Stress symptomer

Symptomer på stress hos mænd og kvinder - Find ud af om du har tegn på stress

Stress symptomer mænd

Stress symptomer og tegn på stress hos mænd og kvinder, kan være fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symptomer, der gør os opmærksom på, at vi er ved at blive stressede.

Som udgangspunkt er stress symptomer, en helt naturlig mekanisme i vores krop, der gør, at vi er i stand til at reagere i en given situation.

Men hvis vi ikke lytter efter kroppens naturlige stress symptomer og reagerer eller handler ud fra dette, er der stor risiko for, at stress symptomerne udvikler sig til alvorlig stress. Dette kan i værste fald ende med en langvarig eller kronisk stressbelastning.

Stress symptomer eller tegn på stress hos mænd og kvinder, er de samme symptomer, uanset om du er mand eller kvinde.

Årsagerne til stress symptomer hos mænd, kvinder, unge og børn, kan være mange. Ligesom de fysiske, psykiske og adfærdsmæssige stress symptomer kan være udløst af forskellige faktorer, som kan stamme fra privatlivet, skolen og arbejdspladsen.

Stress symptomer hos mænd, kvinder, unge og børn kan være mange forskellige symptomer på stress, og det kan være individuelle fra person til person, hvilke stress symptomer vi får.

Der er dog nogle generelle stress symptomer du skal være opmærksom på,  og som de fleste mærker, hvis de har alvorlig stress.

Stress symptomer hos mænd og kvinder

Stress symptomerne hos mænd og kvinder kan inddeles i Fysiske, Psykiske og adfærdsmæssige stress symptomer. Det kan være meget individuelt hvordan du mærker dine symptomer på stress. Nogle har eksempelvis overvejende de fysiske eller psykiske symptomer, men tit og ofte er det en kombination af alle tre typer stress symptomer.

Vær dog opmærksom på, at de nævnte stress symptomer, kan skylde andre årsager end stress.

Fysiske symptomer på stressFysiske stress symptomer

Fysiske stress symptomer, er symptomer på stress som du mærker fysisk. Nogle af de typiske symptomer er:

 • Hovedpine
 • Hjertebanken
 • Rysten på hænder
 • Svimmelhed
 • Tics
 • Mavesmerter
 • Brystsmerter
 • Vejrtrækningsproblemer
 • Følelsen af en klump i halsen
 • Hyppig vandladning
 • Diare
 • Uforklarlige smerter
 • Nedsat potens og libido
 • Hyppige infektioner
 • Forværring af kronisk sygdom
 • Blodpropper

Psykiske symptomer på stressPsykiske stress symptomer

De psykiske stress symptomer er symptomer på stress, som påvirker din psyke. De psykiske symptomer er typisk:

 • Ulyst
 • Træthed
 • Tankemylder
 • Indre uro
 • Hukommelsesbesvær
 • Koncentrationsbesvær
 • Rastløshed
 • Irritabilitet
 • Angst
 • Nedsat humoristisk sans
 • Følelse af udmattelse
 • Depresion

Adfærdsmæssige symptomer på stressAdfærdsmæssige stress symptomer

De adfærdsmæssige stress symptomer er symptomer på stress, som påvirker din adfærd. De adfærdsmæssige symptomer er tit og ofte, noget dine omgivelser også lægger mærke til. De typiske adfærdsmæssige stress symptomer er:

Stress symptomerVær opmærksom på dine stress symptomer

Det er vigtigt, at du lytter til dine stresssymptomer, så du kan standse op i tide, inden symptomerne udvikler sig til langvarig stress.

Nogle af stress symptomerne kan være kortvarige som f.eks. indre uro, irritabilitet og anspændthed, som vi alle sammen kan opleve, når vi er pressede i hverdagen.

Disse symptomer forsvinder hurtigt, når dagene kører normalt igen.

Andre stress symptomer kan være længerevarende og vedvarende symptomer på stress.

Hvis du oplever stress symptomer som f.eks. søvnløshed, hukommelsessvigt, svimmelhed, manglende lyst til sex, indesluttethed og aggressivitet, og de varer længere end en uge, skal du tage symptomerne alvorligt, da der kan være tale om en kronisk stressbelastning.

Tag en stresstest og find ud af om du har stress

Hvis du vil blive lidt klogere på, hvor alvorlige dine stresssymptomer eventuelt er, kan du herunder tage en stresstest.

Stresstesten vil afsløre om du eventuelt har en middel eller alvorlig stressbelastning.

Vær dog opmærksom på, at eventuelle stresssymptomer kan skyldes andre årsager end stress. Og du skal derfor altid tage en snak med din læge, for at udelukke andre årsager end stress.

Tag stresstesten her

Hvis du ikke er ramt af stress, er der en del ting du selv kan gøre for at undgå at blive ramt af stress. Du kan læse hvad du selv kan gøre for at forebygge stress her.

Hjernen og stress symptomer

Når du har haft stress symptomer gennem længere tid, kan der opstå varige skader på hjernen. Og du kan udvikle frygt, angst og depression.

Hjernen og stress - Læs mere her

Behandling af dine stress symptomer

Stres ssymptomerne hos mænd, kvinder, unge og børn, kan endvidere inddeles i grønne stresssignaler, gule stresssignaler og røde stress signaler afhængig af, om det er her og nu stress, eller om der er tale om alvorlige stresssymptomer, hvor du bør søge hjælp til at komme af med din stress.

Behandling af stress symptomer kan behandles med stresscoaching. Og hvis du er ramt af alvorlig stress har du brug for professionel hjælp til at komme af med din stress igen. Ligesom det er vigtigt, at du lærer hvordan du forebygger og håndterer stress, så du ALDRIG nogen sinde bliver ramt af en alvorlig stressbelastning igen.

Få hjælp behandling af dine stress symptomer

Hvis du har nogle af ovenstående stresssymptomer, er stresset eller har en mistanke om, at du kan være ramt af stress, bør du få hjælp til at komme af med din stress så hurtigt som muligt. Stresscoaching er en hurtig og effektiv metode til stressbehandling, og dermed blive stressfri og få genoprettet balancen i dit liv igen. Et liv med større fysisk og psykisk overskud, både i privatlivet, i skolen og på arbejdspladsen, og et liv hvor du lever en stressfri tilværelse.

Stresscoaching effektiv behandling af stress