Archives for Hjælp til stress

Stress metoder

Der findes forskellige stress metoder til afhjælpning og forebyggelse af stress. Stress metoden AKTIV er en helhedsorienteret anti stress metode baseret på forskning og evidensbaseret viden inden for afhjælpning af stress. Anti stress metoden aktiv har fokus på det hele menneske og består af i alt fem trin. Trinene i metoden har fokus på afhjælpning, forebyggelse og håndtering af stress.
Læs mere

Tankemylder og stress

Tankemylder og stress hænger ubønhørligt sammen, og kan være meget drænene da tankemylderet blandt andet påvirker din nattesøvn i negativ retning og forringer din livskvalitet. Når man er stresset oplever de fleste mennesker tankemylder. Tankemylder er som ordet siger, tanker der myldrer rundt i dit hoved uden der er nogen sammenhæng mellem tankerne. Hvis du er stresset er det typisk
Læs mere

Stress og mindfulness

Det her Mindfulness Michall det er altså ikke lige mig… Den besked får jeg indimellem fra nogle af de kunder jeg hjælper tilbage til et liv uden stress, efter at jeg har introduceret dem for en særlig effektiv vejrtrækningsøvelse, en guidet mentalafslapning og mindfulness meditation, samt et par andre mindfulness øvelser undervejs i deres stress forløb. Heldigvis har jeg andre
Læs mere

Selvhjælp til stress

Det er vigtigt, at kunne hjælpe sig selv også når du har fået stress. Når du har fået stress eller er på vej til, at blive stresset er der en række ting du selv kan gøre for, at hjælpe dig selv af med din stress igen. Selvhjælpsøvelserne har både fokus på, at forebygge fremtidig stress og så har de fokus
Læs mere

Flere tager en stresscoach uddannelse

Flere og flere danskere rammes hver dag af alvorlig stress og må sygemeldes fra deres arbejde. Og der er derfor et større behov for kvalificerede stresscoaches, der kan hjælpe de mange stressramte af med deres stress igen. Interessen for at hjælpe unge og voksne der er ramt af stress er jævnt stigende. Flere og flere vælger derfor, at tage en
Læs mere

Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching er et specielt udviklet coachingforløb der er beregnet til, at hjælpe stressramte mennesker af med deres stress igen, samt lære dem hvordan, de helt kan undgå stress fremover. Stresscoaching er derfor et meget målrettet, struktureret og handlingsorienteret forløb med en kombination af læring, vejledning, støtte og mentoring og coaching i mindre doser. Det er først i slutningen af et
Læs mere

Afstressning og genskabelse af din energibalance

Der er fire meget vigtige indsatsområder i forbindelse med behandling af stress, hvis behandlingen skal have en varig og vedvarende effekt. Jeg har fokus på alle fire indsatsområder i alle mine stresscoaching og stressbehandlingsforløb. Det første indsatsområde er selve afstressningen og genskabelse af den mentale og fysiske energibalance. Afstressning og genskabelse af energibalancen Uanset om der er tale om alvorlig
Læs mere

Hjælp til stressramte

Der tilbydes mange former for hjælp til stressramte danskere og det er ikke alle metoder, der er lige velegnet og effektive når man har stress. Det at være stressramt, kan være en meget alvorlig og ubehagelig situation at stå i, og derfor er det også vigtigt, at du får den rigtige hjælp hos en professionel stressbehandler, der har specialiseret sig
Læs mere

Stress terapi

Når jeg hjælper andre mennesker tilbage til et liv uden stress, anvender jeg ofte stress terapi i forbindelse med stresscoaching. Stress terapi består af en kombination af kognitiv adfærdsterapi, metakognitiv terapi og NLP terapi. Stress terapi er en fremadrettet og handlingsorinteret terapi, der støtter op om selve stresscoaching delen. Stress terapi er altså IKKE en terapiform, hvor vi skal fortolke
Læs mere

Behandling af kronisk stress

Behandling af kronisk stress eller behandling af langvarig stress, som er en mere korrekt betegnelse, er den samme stressbehandling der anvendes, når der også er tale om en middel eller alvorlig stressbelastning. Når du har kronisk stress vil det sige, at du hver eneste dag døgnets 24 timer og har vedvarende kroniske stress symptomer. Kronisk stress skal tages meget alvorligt,
Læs mere