Bliv fri af stress

Hjælp til selvhjælps kursus mod stress - bliv fri for stress en gang for alle

På vores hjælp til selvhjælps kursus mod stress får du hjælp til, at blive fri af stress engang for alle.

Du vil under kyndig og professionel vejledning og støtte, lære hvordan du afhjælper stress hos dig selv.

Du vil lære hvordan du selv kan forebygge og håndtere stress i dit arbejdsliv og i dit privatliv, så du ALDRIG nogensinde bliver en af dem, der hver eneste dag bliver ramt af alvorlig stress.

Hjælp til selvhjælps kurset mod stress er et gruppeforløb bestående af seks moduler fordelt over en periode på 7 uger. Der er et deltagerantal på maks. 8 personer.

Du får gennem forløbet konkrete, handlingsorienterede og effektive metoder, teknikker og værktøjer, som du både kan anvende til dig selv, og til at hjælpe andre med let til moderat stress.

Forudsætningen for at du kan holde dig fri af stress er, at du kender dine egne stresssignaler og årsagerne til det der udløser dem. Derfor er en vigtig del af forløbet, at lære hvordan du selv kan ændre og fjerne årsagerne til din stress.

Da årsagerne til stress kan være meget individuelle fra person til person, vil du forud for afholdelse af kurset vil blive indkaldt til en personlig screening samtale.

I samtalen hjælper jeg dig med, at vurdere en eventuel stressbelastning og vi får samtidig afklaret dine såkaldte "Blindspots", som er en stor medvirkende årsager til den stress du eventuelt oplever.

Du vil i den forbindelse få udleveret en stress og belastningsprofil samt en oversigt over dine "Blindspots" og de ting der lige præcis presser og trigger dig i forhold til stress.

Gruppeterapi unge

Hjælp til selvhjælps forløb stress

Er selvhjælpskurset Bliv fri af stress noget for mig?

Hjælp til selvhjælpskurset henvender sig til dig, der kan svare ja til nogle af nedenstående stress problematikker.

 • Jeg føler mig stresset og har svært ved at få dagligdagen til at hænge sammen.
 • Jeg har let til moderat stress.
 • Jeg har haft haft stress og frygter det kan ske igen.
 • Jeg savner mit liv, hvor jeg er i balance med mig selv og mine omgivelser.
 • Jeg har mistet strukturen og overblikket i min dagligdag?
 • Jeg er nervøs for at få stress, og ønsker at vide hvordan jeg undgår det.
 • Jeg vil gerne lære de effektive og handlingsorienterede metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og tackling af stress.

 

Tilmeld dig foløbet        Praktisk information

Helhedsorienteret hjælp til selvhjælp mod stress

Vores selvhjælpskursus bliv fri af stress er helhedsorienteret hjælp til selvhjælp mod stress.

Vi under kurset have fokus på det hele menneske, og du vil lære metoder og teknikker der er særlig effektive til din mentale stress, din følelsesmæssige stress og din kropslige stress.

Når du skal afhjælpe din egen stress og undgå at få stress fremover, er det først og fremmest vigtigt, at fjerne og ændre på de årsager der er til din stress. Det er nemlig årsagerne til stressen, der er skyld i de stress symptomer du har.

I nogle tilfælde er du ikke bevidste om alle årsagerne til den stress du oplever.

Dette skyldes at din ubevidste del af hjernen (typisk vores "kropshjerne") på et tidspunkt har registreret en potentiel trussel, som du så bliver trigget af i forskellige situationer.

Hvis du oplever dette vil du også få redskaber til, at håndtere de umiddelbare ukendte årsager til din stress.

Dine egne tanker er årsag til over 50 % af den stress du oplever

Forskning viser at en stor del af årsagen til stress skyldes vores egne tanker. Rigtig mange mennesker har tendens til, at bekymre sig over forskellige ting, gruble eller analysere tidligere begivenheder i vores fortid eller generelt have tendens til negativ tænkning.

Når vi bekymrer os, grubler eller tænker negativt er vores hjerne ikke i stand til, at kende forskel på om det er tanker, eller noget der sker i virkeligheden. Hjernen går derfor i alarmberedskab og der bliver sendt stresshormoner ud i kroppen, hvorefter vi bliver stressede.

Derfor er metakognitiv terapi og metakognitiv coaching en vigtig del af dit hjælp til selvhjælps kursus, hvor du vil lære hvordan du helt kan undgå, at give dine uhensigtsmæssige tankemønstre opmærksomhed, så du kan blive nærværende, få ro i hovedet og dermed opnå større overskud til, at forebygge og håndtere de konkrete udfordringer og problemstillinger du oplever i forhold til din stress.

Kan du genkende nogle af nedenstående udsagn hos dig selv? Så deltag i selvhjælpskurset Bliv fri af stress

 • Jeg føler mig ofte stresset og har svært ved at få min dagligdag til at hænge sammen.
 • Jeg vil gerne lære mine egne stresssignaler at kende, og vide hvordan jeg forebygger og håndterer dem.
 • Der er et til tider højt stressniveau på min arbejdsplads, og jeg vil gerne lære hvordan jeg forebygger og håndterer det.
 • Jeg kender nogen; familiemedlemmer, venner, kollegaer, medarbejdere der har været- eller er ramt af stress.
 • Jeg har tidligere været sygemeldt med stress, og mangler konkrete metoder og teknikker til forebyggelse og håndtering af fremtidig stress.
 • Jeg savner mit liv i balance, med harmoni og overskud til mig selv, min familie, mine venner/veninder og mit job.
 • Jeg vil gerne lære forskellige metoder og teknikker til at afhjælpe stress hos mig selv.
 • Jeg vil gerne lære hvordan jeg håndterer og forebygger min egen stress i mit privatliv og i mit arbejdsliv, så jeg IKKE bliver en af dem der hver eneste dag, går ned med alvorlig stress.
 • Jeg mangler en trin for trin guide med effektive og handlingsbaserede metoder og teknikker til afstressning, håndtering og forebyggelse af stress.
 • Jeg vil gerne opnå en bedre selvindsigt i forhold til stress, og have en bedre fysisk og mental balance i min dagligdag.
 • Jeg vil gerne lære hvordan jeg bliver bedre “polstret” og modstandsdygtig overfor arbejdslivet og dagligdagens stresspåvirkninger

Nogle af fordelene ved at deltage på selvhjælpskurset i stress

 • Viden om hvad stress er og hvordan du undgår at blive en af dem der rammes af alvorlig stress.
 • Effektive metoder og teknikker til afhjælpning, forebyggelse og tackling af din egen stress – både fra dit arbejdsliv og dit privatliv.
 • Alle de metoder og teknikker du lærer på dette stress kursus, har reddet tusindvis af mennesker fra at gå ned med alvorlig stress.
 • Du lærer hvordan du opretholder en naturlig og sund balance mellem arbejdsliv og privatliv, så du undgår stress.
 • Du lærer dine egne stress temaer, triggere og blindspots at kende, så du bliver ekspert i, at forebygge og håndtere din egen stress.
 • Du lærer hvordan, du genkender dine egne naturlige stresssignaler, og hvordan du kæder dem sammen med årsagen til det der udløser dem.

Bliv fri af stress en gang for alle indeholder

 • Individuel screeningsamtale med stresscoach.
 • Løbende vurdering af din eventuelle stressbelastning, herunder din puls og hjerterytme. (Hearth Math…)
 • Afklaring af dine egne individuelle stresstemaer, stresstriggere og såkaldte “Blindspots”.
 • Hvad er stress og hvordan påvirker det dig, din krops fysiologi og psyke, herunder følgevirkninger af alvorlig stress.
 • Dine årsager til stress i arbejdslivet og privatlivet.
 • Hvordan du genkender dine egne stresssymptomer og hvordan du spotter dem hos andre.
 • Hvordan du kæder dine stresssymptomer sammen med årsagerne til det der stresser dig.
 • Tanker og stress og hvordan du ved hjælp af simple og effektive teknikker og metoder, kan ændre dine gamle- og uhensigtsmæssige tankemønstre til nye og støttende tanker. Tanker der gør dig modstandsdygtig overfor stresspåvirkninger.
 • Metakognitive metoder og teknikker i relation til tanker og stress.
 • Effektive metoder, teknikker og værktøjer til afhjælpning af stress.
 • Effektive metoder, teknikker og værktøjer til forebyggelse, tackling og håndtering af stress i dit arbejdsliv og privatliv.
 • Livsområder og 360 graders eftersyn til et liv i balance.
 • Dine kerneværdier og hvordan du integrerer dem i dit liv.
 • Individuelle metoder til ændring af stresstemaer, triggere og blindspots.
 • Personlig sparringspartner under hele forløbet.

Dit udbytte af selvhjælpskurset mod stress

 • Et liv i mental og fysisk balance uden stress.
 • Du har fået fjernet og ændret på de årsager der var til din stress. Herunder dine stresstanker og uhensigtsmæssige tankemønstre og vaner.
 • Større livsglæde og mere energi.
 • En personlig handlingsplan der sikrer dig en varig og vedvarende effekt, så du aldrig får stress igen.
 • Bevidsthed om dine egne stresstemaer, triggere og blindspots, så du hele tiden kan være på forkant i forhold til stress.
 • Effektive og handlingsbaserede metoder, teknikker og værktøjer til håndtering og forebyggelse af stress fra dit arbejdsliv og dit privatliv
 • Støtte og vejledning af certificerede stresscoach og stressvejleder under hele kursusforløbet.
 • Hvordan du finder ud af om du har stress, og hvordan du genkender det hos dig selv og hos andre.
 • Viden om hvad stress er, og hvordan den påvirker din krop og hjerne
 • Teknikker til at ændre dine tankemønstre og fjerne dine stresstanker
 • Kursusmappe fyldt med vores handlingsbaserede metoder, værktøjer og teknikker til et stressfrit liv
 • Du har lært forskellige Mindfulnessøvelser, både klassiske og de mere operationelle, som er særlig effektive til afstressning og forebyggelse af stress
 • Du har lært hvordan du tackler din egen stress, og hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress, så du aldrig får stress igen.

Oversigt over de enkelte moduler på selvhjælpskurset bliv fri af stress

Herunder ser du en oversigt over hvad de enkelte moduler indeholder i overskrifter. Herudover vil der også være individuel personlig vejledning og sparring undervejs i forløbet.

Modul 1

Mental og fysisk afhjælpning af stress

 • Forstå stress.
 • Årsager til stress.
 • Dine stresssignaler og respons.
 • Individuelle stresstemaer, triggere og blindspots.
 • Mental og fysisk afhjælpning af stress.

Modul 2

Kontakten til dig selv og din krop

 • Stress og søvn.
 • Klassisk Mindfulness.
 • Operationel Mindfulness.
 • Vores følelsesregulerende systemer.
 • Tanker og stress.
 • Prioritering og passe på dig selv.

Modul 3

Kontakten til dig selv og din krop

 • Mental og fysisk energibalance.
 • Mere om tanker og stress.
 • Nye og støttende tanker.
 • Ændring af stressrelateret adfærd, vaner og overbevisninger.
 • Proaktiv stresshåndtering og tackling af stress.

Modul 4

Indflydelse på dig selv og dit liv

 • Arbejdsliv og privatliv.
 • Tiden.
 • Struktur, overblik, prioritering og handling.
 • Værdifuldt vs værdiløst.
 • Selvværd og stress.

Modul 5

Trivsel og glæde

 • Flowskabende aktiviteter.
 • Styrkebaseret forebyggelse og håndtering af stress.
 • Sociale aspekter i relation til stress.
 • Værdibaseret forebyggelse af stress.
 • Leveregler og integration.

Modul 6

Værdifuld balance

 • Indflydelse på dig selv og dit liv.
 • Dine kerneværdier og integration af disse.
 • Mental og fysisk balance.
 • Et liv uden stress.
 • Personlig handlingsplan til opnåelse af et varigt og stressfrit liv.

Kursets form og teorier der arbejdes med

For at opnå en effektiv, vedvarende og holdbar effekt, når vi arbejder med afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress hos det enkelte menneske, er der ikke nogle metoder der kan stå alene. Derfor indeholder dette kursus en kombination af særligt udvalgte metoder og teorier, der tilsammen danner grundlaget for en vedvarende og holdbar effekt, når det kommer til at kunne leve et liv uden stress.

Ligesom vi er forskellige mennesker vil der også være metoder der virker bedre end andre for den enkelte deltager. Herudover er det også afgørende hvad årsagerne til stress er hos de enkelte deltagere.

For at sikre at alle får det absolut optimale ud af kurset, vil der blive arbejdet med metoder og teknikker inden for:

 • Stresscoaching metoder og teknikker.
 • Metakognitive og neurokognitive metoder.
 • Neuropsykologi og NLP.
 • Kognitive metoder.
 • Klassisk Mindfulness, herunder åndedrætsøvelser og guidede meditationer.
 • Operationel Mindfulness.
 • Positiv psykologi.
 • Tankefeltterapi og Emotionelle frigørelsesteknikker.

Hvis du har alvorlig eller langvarig stress

Hvis du har alvorlig eller langvarig stress, er dette kursus IKKE for dig. Der vil vi i stedet for anbefale et personlig 1:1 stresscoaching forløb, der er specielt egnet dig der har udviklet en alvorlig eller langvarig stressbelastning.

Stresscoaching forløb

Michall Winkler, instruktør og underviser på stressvejleder uddannelsen

Michall Winkler

Certificeret Master Stresscoach

Specialist og ekspert i stress og stresshåndtering, selvværd og personlig udvikling. Supervisor, Mentor, Coach, terapeut og Underviser.

Catherine Winkler

Catherine Winkler

Certificeret Stressvejleder

Lifecoach fra Manning Inspire, Positiv psykologivejleder, Mindfulness Instruktør, BARS behandler og Ayuervedisk Yogamassør.

Trygge rammer og tid til den enkelte deltager

Der er et deltagerantal på maks. 8 deltagere på holdene, da det er vigtigt, at alt foregår i rolige og trygge rammer og at vi har tid til den enkelte deltager på holdet.

Alle metoder og teknikker på anti stress kurset er evidensbaserede og gennemtestede og har hjulpet tusindvis af mennesker tilbage til et liv uden stress. Et liv i fysisk og mental balance med større glæde, trivsel, energi og overskud.

Vi ”designer” vores forløb, kurser og uddannelser, så det er tilpasset det enkelte menneske eller den enkelte virksomhed og de medarbejdere der arbejder der, ved at tage udgangspunkt i, at vi alle er forskellige og derfor skal behandles forskelligt.

Vores udgangspunkt er, at redskaber og metoder skal være enkelt, forståeligt, struktureret, håndterbart og handlingsorienteret for alle. Ligesom formidlingen af det skal give en god og meningsfuld forståelse hos den enkelte.

 

Tilmeld dig kurset: Bliv fri af stress engang for alle

Selvhjælpskursus i stress

Praktisk information

Datoer for afholdelse

HOLD 5 - Optaget
Onsdag den 4/9 2019
Onsdag den 11/9 2019
Onsdag den 18/9 2019
Onsdag den 25/9 2019
Onsdag den 9/10 2019
Onsdag den 23/10 2019

HOLD 6 - Ledige pladser
Onsdag den 30/10 2019
Onsdag den 6/11 2019
Onsdag den 13/11 2019
Onsdag den 20/11 2019
Onsdag den 4/12 2019
Onsdag den 18/12 2019

Tidspunkt: Kl. 17 - 20 alle dage

Pris: Kr. 2.975,-

Prisen indeholder
Forløb på i alt 18 timer.
Kursusmappe og øvrige materialer.
Kaffe, te, snacks og frugt alle dage.

Deltagerantal: Maks. 8 personer

Selvhjælpskurset afholdes hos
Lifeconsulting Roskilde
Stressklinik og uddannelsescenter
Vindingevej 34 A
4000 Roskilde

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

 • LifeConsulting
  Himmelev Bygade 68 A
  4000 Roskilde
 • 4216 4714