Archives for Hjælp til stress

Stress terapi

Når jeg hjælper andre mennesker tilbage til et liv uden stress, anvender jeg ofte stress terapi i forbindelse med stresscoaching. Stress terapi består af en kombination af kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og NLP terapi. Stress terapi er en fremadrettet og handlingsorinteret terapi, der støtter op om selve stresscoaching delen. Stress terapi er altså IKKE en terapiform, hvor vi skal fortolke diverse hændelser i barndommen ligesom i psykodynamisk terapi. Men derimod en terapi, der tager udgangspunkt i den aktuelle situation hos den stressramte. Stress terapi til ændring af ikke brugbare vanemønstre Anvendelse af stress terapi i forbindelse med behandling af stress
Læs mere

Behandling af kronisk stress

Behandling af kronisk stress eller langvarig stress, som er en mere korrekt betegnelse, er den samme stressbehandling der anvendes, når der også er tale om en middel eller alvorlig stressbelastning. Når du har kronisk stress vil det sige, at du hver eneste dag døgnets 24 timer har vedvarende kroniske stress symptomer. Kronisk stress skal tages meget alvorligt, da den kroniske stress, kan medføre en lang række alvorlige følgesygdomme som depression, angst, hjertekar sygdomme, blodpropper i hjertet eller hjernen m.fl. Det er derfor vigtigt, at du gør noget for, at få hjælp til behandling af en kronisk stressbelastning. Før jeg fortæller
Læs mere

Stress og sygefravær

Står ud overfor en sygemelding med stress? Eller er du allerede sygemeldt, så, har du brug for professionel hjælp til at komme af med din stress, og dermed afkorte dit sygefravær. Når du får den rigtige hjælp til din stress i forbindelse med en sygemelding, kan du reducere dit sygefravær væsentligt og komme hurtigere tilbage på dit job igen. Afhængig af hvor alvorlig en stressbelastning du har, kan en sygemelding med stress vare fra 14 dage til 2-3 måneder under forudsætning af, at du får professionel hjælp til din stress. Den rigtige hjælp til en sygemelding med stress handler først
Læs mere

NADA til behandling af stress

Jeg har siden januar måned 2017 anvendt NADA behandling / NADA akupunktur, som supplement til behandling af stress i mine stresscoacing forløb, når jeg har med alvorligt stressede mennesker at gøre. Vel og mærke hos de kunder som ønsker at gøre brug af dette gratis tilbud, som supplement til de øvrige metoder og teknikker i stressforløbet. NADA akupunktur, der er en nonverbal behandlingsmetode, er b.la. med til at skabe balance i det autonome nervesystem samt regulering af stresshormonerne kortisol, Adrenalin og noradrenalin. NADA behandlingen anvender jeg typisk i de første tre uger af stresscoaching forløbet, når de mennesker jeg hjælper
Læs mere

Stress og svimmelhed

Stress og svimmelhed kan hænge sammen, specielt hvis du har været stresset gennem længere tid, og ikke har fået gjort noget ved det. Derfor kan svimmelhed være et af de alvorlige stress symptomer. Jeg oplever jævnligt, at de af mine kunder, der har været ramt af en alvorlig stressbelastning, oplever svimmelhed som et af deres stress symptomer. Hvis du oplever svimmelhed, er det meget vigtigt, at du først og fremmest bliver undersøgt af din læge, for at udelukke andre årsager end stress. Kan lægen ikke finde nogen årsager til din svimmelhed, kan årsagen med stor sandsynlighed skyldes stress. Stress og
Læs mere

Jeg har stress hvad gør jeg

Hvis du har mistanke om, at du har fået stress er det første jeg vil anbefale dig, at kontakte din læge for at blive undersøgt, så din læge kan udelukke alle andre årsager end stress. Når du har været hos din læge og han eller hun har udelukket andre årsager end stress, skal du have professionel hjælp til at komme af med din stress. Herudover er det vigtigt, at du samtidig lærer at forebygge og håndtere din stress, så du aldrig bliver så stresset igen, at det går ud over dit helbred. Det er de færreste mennesker der kan komme
Læs mere

Lær at håndtere din egen stress

En af de grundlæggende forudsætninger for, at standse din egen stress, og dermed undgå at blive en af dem der hver eneste dag går ned med alvorlig stress i Danmark er, at du ved hvordan du genkender dine egne stresssignaler og er i stand til at kæde dem sammen med årsagerne til det der udløser dem. Herudover kræver det, at du ved hvordan du bliver afstresset samt hvordan du forebygger og håndterer din egen stress. Du kan nemlig ikke undgå, at blive udsat for stresspåvirkninger i din dagligdag, men du kan lære hvordan du forebygger og tackler det der udløser
Læs mere

Sådan håndterer jeg min egen stress

Jeg har siden november 2012 arbejdet som professionel stresscoach,  hvor jeg hjælper andre mennesker tilbage til et liv uden stress. Jeg hjælper dem med, at få stressen ud af deres krop og jeg lærer dem, hvordan de forebygger og håndterer deres egen stress, så de ALDRIG bliver så stresset igen, at det får negative konsekvenser for deres helbred og øvrige livsområder. Selvom jeg arbejder som stresscoach, og har haft over 1000 stresscoaching sessioner, betyder det ikke, at jeg er immun overfor stresspåvirkninger og stress. Jeg oplever, ligesom alle andre, jævnligt stresssignaler i min krop – men kun de grønne stresssignaler
Læs mere

Derfor er stresscoaching en af de mest effektive metoder til behandling af stress

Når du vælger stresscoaching som metode til behandling af din stress hos mig, vælger du en af de mest effektive metoder til behandling af stress. Udover at du skal have stressen ud af din krop – blive afstresset – er det ligeså vigtigt, at du også lærer hvordan du skal håndtere og forebygge fremtidig stress, så du til hver en tid er i stand til, at standse stress i udvikling og dermed ALDRIG nogensinde udvikler alvorlig stress igen. Vi er alle sammen forskellige typer og derfor er årsagerne til det der stresser os også meget individuelt – det der stresser
Læs mere

Lær hvordan du hjælper dig selv eller andre der har fået stress

Du ved det helt sikkert i forvejen, men jeg skriver det alligevel bare for at være helt sikker. Hver eneste dag er der tusindvis af danskere, der sygemelder sig med alvorlig stress med store menneskelige omkostninger for den enkelte og de pårørende. Verdenssundhedsorganisationen WHO forudser, at hver 4. sygdomstilfælde i 202o skyldes alvorlig stress. Rigtig mange af de danskere, der hver eneste dag sygemelder sig med alvorlig stress, får ikke den rigtige hjælp til deres stress. Hvilket vil sige, at de IKKE får hjælp til- og lærer hvordan de får stressen ud af deres krop. Ligesom de heller IKKE lærer
Læs mere