Hjælp til stress

Vælg den rigtige hjælp mod stress og opnå en vedvarende effekt med et liv i balance

Hjælp til stress foregår i dag med forskellige metoder og behandlingsformer, og ikke alle metoder er lige effektive, når du skal have hjælp til at komme af med din stress.

Hvilken stress hjælp du skal vælge, afhænger af hvor stresset du er og hvilken behandlingsform du er til. Ligesom det er vigtigt, når du vælger hvilken hjælp du vil have, at det er en behandler, der har specialviden inden for stress.

Det vigtigste i første omgang er, at du får hjælp så hurtigt som muligt, inden stressen udvikler sig til alvorlig stress eller langvarig stress. Jo hurtigere du får hjælp, jo hurtigere kommer du af med din stress igen.

Hvis du har en begyndende stress eller let til moderat stress, kan du med den rette hjælp og viden, i de fleste tilfælde hjælpe dig selv af med din stress igen.

Har du derimod en mere moderat eller alvorlig og kronisk stressbelastning, kræver det i langt de fleste tilfælde professionel hjælp. Og her er det afgørende, at du får den rigtige hjælp, hvor behandleren, som kan være en stresscoach, psykolog eller læge, anvender de rigtige metoder til afhjælpning og forebyggelse af stress. Da det er vigtigt, at den hjælp du får. også er effektiv og har en vedvarende effekt mod stress. Den forkerte hjælp, herunder de forkerte metoder, kan forværre din stress.

Hjælp til stress

Vælg den rigtige hjælp mod stress

Gennem de seneste år er der kommet mange forskellige tilbud om hjælp til stress fra forskellige behandlere, udover stresscoachen, psykologen og lægen.

De forskellige behandlere der tilbyder hjælp til stress, har alle sammen deres bud på forskellige metoder der hjælper mod stress. Der er dog ikke nogle af metoderne der kan stå alene, hvis du vil helt af med din stress og samtidig lære hvordan du undgår stress fremover. Ligesom nogle af de metoder der bliver tilbudt, har en tvivlsom virkning, når vi taler om en vedvarende og holdbar effekt mod stress.

Når du skal beslutte dig for hvilken form for hjælp du ønsker mod stress, er det vigtigt, at du sikrer dig, at den behandler du vælger også har kombineret sit speciale med en stresscoach uddannelse, og dermed har specialiseret sig i stress.

Den mest effektive og holdbare hjælp mod stress, skal både have fokus på afhjælpning af din nuværende nuværende stress, og have fokus på hvordan du forebygger og håndterer stress fremadrettet. Dermed opnår du de bedste forudsætninger for, at du aldrig nogensinde at få stress igen.

Relaterede sider

Stresscoaching

Stresscoach uddannelse

Michall Winkler, specialist i stress og stresshåndtering

Michall Winkler
Specialist i stress og stresshåndtering

Kortsigtet og langsigtet hjælp til stress

Hvis du vil have de bedste forudsætninger for at undgå at få stress igen, er det vigtigt at den hjælp du får, både er kortsigtet og langsigtet hjælp.

Den kortsigtede hjælp er den hjælp du får til afhjælpning af din nuværende stressbelastning og genskabelse af din mentale og fysiske balance.

Den langsigtet hjælp mod stress består i, at lære dig hvordan du forebygger og håndterer fremtidig stress.

En vigtig og ofte overset faktor når det handler om at hjælpe stressramte mennesker, er de årsager der ligger til grund for den stress man har. Derfor er det altafgørende, at du også får hjælp til, at ændre på de årsager der er til din stress.

Hvis du ikke fjerner og ændrer på de årsager der er til din stress, vil stressen med meget stor sandsynlighed komme tilbage igen. Og dermed har den hjælp du har modtaget ikke til megen nytte.

Den mest effektive og vedvarende hjælp mod stress som du kan få, kan derfor inddeles i fem punkter, der alle sammen er vigtige elementer såfremt du vil have en effektiv, vedvarende og helhedsorienteret hjælp til stress.

De fem punkter der indgår i hjælp til stress er

 1. Afhjælpning af dine nuværende stresssymptomer.
 2. Ændring og eliminering af de årsager der er til din stress.
 3. Forebyggelse af fremtidig stress.
 4. Håndtering og tackling af fremtidig stress.
 5. Genskabelse af din mentale og fysiske balance.

Relaterede sider

Stressmetoder

Hvordan tackler jeg stress?

Hvordan håndterer jeg stress?

Yderligere information om hjælp til stress

Vær opmærksom på de tidlige stresssymptomer

Det er vigtigt at du er opmærksom på de tidlige symptomer på stress. Jo tidligere du får hjælp jo hurtigere kommer du af med din stress igen.

 • Svært ved at falde i søvn.
 • Føler dig irritabel.
 • Tankemylder.
 • Trykken for brystet.
 • Lettere til tårer.
 • Svært ved at koncentrere dig.
Screening samtale til stress

Hvis du oplever nogle af de førnævnte symptomer på stress, eller du har mistanke om, at du har stress, kan du få hjælp til en afklaring af en eventuel stressbelastning ved hjælp af en screeningsamtale over telefonen.

Screening samtalen er gratis og du kan bestille den på nedenstående link.

Bestil screening samtale her

Hvis du har brug for hjælp til stress

Hvis vi under din screening samtale finder ud af, at du har fået stress, vil jeg anbefale dig at få hjælp af en stresscoach hurtigst muligt.

Hjælpen du får indeholder alle fem tidligere elementer der sikrer dig, at du får den bedst mulige hjælp til, at komme af med din stress igen.

Scenarier og løsninger på hjælp til stress

Herunder ser du tre typiske scenarier på stress.

Du har kun mindre og få stresssymptomer

Stresscoachen kan via den gratis afklarende screenings samtale over telefonen give dig konkrete råd og løsninger til, hvordan du selv kan tackle de stresssymptomer du har.

Du har haft stresssymptomer gennem kortere tid

Stresscoachen vil foreslå dig et samtaleforløb over 3-5 samtaler til afhjælpning af dine nuværende symptomer og årsager til det der stresser dig. Herunder hjælp til forebyggelse og håndtering af stressen.

Du har alvorlige stresssymptomer og har været stresset gennem længere tid

Stresscoachen vil foreslå dig et stresscoaching og stressbehandlingsforløb på mindst 7 samtaler over en periode på 12 uger.

Hjælp til dig der er let til moderat stresset

Hvis du er let til moderat stresset vil jeg anbefale dig et hjælp til selvhjælpsforløb til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress. Dette forløb er et gruppeforløb med maks 8 deltagere på holdene.

Når du får hjælp til din stress med et hjælp til selvhjælpsforløb foregår det over en periode på 7 uger.

Du kan læse meget mere om denne form for hjælp på linket herunder.

Hvis du ikke er til gruppeforløb og hellere vil have individuel 1:1 hjælp, så vil jeg anbefale dig et personligt stresscoaching forløb, der i høj grad også er velegnet, hvis du kun er let til moderat stresset.

 

 

Læs mere om hjælp til selvhjælp her

Hjælp til dig der har alvorlig eller langvarig stress

Hvis du har fået alvorlig eller langvarig stress vil jeg anbefale dig et stresscoaching forløb. Stress hjælpen her er individuel og kan foregå ved personligt fremmøde i Roskilde eller København. Eller det kan foregå som et online forløb, hvor du via Skype får hjælp til, at komme af med din stress.

Uanset om du vælger den ene eller anden metode, så får du hjælp af en Certificeret Stresscoach, der er specialist uddannet til, at hjælpe mennesker med stress.

Stresscoaching som metode til hjælp mod stress, er et evidensbaseret stressforløb på 7 samtaler fordelt over en periode på 12 uger. Du får hjælp til at komme af med din stress, og du får hjælp til at forebygge og tackle fremtidig stress.

 

Læs mere om stresscoaching her