Stress hos unge

Stress hos unge skal tages alvorligt

Der er flere og flere unge og teenagere der bliver ramt af stress. Stress hos unge opstår b.la. på grund af pres og krav fra omgivelserne. Det kan være krav eller pres fra forældre, studiet, uddannelsen, kravene fra medstuderende, samfundet m.fl.

Stress hos unge opstår også på baggrund af forældres skilsmisse, dygtige søskende, egne høje krav til sig selv som f.eks.; "Det er ikke tilladt at lave fejl", nedprioritering af sig selv og egne behov til fordel for andre m.fl.

Lavt eller dårligt selvværd er også en stor årsag til stress hos unge, da stress og selvværd i mange tilfælde hænger sammen.

Herudover skyldes en stor del af stressårsagerne hos de unge også deres egne tanker. Det kan være tanker der handler om forskellige former for bekymringer og grublerier, spekulationer etc. Og da vores hjerne ikke kan kende forskel på om det er noget vi tænker, eller om det er noget der sker i virkeligheden, reagerer vores hjerne og sender signaler til kroppen om at producere stresshormoner.

Tanker og stress

Stress hos unge og teenagere giver sig udslag i forskellige symptomer som f.eks.; ondt i maven, hovedpine, manglende lyst til at passe skolen, gymnasiet, studiet, uddannelsen, søvnproblemer, tristhed, indadvendthed m.fl.

En undersøgelse af stress hos unge, foretaget af Statens Institut for folkesundhed i 2006 viser, at 8 % af skoleeleverne i 9. klasse oplever høj stress og andre 46 % oplever medium stress. Dette tal er med meget stor sandsynlighed væsentlig højere i dag.

Nogle af Stresssymptomerne hos unge og teenagere kan være

 • Ondt i maven
 • Hovedpine
 • Tristhed
 • Koncentrationsbesvær
 • Hyppige infektioner
 • Indesluttet
 • Trækker sig socialt
 • Dårlig- eller urolig søvn
 • Aggressivitet
 • Øget præstationsangst
 • Angst
 • Lav selvfølelse
 • Rastløshed
 • Ulyst
 • Svimmelhed
 • Indre uro

Workshop om stress for unge

Få yderligere information om stress hos unge

Du er velkommen til at ringe på tlf. 42 16 47 14 for spørgsmål og yderligere information om stress og hjælp til stress hos unge.

Du kan også kontakte mig online, hvorefter jeg kontakter dig inden for 24. timer.

Stressscoaching

Vigtigt at stress symptomerne hos unge tages alvorligt

Hvis du som ung selv oplever nogle af ovennævnte stresssymptomer, eller som forældre til din søn eller datter oplever nogle af ovennævnte symptomer, eller andre symptomer der ikke er normale hos den unge, er det vigtigt, at I du tager dem alvorligt.

Her kan du læse mere om hvad stress er >>>

For at være sikker på, at symptomerne ikke skyldes andre ting end stress, er det vigtigt at du i første omgang kontakter din læge og bliver undersøgt. Kan din læge ikke finde nogle årsager til de symptomer du oplever eller mærker, er der med stor sandsynlighed tale om stress.

Nogle typiske årsager til stress hos unge kan være:

 • Manglende tro på dig selv og dine egne evner.
 • Høje eller urimelige krav fra omgivelserne (Forældre, skole, uddannelse, venner/veninder m.fl.).
 • For lidt søvn eller dårlig søvn.
 • Dårlig- eller manglende evne til at sige fra overfor andre.
 • Lever dit liv ud fra hvad andre forventer (og i mange tilfælde hvad du selv tror andre forventer af dig), og dermed tilsidesætter dig selv og dine egne værdier og behov.
 • Dine egne høje krav til dig selv (Hvornår er det godt nok?).
 • Den tid du har til rådighed set i forhold til alt det du har besluttet dig for at nå. (Du har kun 24. timer i døgnet.  Nogle tror de har 36. timer i døgnet, og planlægger ud fra det).
 • Lavt selvværd/selvværdsfølelse, herunder negative tanker om sig selv og sit eget værd.
 • Forventningspres fra andre.
 • Manglende struktur og overblik.
 • Dine egne tanker og måden hvorpå du tænker (Ca. 50 % af alle stressårsager skyldes vores egne tanker) Det kan være negative tanker om dig selv, tanker om ting der er sket i din fortid eller bekymringer og frygt for fremtiden).

Workshop om stress for unge

Professionel hjælp til stress hos unge

Hvis du har stress er det vigtigt, at du får hjælp til din stress, så du kan blive stressfri og efterfølgende få de nødvendige metoder, teknikker og værktøjer til at håndtere og forebygge fremtidig stress, så du aldrig nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over dig og dit mentale eller fysiske helbred.

Jeg hjælper dig med at komme af med din stress og lærer dig samtidig, via effektive og handlingsbaserede teknikker og metoder, hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress.

I nogle tilfælde kan et par enkelte stresscoaching samtaler være nok, og i andre tilfælde er det bedste at starte i en stressbehandling, der foregår over en periode på 10-12 uger, hvor vi først har fokus på, at få dig afstresset og derefter fokus på håndtering og forebyggelse af fremtidig stress.

Jeg har fået mit liv tilbage

For et par år siden kontaktede Casper mig for at få hjælp til, at komme af med sin stress. Casper gav mig efterfølgende lov til, at dele sin historie med andre for på den måde at være medvirkende til, at andre unge også får hjælp til at komme af med deres stress.

Casper var dengang 24. år og arbejdede som murer. Hans budskab er til dig der har mistanke om, eller måske allerede er klar over, at du har fået stress - uanset om du er en ung håndværker som Casper, eller om du er en ung studerende.

Vi kan nemlig alle blive ramt af stress, uanset beskæftigelse eller alder.

Læs Caspers historie her >>>

Priser for stressforløb for unge

Du kan læse mere på nedenstående link om hvad et stressforløb for unge koster, og hvordan det foregår.

Jeg giver 10% rabat til unge studerende og unge under uddannelse.

Stressforløb for unge

Det siger en af mine tidligere kunder, der havde fået alvorlig stress

Kære Michall

Da jeg startede mit stresscoachingforløb hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv. Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til. Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid.

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjet til at komme ovenpå igen. Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for. Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod.

Så endnu engang, tak for den du er, og for din dedikation til at hjælpe andre mennesker. Man kan i sandhed mærke din passion, hvilket giver en fantastisk følelse af tryghed, og tro på at det faktisk kan lade sig gøre, at komme hel ud på den anden side.

Og når stresssymptomerne en sjælden gang titter frem igen, finder jeg dine råd og værktøjer frem igen, så jeg hurtigt får taget hånd om situationen. Jeg har ændret mig som menneske – til det bedre – og føler at jeg nu kan klare enhver situation, med mig selv og mit helbred som første prioritet.

De bedste hilsner

Isabella