Stresscoaching

Stresscoaching er effektiv, struktureret og målrettet hjælp af stresscoach

Stresscoaching udført af stresscoach er den mest effektive metode til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress. Med stresscoaching får du et evidensbaseret coachingforløb, der er specielt udviklet til, at hjælpe psykisk sunde mennesker, der er ramt af stress i alle stadier og stressbelastnings grader. Herunder stressrelateret angst.

Når du modtager stresscoaching, kommer du af med din stress en gang for alle. Du får et struktureret og målrettet 1:1 forløb med Michall Winkler som din stresscoach.

I forløbet kommer du trin for trin gennem samtaler, øvelser, metoder, teknikker og værktøjer der tilsammen gør, at du kommer helt af med din fysiske, følelsesmæssige og mentale stress. Samtidig for du hjælp til, at forebygge og håndtere fremtidige stressårsager fra dit arbejdsliv og dit privatliv, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

Et 1:1 stresscoaching forløb består af 7 individuelle sessioner og indeholder en kombination af læring, vejledning, støtte, mentoring, mentaltræning, mindfulness samt coaching i små doser.

Herudover indeholder stresscoaching forløbet specielle stress afhjælpnings metoder og teknikker, der er særlig velegnet til, at fjerne og ændre både de udefra kommende- og dybereliggende årsager til din stress.

Stresscoach Michall Winkler, specialist i stresscoaching

Michall Winkler - Certificeret Stresscoach

Du får en effektiv og holdbar metode når du vælger en stresscoach

Som stresscoach har jeg specialiseret mig i, at hjælpe stressramte mennesker i alle stadier og belastningsgrader. Jeg tager udgangspunkt i det enkelte menneske og de årsager og omstændigheder der ligger til grund for din stress.

Metoderne jeg anvender i mine individuelle forløb tilpasses individuelt til alle, da vi reagerer forskelligt på hvad der stresser os hver i sær. Dette sikrer dig, at du får en langtidsvirkende og holdbar effekt, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

Nyeste forskning viser, at et stresscoaching forløb der udføres af en certificeret stresscoach, er den mest effektive og holdbare metode til behandling af stress.

Jeg tilbyder stresscoaching i København eller Roskilde i skønne stressfri lokaler.

Stresscoaching er 

 • Effektiv, struktureret og målrettet hjælp til stress.
 • Handlingsorienteret og individuelle forløb specielt udviklet til, at hjælpe stressramte.
 • Metoder og teknikker til afstressning, forebyggelse og håndtering af stress.
 • Praktisk anvendelige værktøjer, som du kan tage i brug og integrere i din hverdag allerede efter vores første samtale.

Hvad er en stresscoachSom stresscoach hjælper jeg dig med

 • At fjerne dine stresssymptomer
 • At fjerne årsagerne til det der har givet dig stress.
 • At ændre på de årsager, der ikke er muligt at fjerne, så de ikke længere får lov til at stresse dig.
 • At tackle udefra kommende stressårsager,  som du ikke selv har indflydelse på.

Hvad er stresscoachingMed stresscoaching får du

 • Et stressfrit liv og en naturlig balance mellem job og privatliv.
 • Mere energi og overskud til dig selv, din familie og dit job.
 • Større livsglæde og bedre livskvalitet
 • Mental og fysisk balance.
 • Lært hvordan du helt kan undgå stress fremadrettet.

Stresscoaching er for både private og virksomheder

Stresscoaching

Stresscoaching er både for private og for medarbejdere, ledere og chefer i private og offentlige virksomheder, der har fået stress.

Uanset om du er i arbejde eller om du er blevet sygemeldt med stress fra din arbejdsplads, er stresscoaching en effektiv og varig metode til at komme af med din stress en gang for alle.

Stresscoaching er for dig der:

 • Har alvorlig stress, langvarig eller kronisk stress.
 • Er sygemeldt med stress.
 • Er begyndt at mærke stresssymptomer og på vej til, at udvikle stress.
 • Gerne vil lære, hvordan du forebygger og håndterer stress, og dermed undgå, at udvikle en alvorlig stressbelastning.

Som din Stresscoach hjælper jeg dig af med din stress

Når du har fået en belastningsreaktion med stress, skal du hurtigst muligt have hjælp til at komme af med din stress igen, da der kan være en stor risiko for, at din stressbelastning kan udvikle sig til depression, hjertekar sygdomme m.fl.

Den mest effektive hjælp til at komme af med din stress, er et individuelt stresscoaching forløb på i alt 7 samtaler, fordelt over en periode på ca. 12 uger.

I dit stresscoaching forløb med mig som din stresscoach, vil du gennem afstressende metoder, læring, coachende samtaler og teknikker, mentoring, vejledning og støtte, komme af med din stresss. Du vil blive hjulpet tilbage til et stressfrit liv med mental og fysisk balance samt en større livsglæde.

Hvad der er endnu vigtigere

Da stress rammer individuelt, det der stresser dig, stresser ikke nødvendigvis andre, er alle stresscoaching samtaler med mig som din stresscoach individuelle samtaler, og foregår i trygge og tillidsfulde rammer.

Du vil i forbindelse med vores samtaler løbende  få udleveret praktisk anvendelige øvelser, værktøjer og redskaber, som du skal træne og implementere i din dagligdag i mellem vores samtaler.

Du vil, under stresscoaching samtalerne endvidere blive 100 % bevidst om årsagerne til det der stresser dig, og lære hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress. Både i forhold til dit arbejdsliv og dit privatliv, så du ALDRIG nogensinde bliver så stresset igen, at det går ud over dit liv og dermed dit helbred og livskvalitet.

Det får du i et stresscoaching forløb

 • Et personligt 1:1 forløb på 7 samtaler af 60 – 90 minutters varighed, der tilpasses dig og din aktuelle situation.
 • Din egen personlige antistress værktøjskasse med redskaber, teknikker og metoder til fjenelse, forebyggelse og håndtering af din stress, som du kan tage i brug allerede efter vores første samtale.
 • En kompetent, forstående og nærværende stresscoach, der følger dig tæt under hele forløbet.
 • En afklaring og ændring af de årsager der ligger til grund for din stress.
 • Justering og ændring af dine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre og overbevisninger, der oftest er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • Metoder og teknikker til ændring af dine uhensigtsmæssige tankemønstre, der er en stor medvirkende årsag til din stress.
 • En effektiv og holdbar metode med varig effekt, så du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.
 • Et liv uden stress i mental og fysisk balance med større glæde, energi og overskud til dig selv, din familie og dit job.

Sådan foregår dit stresscoaching forløb

Stresscoaching forløbet er bygget op over Antistressmetoden A.K.T.I.V, der er et stressforløb specielt udviklet til stresscoaching. Forløbet består af fem trin fordelt på 7 sessioner af 1-1,5 times varighed.

Metoden er endvidere understøttet af forskningsbaseret viden inden for de mest effektive metoder til afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.

Sådan foregår stressscoaching

Stresscoaching med antistress metoden AKTIV, er en fremadrettet og målrettet hjælp mod stress. A.K.T.I.V betyder, at du selv er en AKTIV del af dit stresscoaching forløb.

Forstået på den måde, at du selv skal være en AKTIV deltager, når vi sammen arbejder henimod, at du får stressen ud af din krop, og lærer dig hvordan, du forebygger og håndterer fremtidig stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv. Dette gælder specielt imellem vores samtaler, hvor du får udleveret forskellige øvelser, redskaber og teknikker, som du skal arbejde med indtil vi mødes næste gang.

Efter afslutning af forløbet, skal du fortsat være AKTIV i forhold forebyggelse og håndtering af stress. Baseret ud fra de tillærte metoder og teknikker, samt de nye vaner og handlinger du får implementeret undervejs i forløbet. Dette sikrer dig, at du aldrig nogensinde bliver ramt af stress igen.

 

Se detaljeret beskrivelse af forløbet her

Det har du opnået i dit stresscoaching forløb

Når du afslutter dit stresscoaching forløb efter 12. uger, er du fri af din stress og har du opnået følgende udbytte

 • Du er kommet af med din stress.
 • Du har fået et stressfrit liv i fysisk og mental balance, og opnået større livsglæde.
 • Du har fået fornyet energi, lyst og glæde til daglige gøremål, arbejdsopgaver og fritidsinteresser.
 • Du har lært effektive afstressnings metoder og teknikker.
 • Du har lært hvordan du styrer dine tanker, så det ikke længere er tankerne, der styrer dig.
 • Du ved hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress – både i dit arbejdsliv og i dit privatliv – så du ALDRIG bliver stresset igen
 • Du har lært dine stressårsager at kende, og du ved hvordan du skal tackle dem.
 • Du har fået ændret gamle uhensigtsmæssige vanemønstre og overbevisninger til nye og støttende.
 • Du har lært at sige til og fra og sætte grænser.
 • Du har fået styrket dit selvværd og selvtillid.
 • Du har lært at skabe struktur og overblik og prioritere det vigtigste i en travl dagligdag.
 • Du har fået metoder, teknikker og værktøjer til afstressning, håndtering og forebyggelse af fremtidig stress.
 • Du har fået nye tanke- og handlemønstre der støtter dig i, at holde dig selv fri af stress.
 • Du har fået genskabt en naturlig balance mellem dit arbejdsliv og dit fritidsliv.

Hvorfor skal jeg vælge en stresscoach?

En stresscoach er en coach eller terapeut, der har specialiseret sig i stresscoaching og stressbehandling. En stresscoach har en certificeret specialistuddannelse inden for stresscoaching og stressbehandling, og er specialist i, at hjælpe stressramte mennesker.

Nyere forskning viser, at 95 % af dem der får hjælp hos en uddannet og certificeret Stresscoach, beholder deres job efter en sygemelding med stress, set i forhold til dem der får traditionel psykologbehandling og andre forskellige former for hjælp.

Et struktureret, målrettet og handlingsorienteret forløb

Når du vælger stresscoaching udført af en stresscoach som metode til behandling af stress, får du, udover en specialist i behandling af stress fra arbejdslivet og privatlivet, en metode der er målrettet, struktureret og handlingsorienteret med fokus på, at hjælpe stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress.

Essensen i stresscoaching udført af en stresscoach er, at du både for hjælp til at komme af med din stress, hjælp til at fjerne og ændre på årsagerne til det der har givet dig stress, samt hjælp til at forebygge og håndtere fremtidig stress.

Og endnu vigtigere, så får du konkrete redskaber, metoder og værktøjer med fra hver samtale, som du skal implementere, træne og øve dig i, indtil vi mødes næste gang. Alt dette gør, at du opnår en varig effekt efter afslutningen af et stresscoaching forløb.

"Og du gør det imponerende godt Michall!!

9 måneder blev det til hos psykologen og jeg ved stadig ikke, hvad jeg har fået ud af det – andet end lommesmerter

3 måneder i et stresscoachingforløb hos dig og jeg er lige der, hvor jeg skal være, glad, optimistisk og klar til at generobre verden Ja, ja, okay, i et lidt lavere tempo end før".

- Susanne Lundgreen -

Det siger Casper efter at han har afsluttet et stresscoaching forløb hos mig

Efter at have afsluttet et stresscoaching forløb hos Michall føler jeg virkelig, at jeg har fået mit liv tilbage.

Jeg har genfundet min livsglæde, energi og er begyndt at motionere og spise sundt igen.

Da jeg startede hos Michall var jeg kommet så langt ud, at jeg ikke kunne overskue noget mere og til tider overvejede selvmord.

Jeg var træt hele tiden, havde hukommelsessvigt og var svimmel op til flere uger af gangen.

Jeg havde en masse tanker oppe i hovedet, som blev værre og værre.

Den dag i dag, kan jeg fælde en tåre, når jeg tænker tilbage på det helvede jeg levede i.

Casper Toftegård Jensen

Hvornår har jeg brug for hjælp af en stresscoach?

Hvis du oplever flere af nedenstående symptomer og din læge ikke har kunne finde andre årsager til de symptomer du har, har du med stor sandsynlighed fået stress, og har brug for hjælp af en stresscoach.

Symptomer på stress der indikerer, at du har brug for stresscoaching

Nedenstående stresssymptomer er tegn på alvorlig stress, og kræver professionel hjælp af en stresscoach, da der ellers er stor risiko for, at stressen udvikler sig til en langvarig eller kronisk stressbelastning med alvorlige følgesygdomme, som depression, angst, hjertekar sygdomme m.fl.

 • Svært ved at falde i søvn, sover dårligt om natten, søvmangel eller søvnløshed
 • Tankemylder, bekymringstanker og grublerier
 • Svært ved at huske, manglende koncentration eller overblik
 • Mere irritabel eller aggressiv end normalt
 • Uforklarlige smerter (Som din læge ikke kan komme med en forklaring eller årsag til)
 • Lettere til tårer end normalt / grådlabil
 • Træthed, svimmelhed eller vejrtrækningsproblemer
 • Oplever at du er begyndt at trække dig mere og mere socialt, og ikke som førhen kan rumme for mange mennesker
 • Sitren eller spændinger i kroppen eller svært ved at falde til ro / rastløshed
 • Manglende glæde eller nedsat humoristisk sans
 • Nedsat sexlyst
 • Svært ved at tage dig sammen til daglige gøremål / manglende lyst eller overskud
 • Trykken for brystet

Tag en stresstest og find ud af dine eventuelle stressbelastning

En god indikator på om du har udviklet en stressbelastning er, at tage en stresstest.

Stresstesten vil afsløre om du har stress, og hvor alvorlig din stressbelastning eventuelt er.

Hvis testen viser, at du har en middel eller alvorlig stressbelastning, anbefaler jeg, at du får stresscoaching som hjælp til, at komme af med din stress igen.

Det er dog vigtigt, at du rådfører dig med en stresscoach eller din læge først, da testen i nogle tilfælde, kan skyldes andre årsager end stress.

Udfyld nedenstående elektroniske stresstest og find din stressbelastning

Stresscoaching - Priser og yderligere information

Herunder finder du priser på stresscoaching samt yderligere praktisk information.

Det koster et stresscoaching forløb

Stresscoaching forløb til behandling, forebyggelse og håndtering af stress

Forløbet indeholder

 • 7 samtaler af 60 – 90 minutters varighed for, at sikre dig optimalt udbytte af samtalen.
 • Løbende udlevering af materialer, værktøjer og teknikker
 • En ekstra livline, hvor du altid har mulighed for at kontakte mig mellem vores samtaler. Enten via telefon, sms eller e-mail. På den måde er du sikret optimal hjælp til din stress under hele dit stresscoaching forløb.
 • Gratis opfølgende samtale over telefonen 1. måned efter afslutningen af dit stresscoaching forløb

Alle priser er inkl. moms for private og kan betales i rater efter aftale.

For virksomheder tillægges priserne 25 % moms.

Kr. 6.975,-

NADA Akupunktur et Gratis tilvalg til din stresscoaching

NADA Akupunktur som supplement til din stresscoaching

Du har mulighed for at tilvælge gratis NADA Akupunktur, som supplement til din stresscoaching.

NADA akupunkturen gør den primære stresscoaching endnu bedre, og dermed øges dit udbytte af din samlede stresscoaching.

NADA akupunktur i forbindelse med stresscoaching har følgende virkninger:

 • Dæmper din stress, angst og søvnløshed.
 • Dæmper fysisk og psykisk uro og reducerer tankemylder.
 • Øger dine kognitive kompetencer.
 • Virker på trods af forsvar.
 • Afbalancerer din krop og psyke.
 • Skaber kontakt til dine følelser.
 • Styrker dig fysisk og psykisk.

Læs mere om NADA Akupunktur mod stress her

stresscoaching og NADA akupunktur

Gratis indledende screening samtale med stresscoach

Før du beslutter dig for et stresscoaching forløb, tilbyder jeg dig en gratis indledende screening samtale over telefonen.

Formålet med samtalen er, at vurdere din nuværende stressbelastning og eventuelt årsagerne til den stress du oplever. Herudover har du selvfølgelig mulighed for, at stille alle de spørgsmål du måtte have i forbindelse med forløbet.

Hvorfor skal du vælge mig som din stresscoach?

Det skal du IKKE, hvis du vil have en snak om hvordan det gik i din barndom, en teoretisk tilgang til tingene og en sludder for en sladder om hvad du selv kan gøre for, at undgå stress.

Du skal heller ikke vælge mig, hvis du udelukkende er ude efter et quick fix, eller et intensivt mindfulnessforløb med tidskrævende mindfulnessøvelser hver eneste dag.

Men hvis du derimod vil have en stresscoach, der udover den teoretiske uddannelse, også har haft hænder, arme og krop godt og grundigt nede i ”mulden”, har været nede og ”kysse” gulvbrædderne, har rejst sig igen, har overskredet adskillige komfortzoner, konfronteret sin egen frugt, og stadigvæk gør det og har en lang og god livserfaring, professionelt som privat på godt og ondt.

En stresscoach der førhen har været ramt af alvorlig stress, både i relation til arbejdsliv og privatliv, og har 20 års erfaring med en selvstændig mellemstor virksomhed etc.

En stresscoach der har en praktisk og handlingsorienteret tilgang til tingene, som udelukkende har interesse i, at du kommer af med din stress og aldrig nogen sinde bliver ramt af stress igen. En stresscoach der også arbejder med mindfulness, som er en meget vigtig ingrediens til et liv uden stress, men på et mere moderat plan og nogle gange et mere ”operationelt plan”, afhængig af hvilken type du er og hvad du er til.

En stresscoach der har hjulpet +300 stressramte mennesker tilbage til et liv uden stress, og arbejder ud fra den enkelte type, da årsagerne til stress rammer individuelt fra person til person.

Så vil jeg anbefale dig at overveje om det er mig du skal vælge som din stresscoach?

Stresscoaching med mig som din stresscoach

Stresscoaching hos mig som din stresscoach er et specialist forløb, der er specielt udviklet til behandling af stress i alle belastningsgrader, herunder stressrelateret angst. Forløbet erstatter traditionel behandling hos psykolog eller terapeut, der oftest ikke har den samme vedvarende effekt, når der er tale om belastningsreaktioner med stress

Stresscoaching i København og Roskilde, eller som online stresscoaching forløb

Afhængig af hvor du bor i landet, har du mulighed for, at få stresscoaching ved personligt fremmøde i mine lokaler i Roskilde eller København. Eller du kan vælge online stresscoaching, hvor du sidder derhjemme uanset hvor i landet du bor.

Stresscoaching Roskilde

Stress og uddannelsescenter
Vindingevej 34 A
4000 Roskilde

Stresscoaching København

Hvidehus
Valbygårdsvej 64 A
2500 Valby

Kontakt mig vedrørende stresscoaching her

Vil du af med din stress en gang for alle? Så ring til mig på Tlf. 42 16 47 14.

Eller udfylde nedenstående kontaktformular, hvorefter jeg kontakter dig inden for de næste 24. timer.

Stressscoaching

Kære Michall

Da jeg startede i stresscoaching hos dig, havde jeg det rigtig skidt, og var overhovedet ikke i stand til at tage vare på mig selv og mit liv.

Du gav mig den hjælp og støtte jeg havde behov for gennem forløbet, og mere til.

Først og fremmest hjalp du mig til at indse alvoren af min situation, og indse at jeg var NØDT til at handle, og ændre nogle handlemønstre i mit liv markant. Først og fremmest lærte du mig at sætte mig selv og mit helbred højest – til enhver tid.

Jeg takker dig af hjertet for den hjælp du har givet mig, og for at du har lært mig at passe på mig selv, og givet mig en MASSE brugbare værktøjer, metoder og teknikker til at komme ovenpå igen.

Du har ikke mindst, med dit empatiske væsen og din stærke vilje og dit drive til at hjælpe andre mennesker, formået at være den støtte jeg havde brug for i forbindelse med behandlingen af min stress.

Du har givet mig troen på at jeg er god nok præcis som jeg er, og ikke behøver please andre mennesker, for at have det godt – tværtimod

- Isabella Aagaard -

Se flere kundeudtalelser her