Line Foslund Nielsen

Line Foslund Nielsen

Deltager på kurset: Styrk dit selvværd og genfind din indre styrke

Jeg føler jeg har fået en større forståelse for grundlaget af ens tankegang og følelser. Vi har fået nogle forskellige redskaber til hvordan man kan dirigerer ens egne tanker hen mod noget mere positivt, også hvordan det selvfølgelig har en effekt på selvværdet.

Personligt har jeg fået en masse ud af selvværdskurset. Blandingen af unge og voksne har været rigtig godt. Det har gjort at der har været en masse forskellige input i løbet af de timer vi har været der. Og når vi har skulle lave gruppearbejde har det været fedt at menneskerne på holdet har haft nogle forskellige erfaringer som vi har kunne dele med hinanden.

Forløbets varighed på de 6 moduler á 3,5 timer har været en god længde af kurset. Vi gennemgik et nyt emne til hvert modul efter en kort opsummering fra gangen før, for at høre om alle har forstået det og om der er nogle spørgsmål. Vi har haft noget hjemmearbejde til hver gang hvilket har været godt og konstruktivt hjemmearbejde man har fået noget ud af.

Undervisningen har varieret fint mellem gennemgang af emner og gruppearbejde. Fordelingen af det har været rigtig god, og især med gruppearbejdet føler jeg at jeg har rykket mig.Udover det bliver der altid sørget for at alle er med og har forstået hvad det er vi skal lave.

Underviseren, Michall, er en rigtig sympatisk mand, der selv siger at han har været nogenlunde samme sted som alle dem der deltager i kurset. Det gør at man føler han forstår en bedre, og derfor er min indlæring bedre. Han sørger hele tiden for at alle er med og forstået tingene, så derfor synes jeg det er ret trygt at være der.

De tre bedste ting jeg har fået ud af kurset

1. Redskaber til at kunne forstå mig selv bedre mht. bl.a. tanker, følelser og handlinger.

2. Bedre selvværd.

3. Gode materialer jeg kan bruge fremover.

Jeg kan helt sikkert anbefale dette kursus til andre. Det er været rigtig godt og jeg føler jeg har fået rigtig meget med derfra. Jeg kan kun sige positive ting om kurset.

Læs mere om kurset Styrk dit selvværd og genfind din indre styrke her >>>