Archives for Hvad er stress

Kroniske stress symptomer

Kroniske stress symptomer er symptomer på en alvorlig stressbelastning, som du mærker konstant og vedvarende. Årsagen til at stress symptomerne bliver kroniske, skyldes en længerevarende periode med gentagne stressbelastninger. Stressbelastningerne kan være forårsaget af fysisk stress, følelsesmæssig stress, psykologisk stress, eller miljøbetinget stress. Dette kan over tid udvikle sig til kronisk stress, såfremt du ikke får reduceret,eller ændret på årsagerne
Læs mere

Årsager til stress

Der findes tre grundlæggende årsager til, at vi får stress. Disse grundlæggende årsager, kan så trigges af en række andre årsager til stress, der kan stamme fra vores privatliv eller vores job. Ligesom der også er en række dagligdags faktorer der er medvirkende til, at vi får stress. De tre grundlæggende årsager til stress Udefra kommende årsager fra dit arbejdsliv
Læs mere

Arbejdsstress

Arbejdsstress er noget der skal tages alvorligt. Ifølge en nyere dansk undersøgelse, angiver 15,6 % at de har følt sig stressede hele tiden eller ofte. De fleste angiver jobbet eller arbejdspladsen som den primære årsag til stress. I følge undersøgelser, kan en sygemeldt medarbejder koste virksomheden op til 1 million kroner på bundlinjen. Og endnu vigtigere er de alvorlige konsekvenser det
Læs mere

Behandling af kronisk stress

Behandling af kronisk stress eller behandling af langvarig stress, som er en mere korrekt betegnelse, er den samme stressbehandling der anvendes, når der også er tale om en middel eller alvorlig stressbelastning. Når du har kronisk stress vil det sige, at du hver eneste dag døgnets 24 timer og har vedvarende kroniske stress symptomer. Kronisk stress skal tages meget alvorligt,
Læs mere

Stress er en overbelastning

Stress er IKKE, som mange tror, en sygdom eller et tegn på svaghed. Stress eller en stressbelastning er derimod en belastningsreaktion, hvor du har overbelastet dine ressourcer og evner og dermed et tegn på, at du har været alt for stærk i for lang tid. Når du udvikler en stressbelastning, uanset om det er en middel- eller alvorlig stressbelastning, så
Læs mere

Jeg har stress, hvad gør jeg?

Hvis du har fået stress er det vigtigt, af du får hjælp til at komme af med din stress hurtigst muligt, inden den udvikler sig til alvorlig eller langvarig stress med risiko for udvikling af stressrelaterede mentale og fysiske sygdomme. Hvis du ikke allerede har været hos din læge og fået udelukket andre årsager end stress, er det første du
Læs mere

stress og immunforsvaret

En af følgevirkningerne af alvorlig stress eller en stressbelastning gennem en længere periode er et svækket immunforsvar. Under normale omstændigheder styrkes dit immunforsvar, når du oplever en stressreaktion af en eller anden årsag, så din krop bedre kan klare sig mod eventuelle infektioner, hvis du bliver udsat for en skade af en eller anden art. Men hvis du gennem en
Læs mere