaching, afhængig af hvem du er, og hvad der lige præcis er udfordringen for dig.

Eksempler på nogle af de individuelle ting vi kan arbejde med i dit stressforløb

Afhængig af hvilke udfordringer du oplever i din dagligdag i forhold til stress, vil vi eksempelvis arbejde med nedenstående temaer.

 • Kunne sige fra på en god og hensigtsmæssig måde, så du bliver mødt, forstået og respekteret.
 • Stoppe negativ selvsnak.
 • Lære hvordan du giver slip på dine bekymringer og spekulationer, så de ikke får nogen opmærksomhed.
 • Lære hvordan du kan styre dine tanker, så det ikke er tankerne der styrer dig.
 • Omprogrammering af måden hvorpå du tænker i forskellige situationer.
 • Terapeutisk arbejde i forbindelse med stressrelateret angst.
 • Lavt selvværd og lav selvværdsfølelse.
 • Lære hvordan du giver slip på høje krav til dig selv.
 • Lære hvordan du slipper kontrollen.
 • Terapeutisk arbejde i forhold uhensigtsmæssige adfærds og vanemønstre.
 • M.fl.

Nogle af ovenstående ting sætter vi allerede i gang under samtale 2, såfremt det er aktuelt for dig.

Jeg vil gerne kontaktes vedrørende et stress behandlingsforløb

De vigtigste fordele og udbytte af samtalerne

 • Tingene er nu begyndt at falde på plads for alvor.
 • De nye og støttende tanker, handlinger og vaner er ved, at blive integreret.
 • Du oplever større glæde, energi og flow.
 • Du ved hvordan du skaber struktur og overblik. Og prioriterer det vigtigste i en travl dagligdag.
 • Du ved hvordan du håndterer og forebygger fremtidige stress situationer.
 • Du ved præcis hvad du skal gøre og hvordan du gør det for, at opnå den ønskede balance i dit liv.
 • Yderligere reducering af dit stressniveau – og i nogle tilfælde helt væk på nuværende tidspunkt.

Samtale 6 og 7

[Indflydelse og Værdifuld Balance]

Vi samler op på det du allerede har lært, og fortsætter med din stresscoaching og det øvrige forandringsarbejde der skal til, så du kan leve et stressfrit liv i balance.

En oftest overset og meget stor årsag til stress er værdikonflikter. Det kan være i forhold til dine egne personlige kerneværdier, eller det kan være i forhold til dine værdier i parforholdet eller på jobbet.

Dine værdier er det der virkelig betyder noget for dig. Du er styret af dine værdier på et bevidst og i mange tilfælde et ubevidst plan. Det er dine værdier der motiverer dig til at handle i forskellige situationer.

Dine værdibaseret handlinger kan være styret af det man kalder for en væk fra motivation. (Du handler først, når ubehaget eller smerten bliver for stor). Eller du kan være styret af en hen i mod motivaiton. (Du handler fordi du kan se, at du kan opnå noget der betyder noget for dig).

Når du lever efter dine værdier, opnår du større livsglæde og en fuldstændig balance i dit liv. 

Vi har fokus på, at finde dine værdier, herunder hvad hver enkelt værdi dækker over for dig. Vi arbejder med værdi prioritering og hvordan du får dem integreret i dit liv. 

Afhængig af hvad der er dukket op i dit stress forløb arbejdere vi videre med selve coachingen i forhold til det der er behov for hos lige præcis dig.

Det kan også være, at der skal arbejdes videre med forandringer på et dybere plan, så du kan opnå fuldstændig balance i dit liv i forhold til at kunne leve et stressfrit liv. 

Jeg vil gerne kontaktes vedrørende et stress behandlingsforløb

De vigtigste fordele og udbytte samtalerne

 • Du har bevidsthed om hvor i dine livsområder du skal sætte ind for at opnå balance i dit liv.
 • Du har fundet dine værdier og ved hvordan du skal integrere dem i dit liv.
 • Du får arbejdet videre med de ting, der eventuelt skal ændres på et dybere plan.
 • Du bliver coachet så du er i stand til at implementere de ændringer i dit liv der skal til, så du aldrig mere behøver at blive så stresset.
 • Du er nu stressfri og har fået genskabt din mentale og fysiske balance.
 • Du har fået en stor selvindsigt og værktøjer til at håndtere og undgå fremtidige stresssituationer
 • Du er 100 % klar til, at “stå på egne ben” igen.

Priser og yderligere information

Din investering i stressforløbet og dermed et liv uden stress inkl. materialer er 9.875 kr.
(For virksomheder tillægges prisen 25 % moms)

Herudover får du en ekstra livline, hvor du altid har mulighed for, at kontakte mig mellem vores samtaler. Du kan kontakte mig på telefon, mail eller sms.

Hver samtale har en længe af 60 - 75 minutters varighed for, at sikre dig det bedst mulige udbytte af samtalen.

Gratis indledende screening samtale over telefonen

Før du beslutter dig for et stressforløb, tilbyder jeg dig en gratis indledende screening samtale over telefonen.

Formålet med samtalen er, at vurdere din nuværende stressbelastning og eventuelt årsagerne til den stress du oplever. Herudover har du selvfølgelig mulighed for, at stille alle de spørgsmål du måtte have i forbindelse med forløbet.

Herudover vurderer jeg, i samarbejde med dig, om stressforløbet er den rette hjælp for dig. Eller om du eventuelt kan nøjes med færre samtaler.

Et tilstand uden stress er altafgørende for dit mentale og fysiske velbefindende

En tilstand uden stress er altafgørende for dit mentale og fysiske velbefindende. Et stressfrit liv, er afgørende for hvordan du har det med dig selv, din familie, dine øvrige relationer og dit job.

Når du lever et liv uden stress har du

 • Mental og fysisk balance.
 • Energi og overskud til dig selv, din famile / venner og dit job.
 • Større livskvalitet, livsglæde og flow.
 • Balance i alle dine livsområder.
 • INGEN bekymrende tanker eller grublerier.
 • ALTID tid til det, der er vigtigt for dig

Hvis du er ramt af stress, er et stress forløb med antistress metoden A.K.T.I.VTM den meste effektive metode til at komme af med din stress. Uanset om du er sygemeldt med stress, eller om du er i arbejde.

Stress forløbet kan foregå i mine lokaler i Roskilde eller København. Eller det kan foregå online via Zoom.

Det er vigtigt, at du kommer i gang med dit stress forløb hurtigst muligt, så du får stressen ud af din krop, inden stressen udvikler sig yderligere.

Det kan jeg hjælpe dig med!

Stressforløb med Stresscoach Michall Winkler

Mit stresscoaching forløb hos Michall har været rigtig givende. Det har gjort mig i stand til, langt bedre, at håndtere de stressende situationer i mit arbejdsliv. Og ikke mindst har det givet en indsigt i nogle mekanismer, der kan forhindre at situationerne udvikler sig til stress.

Morten Pristed, International chef

Stresscoaching

Kære Michall

Da jeg startede mit stresscoachingforløb hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv. Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til. Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid.

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjet til at komme ovenpå igen. Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for. Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod

Isabella Aagaard

Kære Michall

Jeg havde fuldstændig tillid til dig fra start af og tvivlede slet ikke på, at jeg ville få det godt igen. Men at jeg fik det SÅ godt, havde jeg aldrig troet muligt – også selvom du sagde det 🙂 Det er ligesom om at nogen har fjernet de “vægte” jeg havde siddende om fødderne, benene, hofterne, maven, armene, nakken og hovedet, men som jeg slet ikke vidste jeg havde. Hvor trist det end lyder, kan jeg slet ikke huske at jeg har haft det så godt før! Men det er jo også fantastisk!

Susanne Lundgreen

Jeg har netop afsluttet et stresscoaching forløb hos Michall. Fantastisk forløb, kanon gode redskaber og Michall er fantastisk til at spotte problemerne.

Charlotte Madsen

Mit stress coaching forløb hos Michall, har givet mig meget mere end jeg havde forstillet mig, inden jeg startede. Jeg havde en forventning om, at få hjælp til min stress og det aktuelle problem i mit liv og jeg havde svært ved at forstille mig, at lande et sted, hvor jeg selv kunne have styringen over mit kæmpe spind af tanker.

Jeg vil kalde mit forløb hos Michall, den bedste investering jeg har gjort i mit liv. Jeg har fået min frihed tilbage. Retten til selv at vælge, hvem, hvad og hvornår og ikke mindst har jeg genfundet en selvkærlighed, jeg ikke har følt i mange år.

Friheden og retten har jo vistnok hele tiden været der og Michall viste mig, hvordan jeg tog den. Jeg er nu et sted i mit liv, hvor jeg er tryg ved, hvad fremtiden i morgen, om en måned eller et år, bringer. For jeg ved, hvordan jeg håndtere de bump livet kan byde på, uden at mit hoved brænder sammen. Tak for det.

Kathrine Graakjær Jakobsen

Mit stress forløb hos Michall har hjulpet mit til at lytte til mig selv, sige nej til det der ikke er godt for mig og ja til det der er. De metoder og redskaber jeg har fået med, gør at jeg hurtigt kan spotte hvad der er på spil i mig og hvordan jeg skal tackle det.

Fra min første samtale med Michall, var jeg ikke i tvivl om at det var ham der skulle hjælpe mig. Jeg mødte forståelse, empati, nærvær, en god portion humor, samt et menneske der mødte mig lige præcis der hvor jeg var. Jeg giver mine varmeste anbefalinger til Michall som personlig stresscoach.

Trine Schultz

Kære Michall
Jeg vil gerne sige dig en stor tak for et rigtig givende stresscoachingforløb. Jeg valgte dig på opfordring fra min læge der anbefalede en stresscoach frem for en psykolog og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Efter vores samtaler, øvelser og hjemmearbejde m.m. føler jeg mig helt rask og har virkelig lært, hvordan det er at leve i nuet og helt uden stress. En rigtig stor ting for mig var, at jeg gennem hele forløbet var i stand til at passe mit arbejde, selvom det var hårdt.

Søren

stresscoachingforløb

Jeg har virkelig fået øjnene op for at jeg kan ændre mig, og havde i sommers aldrig troet på, at jeg ville blive rask igen. Jeg er blevet rask og er kommet af med min stress og angst.

Jeg har lært at lytte til mig selv og sige fra og nej til det der ikke er godt for mig. Jeg har lært at prioritere mig selv først, og fundet ud af hvor vigtigt det er. Jeg er blevet et stærkere menneske, og har opbygget nye vaner jeg aldrig havde troet på før, at jeg var i stand til at gøre.

Jeg er, efter stresscoaching forløbet hos Michall, fri af min stress og angst. Jeg ved hvordan jeg skal tackle fremtidige situationer, så jeg aldrig nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over mit liv og helbred.

Camilla Petersen

Stresscoaching

Fantastisk stresscoach forløb med Michall. Jeg anbefaler ham til alle jeg møder, som føler sig stresset eller står et svært sted i livet.

Jeanette Rhode Nielsen