Hjælp til stressramte

Få effektiv og holdbar hjælp til stress - 12 års erfaring med afhjælpning af stress

Hjælp til stressramte er for dig der har fået en belastningsreaktion med stress, og har brug for professionel hjælp til at komme af med din stress igen.

Når du får hjælp  til stress hos mig, får du både hjælp til at komme af med din nuværende stress. Og du får hjælp til at forebygge og håndtere de situationer, der kan være arbejdsrelateret stress eller stress fra privatlivet, der førhen var årsagen til at du fik en belastningsreaktion med stress.

Når du er stressramt er der brug for en hurtig og effektiv indsats, så du kan komme helt af med din stress igen, inden din stress udvikler sig til kronisk stress eller udbrændthed

Som stress coach er jeg specialiseret i at hjælpe dig der har fået stress. Jeg tilbyder en effektiv, proaktiv og handlingsorienteret hjælp til din stress, hvor jeg har fokus på at hjælpe dig af med din stress igen. Og lære dig hvordan du forebygger og håndterer fremtidig stress, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

Hjælp til stress, er et målrettet stressforløb til dig, der har fået stress

Når du får hjælp til stress hos mig, får du et individuelt stressforløb, der målrettes til dig og de årsager der ligger til grund for din stress.

I dit stressforløb, har jeg fokus på at afhjælpe dine nuværende stress symptomer, og ændre på de årsager der er til din stress.

At ændre og fjerne årsagerne til din stress, er altafgørende i enhver stressbehandling, så alle dine stress symptomer forsvinder igen for altid. Og du kan få et liv i mental og fysisk balance med styrket selvværd, mental sundhed og bedre livskvalitet. Og aldrig nogensinde blive ramt af stress igen.

Evidensbaseret hjælp til din stress
Hjælp til stress hos mig er evidensbaseret og består af en kombination af stresscoaching, kognitiv terapi, metakognitiv stresscoaching samt ACT (Acceptance & Commitment Therapy). Og er mere effektivt end traditionel psykolog behandling.

Hjælp til stress
Jeg hedder Michall Winkler og har over 12 års praktisk og klinisk erfaring i, at hjælpe stressramte danskere.

Effektiv og holdbar hjælp til stressramte består af nedenstående indsatsområder

Du bliver fri af stress

Når du får hjælp til stress, får du hjælp til afhjælpning af din nuværende stress. Og hjælp til hvordan du forebygger og håndterer fremtidig stress i dit privatliv og dit arbejdsliv.

Psykoedukation

Psykoedukation, der betyder læring, er en vigtig del af behandlingen af din stress. Hvor du løbende vil blive introduceret for effektive og resultatorienterede metoder og teknikker, så du aldrig får stress igen.

Årsagsbehandling

I den hjælp du får til at komme af med din stress, fjerner og ændrer vi også på de årsager der har forårsaget din stress. Dette sikrer dig en holdbar effekt, så du aldrig mere får stress igen

Styrket mental sundhed

Når du får hjælp til stress hos mig, får du samtidig styrket din mentale sundhed, da denne er altafgørende for, at du aldrig mere får stress igen. Du opnår derfor en god og styrket mental og fysisk balance.

Praksisnær hjælp til stress

Du er selv en aktiv og vigtig del af den hjælp du får til din stress, da du mellem vores sessioner skal træne og implementere forskellige metoder og teknikker - det kalder vi hjælp til selvhjælp.

Livsglæde og livskvalitet

Livsglæde og livskvalitet er to afgørende faktorer som er med til, at reducere risikoen for at udvikle stress. Derfor vil der i din stresshjælp være fokus på afklaring og integration af dine livsværdier.

Hjælp til stress er årsagsbehandling og IKKE symptombehandling

Når du har forskellige stresssymptomer, der kan inddeles i fysiske symptomer, psykiske symptomer, adfærdsmæssige symptomer og psykosomatiske symptomer, så er det vigtigt at du får den rigtige hjælp til at ændre på de årsager, der er til dine stressymptomer.

Hvis vi kun laver symptombehandling, så kommer stressen bare tilbage. Men arbejder vi med afhjælpning og ændring af årsagerne til din stress, så bliver du helt fri af stress for altid.

Prøv eksempelvis at forestille dig, at du lider jævnligt af hovedpine. Hvis du så blot tager en hovedpine pille hvergang du har hovedpine, så vil hovedpinen vende tilbage. Det er symptombehandling. Men hvis du får hjælp til at fjerne årsagen til din hovedpine, så vil hovedpinen ikke komme tilbage igen.

Overordnet findes der tre grundlæggende årsager til stress.

  1. Udfra kommende omstændigheder.
  2. Forestillingsstress (dine egne tanker).
  3. De dybereliggende årsager til stress, der eksempelvis kan være dine adfærdsmønstre, begrænsende overbevisninger, tanker, traumer m.fl.

Når jeg i forbindelse med din hjælp til stress hjælper dig med, at ændre og fjerne årsagerne til din stress, så forsvinder dine stresssymptomer igen. Og du kan leve et liv uden stress i mental og fysisk balance.

I min hjælp til stressramte arbejder jeg altid helhedsorienteret. Det vil sige, at jeg har fokus på det hele mennekse, både det mentale og fysiske, i min tilgang til at afhjælpe din stress.

Du får både kortsigtet og langtidssigtet hjælp til stress

Når du får hjælp til stress hos mig får du både kortsigtet og langsigtet hjælp til at komme af med din stress.

Den kortsigtede hjælp er den hjælp du får til afhjælpning af din nuværende stressbelastning og genskabelse af din mentale og fysiske balance.

Den langsigtet hjælp mod stress består i, at lære dig hvordan du forebygger og håndterer fremtidig stress. Og så styrker den din mentale sundhed og forbedre din livskvalitet.

En vigtig og ofte overset faktor når det handler om at hjælpe stressramte mennesker, er de årsager der ligger til grund for den stress du har. Derfor er det altafgørende, at du også får hjælp til, at ændre på de årsager der er til din stress.

Hvis du ikke fjerner og ændrer på de årsager der er til din stress, vil stressen med meget stor sandsynlighed komme tilbage igen. Og dermed har den hjælp du har modtaget ikke til megen nytte.

Stresscoaching, der er den mest effektive behandlingsmetode til stress, hjælper mod stress i alle stadier og belastningsgrader.

Den hjælp du får hos mig inddeles i fem indsatsområder. Alle fem områder er vigtige indsatsområder, når du vil have en effektiv, vedvarende og helhedsorienteret hjælp til, at komme af med din stress en gang for alle.

Fem vigtige indsatsområder i forbindelse med hjælp til stressramte

  1. Afhjælpning af dine nuværende stresssymptomer.
  2. Ændring og eliminering af de årsager der er til din stress.
  3. Forebyggelse af fremtidig stress.
  4. Håndtering og tackling af fremtidig stress.
  5. Genskabelse af din mentale og fysiske balance med større livsglæde, livskvalitet og styrket mental sundhed.

Michall Winkler

Når du har brug for eksperthjælp til at blive helt fri af stress

Jeg har siden 2012 hjulpet mere end 700 mennesker, unge og voksne, tilbage til et liv uden stress. Og har over 12 års klinisk og praktisk med behandling af stress. Og har gennemført mere end 5000 sessioner og samtaler med stressramte danskere.

Jeg har endvidere siden 2015, undervist og uddannet nogle af Danmarks bedste stresscoaches og stressbehandlere til, at hjælpe voksne og unge der er ramt af alvorlig stress.

Herudover har jeg afholdt adskillige oplæg og workshops om forebyggelse og håndtering af stress i både offentlige og private virksomheder.

Jeg selv været lagt ned af alvorlig stress og været tæt på at dø af det. Jeg har mærket de adfærdsmæssige, fysiske og psykiske alvorlige stress symptomer på egen krop. Så jeg kan forstå hvordan du har det, da jeg ved hvad det vil sige, at være ramt af en alvorlig belastningsreaktion med stress.

Jeg har udover mine uddannelser og min praktiske livserfaring, arbejdet med min egen personlige udvikling siden 2002, og har i den forbindelse b.la. fået mere end 100 timeres egenterapi og coaching. Så jeg har fået ryddet grundigt op i mig selv og min egen "bagage". så jeg dermed kan hjælpe dig på bedst mulig vis.

Jeg møder dig i "øjenhøjde" med respekt for dig og din situation. Du vil opleve mig som nærværende med empati og stor forståelse for dig og din situation.

Stress coach Michall Winkler

Michall Winkler

Certificeret Master stresscoach

Certificeret Master Stresscoach og Stressbehandler
Metakognitiv Stresscoach
Supervisor og mentor i stresshåndtering.
International Certificeret NLP Master med speciale i stress og terapi.
NADA Akupunktør.
Mindfulness Instruktør.
Eksamineret psykosomatisk terapeut

 

Få hjælp til stress allerede i dag

Ring nu på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfyld nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24 timer.

Stressscoaching

 

Jeg hjælper dig helt af med din stress en gang for alle

Stressbehandler og stressterapeut Michall Winkler

Michall Winkler
Certificeret Master Stresscoach og stressbehandler.
Certificeret Metakognitiv Stresscoach

Certifikat stresscoach uddannelsen