Hjælp til stress - få effektiv hjælp mod stress

Se hvad der hjælper mod stress, og hvem der kan hjælpe dig

Hjælp til stress er først og fremmest hjælp til dig der er stressramt, så du kan komme af med din stress igen, og få et liv uden stress i mental og fysisk balance med forøget livskvalitet og større livsglæde.

Når du har fået stress, er det derfor vigtigt, at du får den rette hjælp til din stress, så du kan være sikker på, at du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen. Og dermed bevare din livskvalitet, din glæde og dit overskud i en til tider stressfyldt dagligdag.

Hvem kan få hjælp til stress

Alle, uanset alder, kan få hjælp til stress, samt hjælp til at forebygge og håndtere fremtidig stress. Du kan få hjælp, uanset om du er sygemeldt, i arbejde, under uddannelse, eller er arbejdsløs.

Stress kan ramme os alle sammen, uanset alder, og oftest når vi mindst venter det. Stress kan være akut, kortvarig eller langvarig (kronisk stress).

Det er vigtigt, at skelne mellem disse tre tilstande, da det er den langvarige stress der har store konsekvenser for dit helbred. Så jo før du får hjælp, jo hurtigere kan du komme af med din stress igen.

Hjælp til stress

Hvad hjælper mod stress?

Stress hjælp er hjælp til, at få stressen ud af din krop og hjælp til, at du aldrig nogensinde får stress igen. Derfor er det også hjælp til at lære dig, hvordan du forebygger og tackler fremtidig stress. Både de udefrakommende årsager til stress, og de årsager til stress, der stammer fra dine egne tanker samt dine handle og adfærdsmønstre.

Den rette hjælp mod stress indeholder nedenstående trin

Når du skal have den rette hjælp mod stress indeholder den flere trin, som er vigtige, hvis du ikke vil gå ned med stress en gang til.

 • Hjælp til afstressning.
 • Hjælp til at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress.
 • Hjælp til at skabe struktur og overblik i din dagligdag.
 • Hjælp til oprydning i underliggende vane og adfærdsmønstre, der i de fleste tilfælde er medvirkende årsag til den stress du får.
 • Hjælp til forskellige individuelle stress temaer

Hjælp til afstressning

Hjælp til afstressning består af både mental og fysisk afstressning.

Først og fremmest gælder det om, at få skabt så meget ro som muligt, herunder en sund og jævn døgnrytme med den rette søvn og hvile, så din hjerne og krop kan begynde at restituere.

Herudover består hjælpen til afstressning af forskellige afstressende vejrtrækningsøvelser, og guidede minfulness meditationer og afspændingsøvelser. Samt fysisk aktivitet i små mængder, der eksempelvis kan være en gå eller cykeltur i et moderat tempo.

Hjælp til at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress

Denne del af hjælpen omfatter dels en afklaring af de udefra kommende årsager der er til din stress, og så de årsager der kommer inde fra dig selv, som typisk består stresstanker som bekymringer, spekulationer og grublerier.

Og så består hjælpen i, at få fjernet og ændret på de årsager der er til din stress, så de ikke længere får lov til, at stresse dig.

Hjælp til at skabe struktur og overblik i din dagligdag

En dagligdag uden struktur og overblik, er en dagligdag hvor vi oftest bruger en masse ineffektiv tid i form af overspringshandlinger, får lavet de vigtigste ting i sidste øjeblik og er ofre for tidsrøvere.

Derfor omhandler hjælp til stress også metoder og teknikker til hvordan du på en effektiv og enkel måde, kan skabe struktur og overblik, både i dit arbejdsliv og dit privatliv. Ligesom det er vigtigt, at du lærer hvordan du prioriterer og planlægger din tid.

Hjælp til ændring af dine uhensigtsmæssige vane og adfærdsmønstre

En stor medvirkende årsag til den stress du oplever, uanset om det skyldes udefra kommende årsager eller dine egne tanker, er dine uhensigtsmæssige vane og adfærdsmønstre og dine overbevisninger.

Derfor er det vigtigt, at du får integreret nogle nye vanemønstre og overbevisninger, der støtter og hjælper dig i forhold til, at kunne forebygge og håndtere fremtidig stress.

Hjælp til typiske stress-temaer og årsager til stress

Udover den hjælp til stress jeg allerede har beskrevet, kan hjælpen også bestå i, at lære dig hvordan:

 • Du siger til og fra i forhold til arbejdsopgaver, gøremål og overfor andre personer.
 • Du styrker dit selvværd i relation til stress.
 • Du slipper dit behov for kontrol.
 • Du lærer at have det okay med, at lave fejl.
 • Du slipper nogle af de urimelige høje krav eller pligtfølelse du har til dig selv.
 • Du lærer at kunne slappe af og nyde livet med god samvittighed.
 • Du finder dine kerneværdier og integrerer dem i din dagligdag.
 • Du hele tiden har mulighed for, at søge indflydelse på din situation.
 • Du lever dit eget liv, så du ikke lever dit liv ud fra hvad du tror andre forventer af dig.

Ovenstående er eksempler på temaer, der typisk er fokus på når du skal have den rette hjælp til stress. Der kan være en del andre temaer, og hvilke temaer der sættes fokus på er naturligvis individuelt fra person til person.

Hjælp til at skabe mental og fysisk balance med større livsglæde og livskvalitet

Det sidste der er vigtigt af have fokus på i forbindelse med hjælp til stress er, at du igen får mental og fysisk balance i dit liv, så du kan leve et liv uden stress med større livskvalitet og livsglæde.

Hjælp til stress

Hvem kan hjælpe?

Få professionel hjælp til, at komme af med din stress. Stress hjælpen er individuel og kan foregå ved personligt fremmøde i Roskilde eller København. Eller det kan foregå som et online forløb, hvor du via Skype får hjælp til, at komme af med din stress.

Uanset om du vælger den ene eller anden metode, så får du hjælp af en Certificeret Stresscoach, der er specialist uddannet til, at hjælpe mennesker med stress.

Stresscoaching som metode til hjælp mod stress, er et evidensbaseret stressforløb på 7 samtaler fordelt over en periode på 12 uger. Du får hjælp til at komme af med din stress, og du får hjælp til at forebygge og tackle fremtidig stress.

Læs mere om stresscoaching her