Behandling af stress

Sådan behandles stress effektivt med et individuelt behandlingsforløb

Behandling af stress skal ske efter en struktureret, målrettet og handlingsorienteret behandlingsindsats. Uanset om der er tale om behandling af alvorlig stress, eller om behandling af en moderat stressbelastning, er det vigtigt, at behandlingen tilpasses og målrettes den enkelte person.

Alvorlig eller langvarig stress, kan få store konsekvenser for dit helbred, og det er derfor vigtigt, at få behandlet din stress hurtigst muligt.

En effektiv og målrettet indsats til behandling af stress, kan være et individuelt stresscoaching forløb, der består af 7 samtaler fordelt over en periode på 10-12 uger. Behandling af stress med stresscoaching som metode har fokus på, at fjerne dine stress symptomer samt årsagerne til det der har givet dig stress. Og lære dig hvordan du forebygger og håndterer fremtidig stress, så du dermed undgår, at blive ramt af alvorlig stress igen.

Hvis behandlingen skal være effektiv og holdbar, er det endvidere vigtigt, at behandle både de tankemæssige, følelsesmæssige og kropsmæssige stress symptomer og årsagerne til det der udløser dem, da vores krop kan reagere voldsomt på tidligere stressårsager uden vi er bevidste om, hvad der forårsager stresspåvirkningen, såfremt der ikke er fokus på dette, når stressen skal behandles.

Michall Winkler, stressbehandler og stresscoach

Michall Winkler
Certificeret stressbehandler og stresscoach

Behandling af stress - kortlægning af stress symptomer og årsager til din stress

For at du kan få den rigtige hjælp til stress starter jeg behandlingen af din stress med, at klarlægge dine stresssymptomer og årsagerne til din stress. Årsagerne til stress kan være mange, og i nogle tilfælde kan det hænge sammen med oplevelser du har haft længe før du blev stresset. Og det kan hænge sammen med dine overbevisninger og adfærdsmønstre. Tit og ofte er det en kombination af begge ting.

En kortlægning af dine stress symptomer og årsagerne til den stress du oplever, kan enten foregå i forbindelse med vores første samtale i forbindelse med din stressbehandling.

Eller det kan foregå som en gratis screenings samtale over telefonen, inden du eventuelt starter i en stressbehandling.

Nedenstående stress symptomer er typiske symptomer på stress, der afklares i den første del af dit behandlingsforløb:

 • Svimmelhed
 • Manglende eller dårlig søvn
 • Hovedpine/kvalme
 • Trykken for brystet
 • Hjertebanken
 • Tankemylder
 • Indre uro / rastløshed
 • Manglende overblik
 • Grådlabil / let til tårer
 • Aggressiv
 • Husker dårligt
 • Svært ved at koncentrere sig

Gratis screenings samtale til behandling af stress

Screenings samtalen forud for behandling af din stress indeholder:

 • En vurdering af din nuværende stressbelastning.
 • Afklaring af årsagerne til din stress.
 • En afdækning af dine uhensigtsmæssige vane og adfærdsmønstre samt “blindspots”, der med stor sandsynlighed, er medvirkende årsager til din stress.
 • En vurdering af om jeg er den rette til, at hjælpe dig med behandlingen af din stress.

Bestil en gratis screeningsamtale

Screening samtale til behandling af stress

Sådan behandles stress under samtalerne

Behandling af stress under samtalerne er der, hvor du lærer hvordan du bliver afstresset samt hvordan du forebygger, håndterer og tackler fremtidige stress situationer.

Det er her du får udleveret- og bliver undervist i, hvordan du anvender de forskellige værktøjer og teknikker i mellem vores samtaler- og efter afslutningen af forløbet, så du fremover er i stand til at forebygge og håndtere din stress.

For at behandle stress effektivt, arbejder vi endvidere med de forskellige årsager til, at du er blevet stresset. Vi arbejder med, at ændre på de ydre årsager til din stress. Og vi arbejder med at ændre på de indre årsager til din stress. At ændre på årsagerne er en vigtig del i forbindelse med behandling af stress, da det er ændring af årsagerne, der gør, at du ikke bliver stresset igen.

Behandling af stress hos mig, er en kombination af læring, coachende samtaler, mentoring, vejledning, og mental afslapning (Mindfulness og meditation).

Herudover anvender jeg kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og NLP terapi.

Hvilken terapiform jeg anvender til behandling af stress, afhænger af årsagerne til den stress du oplever samt hvilken form for terapi, der virker bedst for dig.

Alt sammen effektive metoder til behandling af stress, så du bliver afstresset og lærer at håndtere og forebygge fremtidig stress.

Enkelte gange kan det være nødvendigt med et par ekstra samtaler i forbindelse med behandling af stress, afhængig af din stressbelastning og hvilke årsager, der er til din stress.

Behandling af stress - praktisk og målrettet hjælp mod stress

Behandling af stress hos mig er praktisk og målrettet hjælp mod stress, hvilket giver den største effekt i forhold til afstressning samt forebyggelse og håndtering af fremtidig stress – både fra dit privatliv og dit arbejdsliv.

Effektive metoder der indgår i behandling af stress

Metoderne til behandling af stress, består af en kombination af psykoedukation (læring), coachende samtaler, mindfulness, mentoring, vejledning, støtte og i nogle tilfælde stressterapi. Stressterapi er en kombination af kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og NLP terapi.

På figuren kan du se hvilke metoder jeg anvender til behandling af stress.

Det er ikke nødvendigvis alle metoderne, der indgår i din stressbehandling, da det afhænger af hvem du er, din stressbelastning og de omstændigheder der har været årsag til din stress.

Ligesom det er forskelligt hvad der stresser os hver i sær, og dermed også hvilke metoder til behandling af stress, der virker bedst, da vi alle er forskellige typer.

Grunden til, at behandling af din stress er så effektivt hos mig er, at jeg behandler alle ens ved at behandle dem forskelligt.

Det gælder også, når jeg hjælper dig med, at komme af med din stress og genskabe et liv, hvor du har mental og fysisk balance hos dig selv, i dit privatliv og i dit arbejdsliv.

Behandling af stress

Behandling af stress - mellem samtalerne

Behandling af stress imellem vores samtaler består i, at du skal implementere de ting vi arbejder med under samtalerne i din dagligdag.

Du skal altså stille og roligt i dit eget tempo, øve, træne og praktisere forskellige øvelser, metoder og teknikker mellem samtalerne.

Øvelserne mellem vores samtaler er en vigtig del i forbindelse med behandling af stress. Det medvirker til, at du både bliver afstresset og lærer at håndtere og forebygge fremtidig stress på en målrettet og effektiv måde.

Du lærer endvidere dine egne stresssignaler at kende, og årsagerne til det der udløser dem. Dette er en vigtig forudsætning for, at kunne behandle årsagerne til det der udløser din stress.

NADA Øreakkupunktur og Bars behandling

- en effektiv stress release teknik som supplement til behandling af stress

Hvis du er ramt af en alvorlig stressbelastning, kan NADA øreakupunktur og Bars behandling være et rigtig godt supplement, til behandling af stress i kombination med et stresscoaching forløb.

Sådan foregår et stressbehandlingsforløb

Få svar på dine spørgsmål om stress her

 

Behandling af stress

NADA Akupunktur som supplement til behandling af stress, har følgende virkninger

 • Dæmper stress, angst og søvnløshed.
 • Øger dine kognitive kompetencer.
 • Afbalancerer krop og psyke.
 • Skaber kontakt til dine følelser.
 • Styrker dig fysisk og psykisk.
 • Virker på trods af forsvar

Jeg møder dig med stor rummelighed og respekt for dig og din situation. 

Jeg er din fortrolige stressbehandler og samtalepartner, og hjælper dig med støtte, vejledning samt effektive- og handlingsbaserede værktøjer og teknikker tilbage til et liv uden stress.

Jeg lærer og hjælper dig med, at blive afstresset og hvordan du fremadrettet forebygger og håndterer stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv.

Kontakt mig for yderligere information

Det siger andre der har været hos mig

Kære Michall
Jeg vil gerne sige dig en stor tak for et rigtig givende stresscoachingforløb. Jeg valgte dig på opfordring fra min læge der anbefalede en stresscoach frem for en psykolog og det har jeg bestemt ikke fortrudt. Efter vores samtaler, øvelser og hjemmearbejde m.m. føler jeg mig helt rask og har virkelig lært, hvordan det er at leve i nuet og helt uden stress. 

Se flere udtalelser her

Kontakt mig vedrørende behandling af stress

Gratis indledende screening samtale, hvor vi finder ud af om stresscoaching til behandling af stress, er den rette hjælp til dig.

Ring nu på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24. timer.

Stressscoaching

Kære Michall

Da jeg startede mit stressbehandlingsforløb hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv.

Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til.

Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid.

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjet til at komme ovenpå igen.

Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for i forbindelse med behandlingen af min stress.

Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod

- Isabella Aagaard -

 

Se flere kundeudtalelser her