Håndtering af stress

Håndtering af stress kaldes også for coping, og er de mentale- og/eller adfærdsmæssige reaktioner, der har det formål, at hindre, mildne eller forebygge en stresstilstand.

Håndtering af stress kan rettes mod årsagen til det der giver stressen ved at forsøge at ændre på denne. Eller mod symptomerne ved at forsøge at mildne disse.

Der er mange forskellige strategier til håndtering af stress, og succesen afhænger naturligvis af, i hvor høj grad det lykkes at nedsætte- eller helt fjerne årsagen til det der giver stresstilstanden. Derfor er en copingstrategi der rettes direkte mod årsagerne til det der stresser mest succesfuld, set i forhold til en strategi der rettes mod symptomerne.

Hvis du ikke sørger for, at eliminere årsagerne til det der stresser, og kun går efter symptomerne, vil der være meget stor sandsynlighed for, at stresstilstanden vender tilbage (“nissen flytter med”) Det er fuldstændig det samme som hvis du tager en pille mod ondt i ryggen (symptombehandling), i stedet for at finde årsagen til det der giver dig ondt i ryggen, og så gøre noget ved denne.

Såfremt den anvendte copingstrategi til håndtering af stress ikke er i stand til at nedsætte stressniveauet, vil stresstilstanden give en forøget risiko for udvikling af symptomer og sygdom.

Nogle gode strategier til håndtering af stress kan være

I dit privatliv

I dit arbejdsliv

 • Plan for hvad du vil på længere sigt
 • Sørge for at være klædt fagligt på til opgaverne
 • Prioritere dine opgaver
 • Planlægge og strukturere din arbejdsdag med luft i kalenderen til det uventede
 • Lære at sige fra
 • Uddelegere arbejdsopgaverne
 • Lære at bruge ledere og kollegaer som hjælp og støtte
 • Lære kollegaer at kende og bruge dem
 • Holde pauser
 • Fokusere på det der er nået

Nogle mennesker har deres egne mere eller ubevidste copingstrategier, og andre mennesker skal have professionel hjælp af en stresscoach til, at håndtere den stress de lader sig udsætte for. En effektiv copingstrategi til håndtering og forebyggelse af stress er stresscoaching, hvor du via et stresscoachingforløb bliver afstresset, og lærer hvordan du håndterer og forebygger fremtidig stress.

Læs også

Hvad er stress

Forebyggelse og håndtering af stress i dagligdagen

Får du den rigtig hjælp til at komme af med din stress?

Få professionel hjælp til stress

Kontakt - prefooter

Kontakt mig for yderligere information

Benyt nedenstående formular eller ring på tlf. 42 16 47 14

Kontaktinformation

 • LifeConsulting
  Himmelev Bygade 68 A
  4000 Roskilde
 • 4216 4714